Kas yra elektros energijos rinkos liberalizavimas?

Valstybės vykdomas elektros energijos rinkos liberalizavimas, kai reguliuojama elektros energijos tiekimo rinka keičiama į atvirą ir rinkos konkurencija grįstą rinką. 

Kodėl vyksta elektros rinkos liberalizavimas?

Likome vieni iš paskutinių visoje Europoje, vis dar negalintys pirkti elektros taip, kaip perkame, kitas paslaugas – iš kelių pasiūlymų pasirinkdami mums tinkamiausią. Taip yra todėl, kad elektros kainą Lietuvoje iki šiol nustatydavo valstybė ir privačios įmonės negalėjo efektyviai konkuruoti teikdamos savo pasiūlymus klientams. Liberalizuojant elektros energijos rinką bus atsisakyta visuomeninio elektros energijos tiekimo instituto ir nebebus reguliuojama elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainos dalis. Tai reiškia, kad nepriklausomi tiekėjai aktyviai konkuruos tarpusavyje, o klientai – rinksis jiems labiausiai tinkantį pasiūlymą. Įmonės laisvai konkuruos siūlydamos tiek aukštesnę paslaugų kokybę, tiek paslaugų įvairovę. Be to, sukurti laisvą elektros rinką Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES Trečiąjį energetikos paketą, kurio tikslas – užtikrinti, kad dėl konkurencijos laimėtų gyventojai. 

Kokią liberalizuotos elektros rinkos naudą pajus elektros vartotojai?

Elektros vartotojai galės palyginti įvairių elektros energiją parduodančių įmonių pasiūlymus ir išsirinkti jų poreikius geriausiai atspindintį elektros energijos tiekimo planą. Įmonės varžysis tarpusavyje, todėl visi gausime ne tik aukštesnės kokybės paslaugas, bet ir įvairius kainų pasirinkimus ir paslaugų įvairovę.

Kokie numatomi liberalizavimo etapai?

I etapas - nuo 2021 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (laikotarpiu nuo 2019 06 01 iki 2020 05 31) suvartojo ne mažiau kaip 5000 kWh/metus, taip pat prie vidutinės įtampos tinklų prijungtiems vartotojams (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).  

II etapas - nuo 2022 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.) suvartojo ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).

III etapas - nuo 2023 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma visiems vartotojams, įskaitant bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus.

Kaip klientai bus informuojami ir kokius visuomeninis tiekėjas duomenis perduos ESO ir kokiu pagrindu?

Patenkantys į I etapą, t. y. suvartojantys ne mažiau kaip 5000 kWh/metus, laikotarpiu nuo 2019 06 01 iki 2020 05 31, taip pat prie vidutinės įtampos tinklų prijungti vartotojai  2020 m. liepos mėnesį iš visuomeninio tiekėjo (UAB Ignitis) gaus informacinį laišką, kuriame bus pateikta informacija apie būsimus pokyčius ir svarbiausias datas. Nuo 2020 09 01 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) yra įpareigota į I etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis perduoti nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų Jums pateikti savo pasiūlymus. Perduodama informacija: klientui priklausančio objekto numeris ir adresas; telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju (UAB Ignitis); per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.). Šiuos duomenis nepriklausomi tiekėjai naudos elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo su klientais tikslais. Klientai turi teisę nesutikti, kad jų aukščiau minėti duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, jie apie savo nesutikimą turės pranešti ESO ne vėliau kaip iki 2020 08 31.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas?

Nepriklausomą elektros energijos tiekimą siūlo laisvomis ekonominės rinkos sąlygomis veikianti įmonė, kuri konkuruoja su kitais tokiais pat tiekėjais, laisvai siūlydama įvairius elektros energijos tiekimo planus ir jų kainas. Nepriklausomų tiekėjų kainos yra nustatomos pačių tiekėjų ir nulemtos jų tarpusavio konkurencijos - tiekėjai lanksčiau reaguoja į situaciją rinkoje ir į klientų poreikius bei gali pateikti įvairių pasiūlymų.

