Savitarna

Elektros lemputės ir žalio augalo kompozicija

Gaminantys vartotojai. Ką reikia žinoti?

 • Kas yra gaminantys vartotojai?
 • Gaminančių vartotojų elektros apskaita.
 • Nutolusių gaminančių vartotojų elektros apskaita.
 • Ar galima pasidalinti savo pagaminta energija?
 • Kiek kainuoja naudojimasis tinklais?
 • Kompensacija už sugeneruotą, bet nepanaudotą energiją.
Elektros lemputės ir žalio augalo kompozicija

Kas yra gaminantys vartotojai?

Tapti energetiškai nepriklausomu, ir elektros energiją pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, gali kiekvienas. Nesvarbu, ar tai verslas, ar privatus asmuo.

Tereikia įsirengti saulės elektrinę ar įsigyti jos dalį nutolusiame saulės parke.

Iš atsinaujinančių šaltinių elektros energija gaminama netolygiai. Daugiausiai jos saulės elektrinė pagamina šviesiu paros metu, nors buityje dažniausiai suvartojimas išauga vakarais. Dėl šios priežasties perteklinė energija yra kaupiama ir panaudojama, kai atsiranda poreikis.

Prijungę savo elektrinę prie elektros skirstomojo tinklo tampate gaminančiu vartotoju t.y. galite tiekti perteklinę energiją į bendrą tinklą „pasaugojimui“ ir susigrąžinti prireikus.

Mergina apmoka sąskaitas Mergina apmoka sąskaitas
 

Gaminantis vartotojas

Gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengta elektrinė.

 

Nutolęs gaminantis vartotojas

Nutolęs gaminantis vartotojas energiją gamina kitoje vietoje nei ją naudoja.

Dvipusė gaminančių vartotojų elektros apskaita

 • Elektra, kuri sunaudojama iš karto, gamybos metu, nėra apskaitoma. t.y. nieko papildomai nekainuoja.
 • Nesunaudotas elektros perteklius patiekiamas į tinklą, kur kaupiamas ir vėliau prireikus sugrąžinamas.
 • Už pasinaudojimą tinklais mokamas ESO nustatytas mokestis.
 • Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagaminate daugiau elektros nei suvartojate, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis  kaupiamas du metus nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.
 • Jei sukaupta energija per kaupimo laikotarpį nesunaudojama, tai likutis į kitus metus neperkeliamas, tačiau už jį kompensuojama.
 • Jei pasigamintos energijos neužtenka, trūkstama energija automatiškai tiekiama IGNITIS ar kito tiekėjo pagal jūsų pasirinktą planą ir elektros sutartyje numatytomis kainomis.
dvipuse apskaita dvipuse apskaita

Nutolusių gaminančių vartotojų apskaita

 • Nutolęs gaminantis vartotojas vartoja energiją pagamintą saulės parke arba jam priklausančioje nuosavoje saulės elektrinėje, kuri įrengta kitoje vietovėje.
 • Nutolusios elektrinės gaminamą energiją galima padalinti keliems savo nuosavybės teise valdomiems objektams.
 • Visa nutolusioje elektrinėje pagaminta energija patiekiama į skirstomuosius tinklus ir iš ten pasiekia vartotoją. Čia nėra neapmokestinamo momentinio suvartojimo.
 • Toliau apskaita vyksta taip pat, kaip paprasto Gaminančio vartotojo: už pasinaudojimą tinklais mokamas ESO nustatytas mokestis; nesuvartota energija kaupiama du metus, vėliau anuliuojama ir jos vertė kompensuojama. Trūkstama energija perkama iš IGNITIS ar kito tiekėjo jūsų elektros sutartyje numatytomis kainomis.
nutole gaminantys vartotojai nutole gaminantys vartotojai

Savo pagamintą elektros energiją galite paskirstyti

Nepriklausomai ar elektrinė yra nutolusi, ar įrengta ant stogo/sklypo, ESO savitarnoje klientas gali paskirstyti jos generuojamą galią.

Pavyzdžiui, 10 kW galios elektrinę galima išdalinti: 8 kW – namui ar butui, kur nuolat gyvenate ir 2 kW – vasarnamiui, kur tik atostogaujate. Pati elektrinė gali būti įrengta bet kuriame iš objektų arba nutolusiame saulės parke.

