Savitarna

Žalioji energija – tvariam verslui

  • Atitinka tarptautinius tvarumo reikalavimus
  • Atitinka žaliųjų pirkimų įpareigojimus
  • Sprendžia taršos leidimų klausimą
  • Stiprina tvaraus verslo reputaciją
Ignitis tvarūs energijos šaltiniai Ignitis tvarūs energijos šaltiniai
Žalias kursas įpareigoja
55 %
sumažinti ŠESD emisijas iki 2030 m.
 
Žalioji energija sudarys
40 %
visos ES suvartojamos energijos iki 2030 m.
 
Europos Sąjunga numato
100 %
neutralumą klimatui 2050 m.

Žalioji energija verslui naudinga

Naudojant žaliają energiją nereikia mokėti 0,52 Eur/MWh akcizo mokesčio

  Tarptautiniai tvarumo įsipareigojimai
  Žalieji pirkimai ir viešojo sektoriaus įsipareigojimai
  Aplinkos taršos leidimai verslui
  Tvaraus verslo reputacija – svarbi ir klientams, ir investuotojams

Tarptautiniai tvarumo įsipareigojimai

Žalia energija brandbook

Tarptautiniai tvarumo įsipareigojimai

2015 m. Paryžiaus klimato kaitos susitarimas suvienijo 195 šalis siekti bendro tikslo – šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Šio, susitarimo įsipareigojimai yra privalomi visoms jį priėmusioms šalims, jų tarpe ir Lietuvai.

Įgyvendindama Paryžiaus susitarimo tikslus, Europos Sąjunga išsikėlė ambicingą tikslą – iki 2050-ųjų metų tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Visos 27 ES valstybės narės įsipareigojo laikytis Žaliojo kurso plano, numatančiu sprendimus, kaip iki 2030 lyginant ŠESD emisijos bus sumažintos bent 55 proc. lyginant su 1990 m.

Viena iš priemonių įgyvendinant Žaliąjį kursą yra CSRD (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) įpareigojimas įmonėms skelbti ataskaitas apie savo veiklos poveikį aplinkai, socialinei, žmogaus teisių bei įmonių valdymo sritims. Nuo 2024 m. daliai (320) Lietuvos įmonių bus privaloma atskleisti su tvarumu susijusią informaciją.

Žaliosios energijos naudojimas svarbus veiksnys siekiant geresnių rezultatų įmonių poveikiui aplinkai aplinkosaugos srityje – švelninant klimato kaitą, mažinant taršą ir CO₂ emisijas.

Žalieji pirkimai ir viešojo sektoriaus įsipareigojimai

Žalia energija brandbook

Žalieji pirkimai ir viešojo sektoriaus įsipareigojimai

Nuo 2023 m. visi viešieji pirkimai turi būti vykdomi žaliųjų pirkimų būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“). Vykdant žaliuosius viešuosius pirkimus derėtų atkreipti dėmesį ir į žaliosios elektros energijos pirkimų reikalavimus. Šiuo metu galiojantys teisės aktai („Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 2 priedas, 30 punktas) viešojo sektoriaus organizacijas įpareigoja įsigyti elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Viešojo sektoriaus įmonėms įsigyjant žaliąją energiją verta apsvarstyti galimybę papildomai įsigyti atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijas, patvirtinančias, jog ataskaitiniais metais (pvz. 2023 m.) įmonė vartojo iš atsinaujinančių išteklių pagamintą elektros energiją.

Aplinkos taršos leidimai verslui

Žalia energija brandbook

Aplinkos taršos leidimai verslui

Europos Sąjungoje taikoma aplinkos taršos leidimų (ATL) sistema reikšmingai prisideda prie kovos su klimato kaita, nes skatina taršių kuro rūšių, tokių kaip akmens anglis ar gamtinės dujos. Šiuo metu sistema taikoma 10 tūkst. ES įmonių, o Lietuvoje tokių įmonių yra apie 80. Tai energetikos gamybos įmonėms ir pramonės šakos, kurios imlios energijai (metalurgija, cemento, stiklo gamyba ir kt.). Šioms įmonėms valstybė skiria tam tikrą nemokų ATL kiekį, kurį viršijus leidimus reikia įsigyti.

