Savitarna
Jūsų skaitiklis:
Vienos laiko zonos
Suvartojimas:
100 kWh
19,79 Eur/mėn.
Prognozuojama suma
Išmanus – Mėnesinis
Sekantiems elektros kainos pokyčius

Išmanus – Mėnesinis

Sekantiems elektros kainos pokyčius

Energijos įsigijimo kaina kis kas mėnesį ir bus apskaičiuojama pagal vidutinę ataskaitinio mėnesio kainą, susiformuojančią „Nord Pool“ elektros energijos biržoje Lietuvos kainų zonoje, jai pritaikant PVM ir pridedant tiekimo paslaugos bei valstybės reguliuojamas kainas. Tiekimo paslaugos kaina gali būti keičiama tik sutartyje nurodytomis sąlygomis.

19,79 Eur/mėn.

Prognozuojama mokėtina suma

Prognozuojama mokėtina suma apskaičiuota, remiantis pasiūlymo tiekimo metu galiojančiomis valstybės reguliuojamos dalies kainomis, pridėjus „Ignitis“ tiekimo paslaugos kainą beipritaikius PVM. Prognozuojama mokėtina suma priklauso nuo suvartojamo elektros energijos kiekio.

NP + Eur/kWh

Galutinė kaina

Sudarant sutartį, taikomos komerciniame pasiūlyme nurodomos kainos, susidedančios iš tiekimo paslaugos kainos, valstybės reguliuojamos dalies kainos ir PVM.

Tiekimo paslaugos kaina gali keistis tik sutartyje nustatyta tvarka.

Valstybės reguliuojamos kainos dalis gali keistis ESO pakeitus, valstybei nustačius naujas reguliuojamas kainas ir (ar) pasikeitus valstybiniams mokesčiams.

Skaičiuoklėje nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Tiekimo paslaugos kaina
NP + 0,02821 Eur/kWh
Reguliuojama dalis
Persiuntimo paslauga
0,08470 Eur/kWh
ESO planas - Standartinis
VIAP - -0,00944 Eur/kWh
Skirstymo dedamoji - 0,00006 Eur/kWh

Elektros kainų kompensavimas

Vyriausybės sprendimu suteikiamas dalinis elektros tiekimo paslaugos kainos (susijusios su elektros energijos įsigimo sąnaudomis) dalies komensavimas visiems buitiniams vartotojams.

Kaip bus kompensuojama elektros kaina?

  • Dalinis kompensavimas bus automatiškai taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. elektros kainos daliai, kuri viršija 0,28 EUR / kWh (su PVM) ribą.
  • Jeigu elektros kaina siekia 0,28 EUR / kWh (su PVM) arba yra mažesnė - dalinis kompensavimas netaikomas.
  • Maksimalus dalinio kompensavimo dydis - 0,285 EUR / kWh (su PVM).
  • Pritaikytas dalinio kompensavimo dydis atsispindės buitiniam vartotojui pateikiamoje sąskaitoje.

Turite klausimų? Atsakymų ieškokite čia

Tiekimo pradžia: kuo greičiau
Išmanus – Mėnesinis. Kaina keičiasi kas mėnesį
Sudaryti sutartį

Pasirinkite sutarties sąlygas

Elektros tiekimo pradžia
Sutartį sudarius iki šio mėnesio priešpaskutinės dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei sutartį sudarysite paskutinę šio mėnesio dieną – sutartis įsigalios dar kitą mėnesį. Plačiau

Elektros tiekimo pradžia

„Kuo greičiau"– jei sutartį sudarysite iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos; jei sutartį sudarysite po einamojo mėnesio priešpaskutinės mėnesio dienos – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį.

