Savitarna
Vyras žiūri į telefoną sedėdamas ant sofos

Gaminantys vartotojai. Ką reikia žinoti?

Vyras žiūri į telefoną sedėdamas ant sofos

Kas yra gaminantys vartotojai?

Tiek verslas, tiek privatūs asmenys gali elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tapti energetiškai nepriklausomi. Tereikia įsirengti vėjo, saulės elektrinę arba įsigyti jos dalį nutolusiame saulės parke.

Gaminančiu vartotoju tampama, kai vėjo ar saulės elektrinė prijungiama prie elektros skirstomojo tinklo. Į tinklą tiekiama pagaminta elektros energija gali būti apskaitoma dviem skirtingais būdais – dvipusės apskaitos (angl. net metering) arba grynojo atsiskaitymo (angl. net billing).

Kas yra gaminantys vartotojai?

Vėjo elektrinės, saulės parkas ir saulės elektrinė ant namo stogo

Gaminančių vartotojų elektros apskaita

Dvipusė apskaita

angl. net metering

Gali rinktis visų tipų saulės elektrinių savininkai. Nuo 2024 m. nebetaikoma vėjo elektrinių savininkams.

 • Pagaminta energija parduodama už tuo metu biržoje esančią elektros kainą, tačiau gaminančiam vartotojui ji apskaitoma kilovatvalandėmis.
 • Mokamas nustatytas mokestis už pasinaudojimą tinklais.
 • Kaupiamos nepanaudotos kilovatvalandės.
 • Kai vartojama daugiau energijos, nei pagaminama, naudojamos sukauptos kilovatvalandės.

Sužinokite daugiau apie dvipusės apskaitos modelį, jam taikomus mokesčius ir kompensacijas.

Dvipusė apskaita detaliau

Grynasis atsiskaitymas

angl. net billing

Gali pasirinkti visų tipų saulės elektrinių savininkai. Vėjo elektrinių savininkams šis apskaitos modelis yra privalomas.

 • Pagaminta energija parduodama už su nepriklausomu tiekėju sutartą kainą, o gaminančiam vartotojui apskaitoma jos piniginė vertė.
 • Netaikomas ESO mokestis už pasinaudojimą tinklais. Į kilovatvalandės kainą yra įskaičiuojamas standartinis persiuntimo tarifas, kaip ir visiems vartotojams.
 • Kaupiami eurai, gauti už parduotą elektros energiją.
 • Kai vartojama daugiau energijos, nei pagaminama, ji įsigyjama už sukauptus pinigus.

Sužinokite daugiau apie grynąjį modelį, energijos supirkimo kainą ir sąskaitos padengimą.

Grynasis atsiskaitymas detaliau
Kurį apskaitos būdą pasirinkti?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Soluta omnis et maxime eligendi tenetur, alias nemo dolores ad porro? Magnam.

Ar tiesa, kad dvipusės apskaitos greitai nebeliks?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Soluta omnis et maxime eligendi tenetur, alias nemo dolores ad porro? Magnam.

Ar galima keisti apskaitos būdą?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Soluta omnis et maxime eligendi tenetur, alias nemo dolores ad porro? Magnam.

EnergySmart programėlė telefone

Energy Smart

Sekite biržos kainą realiu laiku. Stebėkite, kiek elektros suvartojote ir kiek patiekėte į tinklą.

Atsisiųsti iš

Savo pagamintą elektros energiją galite paskirstyti

Gaminantis vartotojas savo elektrinės galią gali priskirti skirtingiems objektams.

Pavyzdžiui, 10 kW galios elektrinę galima priskirti: 8 kW – gyvenamam namui ar butui, o 2 kW – vasarnamiui. Elektrinė, kurios galia paskirstoma, gali būti įrengta bet kuriame iš objektų arba nutolusiame saulės parke.

