Savitarna

Ankstesni gamtinių dujų planai ir kainos

Šioje lentelėje skelbiamos kainos, galiojusios nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
 

Planas Minimalus

Suvartojantiems iki 300 m³ dujų per metus.

Šis planas Jums priskiriamas jei dujas naudojate tik maistui gaminti bei karštam vandeniui šildyti.

Priklausomai nuo gyventojų įpročių, maistui gaminti vienai šeimai paprastai pakanka 20-120 m³ gamtinių dujų per metus.

 
 

Planas Optimalus

Suvartojantiems nuo 301 m³ iki 20 000 m³ dujų per metus.

Šis planas Jums priskiriamas jei dujas naudojate būstui šildyti ir kitoms reikmėms (maistui gaminti, karštam vandeniui šildyti ir kt.)

Priklausomai nuo lauko temperatūros, individualių gyventojų įpročių, būsto sandarumo, 150 m2 name per metus vidutiniškai suvartojama 1800-2500 m³ gamtinių dujų.

 
 

Planas Maksimalus

Suvartojantiems daugiau nei 20 000 m³ dujų per metus.

Į trečiąją grupę patenka klientai, suvartojantys daugiau nei 20 000 m³ gamtinių dujų per metus. Jiems skiriamas tarifo planas „Maksimalus“. Tai pakankamai retai pasitaikanti klientų grupė.

Kainos nurodytos su PVM.

Buitiniams gamtinių dujų vartotojams nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. taikomas dalinis kompensavimas, skirtas buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotas gamtines dujas sumažinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 papildymo 19² ir 19³ straipsniais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais dalinio kompensavimo dydžiais.

*Gamtinių dujų tiekimo kainai, susijusiai su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, pritaikyta -0,63 Eur/m³ su PVM dalinė kompensacija.

Gamtinių dujų kaina yra nustatoma du kartus per metus, nuo sausio 1 d. ir nuo liepos 1 d.

Kainos nuo 2022-01-01

 

Kas sudaro vidutinę gamtinių dujų kainą?

Dujų kainos sandara Dujų kainos sandara

Į kainos sandarą neįtraukima papildoma dedamoji prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, 1,90 Eur/m³ (su PVM).

Detaliau apie gamtinių dujų kainų struktūrą galite sužinoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) puslapyje.