Savitarna
Dujinė viryklė
Dujinė viryklė

„Ignitis“ primena buitiniams gamtinių dujų vartotojams: deklaruokite skaitiklio rodmenis

Artėjant metų pabaigai sumanių energetikos sprendimų bendrovė „Ignitis“ primena ne tik elektros energijos, bet ir buitiniams gamtinių dujų vartotojams apie pareigą deklaruoti skaitiklio rodmenis iki paskutinės šių metų dienos. Kaip numato Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas ir sutartis su gamtinių dujų tiekėju, klientas privalo deklaruoti gamtinių dujų skaitiklio rodmenis iki kiekvieno mėnesio pabaigos, o kiekvieną gruodžio mėnesį ir prieš keičiantis paslaugų kainai – deklaruoti skaitiklio rodmenis – būtina.

Kaip pažymima, net tie klientai, kurie atsiskaito pagal vidutinį suvartojimą, pagal teisės aktus privalo deklaruoti faktinius rodmenis ne rečiau kaip kartą per metus, arba keičiantis kainoms, šiuo atveju mažiausiai du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais. Kaip žinoma, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams, ji mažėja apie 5 proc.

Pasirinkę tarifų planą „Minimalus“ (suvartojantiems iki 300 m3 dujų per metus) ir gamtines dujas naudojantys maistui ruošti, mokės 1,29 Eur už 1 m3 arba 0,07 Eur/m3 mažiau nei mokėjo 2023 m. antrą pusmetį. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 0,56 Eur/mėn. Plano „Optimalus“ vartotojai, suvartojantys nuo 301 m3 iki 20 000 m3 dujų per metus, pavyzdžiui, vartojantys gamtines dujas būsto šildymui, už suvartotą 1 m3  gamtinių dujų mokės 0,83 Eur arba 0,04 Eur/m3 mažiau. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 3,99 Eur/mėn. Plano „Maksimalus“ vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 dujų per metus, už 1 m3  gamtinių dujų nustatyta 0,79 Eur kaina arba 0,04 Eur/m3 mažiau nei buvo iki šiol. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 3,99 Eur/mėn.

Norintys atsiskaityti teisingomis kainomis, būtinai turi deklaruoti skaitiklio rodmenis iki gruodžio 31 d. imtinai.

Kodėl svarbu deklaruoti gamtinių dujų skaitiklių rodmenis?

Atsiskaitantiems pagal vidutinį suvartojimą ir nedeklaravus gamtinių dujų skaitiklio rodmenų prieš kainų pasikeitimą, vėlesni vidutinio suvartojamo kiekio patikslinimai gali lemti, jog dalis suvartotų kiekių pagal vidurkio skaičiavimo taisykles pateks į kitų kainų laikotarpį, pavyzdžiui, didesnių kainų.

Be to, 2023 m. II pusmetį buitiniams gamtinių dujų vartotojams taikoma valstybės dalinė kompensacija, kurios nebelieka nuo 2024 m. sausio 1 d. Tad jeigu gamtinių dujų vartotojai nedeklaruos skaitiklių rodmenų paskutinį mėnesį prieš kainų pasikeitimą arba deklaruos klaidingus rodmenis, vėliau operatoriui nurašius rodmenis ar tikslinant suvartotus kiekius, valstybės kompensacija gali būti nebetaikoma arba kiekiai gali būti perskaičiuojami kainomis prieš nuolaidas, t.y., be valstybės kompensacijų.

Jeigu buitiniai gamtinių dujų vartotojai nedeklaruoja skaitiklių rodmenų arba deklaruoja neteisingai, gali susidaryti situacija, kai vartotojo per metus suvartotas gamtinių dujų kiekis neatitinka jam taikomo plano suvartojimo rėžių. Tokiu atveju, pasibaigus metams, praeitų metų vartotojo mokėjimai būtų automatiškai perskaičiuojami į pagal jo suvartojimą atitinkančio plano – kitos kainų grupės – kainas.

Na ir dar viena svarbi priežastis deklaruoti gamtinių dujų skaitiklio rodmenis yra tai, kad klientams nedeklaruojant rodmenų ilgiau nei 18 mėn. ir neįsileidžiant rodmenis tikrinančių specialistų nurašyti faktinius skaitiklių rodmenis, gali būti nutrauktas gamtinių dujų tiekimas. Žinoma, ši priemonė taikoma ypatingai retais atvejais, tačiau tokia galimybė yra.

Kada ir kaip deklaruoti gamtinių dujų skaitiklio rodmenis, galima susipažinti „Ignitis“ interneto puslapyje: gamtinių dujų skaitiklio rodmenų deklaravimas.