Savitarna
Ignitis elektros ir dujų kainos
Ignitis elektros ir dujų kainos

VERT patvirtino naujas gamtinių dujų ir visuomeninio elektros tiekimo kainas buitiniams vartotojams 2024 m. I pusmečiui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė naujas gamtinių dujų ir visuomeninio elektros tiekimo kainas, kurios įsigalios nuo 2024 metų sausio 1 d. Gera žinia vartotojams – po ilgo laiko kainos mažėja.

Gamtinių dujų tiekimas

VERT patvirtino naujas kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. sausio 1 d. gamtinių dujų buitiniams vartotojams. Kainos už dujų kubinį metrą mažėja apie 5 procentus, lyginant su šį pusmetį mokama kaina.

Pasirinkę tarifų planą „Minimalus“ (suvartojantiems iki 300 m3 dujų per metus) ir gamtines dujas naudojantys maistui ruošti, mokės 1,29 Eur už 1 m3 arba 0,07 Eur/m3 mažiau nei mokėjo 2023 m. antrą pusmetį. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 0,56 Eur/mėn. Plano „Optimalus“ vartotojai, suvartojantys nuo 301 m3 iki 20 000 m3 dujų per metus, pavyzdžiui, vartojantys gamtines dujas būsto šildymui, už suvartotą 1 m3  gamtinių dujų mokės 0,83 Eur arba 0,04 Eur/m3 mažiau. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 3,99 Eur/mėn. Plano „Maksimalus“ vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 dujų per metus, už 1 m3  gamtinių dujų nustatyta 0,79 Eur kaina arba 0,04 Eur/m3 mažiau nei buvo iki šiol. Pastovioji tarifo dalis  nesikeis – 3,99 Eur/mėn.

Nustatytiems gamtinių dujų tarifams 2024 m. I pusmetį papildomos dalinės valstybės kompensacijos nėra numatytos.

Vidutiniškai mėnesio sąskaita už gamtines dujas gyventojams, kurie naudojasi dujinėmis viryklėmis maisto ruošimui, sumažės ketvirčiu euro per mėnesį. Gamtines dujas būsto šildymui naudojantiems ir suvartojantiems, pavyzdžiui, 100 m3 per mėnesį, mėnesinė sąskaita sumažės 4 eurais.

Didžiausią įtaką gamtinių dujų kainos mažėjimui daro žemesnės didmeninės kainos Europos ir pasaulio dujų biržose. Į 2024 m. I pusmečio gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams įskaičiuota gamtinių dujų didmeninė kaina yra daugiau nei du kartus mažesnė nei 2023 m. II pusmetyje, todėl galutinės kainos vartotojams mažėja net ir nebetaikant dalinių valstybės kompensacijų.

Buitiniai vartotojai, atsiskaitydami už gamtines dujas, kas mėnesį moka pastoviąją tarifo dalį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, bei kintamąją tarifo dalį, kuri mokama priklausomai nuo to, kiek dujų suvartojama.

Visuomeninis elektros energijos tiekimas

VERT taip pat patvirtino naujas visuomeninio elektros tiekimo kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 metų sausio 1 d. Patvirtintos naujos elektros kainos yra aktualios namų ūkiams, kuriems „Ignitis“ užtikrina visuomeninį elektros energijos tiekimą ir nesinaudojantiems nepriklausomo ar garantinio tiekėjo paslaugomis.

Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos populiariausio vienos laiko zonos tarifo plano „Standartinis“ elektros energijos kaina nustatoma 21,9 ct/kWh.

„Standartinį“ dviejų laiko zonų tarifo planą pasirinkę klientai už elektros energiją mokės: dieninės laiko zonos kaina – 25,00 ct/kWh, naktinės  – 15,2 ct/kWh.

Daugiau elektros energijos vartojantiems klientams, kuriems tinkami tarifų planai „Namai“ ir „Namai plius“, pastoviosios mėnesio dedamosios nesikeis ir liks tokios pačios, t. y. atitinkamai 3 ir 6 Eur per mėnesį. Vienos laiko zonos tarifo plano „Namai“ elektros energijos kaina nuo sausio pirmosios sieks 20,30 ct/kWh, “Namai plius” – 20,00 ct/kWh.

Dviejų laiko zonų tarifo plano „Namai“ dieninė elektros energijos kaina nuo 2024-01-01 sieks 23,2 ct/kWh, naktinė – 14,3 ct/kWh. „Namai plius“ tarifo plano dieninė elektros energijos kaina sieks 22,7 ct/kWh, naktinė – 14,0 ct/kWh.

Pagrindinė visuomeninio tiekimo galutinės elektros energijos kainos pokyčio priežastis yra VERT apskaičiuota mažesnė visuomeninio tiekimo elektros energijos įsigijimo kaina rinkoje 2024 m. pirmąjį pusmetį, į kurią įtrauktas ir susidaręs skirtumas tarp VERT planuotos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos rinkos kainos ankstesniais laikotarpiais.

Visuomeninio tiekėjo paslaugomis šiuo metu naudojasi apie 0,5 mln. namų ūkių. Šie vartotojai suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos per metus ir patenka į trečiąjį liberalizavimo etapą. Minėtoji vartotojų grupė nepriklausomą tiekėją privalo pasirinkti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Gamtinių dujų ir visuomeninio elektros energijos tiekimo kainos bei tarifai buitiniams vartotojams įprastai perskaičiuojami du kartus per metus.
Primename, kad keičiantis kainoms ir tarifams, tiek elektros energijos, tiek gamtinių dujų vartotojai turi pareigą deklaruoti faktinius skaitiklių parodymus savo tiekėjui, o tiekėjas ar operatorius gali bet kada inicijuoti papildomą skaitiklių rodmenų patikrinimą.