DUK apie liberalizavimą

Kas yra elektros energijos rinkos liberalizavimas?

Valstybės vykdomas elektros energijos rinkos liberalizavimas, kai reguliuojama elektros energijos tiekimo rinka keičiama į atvirą ir rinkos konkurencija grįstą rinką.

Kodėl vyksta elektros rinkos liberalizavimas?

Likome vieni iš paskutinių visoje Europoje, vis dar negalintys pirkti elektros taip, kaip perkame kitas paslaugas – iš kelių pasiūlymų pasirinkdami mums tinkamiausią. Taip yra todėl, kad elektros kainą Lietuvoje iki šiol nustatydavo valstybė ir privačios įmonės negalėjo efektyviai konkuruoti teikdamos savo pasiūlymų klientams.

Liberalizuojant elektros energijos rinką bus atsisakyta visuomeninio elektros energijos tiekimo instituto ir nebebus reguliuojama elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainos dalis. Tai reiškia, kad nepriklausomi tiekėjai aktyviai konkuruos tarpusavyje, o klientai – rinksis jiems labiausiai tinkantį pasiūlymą. Įmonės laisvai konkuruos siūlydamos tiek aukštesnę paslaugų kokybę, tiek paslaugų įvairovę.

Be to, sukurti laisvą elektros rinką Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES Trečiąjį energetikos paketą, kurio tikslas – užtikrinti, kad dėl konkurencijos laimėtų gyventojai.

Kokią liberalizuotos elektros rinkos naudą pajus elektros vartotojai?

Elektros vartotojai galės palyginti įvairių elektros energiją parduodančių įmonių pasiūlymus ir išsirinkti jų poreikius geriausiai tenkinantį elektros energijos tiekimo planą. Įmonės varžysis tarpusavyje, todėl visi gausime ne tik aukštesnės kokybės paslaugas, bet ir įvairius kainų pasirinkimus ir paslaugų įvairovę.

Kokie liberalizavimo etapai?

I etapas – nuo 2021 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (nuo 2019 06 01 iki 2020 05 31) suvartojo ne mažiau kaip 5000 kWh/metus, taip pat buitiniams vartotojams, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos tinklų (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).

II etapas – nuo 2022 07 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.) suvartojo ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).

III etapas – nuo 2023 01 01 visuomeninio tiekimo atsisakoma visiems vartotojams, įskaitant bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus.

Kaip II etapo klientai buvo informuojami?

Patenkantys į II etapą, t. y. suvartojantys ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (nuo 2020 06 01 iki 2021 05 31), taip pat buitiniai vartotojai, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos tinklų, 2021 m. liepos mėnesį iš visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ gavo informacinį laišką, kuriame buvo pateikta informacija apie būsimus pokyčius ir svarbiausias datas.

Kokius klientų duomenis ESO perdavė nepriklausomiems tiekėjams?

Nuo 2021 09 01 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) į II etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis perdavė nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų pateikti savo pasiūlymus.

Tiekėjams perduota:

 • klientui priklausančio objekto numeris ir adresas; 
 • telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju „Ignitis“; 
 • per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.). 

Klientai turėjo teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams. Apie savo nesutikimą jie turėjo pranešti ESO ne vėliau kaip iki 2021 08 31.

Gautus duomenis nepriklausomi tiekėjai naudoja sudarydami elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas?

Nepriklausomą elektros energijos tiekimą siūlo laisvomis ekonominės rinkos sąlygomis veikianti įmonė, turinti valstybės išduotą leidimą šiai veiklai ir konkuruojanti su kitais tokiais pat tiekėjais, laisvai siūlydama įvairius elektros energijos tiekimo planus ir jų kainas. Nepriklausomų tiekėjų kainos yra nustatomos pačių tiekėjų ir nulemtos jų tarpusavio konkurencijos – tiekėjai lanksčiau reaguoja į situaciją rinkoje ir į klientų poreikius bei gali pateikti įvairių pasiūlymų.

