„Ignitis“ sąskaitos draudimas

Nuo ko apsaugo „Ignitis“ sąskaitos draudimas?

„Ignitis“ sąskaitos draudimas sumažins finansinius rūpesčius netikėtai netekus darbo ar ligos atveju, kai draudžiamasis įvykis tęsiasi ilgiau nei 30 kalendorinių dienų.

Laikinas nedarbingumas: nelaimingas atsitikimas ar bet kuri liga, kai nedarbingumas trunka ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų (taip pat įeina ir COVID-19), patvirtinta gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu.

Nesavanoriškas darbo netekimas: kuomet neplanavote išeiti iš darbo ir Jūsų darbo sutartis buvo nutraukta darbdavio iniciatyva arba abipusiu susitarimu su darbdavio pasiūlymu (iniciatyva).

Kas yra laikinas nedarbingumas?

Laikinas nedarbingumas – tai įvykis, atsiradęs dėl apdraustojo ligos ar nelaimingo atsitikimo, patvirtintas gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu, kuris patvirtina laikiną nedarbingumą, ir įvykęs per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Kas yra nesavanoriškas darbo netekimas?

Nesavanoriškas darbo netekimas – tai darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva arba abipusiu šalių susitarimu, bet darbdavio iniciatyva, kai iš Užimtumo tarnybos gaunama nedarbo išmoka. 

Kokie draudimo reikalavimai sergant Covid-19?

Covid-19 ligos atveju sąlyga išlieka ta pati kaip ir sergant kitomis ligomis – liga turi trukti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų.

Kur kreiptis įvykus draudžiamajam įvykiui?

Įvykus draudžiamajam įvykiui kuo greičiau (bet ne ilgiau nei per 90 kalendorinių dienų) nuo draudžiamojo įvykio dienos kreipkitės į Compensa telefonu 19111, el. paštu info@compensa.lt arba www.compensa.lt.

Kas gali sudaryti „Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį?

Kol kas „Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį gali sudaryti tik asmenys, sudarantys su „Ignitis“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį. Vėliau draudimo sutartį galės sudaryti ir jau esami „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo klientai.

Asmenys, sudarantys draudimo sutartį, turi būti:

  • dirbantys ne trumpiau nei 6 mėn. iki draudimo sutarties sudarymo ir ne mažiau nei 16 val. per savaitę;
  • dirbantys tik pagal neterminuotą darbo sutartį su Lietuvos Respublikoje įsteigtais juridiniais asmenimis; kurių darbo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • gyvenantys Lietuvoje ne trumpiau nei 12 pastarųjų mėnesių.
Kur galiu sudaryti draudimo sutartį?

Šiuo metu sąskaitos draudimo sutartį galite sudaryti savitarnoje e.ignitis.lt (plačiau čia) arba artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Kaip sudaryti draudimo sutartį savitarnoje?

Jeigu turite nepriklausomo elektros tiekimo sutartį

Prisijunkite prie savo paskyros e.ignitis.lt ir prie nepriklausomo tiekimo elektros sutarties spauskite „Pakeitimai ir užsakymai“ → „Draudimo paslaugos užsakymas“. Pasirinkite jums tinkamą draudimo išmokos sumą ir spauskite „Sudaryti sutartį“. Jums bus sugeneruotas draudimo liudijimas. Pažymėkite varnele „Su draudimo paslaugos sąlygomis susipažinau“ ir spauskite „Pasirašyti draudimo sutartį“.

Jeigu neturite nepriklausomo elektros tiekimo sutarties

Sąskaitos draudimą galite pasirinkti sudarydami nepriklausomo tiekimo sutartį. Skaičiuoklėje suveskite visus reikalingus duomenis, spauskite „Skaičiuoti kainą“ ir „Sudaryti sutartį“. Tuomet gausite pasiūlymą prisidėti ir sąskaitos draudimą. Pasirinkite jums tinkamą draudimo išmokos sumą, pažymėkite varnele „Su draudimo paslaugos sąlygomis susipažinau“ ir spauskite „Pridėti prie sutarties“. Toliau tęskite nepriklausomo tiekimo sutarties sudarymo procesą.

Kokių dokumentų reikia sutarties sudarymui?

Sutarties sudarymui reikalingas tik asmens dokumentas.

Jeigu vienoje sutartyje yra keli objektai, ar galima sudaryti kelias draudimo sutartis kiekvienam objektui?

Vienai nepriklausomo tiekimo sutarčiai galima sudaryti tik vieną draudimo sutartį, nesvarbu, kiek objektų yra tiekimo sutartyje. Šiuo atveju galima rinktis didesnę draudimo sumą, kuri padengtų elektros sąskaitas keliems objektams. Jeigu yra sudarytos kelios nepriklausomo tiekimo sutartys, kiekvienai jų galima sudaryti atskirą sąskaitos draudimo sutartį.

Nuo kada pradedama taikyti draudimo apsauga?

Draudimo apsauga pradedama taikyti tą pačią dieną, kai prasideda nepriklausomas elektros energijos tiekimas. 
Draudimo išmoka nėra mokama, jeigu draudžiamasis įvykis pasireiškė per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo draudimo apsaugos pradžios datos. Draudimo išmoka taip pat nėra mokama, jeigu draudžiamasis įvykis truko trumpiau nei 30 kalendorinių dienų.

