Savitarna

Lanksti kaina

Šis planas tinkamas verslui, siekiančiam gauti geriausią galimą elektros kainą pagal esamą situaciją elektros energijos rinkoje

Elektros kaina

Elektros kainą sudaro: kainos indeksas + tiekėjo marža

 • Kainos indeksas - didmeninė kaina elektros energijos biržoje Nord Pool Lietuvos kainų zonoje.

  Pavyzdžiui, 2023 m. gruodžio 31 d. elektros energijos biržos Nord Pool 8 val. kaina buvo 44,07 Eur/MWh, o 9 val. – 60,00 Eur/MWh.

 • Tiekėjo marža (fiksuota kainos dalis) priklauso nuo jūsų suvartojimo, balansavimo kaštų, perkamos elektros gamybos šaltinio, tiekėjo priedo, jūsų mokėjimų istorijos ir pan.
grafikas lanksti kaina 2023

 Vidutinė mėnesio kaina Nord Pool elektros biržoje 2023 m., Eur/MWh

Stebėkite elektros kainą „Nord Pool“ biržoje

Elektros kaina

Kada verta rinktis Lanksčios kainos planą?
Saules elektrinė ant stogo

Rinkitės šį planą, jeigu:

 • norite ilgainiui sutaupyti;
 • norite atsiskaityti už elektros energiją rinkos kaina;
 • turite galimybių reaguoti ir atitinkamai koreguoti savo elektros energijos vartojimą tam tikru laiku. Elektros energijos kainos Nord Pool elektros energijos biržoje pateikiamos valandomis ir yra žinomos dieną prieš elektros vartojimą;
 • pageidaujate lanksčių sutarties sąlygų, neterminuotos sutarties;
 • ketinate elektros energiją įsigyti pagal vieną populiariausių mūsų verslo Klientų pasirinktų planų.
STEBĖKITE, KADA ELEKTRA PIGIAUSIA

Kaip kinta elektros kaina „Nord Pool“ biržoje?

Duomenų perdavimo sutrikimas, prašome pabandyti vėliau
Your browser does not support canvas element
Pigiausios paros valandos
Brangiausios paros valandos

Dėmesio!

 

Galutinė kaina

Galutinę kainą sudaro:
Nereguliuojama Tiekimo paslaugos kaina + Reguliuojama kainos dalis + valstybiniai mokesčiai.

Tiekimo paslaugos kaina gali keistis tik sutartyje nustatyta tvarka.

Reguliuojama kainos dalis gali keistis ESO pakeitus kainas, valstybei nustačius naujas kainos dedamąsias ir (ar) pasikeitus valstybiniams mokesčiams.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias be PVM.

Nereguliuojama tiekimo kaina
„Nord Pool“ kaina + 0,02591 Eur/kWh

Reguliuojama dalis
Persiuntimo paslauga: 0,08470 Eur/kWh
ESO planas: Standartinis
VIAP: -0,00944 Eur/kWh
Skirstymo dedamoji: 0,00006 Eur/kWh

 • Kitos dienos duomenys yra pateikiami iki 15:00 val. Lietuvos laiku.
 • Valandos nurodytos Lietuvos laiku (kainas galite stebėti ir „Nord Pool“ puslapyje).
 • Grafike pateikiama „Nord Pool“ biržos kaina be PVM. Tai nėra galutinė elektros energijos kaina, kadangi be biržos dedamosios vartotojai moka skirstymo, perdavimo ir kitas galutinio tarifo dedamąsias.

 

DETALI INFORMACIJA

Ką reikia žinoti apie Lanksčios kainos planą?

Kaip apskaičiuojama Lanksčios kainos plano sąskaita?

Už per ataskaitinį mėnesį patiektą ir suvartotą elektros energiją verslo klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje išskiriame:

 1. Lanksti kaina = suminis ataskaitinio mėnesio vartojimas x svertinė elektros energijos kaina.
 2. Fiksuota tiekimo marža = suminis ataskaitinio mėnesio vartojimas x tiekėjo marža.
 3. Akcizas = 0,00052 Eur/kWh (verslo reikmėms). Akcizas nėra taikomas, jei elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), t. y. žaliajai energijai.

Šią sąskaitą pateikiame gavus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenis apie verslo klientų elektros energijos vartojimą per ataskaitinį mėnesį.

Už per ataskaitinį mėnesį persiųstą elektros energiją ir susijusias paslaugas verslo klientai atsiskaito pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Kas yra svertinė elektros energijos kaina? Kaip ji apskaičiuojama?

Palyginimui, svertinė elektros energijos kaina skiriasi nuo vidutinės kainos, nes skaičiuojamas ne kainos vidurkis, o svertas, t. y. konkrečios valandos elektros energijos vartojimui pritaikoma tos pačios valandos kaina.

Vadinasi, svertinė elektros energijos kaina labai priklauso nuo vartojimo intensyvumo ir laiko: kuo daugiau elektros energijos bus vartojama tomis valandomis, kai kaina yra žema, tuo svertinė kaina (Eur/kWh) bus apskaičiuota mažesnė. Standartiškai elektros energija pigiausia nakties metu.

Svertinė kaina apskaičiuojama dauginant konkrečios valandos elektros energijos vartojimą iš tos pačios valandos didmeninės kainos, numatytos elektros energijos biržoje Nord Pool Lietuvos kainų zonoje, ir sandaugą dalinant iš suminio elektros energijos suvartojimo per ataskaitinį mėnesį.

Su einamosios dienos biržos valandine kaina galima susipažinti bet kada, o kitos dienos kaina – einamąją dieną nuo 14:00 val. Kaina prieinama viešai čia.

Svarbu: elektros energijos biržos Nord Pool kainos (Eur/MWh) yra pateikiamos Švedijos laiko juostoje UTC +2, kurios nuo Baltijos šalių skiriasi viena valanda. Pavyzdžiui, Nord Pool 2022 m. balandžio 1 d. 1 val. elektros kaina buvo 111,72 Eur/MWh (0,11172 Eur/kWh), tačiau ši kaina Lietuvos klientams buvo pritaikyta antros valandos elektros energijos vartojimui.

Kodėl lanksti kaina įmonėms būna skirtinga?

Lanksti kaina apskaičiuojama pagal svertinę kainą, kuri tiesiogiai priklauso nuo to, kokia Nord Pool elektros biržos kaina Lietuvos kainų zonoje yra tomis valandomis, kuomet vartojama elektros energija. Jei elektros energijos daugiausia vartojama valandomis, kai ji kainuoja mažiausiai, tai ir svertinė kaina bus mažesnė. Pavyzdžiui:

  Įmonės A vartojimas, kWh Įmonės B vartojimas, kWh Elektros energijos kaina, Eur/kWh
10 val. 10 30 0,04
11 val. 2 50 0,05
12 val. 40 100 0,07
13 val. 100 40 0,08
14 val. 50 2 0,03
15 val. 30 10 0,02
Svertinė kaina, Eur/kWh 0,057759 0,061034  

Taigi, kadangi verslas vartoja elektros energiją skirtingai, tai ir svertinė kaina kiekvienam apskaičiuojama skirtingai.

Kaip apskaičiuojama kaina, kai elektros energija vartojama neautomatizuotos apskaitos objekte?

Neautomatizuotų skaitiklių (neišmaniosios apskaitos) kiekvienos valandos elektros kiekio suvartojimas yra paskirstomas pagal likučio grafiką, pritaikant elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientus. Šiuos koeficientus pagal teisės aktus apskaičiuoja AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), remdamasis visos Lietuvos faktiniu konkretaus mėnesio suvartojimu.

Bendras ataskaitinio mėnesio suvartojimas dauginamas iš likutinio grafiko kiekvienos valandos koeficiento ir tokiu būdu gaunamas tos valandos individualus suvartojimas.

Pavyzdys:

Diena Valanda Mėnesio suvartojimas, kWh Likutinio grafiko koeficientai Valandinio suvartojimo duomenys, kWh
2021-06-01 00-01 3000 0,001088964 3,27
2021-06-01 01-02 3000 0,000966541 2,90
2021-06-01 02-03 3000 0,000913916 2,74
2021-06-01 03-04 3000 0,000891321 2,67
2021-06-01 04-05 3000 0,000885769 2,66
2021-06-01 05-06 3000 0,000938268 2,81
...        

Šis elektros energijos vartojimas dauginamas iš tos valandos elektros energijos biržos Nord Pool kainos Lietuvos kainų zonoje pridedant fiksuotą tiekimo maržą.

Diena Valanda Valandinio suvartojimo duomenys, kWh Nord Pool biržos indeksas Pridedama fiksuota tiekimo marža (0,005 Eur/kWh) Suma, Eur
2021-06-01 00-01 3,27 0,06198 0,06698 0,21882
2021-06-01 01-02 2,90 0,05894 0,06394 0,18540
2021-06-01 02-03 2,74 0,05650 0,06150 0,16862
2021-06-01 03-04 2,67 0,05623 0,06123 0,16373
2021-06-01 04-05 2,66 0,05558 0,06058 0,16098
2021-06-01 05-06 2,81 0,06200 0,06700 0,18859
...          
6 val. suminės vertės:   17,05     1,08613

Susumavus visų valandų vertes, gaunama bendra elektros energijos kainos suma (Eur), kurią padalinus iš viso objekte per ataskaitinį mėnesį suvartoto elektros energijos kiekio, išvedama individuali vidutinė to mėnesio kaina.

Pavyzdyje skaičiuotos tik vienos paros 6 valandos, tačiau bendrai skaičiavime naudojamos visos mėnesio paros ir 24 valandos.
Pavyzdyje: kainos suma 1,08613 Eur / šešių valandų kiekis 17,05 kWh = 0,06370 Eur/kWh PVM sąskaitoje faktūroje būtų nurodoma:
3000 kWh (suvartotas ir kliento deklaruotas elektros energijos kiekis per ataskaitinį mėnesį) x 0,06370 (išskaičiuota kaina) = 191,10 Eur.

Kiek įmonė gali sutaupyti pasirinkusi Lanksčios kainos planą?

Ilguoju laikotarpiu, įsigyjant elektros energiją lanksčiu kainos planu, vidutiniškai verslas gali sutaupyti 10 proc. nuo elektros energijos tiekimo kainos nei įsigyjant elektros energiją fiksuota kaina.

Užsakykite šį planą dabar

Pasirašius sutartį, elektros tiekimas prasidės nuo ateinančio mėnesio 1 dienos arba vėliau

Kiti elektros planai verslui

finland

Suomijos kaina

Norintiems elektrą įsigyti kombinuotu planu: fiksuota ir lanksčia kaina, susieta su Suomijos rinka

money protect

Garantinio tiekimo kaina su nuolaida

Norintiems mažesnės kainos nei ESO garantiniame tiekime