ESCO lahendused

Mis on ESCO mudel?

ESCO (energiateenust pakkuva ettevõte) mudel on omafinantseeringu alternatiiv valgustuse kaasajastamise projektidele, kuna kõik vajalikud vahendid investeerib ESCO teenusepakkuja, kes teenib vahendid tagasi kokkulepitud perioodi energiasäästust.

ESCO teenuse eelised:

Finantsid: te ei pea muretsema rahastuse pärast (kas laenu hankimine või omavahendite kasutamine). 

Hinnad: oma operatsioonide ulatuse tõttu suudab ESCO teenusepakkuja pakkuda varustuse ja teenuste hankimiseks paremaid tingimusi.

Kogemused ja vastutus: ESCO teenusepakkuja teostab projekti efektiivselt ning võtab vastutuse õigete toodete valimise ja saavutatud säästude eest.

Aeg: kliendid ei pea kulutama oma aega ega kasutama oma ressursse kaasajastamise lahenduste valimiseks või teostamiseks.

Tulemus: kõrgeimate kvaliteeditasemetega tarnitud kiiresti saavutatavad tulemused.

Pärast projekti lõpetamist saab teie kaasaegne dioodvalgustussüsteem teie omandiks ning saate kasutada täielikult ära kõik energiat säästvad lahendused.

ESCO teenusepakkujana kannab Ignitis kõik võimalikud projekti teostamisega seotud riskid ning organiseerib kogu planeerimise, varustuse valimise, tarnimise ja paigaldustööd, andes pikaajalised garantiid ja tagades paigaldatud varustuse sujuva töö.

Te ei pea oma investeeringu teostamiseks kasutama mingeid vahendeid, saate projekti kohe teostada.

Võtke meiega ühendust