Savitarna
Pora skaito Ignitis įrašą apie VERT pokyčius
Pora skaito Ignitis įrašą apie VERT pokyčius

VERT nustatė, kaip keičiasi reguliuojama elektros kainos dalis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) lapkričio 16 d. nustatė, kaip nuo 2024 m. sausio 1 d. keisis reguliuojama elektros energijos kainos dalis. Ši dalis tarybos įprastai peržiūrima du kartus per metus ir keičiasi liepos 1 d. ir sausio 1 d. Reguliuojama kainos dalis didėja visiems gyventojams, nepriklausomai nuo to, ar jie jau pasirinkę nepriklausomą tiekėją, ar jiems užtikrinama garantinio tiekimo paslauga. Reguliuojama kainos dalis keičiasi visų nepriklausomų tiekėjų klientams be išimties.

Nepriklausomo elektros tiekimo kainą sudaro dvi dalys – reguliuojama dalis ir tiekėjo dalis. Nors fiksuotus planus pasirinkusiems klientams visą kainos fiksavimo laikotarpį nesikeičia tiekėjo kainos dalis – ji lieka tokia, kokia sutarta su tiekėju, tačiau keičiantis reguliuojamai kainos daliai, tai turės įtaką bendrai kilovatvalandės kainai – ji didės.

Iš ko susideda galutinė elektros energijos kaina?

Galutinė elektros energijos kilovatvalandės kaina susideda iš šių dedamųjų:

  • Nepriklausomo tiekėjo tiekimo dalis, kuri apskaičiuojama prie įsigijimo kainos pridedant balansavimo dedamąją, kliento vartojimo profilio koeficientą, biržos prekybinius mokesčius, poreikio pokyčio rizikos mokestį, kainų skirtumų tarp zonų dalį ir kt.
  • Reguliuojamą dalį apima persiuntimo paslauga, kurią sudaro „Litgrid“ dalis ir ESO skirstymo dalis, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) kaina ir skirstymo paslaugos papildoma dedamoji.

„Litgrid“ dalį sudaro papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kaina (1,584 ct/kWh su PVM) ir perdavimo paslaugos kaina (1,608 ct/kWh su PVM). ESO skirstymo dalį sudaro skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina, ji mažėja ir bus 1,494 ct/kWh su PVM ir skirstymo paslaugos žemosios įtampos tinklais kaina, kuri nežymiai padidėja, per 0,053 ct/kWh su PVM ir ji bus 3,568 ct/kWh su PVM. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) kaina iš minusinės tampa 0,000 ct/kWh su PVM. Skirstymo paslaugos papildomos dedamosios (SPPD) kaina padidėja ir bus 0,055 su PVM.

Pabrėžiama, jog elektros energijos tiekėjo fiksuota kainos dalis nesikeičia visą su tiekėju sutartą kainos fiksavimo laikotarpį, o didėja nuo elektros energijos tiekėjo niekaip nepriklausanti reguliuojama elektros kainos dalis.

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas „Ignitis“ savo klientus, apie tai kiek tiksliai jiems keičiasi galutinė kilovatvalandės kaina, informuoti el. laiškais, laiškais arba trumposiomis SMS žinutėmis iki gruodžio 5 d. Informavimo forma priklauso nuo kliento pasirinkto informacijos gavimo būdo.

Kainos pokytis nuo 2024 m. sausio 1 d. įvyks automatiškai, klientams nereikia nieko daryti.