 • Elektrinės ir visų objektų, kuriems padalinama galia, savininkas turi būti tas pats asmuo.
 • Visų objektų elektros tiekimo sutartys turi būti pasirašytos to paties asmens vardu.
 • Nutolusios elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis yra priskiriamas kiekvienam objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto išdalintą ir objektui priskirtą elektrinės galią.
 • Priskyrus elektrinės galią, kiekvieno objekto elektros apskaita vyksta atskirai, sugeneruotos kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą.
 • Prireikus galios paskirtymo tarp objetų proporciją galima keisti. Taip pat galima padidinti pačios elektrinės galią.
gaminančių vartotojų diagrama Ignitis gaminančių vartotojų diagrama Ignitis

Atsiskaitymas už pasinaudojimą tinklais

Skirstomųjų tinklų operatorius ESO siūlo pasirinkti vieną iš šių atsiskaitymo būdų
Šioje lentelėje skelbiamos kainos, galiojančios nuo 2024 m. sausio 1 d.
 
 

1 būdas. Atsiskaitymas už atgautą energiją

Kaip apskaičiuojamas?

Atgauta elektra yra apmokestinama mokesčiu už atgautas kWh, t.y. 0,07139 €/kWh.

Kada rinktis?

Kai daugiau nei 12 % pagamintos elektros energijos suvartojama gamybos metu.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 
 

2 būdas. Atsiskaitymas už leistiną generuoti galią

Kaip apskaičiuojamas?

Nepriklausomai nuo to, kiek elektros yra patiekiama ar atgaunama iš tinklo, mokėsite vienodą fiksuotą mokestį.

Pvz., jei vartojate elektrą nuo balandžio ir jūsų elektrinės galia yra įvertinta teisingai pagal jūsų suvartojimą, elektros sąskaitoje kiekvieną mėnesį atsiras tik šis 5,2514 €/kW/mėn. mokestis. Papildomai už elektros energiją gali tekti mokėti tik tuo atveju, jei išaugs vartojimas ar elektrinė nepagamins reikiamo kiekio (tikėtina tai gali būti tik žiemos mėnesiais).

Kada rinktis?

Kai mažiau nei 12 % pagamintos elektros energijos suvartojama gamybos metu.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 
 

3 būdas. Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Kaip apskaičiuojamas?

Pasirinkus šį būdą nemokamas mokestis už pasinaudojimą tinklais, tačiau yra atsiskaitoma pagaminta elektros energija.

Pvz.: jei elektrinė pagamina 10 000 kWh ir į tinklą patiekiama 7 000 kWh, tai susigrąžinsite 4 690 kWh, o likusius (2 310 kWh) paliksite tinkle kaip mokestį už pasinaudojimą tinklais.

Kada rinktis?

Kai saulės elektrinės galia 50 % didesnė už bendrą suvartojimą.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 
 

4 būdas. Atsiskaitymas pagal persiuntimo tarifą

Kaip apskaičiuojamas?

Kaip ir su pirmuoju atsiskaitymo būdu, turėsite atsiskaityti už atgautą elektros energiją, jos kiekiui pritaikant energijos persiuntimo paslaugos tarifą. Tarifo dydis priklauso nuo turimo ESO tarifų plano.

Pvz., jei turite vienos laiko zonos planą „Standartinis“, pasirinkus šį būdą, mokestis už atgautą elektros energiją bus apskaičiuojamas kilovatvalandžių kiekį padauginus iš šio plano persiuntimo tarifo – 0,10527 €/kWh.

Kada rinktis?

Rekomenduojame, prieš pasirenkant šį atsiskaitymo būdą, pasidomėti, koks yra jūsų ESO persiuntimo paslaugos tarifų planas bei tarifo dydį palyginti su kitais galimais būdais.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

Kaip įvertinti kuris iš asiskaitymo būdų jums palankiausias?

Pagalba renkantis

Renkantis atsiskaitymo būdą reiktų įvertinti jūsų elektrinės tipą, galią bei elektros energijos suvartojimą. Paspaudę nuorodą prie kiekvieno būdo, rasite trumpą paaiškinimą, kurį būdą kada rinktis. Be to galite pasinaudoti specialia ESO skaičiuokle.

Galima keisti

Atsiskaitymo už pasinaudojimą tinklais būdą galima pakeisti vieną kartą per metus. Tapus gaminančiu vartotoju ESO Jums priskirs atsiskaitymo būdą: saulės elektrinių savininkams - už atgautą energijos kiekį, o nutolusių saulės parkų klientams - už leistiną generuoti elektrinės galią. Vėliau, įvertinus realią elektros generaciją ir suvartojimą, jį galima pasikeisti ESO savitarnoje . Instrukciją, kaip tą padaryti rasite čia.