Kas yra garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas – tai valstybės užtikrinama tiekėjo funkcija, kurią užtikrina valstybės paskirta įmonė tiems vartotojams, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Jį užtikrina AB Energijos skirstymo operatorius (ESO). Taigi, garantinis tiekimas yra tik laikina priemonė užtikrinti elektros energijos tiekimą tol, kol vartotojas pasirinks nepriklausomą tiekėją, todėl nėra teisinga lyginti garantinio tiekimo ir nepriklausomo tiekimo kainų. Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Kitaip tariant, garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25. ESO yra įsipareigojusi garantinį elektros energijos tiekimą užtikrinti tik iki 6 mėn., o vėliau vis tiek bus būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Ar Jūs – UAB „Ignitis“, esate nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ir taip pat konkuruosite su kitais tiekėjais?

Taip, UAB „Ignitis“ taip pat yra vienas iš nepriklausomų tiekėjų veikiančių rinkoje ir tieks elektrą privatiems klientams kaip nepriklausomas tiekėjas.

Kas nutiks, jei nepasirinksiu jokio nepriklausomo tiekėjo? Ar nutrūks elektros energijos tiekimas?

Jeigu patenkate į I etapą – nepriklausomą tiekėją privalote pasirinkti iki 2020 12 10, tam kad nepriklausomas tiekėjas galėtų užtikrinti elektros energijos tiekimą nuo 2021 01 01. Iki 2020 12 10 nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, 2021 01 01 Jums bus nutrauktas elektros energijos visuomenine elektros energijos tiekimo kaina tiekimas ir nuo 2021 01 01 bus pradėtas taikyti garantinis elektros energijos tiekimas, kurį iki kol pasiriksite nepriklausomą tiekėją, Jums užtikrins elektros skirstymo operatorius, t. y. įmonė AB Energijos skirstymo operatorius (ESO).  ESO garantinį tiekimą privalo užtikrinti tik 6 mėnesius (iki 2021 06 30), o vėliau vis tiek bus būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Suvartoju 1000 kWh per metus, ar man verta jau dabar rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Nepriklausomą elektros energijos tiekėją galite rinktis jau ir dabar, nepriklausomai nuo to, kad pagal suvartojamą elektros kiekį nepatenkate į I liberalizavimo etapą.

Iki kada turiu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos teikėją?

Jei patenkate į I etapą , nepriklausomą tiekėją Jums reikia pasirinkti iki šių metų (2020 m.) gruodžio 10 dienos. Pavėlavus ir pasirinkus nepriklausomą tiekėją vėliau nei 2020 12 10 diena, pvz. 2020 12 11, nepriklausomas tiekėjas elektrą Jums pradės tiekti nuo 2021 02 01 (laikotarpiu nuo 2021 01 01 iki 2021 02 01 Jums būtų užtikrintas garantinis elektros energijos tiekimas, t. y. elektrą Jums tiektų ESO).

Ar turėsiu su nepriklausomu tiekėju sudaryti naują sutartį?

 Taip, su Jūsų pasirinktu nepriklausomu tiekėju turėsite sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Kas yra tie nepriklausomi tiekėjai ir ką jie siūlo? Kur man rasti jų kainas?

Nepriklausomi tiekėjai yra asmenys, kurie tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją ir ją parduoda vartotojams (buitiniams ir nebuitiniams). Kiekvienas tiekėjas turi savo veikimo strategiją ir politiką, turi klientų ratą, kuriems siūlo savo paslaugas. Detalesnė informacija apie įmones, kam suteikta nepriklausomų tiekėjų leidimai yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos svetainėje, adresu www.vert.lt.

Ar galiu tuo pačiu metu elektrą pirkti iš dviejų skirtingų nepriklausomų tiekėjų?

Vienam objektui elektros energiją tiekia vienas nepriklausomas tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektros tiekimą gali užtikrinti keli nepriklausomi tiekėjai arba vienas nepriklausomas tiekėjas.

Turiu ne vieną nekilnojamojo turto objektą, ar galiu viename iš jų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, o kitame elektrą pirkti visuomeninio tiekimo kainomis arba pasirinkti kitą tiekėją?

