Savitarna
Saulės elektrinių parkas

Gaminančių vartotojų dvipusė apskaita
(angl. net metering)

Saulės elektrinių parkas

DVIPUSĖ APSKAITA

Pagaminta elektros energija apskaitoma kilovatvalandėmis

 • Gaminančių vartotojų į tinklą patiekiama energija superkama už tuo momentu biržoje esančią elektros kainą, tačiau gaminančiam vartotojui ji apskaitoma kilovatvalandėmis.

  T.y. susigrąžinti iš tinklo galima tiek kilovatvalandžių energijos, kiek jų buvo patiekta, nepriklausomai nuo susigražinimo metu esančios elektros biržos kainos.
 • Pagaminta ir nesunaudota elektros energija „kaupiama“ tinkle du metus. Kaupimo laikotarpis prasideda balandžio 1 d., o baigiasi kovo 31 d. po dviejų metų.
 • Jei sukaupta energija per 2-jų metų kaupimo laikotarpį nesunaudojama, tai likutis į kitą kaupimo laikotarpį neperkeliamas, tačiau už jį kompensuojama.
 • Už pasinaudojimą tinklais mokamas ESO nustatytas mokestis.
 • Jei pasigamintos ir „sukauptos“ energijos neužtenka, trūkstama energija automatiškai tiekiama „Ignitis“ ar kito tiekėjo pagal pasirinktą planą ir elektros sutartyje numatytomis kainomis.
gaminančių vartotojų diagrama Ignitis

Tvarumo iššūkis

Nors dvipusė apskaita dabar yra dominuojantis atsiskaitymo modelis Lietuvoje, jis turi savo minusų. Jis neskatina sekti elektros suvartojimo ir keisti įpročių. Atvirkščiai, kadangi gaminančių vartotojų pagaminta elektra yra pigi, jos suvartojimas netgi padidėja, ypač „piko“ valandomis. Taip perkraunamas skirstymo tinklas bei išbalansuojama rinka, kas ilgainiui gali sąlygoti persiuntimo kainos didėjimą bei aukštas elektros energijos kainas biržoje.

Beveik visos Europos šalys naudoja grynojo atsiskaitymo modelį arba pereidinėja prie jo. ES skatina gyventojus aktyviai įsitraukti ir reaguoti į rinkoje esančias elektros kainas ir padėti balansuojant energijos vartojimą, tokiu būdu sumažinanti kainas biržose.

EnergySmart programėlė telefone

Energy Smart

Sekite biržos kainą realiu laiku. Stebėkite, kiek elektros suvartojote ir kiek patiekėte į tinklą.

Atsisiųsti iš

Atsiskaitymas už pasinaudojimą tinklais

Skirstomųjų tinklų operatorius ESO siūlo pasirinkti vieną iš keturių atsiskaitymo būdų

Už atgautą energiją

Mokama tik už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę

Mėnesio mokestis

Nėra

Kaina

0,06655 €/kWh

Už leistiną generuoti galią

Mokamas tik fiksuotas mėnesinis mokestis už leistiną elektrinės generuojamos galios kilovatą

Mėnesio mokestis

4,8884 €/kW/mėn.

Kaina

Nėra

Kilovatvalandėmis

Dalis patiektos į tinklą elektros energijos lieka operatoriui kaip mokestis už pasinaudojimą tinklais

Lieka operatoriui

32 %

Susigrąžinate nemokamai

68 %

Pagal persiuntimo tarifą

Mokama už atgautos elektros energijos kilovatvalandes, taikant persiuntimo paslaugos tarifą

Mėnesio mokestis

Nėra

Lentelėje nurodytos fiziniams asmenims taikomos kainos su PVM.

Kaip įvertinti, kuris iš keturių atsiskaitymo būdų jums palankiausias?

Priskirtasis atsiskaitymo būdas

Tapus gaminančiu vartotoju ESO jums priskirs atsiskaitymo būdą: saulės elektrinių savininkams – už atgautą energijos kiekį, o nutolusių saulės parkų klientams – už leistiną generuoti elektrinės galią. Vėliau, įvertinus realią elektros generaciją ir suvartojimą, jį galima pasikeisti ESO savitarnoje. Instrukciją, kaip tą padaryti rasite čia.