JEI PAGAMINATE DAUGIAU, NEI SUVARTOJATE

Kompensacija už pagamintą ir sukauptą, bet neišnaudotą elektros energiją

Kaupimo laikotarpis

Gaminančių vartotojų pagaminta, bet nesuvartota elektros energija yra „kaupiama“ du metus. Kaupimo laikotarpio pradžia prasideda nuo 2022 m. balandžio 1 d., o pabaiga po dviejų kalendorinių metų – 2024 m. kovo 31 d.

Jei elektrinės galia paskaičiuota tiksliai pagal suvartojimą, tai paprastai pavasario ir vasaros mėnesiais sukauptas energijos perviršis suvartojamas rudenį ir žiemą.

Jei visgi susidaro nepanaudotas energijos likutis, į kitą „kaupimo“ periodą jis neperkeliamas, o anuliuojamas.

Už anuliuotą elektros energiją vartotojui yra kompensuojama, sutartyje nustatytomis sąlygomis**.

Kokią kompensaciją gausite?

Kaupimo laikotarpio pabaigoje yra nustatoma sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė. Ji yra paskaičiuojama pagal Nord Pool elektros biržos paskutinių žinomų balandžio – rugpjūčio mėnesių kainos vidurkį.

Šiuo metu taikoma 1kWh kompensacijos vertė lygi 0,086 €***

Apie sukauptą ir nepanaudotą energijos kiekį ir priskaičiuotą kompensacijos sumą informuosime jus elektroniniu laišku balandžio mėnesio pradžioje, pasibaigus kaupimo laikotarpiui.

Kompensacijos suma pagal nutylėjimą yra pritaikoma kaip nuolaida ateities elektros sąskaitoms.

IGNITIS Nepriklausomo elektros tiekimo klientai savitarnoje e.ignitis.lt gali pasirinkti ir kitą galimą kompensavimo būdą. Tai svarbu padaryti iki 2024m. balandžio 30 d.

NEPRIKLAUSOMO TIEKIMO KLIENTAI GALI PASIRINKTI

Kaip panaudoti sukauptą kompensaciją?

 
I BŪDAS

Elektros sąskaitos kompensavimas

 • Apskaičiuota sukaupto kiekio vertė bus pridedama prie elektros sąskaitos taip sumažinant mokėtiną sumą;
 • Ši permoka išliks sąskaitoje, kol bus išnaudota arba kol ją susigrąžinsite;
 • Šis būdas yra taikomas tiek Visuomeninio, tiek Nepriklausomo elektros tiekimo klientams;
 
II BŪDAS

Šeimos nario elektros sąskaitos kompensavimas

 • Skirkite savo kompensaciją šeimos nario ar artimojo sąskaitos už elektros energiją sumažinimui;
 • Šis būdas yra taikomas tik Nepriklausomo elektros tiekimo klientams;
 
III BŪDAS

Elektromobilio įkrovimas „Ignitis On“ tinkle

 • Kompensacijos suma bus priskirta prie jūsų „Ignitis On“ vartotojo sąskaitos, kurią panaudoti galėsite įkraudami nuosavą elektromobilį;
 • Šiam kompensavimo būdui yra suteikiama papildoma nuolaida įkrovimu tinklui, kuri bus pateikta balandžio 1 d.;
 • Šis būdas yra taikomas tik Nepriklausomo elektros tiekimo klientams;

Jei nuspręsite pakeisti kompensacijos būdą, tai galėsite padaryti IGNITIS savitarnoje e.ignitis.lt per 2024 m. balandžio mėnesį.

 
DAUGIAU INFORMACIJOS

Ką reikia žinoti gaminantiems vartotojams?

Koks yra gaminančio vartotojo kaupimo laikotarpis?
Gaminančio vartotojo kaupimo laikotarpis yra 2 metai. Pagaminta ir nesuvartota elektros energija yra kaupiama nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d., vėliau nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. kovo 31 d. ir taip kas dvejus metus. Naują tvarką reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201str. 2 d. 1 p.
Ką reikia žinoti gaminančiam vartotojui keičiant elektros energijos tiekėją?

