Savitarna

Lanksti kaina

Šis planas tinkamas verslui, siekiančiam gauti geriausią galimą dujų kainą pagal esamą situaciją gamtinių dujų rinkoje

Dujų kaina

Dujų kainą sudaro: kainos indeksas + tiekėjo marža

 • Kainos indeksas = gamtinių dujų tiekimo Nyderlandų TTF front month indekso reikšmei ICE biržoje, Eur/MWh (didmeninė kaina).

  Pavyzdžiui: 2022 m. sausio mėnesiui TTF kaina buvo 115,76 Eur/MWh, o vasario mėnesiui – 84,50 Eur/MWh.

 • Tiekėjo marža (fiksuota kainos dalis) apytiksliai = 7,00 Eur/MWh.

  Ši marža yra preliminari ir priklauso nuo jūsų suvartojimo, perdavimo pajėgumų vidurkinimo kaštų, įleidimo į perdavimo sistemą mokesčių, balansavimo kaštų, įsigijimo sąnaudų, tiekėjo veiklos kaštų, jūsų mokėjimų istorijos ir pan.

skaitikliai

 TTF indekso reikšmė ICE biržoje 2022 m., Eur/MWh

Gamtinių dujų tiekimo Nyderlandų TTF front month indekso reikšmes galite rasti čia.

Dujų kaina

Kada verta rinktis Lanksčios kainos planą?
Saules elektrinė ant stogo

Rinkitės šį planą, jeigu:

 • norite ilgainiui sutaupyti;
 • norite atsiskaityti už gamtines dujas rinkos kaina;
 • pageidaujate lanksčių sutarties sąlygų.

Tai vienas populiariausių mūsų verslo Klientų gamtinių dujų plano pasirinkimas.

DETALI INFORMACIJA

Ką svarbu žinoti apie Lanksčios kainos planą?

Kaip apskaičiuojama „Lanksčios kainos“ plano sąskaita?

Pasirinkus šį gamtinių dujų tiekimo kainos planą bus sudaroma Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis. Vadinasi, jums nereikės sudaryti papildomų atskirų sutarčių su operatoriais dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo.

Už per ataskaitinį mėnesį patiektas ir suvartotas gamtines dujas (kaip prekę) verslo klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje už dujų tiekimą mokėtina suma apskaičiuojama (tiekėjo dedamoji):
Gamtinių dujų pardavimas = dujų vartojimas per mėnesį x (kainos indeksas + tiekėjo marža). Ši kaina kinta kiekvieną mėnesį ir daugiausia priklauso nuo didmeninės kainos, t. y. situacijos dujų ir kitose rinkose.

Mokėtiną sumą už kitas likusias šešias dujų dedamąsias – reguliuojamą veiklą (dujų perdavimas, skirstymas bei akcizas) pateikiame toje pačioje PVM sąskaitoje faktūroje. Sumas už šias dedamąsias dalinasi atitinkamų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai bei VMI.

PVM sąskaitą faktūrą klientams pateikiame ne anksčiau kaip 3 darbo dieną, gavus informaciją iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Kaip apskaičiuojama indekso reikšmė?

Gamtinių dujų tiekimo TTF front month indekso reikšmė nustatoma prieš gamtinių dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio priešpaskutinę darbo dieną, kaip tai nustatyta ICE biržos metodikoje ir yra skelbiama ICE biržos svetainėje https://www.theice.com. T. y., gamtinių dujų kaina yra žinoma anksčiau nei prasideda ataskaitinis mėnuo.

TTF indekso reikšmė apskaičiuojama pagal tai, kiek gamtinių dujų konkrečią parą buvo suprekiauta ir kokiomis kainomis. T. y., kiekvienos mėnesio paros kiekis dauginamas iš tos paros indekso reikšmės, rezultatai susumuojami ir padalinami ir bendro suprekiauto gamtinių dujų kiekio per mėnesį.

Kuo didesnis suprekiautas gamtinių dujų kiekis tomis dienomis, kada indekso reikšmė mažesnė, tuo ir mėnesio kaina bus mažesnė. Standartiškai gamtinių dujų kaina pigiausia šiltuoju metų laikotarpiu.

Nuo ko priklauso indekso reikšmė?

Biržos indekso reikšmei tiekėjas įtakos neturi. Veiksniai, tokie kaip: Europoje ir kitose pasaulio šalyse besiklostančios situacijos, susijusios su energetika, geopolitinė situacija, oro sąlygos, Europos ir kitų šalių politiniai sprendimai, klientų dujų vartojimo intensyvumas, pasiūla ir pan. lemia didmeninę dujų kainą ir, atitinkamai, indekso reikšmę. Kuo dujų poreikis yra didesnis, natūralu, dujų kaina kyla labiau.

Kokios yra gamtinių dujų reguliuojamos veiklos paslaugos?

Reguliuojama dujų kainos dalis, kurios įkainius nustato operatoriai ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT):

 1. Perdavimas (AB „Amber Grid“);

  • perdavimo pajėgumai;
  • perduotas kiekis;
  • vartojimo pajėgumai (perdavimas).
 2. Saugumo dedamoji prie perdavimo kainos (AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“);

  Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo papildoma dedamoji skaičiuojama per užsakytus / nustatytus vartojimo pajėgumus

 3. Skirstymas (ESO);

  Paskirstytas kiekis.

 4. Akcizas (VMI);

  Verslui už gamtines dujas taikoma pusė akcizo tarifo = 0,00054 Eur/kWh (verslo reikmėms).

Užsakykite šį planą dabar

Pasirašius sutartį, dujų tiekimas prasidės nuo ateinančio mėnesio 1 dienos arba vėliau