Taip, galite, t. y. vienam objektui elektros energiją tiekia vienas elektros tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektros tiekimą gali užtikrinti keli tiekėjai arba elektros tiekimą užtikrins visuomeninis tiekėjas.

Ar pasirinkus nepriklausomą tiekėją ir sudarius su juo sutartį, mokėti ir deklaruoti reikės taip pat kaip iki šiol?

Pasirinkus UAB „Ignitis“ kaip nepriklausomą tiekėją, sunaudotos elektros energijos rodmenis deklaruoti reikės kaip iki šiol, t.y. kiekvieną mėnesį (iki paskutinės mėnesio dienos). Pasibaigus mėnesiui, gausite sąskaitą, kurią galėsite apmokėti tais pačiais įmokų kanalais, taip pat, kaip iki šiol. Visą detalią informaciją gausite sudarydami nepriklausomo tiekimo sutartį. Pasirinkus kitą nepriklausomą tiekėją, apie deklaravimo ir atsiskaitymo tvarką informuos konkretus jūsų pasirinktas tiekėjas. Kad ir kokį tiekėją pasirinktumėte, privalėsite su juo sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Jei pasirinksiu kitą nepriklausomą tiekėją ar tai reiškia, kad jis man įrengs savo skaitiklį ir keičiantis tiekėjui kiekvieną kartą bus keičiamas skaitiklis?

Ne. Skaitiklius įrengia skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją.

Ką man reikės daryti sutrikus elektros energijos tiekimui ar dingus elektrai?

Elektros tinklo sutrikimų ir/ar elektros dingimo atvejais, kaip ir iki šiol, reikės kreiptis į  skirstomųjų tinklų operatorių ESO  tel. 1852, kuris rūpinasi elektros tinklo infrastruktūra.

Kur atsiskaityti už namo bendrąsias reikmes (laiptinės, rūsio ir kt. bendrų patalpų elektros energiją)?

Siūlome kreiptis į administratorius ar bendrijas, kurie ir atsakys, su kuo yra sudarę elektros energijos tiekimo sutartis ir kam reikia pervesti pinigus už namo bendrąsias reikmes. Jei sutartis dėl bendrųjų reikmių sudaryta su UAB „Ignitis“, kaip visuomeninio tiekėju, iki 2023 m. sausio 1 d. arba kol bus pasirinktas nepriklausomas tiekėjas, atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka nesikeičia, nebent apie tai būtumėte informuoti atskiru UAB „Ignitis“ ar administratoriaus pranešimu.

Pasitikrinkite į kurį elektros energijos rinkos liberalizavimo etapą patenkate

Įveskite per mėnesį suvartojamos elektros energijos kiekį ar išleidžiamą pinigų sumą

Patenkate į trečiąjį el. energijos rinkos liberalizavimo etapą. Rinktis tiekėją būsite kviečiami iki 2022 m. gruodžio 10 d.

Patenkate į antrąjį el. energijos rinkos liberalizavimo etapą. Rinktis tiekėją būsite kviečiami iki 2021 m. gruodžio 10 d.

Patenkate į pirmąjį el. energijos rinkos liberalizavimo etapą. Rinktis tiekėją būsite kviečiami iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Registruokitės ir gaukite naujausias žinias apie elektros rinkos liberalizavimą bei su tuo susijusius pasiūlymus. Pateikti skaičiavimai yra preliminarūs ir gali kisti pasikeitus elektros energijos sunaudojimui.

Registruokitės ir gaukite naujausias žinias apie elektros rinkos liberalizavimą bei su tuo susijusius pasiūlymus. Pateikti skaičiavimai yra preliminarūs ir gali kisti pasikeitus elektros energijos sunaudojimui.

Registruokitės ir gaukite naujausias žinias apie elektros rinkos liberalizavimą bei su tuo susijusius pasiūlymus. Pateikti skaičiavimai yra preliminarūs ir gali kisti pasikeitus elektros energijos sunaudojimui.

Pasirinkimas
Noriu gauti pasiūlymus ir naujienas el. paštu arba telefonu. Plačiau