DUK apie liberalizavimą

Kas yra elektros energijos rinkos liberalizavimas?

Valstybės vykdomas elektros energijos rinkos liberalizavimas, kai reguliuojama elektros energijos tiekimo rinka keičiama į atvirą ir rinkos konkurencija grįstą rinką.

Kodėl vyksta elektros rinkos liberalizavimas?

Likome vieni iš paskutinių visoje Europoje, vis dar negalintys pirkti elektros taip, kaip perkame kitas paslaugas – iš kelių pasiūlymų pasirinkdami mums tinkamiausią. Taip yra todėl, kad elektros kainą Lietuvoje iki šiol nustatydavo valstybė ir privačios įmonės negalėjo efektyviai konkuruoti teikdamos savo pasiūlymus klientams. Liberalizuojant elektros energijos rinką bus atsisakyta visuomeninio elektros energijos tiekimo instituto ir nebebus reguliuojama elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainos dalis. Tai reiškia, kad nepriklausomi tiekėjai aktyviai konkuruos tarpusavyje, o klientai – rinksis jiems labiausiai tinkantį pasiūlymą. Įmonės laisvai konkuruos siūlydamos tiek aukštesnę paslaugų kokybę, tiek paslaugų įvairovę. Be to, sukurti laisvą elektros rinką Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES Trečiąjį energetikos paketą, kurio tikslas – užtikrinti, kad dėl konkurencijos laimėtų gyventojai.

Kokią liberalizuotos elektros rinkos naudą pajus elektros vartotojai?

Elektros vartotojai galės palyginti įvairių elektros energiją parduodančių įmonių pasiūlymus ir išsirinkti jų poreikius geriausiai atspindintį elektros energijos tiekimo planą. Įmonės varžysis tarpusavyje, todėl visi gausime ne tik aukštesnės kokybės paslaugas, bet ir įvairius kainų pasirinkimus ir paslaugų įvairovę.

Kokie numatomi liberalizavimo etapai?

I etapas – nuo 2021 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (laikotarpiu nuo 2019 06 01 iki 2020 05 31) suvartojo ne mažiau kaip 5000 kWh/metus, taip pat prie vidutinės įtampos tinklų prijungtiems vartotojams (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).

II etapas – nuo 2022 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.) suvartojo ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).

III etapas – nuo 2023 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma visiems vartotojams, įskaitant bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus.

Kaip klientai buvo informuojami, kokius visuomeninis tiekėjas duomenis perdavė ESO ir kokiu pagrindu?

Patenkantys į I etapą, t. y. suvartojantys ne mažiau kaip 5000 kWh/metus laikotarpiu nuo 2019 06 01 iki 2020 05 31, taip pat prie vidutinės įtampos tinklų prijungti vartotojai 2020 m. liepos mėnesį iš visuomeninio tiekėjo („Ignitis“) gavo informacinį laišką, kuriame buvo pateikta informacija apie būsimus pokyčius ir svarbiausias datas. Nuo 2020 09 01 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) įpareigota į I etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis perduoti nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų Jums pateikti savo pasiūlymus. Perduodama informacija: klientui priklausančio objekto numeris ir adresas; telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju („Ignitis“); per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.). Šiuos duomenis nepriklausomi tiekėjai naudos elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo su klientais tikslais. Klientai turi teisę nesutikti, kad jų aukščiau minėti duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, jie apie savo nesutikimą turėjo pranešti ESO ne vėliau kaip iki 2020 08 31.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas?

Nepriklausomą elektros energijos tiekimą siūlo laisvomis ekonominės rinkos sąlygomis veikianti įmonė, turinti valstybės išduotą leidimą šiai veiklai ir konkuruojanti su kitais tokiais pat tiekėjais, laisvai siūlydama įvairius elektros energijos tiekimo planus ir jų kainas. Nepriklausomų tiekėjų kainos yra nustatomos pačių tiekėjų ir nulemtos jų tarpusavio konkurencijos – tiekėjai lanksčiau reaguoja į situaciją rinkoje ir į klientų poreikius bei gali pateikti įvairių pasiūlymų.

Kas yra garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas – tai valstybės užtikrinama tiekėjo funkcija, kurią užtikrina valstybės paskirta įmonė tiems vartotojams, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Jį užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Taigi, garantinis tiekimas yra tik laikina priemonė užtikrinti elektros energijos tiekimą tol, kol vartotojas pasirinks nepriklausomą tiekėją, todėl nėra teisinga lyginti garantinio tiekimo ir nepriklausomo tiekimo kainų. Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Kitaip tariant, garantinio tiekimo kaina = biržos kaina × 1,25. Teisės aktai įpareigoja garantinį elektros energijos tiekimą užtikrinti tik iki 6 mėn., o vėliau vis tiek bus būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Nepatenku į pirmąjį etapą, ar galiu anksčiau pasirinkti nepriklausomą tiekėją?

Pasirinkti nepriklausomą tiekėją galite nepriklausomai nuo to, į kurį liberalizavimo etapą patenkate.