Kaip pasikeisti draudimo planą, jeigu sudarant draudimo sutartį pasirinkau per mažą išmokos sumą?

Pirmiausia turite nutraukti galiojančią draudimo sutartį ir sudaryti naują, pasirinkdami tinkamą draudimo išmokos planą.

Svarbu: antrai draudimo sutarčiai nebus taikomas 3 mėnesių nemokamas periodas.

Kas vyksta pasibaigus 3 nemokamiems mėnesiams?

Gavę 5-to mėnesio nepriklausomo elektros energijos tiekimo sąskaitą turėsite sumokėti už 4-tą mėnesį suteiktas paslaugas, įskaitant ir pirmą įmoką už sąskaitos draudimą.

Jei draudžiamasis įvykis įvyko per pirmus 3 mėn., ar galiu gauti draudimo išmoką?

Galite, jeigu draudžiamasis įvykis įvyks ne per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo draudimo apsaugos pradžios datos, tęsis ilgiau nei 30 kalendorinių dienų  ir įvykdysite kitas draudimo taisyklėse numatytas sąlygas.

Ar nutraukus draudimo sutartį ir sudarius naują, galėsiu ir vėl nemokėti už draudimo paslaugą pirmus 3 mėnesius?

Ne, įmokų už pirmus 3 mėnesius nereikia mokėti tik sudarant „Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį pirmą kartą.

Ar per pirmuosius 3 mėnesius galiu pakeisti pasirinktą draudimo sumą?

Draudimo sumą galima pakeisti tik nutraukus galiojančią draudimo sutartį ir sudarius naują. To daryti nerekomenduojame, nes, sudarius kitą draudimo sutartį, draudimo įmokas reikia mokėti nuo pirmojo mėnesio nuo draudimo apsaugos pradžios.

Ar įvykus draudžiamajam įvykiui nereikės apmokėti elektros energijos sąskaitų?

Ne. Įvykus draudžiamajam įvykiui ir toliau turėsite apmokėti „Ignitis“ elektros energijos sąskaitas, tačiau jas galėsite padengti gauta draudimo išmoka, kurią draudimo bendrovė perves tiesiai į Jūsų banko sąskaitą. Todėl tam, kad draudimo išmoka padengtų Jūsų elektros sąskaitą, priimant sprendimą dėl draudimo sumos, rekomenduojame atidžiai įsivertinti vidutines sąskaitas už elektrą.

Kada gausiu draudimo išmoką po įvykusio draudžiamojo įvykio?

Išmoką gausite per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų dokumentų draudimo bendrovei pateikimo. Dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba.

Ar bus vertinama, kam panaudota draudimo išmoka?

Kam panaudota draudimo išmoka vertinama nebus. Tačiau nepriklausomo elektros tiekimo sąskaitos turi būti apmokamos kiekvieną mėnesį kaip įprastai pagal Jūsų sudarytos nepriklausomo tiekimo sutarties sąlygas.

Ar išmokama draudimo išmoka, jeigu turiu skolą už draudimą?

Išmoka nemokama, nes turint įsiskolinimą už draudimo paslaugą bent vieną mėnesį, draudimo apsauga sustabdoma. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, draudimo išmoka nėra mokama. Sąskaitos neapmokėjus 3 mėnesius iš eilės, draudimo bendrovė turi teisę draudimo sutartį nutraukti. Nutraukus draudimo sutartį, klientui išlieka pareiga sumokėti draudimo įmokas už laikotarpį iki draudimo sutarties nutraukimo.

Kaip galiu nutraukti draudimo sutartį?

„Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį galite nutraukti:

  • savitarnoje e.ignitis.lt (plačiau čia);
  • parašę laisvos formos prašymą ir atsiuntę per susisiekime formą (Elektra → Nepriklausomas elektros tiekimas → Kitos temos → Kiti klausimai);
  • paskambinę „Ignitis“ klientų aptarnavimo telefonu +370611 21802;
  • paskambinę mūsų parneriams ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ telefonu 19111.

 

Kaip nutraukti draudimo sutartį savitarnoje?

Prisijunkite prie savo paskyros e.ignitis.lt ir prie nepriklausomo tiekimo elektros sutarties spauskite „Pakeitimai ir užsakymai“ → „Keisti/nutraukti draudimo sutartį“ → „Nutraukti draudimo sutartį“.

Kada bus nutraukta draudimo sutartis?

Draudimo sutartis visais atvejais nutraukiama nuo artimiausio mėnesio pirmos dienos, jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau nei einamojo mėnesio 25 d., draudimo sutartis gali būti nutraukiama nuo dar kito mėnesio 1 d.

Kas nutiks su draudimo sutartimi pardavus objektą?

Pardavus objektą ir nutraukus nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį automatiškai nutrūksta ir draudimo sutartis.

Ar nutraukus draudimo sutartį nutrūks ir nepriklausomo tiekimo sutartis?

Ne. Nutraukus draudimo sutartį nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartis lieka galioti.

Ar nutraukęs draudimo sutartį turėsiu atsiskaityti su „Ignitis“ už 3 mėnesių nemokamą periodą?

Ne, neturėsite.