Savitarna

Lanksti kaina

Šis planas tinkamas verslui, siekiančiam gauti geriausią galimą dujų kainą pagal esamą situaciją gamtinių dujų rinkoje

Dujų kaina

Dujų kainą sudaro: kainos indeksas + tiekėjo marža

 • Kainos indeksas = gamtinių dujų biržos GET Baltic Lietuvos prekybos aikštelės indekso BGSI (angl. Baltic Gas Spot Index) reikšmei (didmeninė kaina).

  Pavyzdžiui, 2022 m. sausiui BGSI kaina buvo 93,17 Eur/MWh, o vasariui – 81,67 Eur/MWh.

 • Tiekėjo marža (fiksuota kainos dalis) apytiksliai = 7,00 Eur/MWh.

  Ši marža yra preliminari ir priklauso nuo jūsų suvartojimo, perdavimo pajėgumų vidurkinimo kaštų, įleidimo į perdavimo sistemą mokesčių, balansavimo kaštų, įsigijimo sąnaudų, tiekėjo veiklos kaštų, jūsų mokėjimų istorijos ir pan.

skaitikliai

 Vidutinė mėnesio kaina BGSI dujų biržoje 2021 m., Eur/MWh

Gamtinių dujų biržos GET Baltic Lietuvos prekybos aikštelės indekso BGSI reikšmes pasitikrinkite čia

Dujų kaina

Kada verta rinktis Lanksčios kainos planą?
Saules elektrinė ant stogo

Rinkitės šį planą, jeigu:

 • norite ilgainiui sutaupyti;
 • norite atsiskaityti už gamtines dujas rinkos kaina;
 • pageidaujate lanksčių sutarties sąlygų.

Tai populiariausias mūsų verslo Klientų gamtinių dujų plano pasirinkimas.

DETALI INFORMACIJA

Ką svarbu žinoti apie Lanksčios kainos planą?

Kaip apskaičiuojama „Lanksčios kainos“ plano sąskaita?

Pasirinkus šį gamtinių dujų tiekimo kainos planą bus sudaroma Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis. Vadinasi, jums nereikės sudaryti papildomų atskirų sutarčių su operatoriais dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo.

Už per ataskaitinį mėnesį patiektas ir suvartotas gamtines dujas (kaip prekę) verslo klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje už dujų tiekimą mokėtina suma apskaičiuojama (tiekėjo dedamoji):
Gamtinių dujų pardavimas = dujų vartojimas per mėnesį x (kainos indeksas + tiekėjo marža). Ši kaina kinta kiekvieną mėnesį ir daugiausia priklauso nuo didmeninės kainos, t. y. situacijos dujų ir kitose rinkose.

Mokėtiną sumą už kitas likusias šešias dujų dedamąsias – reguliuojamą veiklą (dujų perdavimas, skirstymas bei akcizas) pateikiame toje pačioje PVM sąskaitoje faktūroje. Sumas už šias dedamąsias dalinasi atitinkamų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai bei VMI.

PVM sąskaitą faktūrą klientams pateikiame ne anksčiau kaip 3 darbo dieną, gavus informaciją iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Kaip apskaičiuojama indekso reikšmė?

Dujų tiekimo indekso BGSI reikšmė mėnesiui nustatoma kaip visų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių biržoje per tą mėnesį Lietuvos prekybos aikštelėje, svertinis vidurkis. Kainos reikšmė pateikiama kito mėnesio pirmąją dieną GET Baltic biržos interneto svetainėje, adresu: www.getbaltic.com. T. y. dujų kaina yra žinoma jau pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.

Svertinis vidurkis apskaičiuojamas pagal tai, kiek konkrečią parą gamtinių dujų buvo suprekiauta ir kokiomis kainomis. Kiekvieną mėnesio dieną kiekis dauginamas iš tos dienos kainos, rezultatai susumuojami ir padalinami iš bendro suprekiauto per mėnesį dujų kiekio. Vadinasi, kuo daugiau dujų bus prekiaujama tomis dienomis, kai kaina yra žema, tuo svertinė kaina (Eur/MWh) bus apskaičiuota mažesnė. Standartiškai gamtinių dujų kaina pigiausia šiltuoju metų laiku.

Nuo ko priklauso indekso reikšmė?

Biržos indekso reikšmei tiekėjas įtakos neturi. Veiksniai, tokie kaip: Europoje ir kitose pasaulio šalyse besiklostančios situacijos, susijusios su energetika, geopolitinė situacija, oro sąlygos, Europos ir kitų šalių politiniai sprendimai, klientų dujų vartojimo intensyvumas, pasiūla ir pan. lemia didmeninę dujų kainą ir, atitinkamai, indekso reikšmę. Kuo dujų poreikis yra didesnis, natūralu, dujų kaina kyla labiau.

Kokios yra gamtinių dujų reguliuojamos veiklos paslaugos?

Reguliuojama dujų kainos dalis, kurios įkainius nustato operatoriai ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT):

 1. Perdavimas (AB „Amber Grid“);

  • perdavimo pajėgumai;
  • perduotas kiekis;
  • vartojimo pajėgumai (perdavimas).
 2. Saugumo dedamoji prie perdavimo kainos (AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“);

  Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo papildoma dedamoji skaičiuojama per užsakytus / nustatytus vartojimo pajėgumus

 3. Skirstymas (ESO);

  Paskirstytas kiekis.

 4. Akcizas (VMI);

  Verslui už gamtines dujas taikoma pusė akcizo tarifo = 0,00054 Eur/kWh (verslo reikmėms).

Užsakykite šį planą dabar

Pasirašius sutartį, dujų tiekimas prasidės nuo ateinančio mėnesio 1 dienos arba vėliau