Sudarant elektros tiekimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju (taip pat ir su „Ignitis“ nepriklausomu elektros tiekėju), jūsų sukauptas elektros energijos kiekis iki sutarties nutraukimo datos gali būti:

 1. Perkeltas pas naują tiekėją tolesniam naudojimui ir kaupimui – šiuo atveju nieko papildomai daryti nereikia;
 2. Anuliuotas ir kompensuotas pinigine verte sutartyje nurodytomis sąlygomis – norint pasirinkti šį būdą reikia užpildyti šį prašymą ir pateikti jį užpildant šią formą arba bet kuriame klientų aptarnavimo centre.

Sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė yra paskaičiuojama sukauptą energijos kiekį (kWh) padauginus iš paskutinių žinomų balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinio kainų aritmetinio vidurkio.

2023 m. balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinių kainų aritmetinis vidurkis yra 0.086 €/kWh. Pavyzdžiui, jei anuliuotas kiekis buvo 100 kWh, tai jo vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę: 100 kWh X 0.086 €/kWh = 8.60 €.

Pakeitus tiekėją gaminančio vartotojo pasinaudojimo tinklais atsiskaitymo būdas nesikeičia. Gaminantys vartotojai pagamintą ir nesunaudotą elektros energiją gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – atsiskaityti už pasinaudojimo tinklais paslaugą ir susigrąžinti. Šią paslaugą teikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), o jūsų, kaip gaminančio vartotojo, atsiskaitymo būdas bei kainos, pasirašius nepriklausomo tiekimo sutartį, nesikeičia.

Kaip pakeisti gaminančio vartotojo tarifų planą (jei pagaminu nepakankamai)?

Norėdami pasikeisti turimą tarifų planą / laiko zonų skaičių, užpildykite prašymą ir atsiųskite Jums patogiu būdu:

 • internetu per pranešimų skiltį, kurią rasite čia;
 • prisijungę prie savitarnos e.ignitis.lt, parašykite virtualiam konsultantui, kad norite grąžinti dokumentus ir jis pateiks susisiekimo formą;
 • paprastu paštu, adresu Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius.

Reikiamą prašymo formą rasite čia:

 • turite visuomenino tiekimo sutartį - prašome užpildyti šią formą ;
 • turite nepriklausomo tiekimo sutartį - užpildykite šią formą.

Elektros tarifų planas bus pakeistas nuo kito mėnesio pirmos dienos arba jei reikalingas skaitiklio pakeitimas/perparametrizavimas – kai ESO atliks šiuos darbus (paslauga nemokama).

Atkreipkite dėmesį, kad tarifų planą galite keisti ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėn. arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą. Ši sąlyga numatyta LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

Kaip pakeisti laiko zonų skaičių?

Laiko zonų skaičių galite pakeisti tais pačiais būdais, kaip ir keisdami tarifų planą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Kaip pakeisti ESO gaminančio kliento atsiskaitymo už naudojimosi tinklais paslaugos būdą?

Norėdami pakeisti turimą gaminančio kliento atsiskaitymo planą, prisijunkite prie ESO savitarnos. Detalias instrukcijas rasite čia .

Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą?

Elektros suvartojimą ir generavimą galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkus „Istorija“, „Suvartojimo istorija“, o plačiau apie savitarną ir jos naudas galite pasiskaityti čia.

Svarbu žinoti:

Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas dvejus metus nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

Iki 2024 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kaip pateikiamos sąskaitos?

Jei esate gaminantis vartotojas, elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia - Jums įrengta automatizuota apskaita (dvikryptis skaitiklis arba išmanusis skaitiklis SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutę dieną, 00.00 valandą.

Sąskaitą iki mėnesio 10 dienos rasite savo paskyroje, savitarnos svetainėje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir paprastu paštu.

Nepriklausomo elektros tiekimo sąskaitos detalizacija.

Norėtumėte patys gaminti elektrą?

Paaiškinimai

* Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas. Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

** Anuliuota elektros energija yra kompensuojama pagal iš anksto suderintas sąlygas, kurios yra apibrėžtos elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties bendroje dalyje. Visuomeninio tiekimo sutarties bendroji dalis . Nepriklausomo tiekimo sutarties bendroji dalis .

*** Sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė (kompensacija) yra paskaičiuojama sukauptą energijos kiekį (kWh) padauginus iš paskutinių žinomų ** metų balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinio kainų aritmetinio vidurkio.

2023 m. balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinių kainų aritmetinis vidurkis yra 0.086 €/kWh. Pavyzdžiui, jei anuliuotas kiekis buvo 100 kWh, tai jo vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę: 100 kWh X 0.086 €/kWh = 8.60 €.