Savitarna

Energetinis efektyvumas

Skatinti vartotojų sąmoningumą yra svarbu, nes skaičiuojama, kad pakeitus įprastus energijos vartojimo įpročius galima sutaupyti iki 10 proc. energijos. Taupiau bei atsakingiau vartodami energiją kasdieniniame gyvenime ir darbe prisidėsime prie klimato kaitos mažinimo ir efektyvesnio finansų valdymo.

Energetinis efektyvumas namams Energetinis efektyvumas verslui

2020 metų gruodžio mėn. „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės „Ignitis“, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Ignitis gamyba“ su Energetikos ministerija pasirašė penkiašalį energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo „Ignitis“, ESO ir „Ignitis gamyba“ įsipareigoja šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą. Susitarimuose numatytos švietimo ir konsultavimo priemonės turi padėti suvartoti mažiau energijos savo namuose, taip paskatinant sutaupyti ne mažiau kaip 1 procentą tiekėjo patiektos energijos kiekio jo galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje per ataskaitinius kalendorinius metus.

Susitarime numatytas priemones galite rasti čia.

Daugiau apie susitarimą galite rasite čia.