Kas yra garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas – tai valstybės užtikrinama tiekėjo funkcija, kurią užtikrina valstybės paskirta įmonė tiems vartotojams, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Garantinį tiekimą užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Garantinis tiekimas yra tik laikina priemonė užtikrinti elektros energijos tiekimą, kol vartotojas pasirinks nepriklausomą tiekėją, todėl nėra teisinga lyginti garantinio tiekimo ir nepriklausomo tiekimo kainų. Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Kitaip tariant, garantinio tiekimo kaina = biržos kaina × 1,25. Teisės aktai įpareigoja garantinį elektros energijos tiekimą užtikrinti tik iki 6 mėn., o vėliau vis tiek būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Patenku į III etapą, ar galiu nepriklausomą tiekėją pasirinkti anksčiau nei nuo 2023 metų?

III etapo klientai pasirinkti nepriklausomą tiekėją gali ir anksčiau, nelaukdami paskirto termino pabaigos, t.y. 2023 01 01.

Ar Jūs, „Ignitis“, esate nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ir taip pat konkuruosite su kitais tiekėjais?

Taip, „Ignitis“ taip pat yra vienas iš nepriklausomų tiekėjų ir tiekia elektrą privatiems klientams kaip nepriklausomas tiekėjas.

Kas nutiks, jei nepasirinksiu jokio nepriklausomo tiekėjo? Ar nutrūks elektros energijos tiekimas?

Jeigu patenkate į II etapą – nepriklausomą tiekėją privalote pasirinkti iki 2022 06 18. Nepriklausomas tiekėjas užtikrins Jums elektros energijos tiekimą nuo 2021 07 01. Iki 2022 06 18 nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, 2022 07 01 Jums bus nutrauktas elektros energijos tiekimas visuomenine elektros energijos tiekimo kaina ir nuo 2022 07 01 bus pradėtas taikyti garantinis elektros energijos tiekimas. Jį užtikrins AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). ESO garantinį tiekimą privalo užtikrinti tik 6 mėnesius (iki 2022 12 31), o vėliau vis tiek bus būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Jeigu patenkate į III etapą –  nepriklausomą tiekėją privalote pasirinkti iki 2022 12 18.

 

Suvartoju mažiau nei 1000 kWh per metus, ar galiu jau dabar rinktis nepriklausomą elektros tiekėją?

Nepriklausomą elektros energijos tiekėją galite rinktis ir dabar, nepriklausomai nuo to, kad pagal suvartojamą elektros kiekį nepatenkate į II liberalizavimo etapą.

Iki kada turiu pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

I etapas: nepriklausomą tiekėją reikėjo pasirinkti iki 2020 m. gruodžio 10 dienos.

II etapas: nepriklausomą tiekėją Jums reikia pasirinkti iki 2022 m. birželio 18 dienos. Pavėlavus ir pasirinkus vėliau, pvz., 2022 06 19, nepriklausomas tiekėjas elektrą Jums pradės tiekti nuo 2022 08 01 (nuo 2022 07 01 iki 2021 08 01 Jums būtų užtikrintas ESO garantinis elektros energijos tiekimas).

III etapas: nepriklausomą tiekėją Jums reikia pasirinkti iki 2022 m. gruodžio 18 dienos. Pavėlavus ir pasirinkus nepriklausomą tiekėją vėliau, pvz., 2022 12 19, nepriklausomas tiekėjas elektrą Jums pradės tiekti nuo 2023 02 01 (nuo 2023 01 01 iki 2023 02 01 Jums būtų užtikrintas ESO garantinis elektros energijos tiekimas).

Kada man prasidės nepriklausomas elektros tiekimas?