Ar Jūs, „Ignitis“, esate nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ir taip pat konkuruosite su kitais tiekėjais?

Taip, „Ignitis“ taip pat yra vienas iš nepriklausomų tiekėjų veikiančių rinkoje ir tieks elektrą privatiems klientams kaip nepriklausomas tiekėjas.

Kas nutiks, jei nepasirinksiu jokio nepriklausomo tiekėjo? Ar nutrūks elektros energijos tiekimas?

Jeigu patenkate į I etapą – nepriklausomą tiekėją privalote pasirinkti iki 2020 12 10. Tam, kad nepriklausomas tiekėjas galėtų užtikrinti elektros energijos tiekimą nuo 2021 01 01. Iki 2020 12 10 nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, 2021 01 01 Jums bus nutrauktas elektros energijos tiekimas visuomenine elektros energijos tiekimo kaina ir nuo 2021 01 01 bus pradėtas taikyti garantinis elektros energijos tiekimas, kurį iki kol pasirinksite nepriklausomą tiekėją, Jums užtikrins elektros skirstymo operatorius, t. y. įmonė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). ESO garantinį tiekimą privalo užtikrinti tik 6 mėnesius (iki 2021 06 30), o vėliau vis tiek bus būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Suvartoju 1000 kWh per metus, ar man verta jau dabar rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Nepriklausomą elektros energijos tiekėją galite rinktis jau ir dabar, nepriklausomai nuo to, kad pagal suvartojamą elektros kiekį nepatenkate į I liberalizavimo etapą.

Iki kada turiu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Jei patenkate į I etapą, nepriklausomą tiekėją Jums reikia pasirinkti iki šių metų 2020 m. gruodžio 10 dienos. Pavėlavus ir pasirinkus nepriklausomą tiekėją vėliau nei 2020 12 10 dieną, pvz., 2020 12 11, nepriklausomas tiekėjas elektrą Jums pradės tiekti nuo 2021 02 01 (laikotarpiu nuo 2021 01 01 iki 2021 02 01 Jums būtų užtikrintas garantinis elektros energijos tiekimas, t. y. elektrą Jums tiektų ESO).

Ar turėsiu su nepriklausomu tiekėju sudaryti naują sutartį?

Taip, su Jūsų pasirinktu nepriklausomu tiekėju turėsite sudaryti naują elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Kas yra tie nepriklausomi tiekėjai ir ką jie siūlo? Kur man rasti jų kainas?

Nepriklausomi tiekėjai yra juridiniai asmenys, kurie tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją ir ją parduoda vartotojams (buitiniams ir nebuitiniams). Kiekvienas tiekėjas turi savo veikimo strategiją ir politiką, turi klientų ratą, kuriems siūlo savo paslaugas. Detalesnė informacija apie įmones, kam suteikti nepriklausomų tiekėjų leidimai yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos svetainėje, adresu www.vert.lt. Nepriklausomų tiekėjų sąrašus taip pat galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ internetinėje svetainėje, adresu www.pasirinkitetiekeja.lt.

Ar galiu tuo pačiu metu elektrą pirkti iš dviejų skirtingų nepriklausomų tiekėjų?

Vienam objektui elektros energiją tiekia vienas nepriklausomas tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektros tiekimą gali užtikrinti keli nepriklausomi tiekėjai arba tas pats nepriklausomas tiekėjas.

Turiu ne vieną nekilnojamojo turto objektą, ar galiu viename iš jų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, o kitame elektrą pirkti visuomeninio tiekimo kainomis arba pasirinkti kitą tiekėją?

Taip, galite – vienam objektui elektros energiją tiektų „Ignitis“ visuomenine kaina, o kitam elektros tiekimą gali užtikrinti kitas tiekėjas.

Ar pasirinkus nepriklausomą tiekėją ir sudarius su juo sutartį, mokėti ir deklaruoti reikės taip pat kaip iki šiol?

Pasirinkus „Ignitis“ kaip nepriklausomą tiekėją, sunaudotos elektros energijos rodmenis deklaruoti reikės kaip iki šiol, t.y. kiekvieną mėnesį (iki paskutinės mėnesio dienos). Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, gausite sąskaitą, kurią galėsite apmokėti tais pačiais įmokų kanalais, taip pat kaip iki šiol. Visą detalią informaciją gausite sudarydami nepriklausomo tiekimo sutartį. Pasirinkus kitą nepriklausomą tiekėją, apie deklaravimo ir atsiskaitymo tvarką informuos konkretus jūsų pasirinktas tiekėjas. Kad ir kokį tiekėją pasirinktumėte, privalėsite su juo sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Jei pasirinksiu kitą nepriklausomą tiekėją, ar tai reiškia, kad jis man įrengs savo skaitiklį ir keičiantis tiekėjui kiekvieną kartą bus keičiamas skaitiklis?

Ne. Skaitiklius ir kitą techninę įrangą įrengia skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją.

