Savitarna

Gaminantiems vartotojams

Informacija gaminantiems vartotojams, kurie turi ar planuoja pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Dabar sudarant elektros tiekimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju (taip pat ir su Ignitis), Jūsų elektros energijos kiekis sukauptas nuo šių metų balandžio 1 d. iki sutarties nutraukimo datos gali būti:

  1. perkeltas pas naują tiekėją tolesniam naudojimui ir kaupimui;
  2. anuliuotas ir kompensuotas pinigine verte gaminančio vartotojo priede prie elektros energijos tiekimo sutarties nurodytomis sąlygomis (priedą rasite čia).

Sukauptos ir kompensuotos elektros energijos kiekio vertė yra nustatoma pagal balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos kainų aritmetinį vidurkį, padauginus iš sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio.

Pakeitus tiekėją gaminančio vartotojo pasinaudojimo tinklais atsiskaitymo būdas nesikeičia. Gaminantys vartotojai pagamintą ir nesunaudotą elektros energiją gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – atsiskaityti už pasinaudojimo tinklais paslaugą ir susigrąžinti. Šią paslaugą teikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), o Jūsų, kaip gaminančio vartotojo, atsiskaitymo būdas bei kainos, pasirašius nepriklausomo tiekimo sutartį, nesikeičia.


Kas yra gaminantis vartotojas?

Gaminančiu vartotoju gali tapti (arba yra) fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis saulės, vėjo ar biomasės energijos išteklius naudojančias elektrines. Pagaminta elektros energija naudojama savo reikmėms, o nesuvartota energija patiekiama į tinklus ir iškilus poreikiui, susigrąžinama iš tinklų.

Gaminančiais vartotojais gali būti:

Fiziniai asmenys, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 1 MW

Fiziniai asmenys, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 1 MW

FIZINIAI ASMENYS (ŪKININKAI), KURIŲ EKONOMINIS DYDIS YRA DIDESNIS NEI 14 VIENETŲ. TURI TEISĘ ĮSIRENGTI 1 MW ELEKTRINĘ

Fiziniai asmenys (ūkininkai), kurių ekonominis dydis yra didesnis nei 14 vienetų, turi teisę įsirengti 1 MW elektrinę

Juridiniai asmenys, kurių elektrinių galia yra ne didesnė nei 1 MW

Juridiniai asmenys, kurių elektrinių galia yra ne didesnė nei 1 MW

Kaip tapti gaminančiu vartotoju?

1. Gauti prijungimo sąlygas iš ESO (daugiau informacijos galite rasti čia).
2. Surasti atestuotą rangovą, kuris įrengs saulės elektrinę.
3. Įsirengti saulės elektrinę arba įsigyti dalį saulės parko.
4. Prijungti saulės elektrinę prie ESO tinklo.
5. Pasirašyti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugų teikimo sutartį.
6. Pradėti naudotis saulės elektrine ar saulės parku.

Atsiskaitymo būdai

Gaminantys vartotojai saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Šią paslaugą teikia ESO, taikydama žemiau pristatomus planus.

ATSISKAITYMAS UŽ ATGAUTĄ ENERGIJĄ

Atsiskaitymas už atgautą energiją

ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTRINĖS INSTALIUOTĄ GALIĄ

Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią

ATSISKAITYMAS MIŠRIU BŪDU

Atsiskaitymas mišriu būdu

ATSISKAITYMAS KILOVATVALANDĖMIS

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

*Detalias kainas ir pasaugojimo planų aprašymus, galite rasti čia.

Gaminančio vartotojo informaciją rasite ESO savitarnoje.