Savitarna

Gerosios praktikos dokumentai (jų formos) Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams


Svarbu! Vokietijos perdavimo sistemos operatoriai sujungė dvi gamtinių dujų biržas Gaspool ir NetConnect Germany (NCG) į Trading Hub Europe (THE), todėl nuo 2021 m. spalio mėn. Gaspool gamtinių dujų biržos kainų indeksas nustojo galioti. Dėl šios priežasties pirkimo dokumentuose rekomenduojame taikyti panašų Gaspool indeksui Olandijos gamtinių dujų biržos kainų indeksą TTF, kurio reikšmės yra viešai skelbiamos: www.theice.com.

Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)

Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas tarptautinės vertės ar atviro konkurso pirkimų būdu:

Gamtinių dujų pirkimo konkurso sąlygos

1 Priedas (Techninė specifikacija)

2 Priedas (Pasiūlymas)

3 Priedas (Subtiekėjų deklaracija)

EBVPD pildymo instrukcija tiekėjams

Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai tiekėjui nereikia pateikti Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD)

Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas skelbiamos apklausos pirkimo būdu:

Kvietimas dalyvauti pirkime

1 Priedas (Techninė specifikacija)

2 Priedas (Pasiūlymas)

Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams

Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / arba jų perdavimo ir skirstymo paslaugas neskelbiamos apklausos pirkimo būdu:

Kvietimas dalyvauti pirkime

1 Priedas (Techninė specifikacija)

2 Priedas (Pasiūlymas)

Su tipinėmis pirkimo dokumentų formomis galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos Perkančiosios organizacijos.

Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybes, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visi Perkantieji subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.