Galima keisti

Atsiskaitymo už pasinaudojimą tinklais būdą galima pakeisti vieną kartą per metus. Todėl atidžiai įvertinkite, kuris būdas jums tinkamiausias pagal jūsų elektrinės galią bei elektros energijos suvartojimą. Paspaudę nuorodą prie kiekvieno būdo, rasite trumpą paaiškinimą, kurį būdą kada rinktis. Be to, galite pasinaudoti specialia ESO skaičiuokle.

JEI PAGAMINATE DAUGIAU, NEI SUVARTOJATE

Kompensacija už pagamintą ir sukauptą, bet neišnaudotą elektros energiją

Kaupimo laikotarpis

Gaminančių vartotojų pagaminta, bet nesuvartota elektros energija yra „kaupiama“ du metus. Kaupimo laikotarpio pradžia – balandžio 1 d., o pabaiga po dviejų metų, kovo 31 d.

Jei elektrinės galia paskaičiuota tiksliai pagal suvartojimą, tai paprastai pavasario ir vasaros mėnesiais sukauptas energijos perviršis suvartojamas rudenį ir žiemą.

Jei visgi susidaro nepanaudotas energijos likutis, į kitą kaupimo periodą metus jis neperkeliamas, o kompensuojamas, elektros tiekimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.*

Kokią kompensaciją gausite?

Kaupimo laikotarpio pabaigoje yra nustatoma sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė. Ji yra paskaičiuojama pagal „Nord Pool“ elektros biržos praėjusių metų balandžio – rugpjūčio mėnesių kainos vidurkį.

Šiuo metu taikoma 1kWh kompensacijos vertė lygi 0,086 EUR**

Kompensacijos suma pagal nutylėjimą yra pritaikoma kaip nuolaida ateities elektros sąskaitoms.

Tačiau, jei esate „Ignitis“ Nepriklausomo elektros tiekimo klientas, jūs galite pasirinkti ir kitus būdus, kaip panaudoti šią kompensaciją.

Apie sukauptą ir nepanaudotą energijos kiekį ir priskaičiuotą kompensacijos sumą, pasibaigus kaupimo laikotarpiui, informuosime jus elektroniniu laišku.

Jei norėsite gauti piniginę kompensaciją už sukauptas ir nepanaudotas kilovatvalandes, užpildykite formą.

NEPRIKLAUSOMO TIEKIMO KLIENTAI GALI PASIRINKTI

Kaip panaudoti sukauptą kompensaciją?

Moteris skaito sąskaitą
I BŪDAS

Elektros sąskaitos kompensavimas

 • Apskaičiuota sukaupto kiekio vertė bus pridedama prie elektros sąskaitos taip sumažinant mokėtiną sumą;
 • Ši permoka išliks sąskaitoje, kol bus išnaudota arba kol ją susigrąžinsite;
 • Šis būdas yra taikomas tiek Visuomeninio, tiek Nepriklausomo elektros tiekimo klientams.
Pagyvenęs vyras skaito sąskaitą
II BŪDAS

Šeimos nario elektros sąskaitos kompensavimas

 • Skirkite savo kompensaciją šeimos nario ar artimojo sąskaitos už elektros energiją sumažinimui;
 • Šis būdas yra taikomas tik Nepriklausomo elektros tiekimo klientams.
Elektromobilis kraunamas Ignitis ON stotelėje
III BŪDAS

Elektromobilio įkrovimas „Ignitis ON“ tinkle

 • Kompensacijos suma bus priskirta prie jūsų „Ignitis ON“ kliento sąskaitos, kurią panaudoti galėsite įkraudami nuosavą elektromobilį;
 • Jūsų kliento sąskaita „Ignitis ON“ programėlėje bus papildyta apskaičiuota suma (sukauptų kilovatvalandžių skaičius x 0,129 Eur/kWh).
 • Šis būdas yra taikomas tik Nepriklausomo elektros tiekimo klientams.

