Savitarna

Klientų atsiliepimų tvarkymo pranešimas

Šiame Klientų atsiliepimų tvarkymo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Ignitis“ tvarko klientų atsiliepimus.

1. Sąvokos

Šiame Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

  • Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės paslaugas ir aptarnavimą. Tai neapima atsiliepimų, kurie skelbiami trečiųjų šalių interneto svetainėse;
  • Bendrovė – UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius;
  • Klientas – fizinis asmuo, sutarties pagrindu įsigijęs  prekes ir/ar paslaugas iš Bendrovės;
  • Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos prekės ir paslaugos;

Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Atsiliepimų rinkimo tvarka

2.1. Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu elektroninio pašto adresu po to, kai jie įsigijo Paslaugas, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų įsigijo Bendrovės prekes ir/ar paslaugas.

2.2. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. pačių Klientų parengtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus.

2.3. Bendrovė nekoreguoja gautų Atsiliepimų teksto, išskyrus akivaizdžias gramatines ar skyrybos klaidas.

2.4. Kartu su Atsiliepimu Klientai pateikia patvirtinimą, kad sutinka, jog Bendrovė Atsiliepimą paskelbtų viešai.

2.5. Atsiliepimai gali būti skelbiami Bendrovės interneto svetainėse, savitarnos svetainėje, tiesioginės rinkodaros pranešimuose kitiems klientams, reklamuojant Bendrovės paslaugas naujienų portaluose ar socialiniuose tinkluose, skelbiant Bendrovės naujienas ir pan.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo raštu adresu: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. paštu: [email protected], klientų aptarnavimo telefonais: 1802 ir +370 5 232 77 00. Skambučiai numeriu 1802 apmokestinami pagal ryšio operatoriaus taikomą tarifą, skambučio ilguoju numeriu kaina – kaip į „Telia“ tinklą) arba atvykus į bet kurį Bendrovės klientų aptarnavimo centrą.

3.2. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: raštu adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) - www.vtis.lt.

3.3. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, teikiamoms Paslaugoms ir pan., Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti Pranešimą. Pranešimo pakeitimai paskelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ignitis.lt. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti asmenis apie Pranešimo pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).