2027 m. pradės galioti išplėsta ATL II sistema ir bus taikoma transportui, komerciniams arba viešiems pastatams, namų ūkio sektoriui bei gamybos ir statybos sektoriams, naudojantiems taršų kurą. Nuo 2024 m. ES šalys privalo teikti kuro bei emisijų suvartojimo apskaitos duomenis, o vėliau bus taikoma prievolė apmokestinti kiekvieną ŠESD emisijų toną. Įmonėms, kurioms taikomas šis reguliavimas turės už 2024 m. pateikti pirmąsias ataskaitas, o nuo 2028 metų – ir atsiskaityti už ATL II. Numatoma, kad iki 2029 m. ATL kaina sieks 45 Eur (fiksuotos kainų lubos).

Laiku suplanuotas perėjimas nuo gamtinių dujų prie žaliosios energijos naudojimo, įmonėms leistų išvengti papildomo apmokestinimo taip sumažinant savo išlaidas energijai ir, žinoma, prisidedant prie klimato kaitos švelninimo.

Tvaraus verslo reputacija – svarbi ir klientams, ir investuotojams

Žalia energija brandbook

Tvaraus verslo reputacija – svarbi ir klientams, ir investuotojams

Konkurencingiems verslams tampa vis svarbiau pakankamai dėmesio skirti savo veiklos tvarumui. Tai lemia ne tik vis griežtėjanti reguliacinė aplinka, bet ir augantys klientų lūkesčiai, o taip pat investuotojų reikalavimai. Kuriant tvaraus verslo reputaciją svarbus kiekvienas žingsnis, kuri mažina poveikį aplinkai ir prisideda prie kovos su klimato kaita.

Komunikuojant apie įmonės tvarumą svarbu pateikti tai įrodančius faktus bei aiškiai atsakyti į klientams svarbius klausimus. Žaliosios energijos sertifikatas – aiškus signalas vartotojams bei investuotojams, kad verslui rūpi aplinkosauga.

BŪKITE MATOMI

Didžiuokitės savo tvariu pasirinkimu

Žalia energija lipdukasŽalia energija lipdukasŽalia energija lipdukasŽalia energija lipdukasŽalia energija lipdukas

Atsisiųskite ir naudokite

Jūsų patogumui pateikiame prekės ženklo atributus vienoje vietoje: stiliaus gidą, logotipus ir el. pašto parašus
Ignitis žalia energija logotipas

ŽALIA ENERGIJA (LT)

Stiliaus gidas

Logotipas, lipdukai

El. pašto parašai

Atsisiųsti

Ignitis žalia energija logotipas

ŽALIA LIETUVIŠKA ENERGIJA (LT)

Stiliaus gidas

Logotipas, lipdukai

El. pašto parašai

Atsisiųsti

Ignitis žalia energija logotipas

GREEN ENERGY (EN)

Stiliaus gidas

Logotipas, lipdukai

El. pašto parašai

Atsisiųsti

Ignitis žalia energija logotipas

GREEN LITHUANIAN ENERGY (EN)

Stiliaus gidas

Logotipas, lipdukai

El. pašto parašai

Atsisiųsti

Prekių ženklų naudojimo taisyklės

Rinkitės žaliąją elektros energiją savo verslui!

Gauti pasiūlymą

 

Paaiškinimai

* Pagal aktualios redakcijos LR akcizo įstatymo 48 straipsnio 1 punktą.

** Suvartojant 1 MWh įprastos elektros energijos, į aplinką patektų 385 kg CO2. To išvengsite vartodami elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.

*** 64,8 proc. verslo įmonių Lietuvoje perka elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių (2022 m. duomenimis).