Savitarna
Elektros lemputė Ignitis
Elektros lemputė Ignitis

Nuo 2023 m. birželio 1 d. sudarius sutartį ir naudojantis mūsų nuolaidomis jų grąžinti nereikės

Sumanių energetikos sprendimų bendrovė „Ignitis“ informuoja savo esamus ir būsimus klientus apie tai, kad nereikalaujama grąžinti suteiktų nuolaidų, nutraukiant nepriklausomo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį ar keičiant tiekimo planą. Tai galioja sutartims, kurios buvo sudarytos nuo 2023 m. birželio 1 d.

Bendrovė primena, kad ji niekada netaikė jokių sutarties nutraukimo baudų ar kitų mokesčių, nutraukiant sutartį ar keičiant planą, o nuo birželio 1 d. sudarytoms sutartims, „Ignitis“ sprendimu, nereikia grąžinti net gautų kainos nuolaidų, jei tokias klientas buvo pasirinkęs, ar jos jam buvo suteiktos bendrovės ir jis jomis pasinaudojo.

Tam, kad klientai jaustųsi užtikrintai, o nuolaidos grąžinimas ar negrąžinimas nebūtų esminis veiksnys, lemiantis elektros energijos tiekėjo ar elektros tiekimo plano pasirinkimą, sprendimas buvo priimtinas dar 2023 m. rugpjūčio mėn., nelaukiant kol atsiras teisinis aiškumas ir poįstatyminiai teisės aktai dėl nuolaidų grąžinimo klausimo.

Tad „Ignitis“ klientai, sudarę nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį nuo 2023 m. birželio 1 d., ir gavę nuolaidą elektros energijos tiekimui, jos grąžinti neturės, net jei keis planą arba nutrauks sutartį dar nepasibaigus fiksavimo terminui. Nutraukus sutartį ar keičiant planą, sudarytą nuo 2023 m. birželio 1 d., suteikta nuolaida nebuvo ir nėra įtraukiama į kliento sąskaitą.