Ką man reikės daryti sutrikus elektros energijos tiekimui ar dingus elektrai?

Elektros tinkle sutrikimų ir / ar elektros dingimo atvejais, kaip ir iki šiol, reikės kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių ESO tel. 1852, kuris rūpinasi elektros tinklo infrastruktūra.

Kur atsiskaityti už elektrą bendrosioms namo reikmėms (laiptinės, rūsio ir kt. bendrų patalpų elektros energiją)?

Atsiskaitant už elektrą bendrosioms namo reikmėms lieka galioti Jūsų „Ignitis“ visuomeninio tiekimo sutartis ir senasis Kliento kodas. Atsiskaityti galite Jums įprastu būdu.

Plačiau kviečiame pasiskaityti čia.

Noriu likti „Ignitis“ klientu, ar vis tiek turiu atlikti kokius nors veiksmus? Jei taip – kokius?

Norėdami pasilikti „Ignitis“ klientu, sudarykite su „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį. „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo pasiūlymus rasti bei paprastai sudaryti sutartį galite www.ignitis.lt arba paskambinę klientų aptarnavimo telefonu 1802 (+370 611 21 802).

Kaip galiu sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“?

Sudaryti „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį galite labai paprastai, neišvykdami iš namų:

  • savitarnos svetainėje e.ignitis.lt;
  • paskambinę klientų aptarnavimo telefonu 1802 (+370 611 21802);
  • susisiekę per pranešimų skiltį;
  • taip pat, jei patogu, sutartį galite sudaryti atvykę į vieną iš klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ar Šiauliuose.

Instrukcija, kaip sudaryti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį internetu.

Kur galiu rasti „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo pasiūlymus ir kainas?

Pasiūlymus bet kada galite pasitikrinti „Ignitis“ puslapyje, kainų ir planų skiltyje. Čia galite ne tik išsirinkti sau palankiausią planą, bet greitai ir patogiai sudaryti sutartį nuotoliniu būdu.

Pasiūlymus ir kainas taip pat galite sužinoti:

Per kiek laiko „Ignitis“ man parengs nepriklausomo tiekimo pasiūlymą?

Nepriklausomo tiekimo „Ignitis“ pasiūlymą gausite iš karto – vizito ar telefoninio pokalbio metu arba apsilankius savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Susisiekus per pranešimų skiltį, atsakome per 2 darbo dienas.

Per kiek laiko parengiama „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartis?

Nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“ pasirašyti galite iš karto – vizito ar telefoninio pokalbio metu arba apsilankius savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Jei sutartį pasirašysite iki mėnesio 18 d., nepriklausomas tiekimas ir sutarties sąlygos Jums bus pradėti taikyti nuo kito mėnesio 1 d. Jei sutartį pasirašysite vėliau – tiekimo pradžia nusikels dar mėnesiu.

Pavyzdžiui, pasirašius sutartį spalio 9 d., tiekimas bus pradėtas lapkričio 1 d., tuo tarpu pasirašius sutartį spalio 19 d. – tiekimas bus pradėtas gruodžio 1 d. Todėl, jei patekote į I liberalizavimo etapą, nepriklausomo tiekimo sutartį yra svarbu pasirašyti iki gruodžio 10 d. – taip Jums nebus pradėtas taikyti garantinis tiekimas.

Pasirašius „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį, kaip toliau reikės deklaruoti rodmenis, kaip gausiu sąskaitas, kaip jas reikės apmokėti?

Keisis atsiskaitymo tvarka, todėl atkreipkite dėmesį į šiuos svarbius pokyčius:

  1. Jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Kodą rasite sutartyje, taip pat sudarius sutartį jį atsiųsime el. paštu ir SMS žinute. Jį naudosite atsiskaitydami už nepriklausomą elektrą.
  2. Pirmą tiekimo mėnesį deklaruosite skaitiklio rodmenis savitarnoje e.ignitis.lt arba telefonais 1802, +370 611 21802. Jei iki paskutinės mėnesio dienos rodmenų nepateiksite, sąskaitą parengsime įvertinę vidutinį mėnesio suvartojimą.
  3. Kitą mėnesį (iki 10 dienos) gausite sąskaitą. Jums įprastu būdu sąskaitą galėsite apmokėti iki mėnesio pabaigos, kartu galėsite deklaruoti einamojo mėnesio rodmenis.

Atmintinė, kaip deklaruoti rodmenis ir atsiskaityti, jei elektros tiekimas prasideda artimiausiu metu.

Daugiau informacijos apie atsiskaitymus rasite čia.

Kas keisis tapus „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo klientu?

Keisis atsiskaitymo tvarka: elektros skaitiklio rodmenis deklaruokite einamąjį mėnesį, o už suvartotą elektrą atsiskaitykite gavę sąskaitą. Taip pat Jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Plačiau galite pasiskaityti čia.

Kur galite rasti daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą?

Daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą ir nepriklausomų tiekėjų sąrašus galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ specialiai tuo tikslu sukurtoje internetinėje svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt.