Savitarna

Vadovybė

Artūras Bortkevičius

Artūras Bortkevičius

UAB „Ignitis“ vadovas

Ilgametę vadovavimo patirtį tarptautinėse įmonėse turintis A. Bortkevičius 2019 m. buvo nominuotas UAB „Ignitis“ valdybos nariu, ėjo Finansų ir verslo palaikymo tarnybos direktoriaus pareigas, o 2021 m. tapo UAB „Ignitis“ vadovu.

Finansų valdymo srityje Artūras sukaupė didelę patirtį: dirbo konsultacijų įmonės „Frauditoriai“ finansų ekspertu, ėjo tarptautinės farmacijos kompanijos „Sandoz Pharmaceuticals“ Baltijos šalių finansų direktoriaus pareigas, buvo Danijos „Royal Unibrew“ grupės įmonės „Ceres S.P.A.“ finansų direktoriumi, taip pat dirbo „Kalnapilio–Tauro grupėje” bei „Sicor–Biotech” įmonėje.

Išsilavinimą įgijo LCC tarptautiniame universitete – 2000 m. baigė Verslo administravimo bakalauro studijas. Vėliau žinias gilino Jungtinėje Karalystėje, Oxford Brooks universitete, kuriame 2005 m. įgijo Taikomosios apskaitos bakalauro laipsnį.

A. Bortkevičius šiuo metu taip pat yra Ignitis Latvija SIA ir Ignitis Polska sp. z o.o. stebėtojų tarybų narys.

Kadencijos pradžia 2021-07-09
Kadencijos pabaiga 2026-07-09

Valdyba

Toma Sasnauskienė

Toma Sasnauskienė

Valdybos narė, valstybės tarnautoja

Toma Sasnauskienė yra sukaupusi daugiau kaip 16 metų patirtį viešajame sektoriuje. Per visą karjeros laikotarpį ji reikšmingai prisidėjo plėtojant ir tobulinant Valstybės iždo veiklą, susijusią su įvairiomis finansinėmis priemonėmis – nuo Vyriausybės vertybinių popierių ir finansinių išvestinių priemonių sandorių iki investicinių produktų ir valstybės garantijų.

Kadencijos pradžia 2023-05-30
Kadencijos pabaiga 2027-05-29

Mantas Mikalajūnas

Mantas Mikalajūnas

Valdybos narys, akcininko atstovas Energijos tiekimo (reguliuojamos veiklos) srityje

Daugiau kaip 20 metų įvairiose energetikos sektoriaus įmonėse dirbantis vadovas, turintis patirties tiek reguliuojamo, tiek komercinio verslo vystymo, taip pat santykių su suinteresuotomis šalimis ir reguliuojančiomis institucijomis bei didelių projektų valdymo srityse.

Karjerą Mantas pradėjo „Lietuvos dujose“, vėliau pusantrų metų stažavosi energetikos koncerne Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą jis dirbo strateginėse pozicijose „Lietuvos dujose“, kur buvo vadovų komandos narys, atsakingas už ryšius su investuotojais, valstybės institucijomis ir reguliuotoju bei už „Lietuvos dujų“ integraciją į „Lietuvos energiją“ (dabar „Ignitis grupė“).

Prieš pereidamas į dabartines „Ignitis grupės“ verslo plėtros vadovo pareigas, Mantas ėjo „Lietuvos dujų tiekimo“ (vėliau „Lietuvos energijos tiekimo“) generalinio direktoriaus pareigas, kur buvo atsakingas už reguliuojamas dujų ir elektros energijos tiekimo veiklas, verslo plėtrą užsienyje, įmonės struktūros pertvarkymą ir veiklos optimizavimą.

Mantas Vilniaus universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį.

Mantas atsineša savo vertingą ilgametę patirtį ir gebėjimą efektyviai bendradarbiauti su visomis pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis, taip pat didelę patirtį kaip „Ignitis grupės“ įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų narys.

Kadencijos pradžia 2023-05-30
Kadencijos pabaiga 2027-05-29

Vidmantas Salietis

Vidmantas Salietis

Valdybos narys, akcininko atstovas Energijos tiekimo (komercinės veiklos) srityje

Vidmantas Salietis yra AB „Ignitis grupė“  Valdybos narys ir komercijos ir paslaugų direktorius.

7-erių metų aukščiausio lygio vadovo darbo patirtį turintis V. Salietis prie Grupės prisijungė 2011 m. Komercijos ir paslaugų direktoriaus pareigas jis eina nuo 2018 m. vasario 1 d. Šiuo metu jis taip pat yra „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis Renewables“ valdybos narys.

Vadovavimo patirtį įgijo dirbdamas  „Energijos tiekimas“ generaliniu direktoriumi. Prieš tai vadovavo Didmeninės elektros prekybos departamentui bendrovėje „Ignitis gamyba“ (buv. „Lietuvos energijos gamyba“).

V. Salietis Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje („SSE Riga“) įgijo ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Kadencijos pradžia (valdybos narys) 2023-05-30
Kadencijos pabaiga (valdybos narys) 2027-05-29

Kadencijos pradžia (akcininko atstovas) 2023-05-30
Kadencijos pabaiga (akcininko atstovas) 2027-05-29

Roger Hunter

Roger Hunter

Nepriklausomas narys tarptautinio verslo plėtros srityje

Roger Hunter yra tarptautinės bendrovės „BorgWarner“ elektromobilių įkrovimo srities viceprezidentas, atsakingas už įkrovos sprendimus ir lyderystę Azijoje, Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Prieš tai Roger ėjo elektrinio mobilumo viceprezidento pareigas „Shell“ ir buvo atsakingas už „Shell“ atsinaujinančius sprendimus pasaulyje.

Kadencijos pradžia 2023-05-30
Kadencijos pabaiga 2027-05-29

Paulius Dambrauskas

Paulius Dambrauskas

Nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje

Šiuo metu Paulius Dambrauskas dirba „AL holdingas“ vadovo pareigose. „AL holdingas“ yra edukacinė ir investicinė grupė, geriausiai žinoma iš esamų ir buvusių grupės verslų: privačios mokyklos „Šiaurės licėjus“, edukacinės leidyklos „Šviesa“, bendrosios literatūros leidyklos „Alma Littera“, knygų mažmenininko „Pegasas“ bei kitų.

Paulius Dambrauskas energetikoje pradėjo dirbti 2017 m. tapęs Lietuvos Dujų Tiekimo Nepriklausomu valdybos nariu. Vėliau, po reorganizacijos – Lietuvos Energijos Tiekimo Nepriklausomu valdybos nariu, o dar vėliau – Ignitis Nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.

Paulius Dambrauskas yra sukaupęs plačią vadovavimo patirtį telekomunikacijų, mažmenos, logistikos srityse. Savo karjeroje dirbęs „BITĖ Lietuva“ komercijos direktoriumi ir valdybos nariu, „Cgates“ generaliniu direktoriumi, „Maxima Lietuva“ komercijos direktoriumi, „Girteka Logistics“ vykdančiuoju vadovu.

Paulius Vilniaus universitete baigė magistro studijas.

Kadencijos pradžia 2023-05-30
Kadencijos pabaiga 2027-05-29

Kompetencijų profilis