Pasirinkite, kaip dažnai keisis elektros kaina
Rinkitės „kaina keičiasi kas mėnesį“, jei neketinate keisti elektros energijos vartojimo įpročių. Jei turite įrengtą išmanųjį skaitiklį ir norite valdyti savo elektros suvartojimą, atsižvelgdami į besikeičiančias kainas biržoje, rinkitės „kaina keičiasi kas valandą“. Plačiau

Planas IŠMANUS

Tai planas, kurio energijos įsigijimo kaina paremta didmenine elektros energijos kaina, susiformuojančia „Nord Pool“ elektros biržoje Lietuvos kainų zonoje, prie jos pridedant PVM ir tiekimo dedamąją. Tiekimo dedamoji gali būti keičiama tik sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Kaina keičiasi kas mėnesį – sekantiems mėnesinius elektros kainos pokyčius

Energijos įsigijimo kaina kis kas mėnesį ir bus apskaičiuojama pagal vidutinę ataskaitinio mėnesio „Nord Pool“ elektros energijos biržos kainą, kurią sekti galėsite čia.

Šis pasirinkimas tinka, jei neketinate keisti savo kasdienių elektros energijos vartojimo įpročių ir nenorite fiksuoti kainos konkrečiam laikotarpiui.

Šiam pasirinkimui nėra būtinas išmanusis skaitiklis, rodmenis nuskaitantis automatiškai.

Kaina keičiasi kas valandą – norintiems planuoti elektros suvartojimą

Energijos įsigijimo kaina kis kas valandą. Su einamosios dienos biržos valandine kaina galima susipažinti bet kada, o kitos dienos kaina paprastai būna paskelbiama einamąją dieną nuo 14:00 val. Kainas galite sekti čia.

Šis pasirinkimas galimas, jei turite įrengtus išmaniuosius skaitiklius, rodmenis nuskaitančius automatiškai. Planas leidžia patiems planuoti elektros energijos vartojimą pagal viešai skelbiamą „Nord Pool“ elektros energijos biržos kainą bei spręsti, kokiai kainai esant, kokį energijos kiekį suvartoti.

Galutinė mėnesio elektros kaina bus apskaičiuojama remiantis vartojimo intensyvumu konkrečiu laiku: kuo daugiau elektros energijos bus vartojama tomis valandomis, kai kaina yra žema, tuo mėnesio elektros sąskaita bus mažesnė.

Žalioji energija
Noriu, kad visa mano suvartojama elektros energija būtų tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Plačiau

Žalioji energija

Pasirinkus žaliąją energiją, ji už sutartyje nustatytą mokestį bus tiekiama šiomis sąlygomis:

Pasirinkus kainos fiksavimą. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki pasirinkto tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos. Likus 30 dienų iki tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino, vykdant sutarties sąlygas, bus siunčiamas naujas kainos fiksavimo pasiūlymas, į kurį žalioji energija bus įtraukta automatiškai. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Pasirinkus nefiksuoti kainos. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kaina. Tiekimo paslaugos kaina dažniausiai keičiama 2 kartus per metus (arba dažniau), informavus klientus apie tai sutartyje nustatyta tvarka. Pasikeitus tiekimo paslaugos kainai, žalioji energija bus automatiškai įtraukta į atnaujintą tiekimo paslaugos kainą. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Pasirinkus planą „Išmanus“. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kainos dedamoji – „Ignitis“ marža. Tiekimo paslaugos kainos dedamoji („Ignitis“ marža) gali būti keičiama tik sutartyje nurodytomis sąlygomis. Pasikeitus tiekimo paslaugos kainai, žalioji energija bus automatiškai įtraukta į atnaujintą tiekimo paslaugos kainą. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Atsisakius žaliosios energijos anksčiau nei tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaiga arba jeigu nefiksavote tiekimo paslaugos kainos, arba pasirinkote planą „Išmanus“, žalioji energija bus netiekiama nuo artimiausio mėnesio 1 d.

Išsamesni sutarties sąlygų paaiškinimai pateikiami Bendrosiose sutarties sąlygose.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Sutarties terminas: Neterminuota. Nepriklausomai nuo pasirinkto plano ar Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo, sutartis gali būti bet kada nutraukta Kliento iniciatyva.