Pasirašydami sutartį, galite pasirinkti ir elektros tiekimo pradžią:

 • nuo 2022 m. liepos 1 d. Elektros tiekimas Jums prasidės nuo 2022 m. liepos 1 d., jeigu sutartį sudarysite iki 2022 m. birželio 18 d.;
 • kuo greičiau. Jei sutartį sudarysite iki einamojo mėn. 18 dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio pirmos dienos. Jei sutartį sudarysite po einamojo mėn. 18 dienos – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį (pavyzdžiui, jei sutartį sudarysite rugsėjo 19 d., ji įsigalios nuo lapkričio 1 d.).
Ar turėsiu su nepriklausomu tiekėju sudaryti naują sutartį?

Taip, su pasirinktu nepriklausomu tiekėju turėsite sudaryti naują elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Kas yra tie nepriklausomi tiekėjai ir ką jie siūlo? Kur man rasti jų kainas?

Nepriklausomi tiekėjai yra juridiniai asmenys, kurie tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją ir ją parduoda vartotojams (buitiniams ir nebuitiniams). Kiekvienas tiekėjas turi savo veikimo strategiją ir politiką, turi klientų ratą, kuriems siūlo savo paslaugas. Detalesnė informacija apie įmones, kam suteikti nepriklausomų tiekėjų leidimai, yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos svetainėje www.vert.lt. Nepriklausomų tiekėjų sąrašus taip pat galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ internetinėje svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt.

Ar galiu tuo pačiu metu elektrą pirkti iš dviejų skirtingų nepriklausomų tiekėjų?

Vienam objektui elektros energiją tiekia vienas nepriklausomas tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektros tiekimą gali užtikrinti keli nepriklausomi tiekėjai arba tas pats nepriklausomas tiekėjas.

Turiu ne vieną nekilnojamojo turto objektą, ar galiu viename iš jų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, o kitame elektrą pirkti visuomeninio tiekimo kainomis?

Taip, galite – vienam objektui elektros energiją tiektų „Ignitis“ visuomenine kaina, o kitam elektros tiekimą užtikrintų kitas tiekėjas.

Ar pasirinkus nepriklausomą tiekėją ir sudarius su juo sutartį, mokėti ir deklaruoti reikės taip pat kaip iki šiol?

Pasirinkus „Ignitis“ kaip nepriklausomą tiekėją, sunaudotos elektros energijos rodmenis deklaruoti reikės kaip iki šiol – kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Pasibaigus einamajam mėnesiui, gausite sąskaitą, kurią galėsite apmokėti Jums įprastais būdais, kaip iki šiol. Visą detalią informaciją gausite sudarydami nepriklausomo tiekimo sutartį.

Pasirinkus kitą nepriklausomą tiekėją, apie deklaravimo ir atsiskaitymo tvarką informuos konkretus tiekėjas.

Kad ir kokį tiekėją pasirinktumėte, privalėsite su juo sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Jei pasirinksiu kitą nepriklausomą tiekėją, ne „Ignitis“, ar jis man įrengs savo skaitiklį, o keičiantis tiekėjui kiekvieną kartą bus keičiamas skaitiklis?

Ne. Skaitiklius ir kitą techninę įrangą įrengia skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją.

Ką man reikės daryti sutrikus elektros energijos tiekimui ar dingus elektrai?

Sutrikus elektros tiekimui ar dingus elektrai, kaip ir iki šiol, reikės kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių ESO, kuris rūpinasi elektros tinklo infrastruktūra.

Kur atsiskaityti už elektrą bendrosioms namo reikmėms (laiptinės, rūsio ir kt. bendrų patalpų)?

Atsiskaitant už elektrą bendrosioms namo reikmėms lieka galioti Jūsų „Ignitis“ visuomeninio tiekimo sutartis ir senasis Kliento kodas. Atsiskaityti galite Jums įprastu būdu.

Plačiau kviečiame pasiskaityti čia.

Noriu likti „Ignitis“ klientu, ar vis tiek turiu atlikti kokius nors veiksmus? Jei taip – kokius?

