Apie mus

Visiems su energetika susijusiems uždaviniams nuo šiol galioja vienas sprendimas. Susipažinkite su UAB „Ignitis“ – atsakymu į visus energetikos paslaugų sektoriaus klausimus.

Istorija

Norėjome sutelkti visas svarbiausias energetikos paslaugas vienose rankose, todėl 2019 metais sukūrėme ateities energetikos paslaugų bendrovę Ignitis.

Į vieną bendrovę sujungėme „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkėme geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis.

UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Kartu esame jūsų partneriai ir rūpinamės, kad visiems mūsų klientams energetika būtų aiški, nesudėtinga, papildomo laiko ir pastangų nereikalaujanti sfera.

Nuo 2013 m. „Ignitis" veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. ir Lenkijoje.

Akcininkai, dukterinės ir asocijuotosios įmonės

Akcininkai

100 % UAB „Ignitis“ akcijų priklauso AB „Ignitis grupė“.

Dukterinės įmonės

UAB „Ignitis“ valdo po 100 % šių įmonių akcijų: Latvijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Latvija SIAEstijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Eesti OÜ bei Lenkijoje įsteigtos ir veiklą vykdančios Ignitis Polska Sp. z o.o.

Dukterinių įmonių kontaktai pateikiami šios svetainės kontakų skiltyje bei internetinėse svetainėse www.ignitis.lv ir www.ignitis.pl.

Asocijuotosios įmonės

UAB „Ignitis“ bendrai su kitomis įmonėmis valdo UAB Verslo aptarnavimo centrą ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“. Kapitalo dalis:

  • UAB „Ignitis grupės paslaugų centras" – 0,84 %,
  • UAB Verslo aptarnavimo centras – 7,5 %.

Abi šios bendrovės įsteigtos Lietuvoje, jų geografinė rinka – Lietuvos Respublika.

Antikorupcinė politika

Bendrovė „Ignitis“ netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis.

2014 metais „Ignitis grupėje“ įsigaliojo Nulinės tolerancijos korupcijai politika, kurią 2019 metais, įdiegus antikorupcinę vadybos sistemą, pakeitė Antikorupcinė politika, galiojanti ir UAB „Ignitis“.

Antikorupcinė politika

Antikorupcinė politika yra įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Visi esami ir naujai priimami darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcine politika ir vykdyti jos reikalavimus. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

„Ignitis grupėje“ vykdomas sistemingas Antikorupcinės politikos ir įdiegtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo stebėjimas renkant informaciją, matuojant ir analizuojant procesus bei įgyvendinamas priemones korupcijos rizikoms valdyti, siekiant įvertinti Grupėje veikiančios antikorupcinės vadybos sistemos ar (ir) atskirų jos elementų rezultatyvumą bei efektyvumą. Reguliariai atliekamos stebėsenos rezultatai viešai neskelbiami.

„Ignitis grupė“, taip pat ir „Ignitis“, vykdo darbuotojų švietimą korupcijos suvokimo srityje: skatina darbuotojus domėtis korupcijos daroma žala, atpažinti jos apraiškas, nelikti abejingais. 2018 m. elektroninius antikorupcinius mokymus pabaigė 98 % iš beveik 4000 įmonių grupės darbuotojų (tarp jų ir  „Ignitis“ darbuotojai), kiekvienas mokymams skyrė apie 1,5 val. laiko.

Skatiname darbuotojus, taip pat veiklos partnerius ir kitas suinteresuotąsias šalis pranešti apie galimai neetišką Grupės darbuotojų ar atstovų elgesį, diskriminacijos ar korupcijos atvejus bei kitus susirūpinimą keliančius klausimus.

Pasitikėjimo linijos kontaktai: tel. nr. +370 640 88889 arba el. paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus. Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos darbuotojai. Konfidencialumas garantuojamas.

Socialinė atsakomybė ir parama

„Ignitis“ prisideda prie atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūros „Ignitis grupės“ įmonėse kūrimo. Šios veiklos esmė – atsakingo verslo požiūris, atsispindintis kasdienėse veiklose, ateities planuose ir nuolat augant energetikos sektoriaus iššūkiams.

Atsakingai vykdomą ir planuojamą „Ignitis grupės“ veiklą reglamentuoja teisės aktų reikalavimai bei grupėje galiojanti Socialinės atsakomybės politika ir kitos politikos.

„Ignitis grupės“ skelbiamos socialinės atsakomybės ataskaitos apima ir UAB „Ignitis“ veiklą. Su 2018 m. ataskaita galite susipažinti čia (nuoroda).

Daugiau – „Ignitis grupės“ svetainėje

Etikos kodeksas

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai.

Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Parama

Stiprinant skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, nuo 2018 m. „Ignitis grupė“ ir jos įmonės, tarp jų ir UAB „Ignitis“ paramos neskiria.

„Lietuvos energijos“ paramos fondą, per kurį anksčiau buvo teikiama parama, ruošiamasi likviduoti. Informaciją apie anksčiau suteiktą paramą galima rasti „Ignitis grupės“ svetainėje.

Narystės

UAB „Ignitis“ priklauso Nacionalinei Lietuvos energetikos asociacijai.