Savitarna
Elektros lemputė rankoje
Elektros lemputė rankoje

Nuo sausio keitėsi VERT reguliuojama elektros energijos kainos dalis, dėl to augo kilovatvalandės kaina

„Ignitis“ primena savo nepriklausomo tiekimo klientams, kurių dalis nustebo gavę sąskaitą už sausio mėnesį suvartotą elektros energiją – nuo sausio 1 d. keitėsi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) reguliuojama elektros energijos kainos dalis – ji didėjo. Reguliuojama kainos dalis didėjo visiems gyventojams, nepriklausomai nuo to, ar jie jau pasirinkę nepriklausomą tiekėją, ar jiems užtikrinama garantinio tiekimo paslauga. Reguliuojama kainos dalis didėjo visų nepriklausomų tiekėjų klientams be išimties. „Ignitis“ tiekimo dalis fiksuotus planus pasirinkusiems klientams nesikeitė ir nesikeis visą plano fiksavimo laiką.

Pernai lapkritį VERT nustatė, kaip nuo šių metų sausio 1 d. keisis reguliuojama elektros energijos kainos dalis. Ši dalis tarybos įprastai peržiūrima du kartus per metus ir keičiasi liepos 1 d. ir sausio 1 d.

Nepriklausomo elektros tiekimo kainą sudaro dvi dalys – reguliuojama dalis ir tiekėjo dalis. Nors fiksuotus planus pasirinkusiems klientams visą kainos fiksavimo laikotarpį nesikeitė ir nesikeis tiekėjo kainos dalis – ji liko tokia, kokia sutarta su tiekėju, tačiau keičiantis reguliuojamai kainos daliai, tai darė įtaką bendrai kilovatvalandės kainai – ji didėjo.

Iš ko susideda galutinė elektros energijos kaina?

Galutinė elektros energijos kilovatvalandės kaina susideda iš šių dedamųjų:

  • Nepriklausomo tiekėjo tiekimo dalis, kuri apskaičiuojama prie įsigijimo kainos pridedant balansavimo dedamąją, kliento vartojimo profilio koeficientą, biržos prekybinius mokesčius, poreikio pokyčio rizikos mokestį, kainų skirtumų tarp zonų dalį ir kt.
  • Reguliuojamą dalį apima persiuntimo paslauga, kurią sudaro „Litgrid“ dalis ir ESO skirstymo dalis, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) kaina ir skirstymo paslaugos papildoma dedamoji.

„Litgrid“ dalį sudaro papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kaina (1,584 ct/kWh su PVM) ir perdavimo paslaugos kaina (1,608 ct/kWh su PVM). ESO skirstymo dalį sudaro skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina, ji mažėja ir bus 1,494 ct/kWh su PVM ir skirstymo paslaugos žemosios įtampos tinklais kaina, kuri nežymiai padidėja, per 0,053 ct/kWh su PVM ir ji bus 3,568 ct/kWh su PVM. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) kaina iš minusinės tampa 0,000 ct/kWh su PVM. Skirstymo paslaugos papildomos dedamosios (SPPD) kaina padidėja ir bus 0,055 su PVM.

Pabrėžiama, jog elektros energijos tiekėjo fiksuota kainos dalis nesikeičia visą su tiekėju sutartą kainos fiksavimo laikotarpį, o didėja nuo elektros energijos tiekėjo niekaip nepriklausanti reguliuojama elektros kainos dalis.
Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas „Ignitis“ savo klientus, apie tai kiek tiksliai jiems keitėsi galutinė kilovatvalandės kaina, informavo dar pernai lapkritį ir gruodį el. laiškais, laiškais arba trumposiomis SMS žinutėmis. Informavimo forma priklausė nuo kliento pasirinkto informacijos gavimo būdo.