Savitarna

UAB „IGNITIS“ SLAPUKŲ POLITIKA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Ši slapukų politika (toliau – Politika) nustato naudojamų slapukų tvarkymo taisykles, kai apsilankote vienoje iš UAB „Ignitis“ (toliau – Duomenų valdytojo) valdomų interneto svetainių (toliau – Svetainės):

1.1.1. ignitis.lt ir jos subdomenuose e.ignitis.lt, mano.ignitis.lt ir mokejimas.ignitis.lt

1.1.2. eparkai.lt

1.1.3. ignitison.lt

2. KAS YRA SLAPUKAI

2.1. Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojui pasinaudojant naršykle (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) aplankyta interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, planšetėje).

2.2. Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą).

3. SLAPUKŲ RŪŠYS

3.1. Būtinieji slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t. y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

3.2. Nuostatų slapukai įsimena informaciją, nuo kurios priklauso Svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. Šių slapukų pagalba naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.

3.3. Statistikos slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Svetainės valdytojas gali sužinoti kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

3.4. Rinkodaros slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

3.5. Neklasifikuoti slapukai tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

3.6. Kiekvienoje Svetainėje naudotojui siūlomų įrašyti slapukų sąrašas nurodomas Svetainės slapukų pranešimo lange

4. KOKIU TIKSLU NAUDOJAMI SLAPUKAI

4.1. Svetainėje naudojami slapukai Svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainės veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą. Slapukai naudojami atpažinti naudotoją kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, išsaugoti naudotojo lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti ir kt. Naudotojui pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į naudotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atpažinti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą naudotojui ir supaprastinanti naudotojo prieigą prie skelbiamos informacijos.

4.2. Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

5. TEISINIS SLAPUKŲ NAUDOJIMO PAGRINDAS

5.1. Būtinųjų slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra Duomenų valdytojo teisinis interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis).

5.2. Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis).

6. SUTIKIMAS DĖL SLAPUKŲ NAUDOJIMO

6.1. Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.

6.2. Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (nuostatų, statistikos, rinkodaros ar neklasifikuoti, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai naudotojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame slapukų pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

6.3. Sutikimai dėl papildomų, ne būtinųjų slapukų naudojimo renkami kiekvienam Duomenų valdytojui priklausiančiam domenui atskirai. Duotas sutikimas domenui apima slapukų naudojimą ir tokios Svetainės subdomenuose.

6.4. Dėl kiekvienos sutikimo reikalaujančios rūšies slapukų naudojimo Duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas naudotojo aktyviais veiksmais uždedant varneles ties norimais įrašyti slapukais ir paspaudžiant mygtuką „Patvirtinti pasirinktus slapukus“. Paspaudus mygtuką „Patvirtinti visus slapukus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu Svetainėje.

6.5. Jeigu naudotojas nepažymės pasirinkimo dėl nuostatų, statistikos, rinkodaros ar neklasifikuotų slapukų rinkimo ir tvarkymo, tačiau paspaus „Patvirtinti pasirinktus slapukus“, tai tokiu atveju nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

6.6. Naudotojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeitęs savo pasirinkimą Svetainės slapukų nustatymo skiltyje ir ištrindamas įrašytus slapukus interneto naršyklės nustatymuose.

6.7. Naudotojui neišreiškus pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinuosius), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą pasirodo kiekvieną kartą, kai naudotojas apsilankys Svetainėje.

7. SLAPUKŲ SAUGOJIMO TERMINAS

7.1. Trumpalaikiai (seanso) slapukai įrašomi nuo to momento, kai naudotojas atidaro naršyklę iki tol, kol ją uždaro. Kai uždaroma naršyklė, šie slapukai automatiškai ištrinami.

7.2. Ilgalaikiai slapukai yra saugomi kompiuteryje, kol naudotojas juos ištrina naršyklėje arba jų galiojimo laikas pasibaigia.

7.3. Slapukų saugojimo terminai nurodyti Svetainės slapukų pranešimo lange.

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

8.1. Kai kurie mūsų partneriai (pvz., „Google“) gali tvarkyti slapukų duomenis už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Bendrijos ribų, įskaitant ir Jungtinės Amerikos Valstijas (JAV).

8.2. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis vykdomas siekiant užtikrinti mūsų interneto Svetainių veikimą, gerinti Jūsų patirtį mūsų Svetainėse ir pateikti pranešimus, kurie, mūsų manymu, yra Jums aktualūs. Visiems slapukams naudojamiems mūsų interneto svetainėje (išskyrus būtinuosius) reikalingas Jūsų sutikimas (žr. 6 skyrių). Sutikus su slapukais, laikoma, kad davėte sutikimą dėl duomenų perdavimo į trečiąsias šalis, kaip to reikalauja BDAR 49 straipsnio 1 dalis.

8.3. Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų tvarkymo tinkamumo JAV, todėl, nepaisant plataus masto priemonių ir aukšto asmens duomenų apsaugos lygio Europos Sąjungoje, jis negali būti užtikrintas JAV. Kyla rizika, kad perduoti duomenys gali būti neištrinti arba toliau tvarkomi bet kokiu tikslu, kad JAV institucijos gali turėti neproporcingai didelę prieigą prie Jūsų duomenų ir kad Jūs negalėsite veiksmingai įgyvendinti savo teisių JAV.

9. SLAPUKŲ VALDYMAS

9.1. Visose interneto naršyklėse (pavyzdžiui „Internet Explorer“, Microsoft Edge ir kt.) numatyta galimybė valdyti, ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės.

9.2. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse.

9.3. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, naudotojas gali rasti, apsilankęs www.aboutcookies.org.

9.4. Pakeisti slapukų sutikimus taip pat galima Svetainės slapukų nustatymo skiltyje.

10. DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

10.1. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą naudotojui gali būti suteikta, susisiekus su Duomenų valdytoju UAB „Ignitis“, įmonės kodas 303383884, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.

10.2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: [email protected]