Norėdami likti „Ignitis“ klientu, sudarykite su „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį. Tai galite padaryti vos per 5 minutes paspaudę čia.

Kaip galiu sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“?

Sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“ galite: 

 • internetu e.ignitis.lt;
 • telefonu +370 611 21802;
 • atvykę į klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ar Šiauliuose.

Išsami ir sutrumpinta instrukcija, kaip sudaryti sutartį internetu.

Kur galiu rasti „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo pasiūlymus ir kainas?

Pasiūlymus ir kainas galite pasitikrinti „Ignitis“ puslapyje. Skaičiuoklėje suveskite savo suvartojimo informaciją ir gausite Jums palankiausią pasiūlymą. Jį galėsite palyginti su kitais pasiūlymais bei vos per 5 minutes sudaryti sutartį nuotoliniu būdu.

Pasiūlymus ir kainas galite sužinoti ir kitais čia išvardintais būdais.

Per kiek laiko „Ignitis“ man parengs nepriklausomo tiekimo pasiūlymą?

„Ignitis“ nepriklausomo tiekimo pasiūlymą gausite iš karto – vizito, pokalbio telefonu metu arba apsilankę savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Susisiekus per pranešimų skiltį, atsakome per 5 darbo dienas, tačiau galime atsakyti ir greičiau.

Per kiek laiko parengiama „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartis?

Nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“ pasirašyti galite iš karto – savitarnos svetainėje e.ignitis.lt arba vizito metu.

Jei sutartį pasirašysite iki mėnesio 18 d., nepriklausomas elektros tiekimas prasidės nuo kito mėnesio 1 d. Jei sutartį pasirašysite vėliau – tiekimo pradžia nusikels dar mėnesiu.

Pavyzdžiui, pasirašius sutartį spalio 9 d., tiekimas bus pradėtas lapkričio 1 d. Pasirašius sutartį spalio 19 d. – tiekimas bus pradėtas gruodžio 1 d. Jei patekote į II liberalizavimo etapą, nepriklausomo tiekimo sutartį svarbu pasirašyti iki 2022 06 18 – taip nepateksite į garantinį tiekimą.

Pasirašius „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį, kaip toliau reikės deklaruoti rodmenis, kaip gausiu sąskaitas, kaip jas reikės apmokėti?

Atsiskaitymo tvarka keisis, todėl prašome atkreipti dėmesį į šiuos svarbius pokyčius:

 1. Jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Kodą rasite sutartyje, taip pat sudarius sutartį jį atsiųsime el. paštu ir SMS žinute. Jį naudokite atsiskaitydami už nepriklausomą elektros tiekimą.
 2. Pirmą tiekimo mėnesį Jums reikia tik deklaruoti skaitiklio rodmenis savitarnoje e.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802. Jei iki paskutinės mėnesio dienos rodmenų nepateiksite, sąskaitą parengsime įvertinę Jūsų vidutinį mėnesio suvartojimą.
 3. Kitą mėnesį (iki 10 dienos) gausite sąskaitą. Jums įprastu būdu sąskaitą galėsite apmokėti iki mėnesio pabaigos ir kartu deklaruoti einamojo mėnesio rodmenis.

Trumpa mokėjimo atmintinė, jei elektros teikimas pagal Jūsų sutartį prasideda: artimiausiu metu, nuo 2021-01-01, nuo 2022-07-01.

Daugiau informacijos apie atsiskaitymus rasite čia.

Kas keisis tapus „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo klientu?

Keisis atsiskaitymo tvarka: elektros skaitiklio rodmenis deklaruosite einamąjį mėnesį, o už suvartotą elektrą atsiskaitysite gavę sąskaitą. Taip pat Jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Plačiau galite pasiskaityti čia.

Kur galite rasti daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą?

Daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą ir nepriklausomų tiekėjų sąrašus galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ specialiai tuo tikslu sukurtoje internetinėje svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt.