Savitarna
Namo su lempute iliustracija Ignitis
Namo su lempute iliustracija Ignitis

Mažės elektros kilovatvalandės kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė, kaip nuo balandžio 1 d. keisis reguliuojamos dalies elektros energijos kaina – ji sumažės 0,0048 Eur/kWh. Kaina mažėja Tarybai patvirtinus naujas persiuntimo paslaugos kainas, kurios yra reguliuojamos kainos dalies dedamosios. Elektros energijos tiekėjo „Ignitis“ tiekimo kainos dalis nesikeičia. Reguliuojama kainos dalis mažėja visų nepriklausomų tiekėjų klientams be išimties, taip pat visuomeninio tiekimo klientams.

Nepriklausomo elektros tiekimo kainą sudaro dvi dalys – tiekėjo dalis ir reguliuojama dalis. Nors fiksuotus planus pasirinkusiems klientams visą kainos fiksavimo laikotarpį nesikeičia tiekėjo kainos dalis – ji lieka tokia, kokia sutarta su tiekėju, tačiau keičiantis persiuntimo paslaugos daliai, tai turės įtaką bendrai kilovatvalandės kainai – ji mažės 0,0048 Eur. Galimybė mažinti persiuntimo paslaugos kainą atsirado dėl ESO permokos grąžinimo gyventojams.

Iš ko susideda galutinė elektros energijos kaina?

Galutinė elektros energijos kilovatvalandės kaina susideda iš šių dedamųjų:

  • Nepriklausomo tiekėjo tiekimo dalis, kuri apskaičiuojama prie įsigijimo kainos pridedant balansavimo dedamąją, kliento vartojimo profilio koeficientą, biržos prekybinius mokesčius, poreikio pokyčio rizikos mokestį, kainų skirtumų tarp zonų dalį ir kt.
  • Reguliuojamą dalį apima persiuntimo paslauga, kuri būtent ir mažėja, o ją sudaro „Litgrid“ dalis ir ESO skirstymo dalis, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) kaina ir skirstymo paslaugos papildoma dedamoji.

Elektros energijos tiekėjo fiksuota kainos dalis nesikeičia visą su tiekėju sutartą kainos fiksavimo laikotarpį, šįkart mažėja reguliuojama elektros kainos dalis, o konkrečiai tai yra persiuntimo paslaugos kainos dalis.

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas „Ignitis“ savo klientus, apie tai kiek tiksliai jiems keičiasi galutinė kilovatvalandės kaina, informuoti el. laiškais, laiškais arba trumposiomis SMS žinutėmis nuo kovo 5 d. Informavimo forma priklauso nuo kliento pasirinkto informacijos gavimo būdo.

„Ignitis“ visuomeninio tiekimo klientai bus informuojami tokiu pačiu principu.

Kainos pokytis nuo 2024 m. balandžio 1 d. įvyks automatiškai, klientams nereikia nieko daryti.