Jei nuspręsite pakeisti kompensacijos būdą, tai galėsite padaryti „Ignitis“ savitarnoje per 2026 m. balandžio mėnesį.

Savo pagamintą elektros energiją galite paskirstyti

Gaminantis vartotojas savo elektrinės galią gali priskirti skirtingiems objektams.

Pavyzdžiui, 10 kW galios elektrinę galima priskirti: 8 kW – gyvenamam namui ar butui, o 2 kW – vasarnamiui. Elektrinė, kurios galia paskirstoma, gali būti įrengta bet kuriame iš objektų arba nutolusiame saulės parke.

 • Elektrinės ir visų objektų, kuriems priskiriama galia, savininkas turi būti tas pats asmuo.
 • Visų objektų elektros tiekimo sutartys turi būti pasirašytos to paties asmens vardu.
 • Nutolusioje elektrinėje pagamintas elektros energijos kiekis priskiriamas kiekvienam objektui atskirai , proporcingai pagal priskirtą elektrinės galios dalį.
 • Paskirsčius elektrinės galią, kiekviename objekte elektra apskaitoma atskirai, o perteklinė energija negali būti perkelta iš vieno objekto į kitą .
 • Prireikus, galima keisti galios paskirstymo tarp objektų proporcijas. Taip pat galima padidinti pačios elektrinės galią.
Pagamintos energijos paskirstymo schema
DAUGIAU INFORMACIJOS

Ką reikia žinoti apie dvipusę apskaitą

Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą?

Nepriklausomas tiekimas

Jei esate sudarę nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros gamybą (pateikimą į tinklą) ir suvartojimą (iš tinklo) galite matyti mūsų suformuotoje sąskaitoje arba galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkus „Istorija“, „Suvartojimo istorija“, o plačiau apie savitarną ir jos naudas galite pasiskaityti čia.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Visuomeninis tiekimas

Elektros suvartojimą ir generavimą galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Dvipusės apskaitos atveju (angl. net metering)  elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kaip pateikiamos sąskaitos?

Nepriklausomas tiekimas

Jei esate gaminantis vartotojas, elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia – jums įrengta automatizuota apskaita (dvikryptis skaitiklis arba išmanusis skaitiklis SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutę dieną, 00.00 valandą. Jūsų skaitiklio rodmenys mus pasiekia automatiškai ir suformuojama sąskaita, kurią galite apmokėti, kaip ir anksčiau, jums patogiausiu būdu.

Sąskaitą nuo kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir paprastu paštu.

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo sąskaitos detalizacija.

Visuomeninis tiekimas

Jei esate gaminantis vartotojas, jums elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia, nes turite automatizuotą apskaitą (dvikryptį skaitiklį arba išmanųjį skaitiklį SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną 00.00 valandą.

Sąskaitą nuo kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir jūsų pasirinktu būdu (jei sąskaitos suma didesnė nei 8 eur).

Ar galima keisti apskaitos būdą?

Gaminantiems vartotojams, kuriems grynasis atsiskaitymas (angl. net billing) nėra privalomas, vieną kartą per apskaitos laikotarpį, gali keisti gaminančio vartotojo pagamintos elektros energijos apskaitos modelį. Norit pasirinkti ar pasikeisti apskaitos būdą turite kreiptis į nepriklausomą tiekėją. Kai dvipusė apskaita (angl. net metering) keičiama į grynąjį atsikaitymą (angl. net billing) sukauptas elektros energijos kiekis kWh kompensuojamas sutarties Bendrojoje dalyje numatytomis sąlygomis.

Kuomet grynojo atsikaitymo (angl. net billing) modelis keičiamas į dvipusę apskaitą (ang. net metering) virtualioje asmens piniginėje sukaupta lėšų suma (kai ji didesnė už nulį) išmokama į kliento nurodytą banko sąskaitą pagal teisės aktus.

Paiškinimai

* Anuliuota elektros energija yra kompensuojama pagal iš anksto suderintas sąlygas, kurios yra apibrėžtos elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties bendroje dalyje. Visuomeninio tiekimo sutarties bendroji dalis . Nepriklausomo tiekimo sutarties bendroji dalis .

** Sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė (kompensacija) yra paskaičiuojama sukauptą energijos kiekį (kWh) padauginus iš praėjusių metų balandžio – rugpjūčio mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinio kainų aritmetinio vidurkio.

Biržos kainos grafikas telefone

Atsisiųskite „EnergySmart“ programėlę!

Nuskaitykite QR kodą arba paspaudę mygtuką gaukite programėlę iš reikiamos parduotuvės.

EnergySmart app QR kodas
Apple appstore buttonGoogle play button
 

1 būdas. Atsiskaitymas už atgautą energiją

Kaip apskaičiuojamas?

Atgauta elektra yra apmokestinama mokesčiu už atgautas kWh, t.y. 0,06655 €/kWh.

Kada rinktis?

Kai daugiau nei 12 % pagamintos elektros energijos suvartojama gamybos metu.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 

2 būdas. Atsiskaitymas už leistiną generuoti galią

Kaip apskaičiuojamas?

Nepriklausomai nuo to, kiek elektros yra patiekiama ar atgaunama iš tinklo, mokėsite vienodą fiksuotą mokestį.

Pvz., jei vartojate elektrą nuo balandžio ir jūsų elektrinės galia yra įvertinta teisingai pagal jūsų suvartojimą, elektros sąskaitoje kiekvieną mėnesį atsiras tik šis 4,8884 €/kW/mėn. mokestis. Papildomai už elektros energiją gali tekti mokėti tik tuo atveju, jei išaugs vartojimas ar elektrinė nepagamins reikiamo kiekio (tikėtina tai gali būti tik žiemos mėnesiais).

Kada rinktis?

Kai mažiau nei 12 % pagamintos elektros energijos suvartojama gamybos metu.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 

3 būdas. Mišrus atsiskaitymas

Kaip apskaičiuojamas?

Pasirinkus šį planą yra mokamas tiek fiksuotas mokestis už įrengtą saulės elektrinės galią, tiek mokestis už susigrąžinamas kWh.

Kada rinktis?

Rekomenduojame, kai saulės elektrinė yra įrengta ant namo stogo ar šalia esančiame sklype. Šį planą rekomenduojame rinktis įsivertinus individualią situaciją.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 

3 būdas. Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Kaip apskaičiuojamas?

Pasirinkus šį būdą nemokamas mokestis už pasinaudojimą tinklais, tačiau yra atsiskaitoma pagaminta elektros energija.

Pvz.: jei elektrinė pagamina 10 000 kWh ir į tinklą patiekiama 7 000 kWh, tai susigrąžinsite 4 690 kWh, o likusius (2 310 kWh) paliksite tinkle kaip mokestį už pasinaudojimą tinklais.

Kada rinktis?

Kai saulės elektrinės galia 50 % didesnė už bendrą suvartojimą.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).

 

4 būdas. Atsiskaitymas pagal persiuntimo tarifą

Kaip apskaičiuojamas?

Kaip ir su pirmuoju atsiskaitymo būdu, turėsite atsiskaityti už atgautą elektros energiją, jos kiekiui pritaikant energijos persiuntimo paslaugos tarifą. Tarifo dydis priklauso nuo turimo ESO tarifų plano.

Pvz., jei turite vienos laiko zonos planą „Standartinis“, pasirinkus šį būdą, mokestis už atgautą elektros energiją bus apskaičiuojamas kilovatvalandžių kiekį padauginus iš šio plano persiuntimo tarifo – 0,10527 €/kWh.

Kada rinktis?

Rekomenduojame, prieš pasirenkant šį atsiskaitymo būdą, pasidomėti, koks yra jūsų ESO persiuntimo paslaugos tarifų planas bei tarifo dydį palyginti su kitais galimais būdais.

Rekomendacijos paremtos sąlygomis, kai Jūsų turima saulės elektrinė atitinka Jūsų metinį elektros suvartojimą (darant prielaidą, kad 1 kW elektrinės per metus sugeneruoja 1000 kW elektros energijos).