 • Elektrinės ir visų objektų, kuriems priskiriama galia, savininkas turi būti tas pats asmuo.
 • Visų objektų elektros tiekimo sutartys turi būti pasirašytos to paties asmens vardu.
 • Nutolusioje elektrinėje pagamintas elektros energijos kiekis priskiriamas kiekvienam objektui atskirai , proporcingai pagal priskirtą elektrinės galios dalį.
 • Paskirsčius elektrinės galią, kiekviename objekte elektra apskaitoma atskirai, o perteklinė energija negali būti perkelta iš vieno objekto į kitą .
 • Prireikus, galima keisti galios paskirstymo tarp objektų proporcijas. Taip pat galima padidinti pačios elektrinės galią.
Pagamintos energijos paskirstymo schema
DAUGIAU INFORMACIJOS

Ką reikia žinoti gaminantiems vartotojams?

Koks yra gaminančio vartotojo kaupimo laikotarpis?

Grynojo atsiskaitymo (angl. net billing) apskaita vykdoma dviejų metų laikotarpiais. Pirmasis apskaitos laikotarpis prasidėjo 2024 m. sausio 1 d. ir tęsis iki 2026 m. kovo 31 d. Po to, 2026 m. balandžio 1 d. prasidės naujas dviejų metų trukmės apskaitos laikotarpis. Šią tvarką nustato reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204str.

Dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju sukauptų kilovatvalandžių apskaita vykdoma dviejų metų laikotarpiais: nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. kovo 31 d., o nuo 2026 m. balandžio 1 d. prasidės naujas dviejų metų trukmės apskaitos laikotarpis. Šią tvarką reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201str. 2 d. 1 p.

Ką svarbu žinoti dėl sukaupto elektros energijos kiekio renkantis nepriklausomą tiekėją?

Jei esate gaminantis vartotojas, kuris nusprendėte nutraukti visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartį ir pasirašyti nepriklausomo tiekimo sutartį arba keisti elektros tiekėją, jūsų sukauptas elektros energijos kiekis gali būti:
jei esate pasirinkęs dvipusę apskaitą (angl. net metering):

 • perkeliamas pas naują nepriklausomą ar garantinį tiekėją. Norint pasirinkti šį būdą nieko papildomai daryti nereikia, kiekis bus perkeltas automatiškai;
 • iki sutarties nutraukimo dienos gali būti anuliuojamas ir kompensuojamas Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis. Tokiu atveju, paskaičiuojame sukauptų kWh vertę pagal sutartyje numatytas sąlygas ir, jums pateikus prašymą pervesti šią sumą, per 60 kalendorinių dienų pervedame ją į nurodytą banko sąskaitą. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt.  

jei esate pasirinkęs grynąjį atsiskaitymą (angl. net billing):

 • sukaupta piniginė vertė virtualioje piniginėje nėra perkeliama pas naują nepriklausomą ar garantinį tiekėją, o išmokama į prašyme nurodytą banko sąskaitą pagal teisės aktus. T. y. šios lėšos yra laikomos asmens pajamomis, todėl išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir informuojama Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 
 • per 60 kalendorinių dienų pervedame sukauptą sumą į nurodytą banko sąskaitą. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt.  
Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą?

Nepriklausomas tiekimas

Jei esate sudarę nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros gamybą (pateikimą į tinklą) ir suvartojimą (iš tinklo) galite matyti mūsų suformuotoje sąskaitoje arba galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkus „Istorija“, „Suvartojimo istorija“, o plačiau apie savitarną ir jos naudas galite pasiskaityti čia.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Visuomeninis tiekimas

Elektros suvartojimą ir generavimą galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Dvipusės apskaitos atveju (angl. net metering)  elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Biržos kainos grafikas telefone

Atsisiųskite „EnergySmart“ programėlę!

Nuskaitykite QR kodą arba paspaudę mygtuką gaukite programėlę iš reikiamos parduotuvės.

EnergySmart app QR kodas
Apple appstore buttonGoogle play button