Jūsų skaitiklis:
Vienos laiko zonos
Suvartojimas:
100 kWh
34,26 Eur/mėn.
Prognozuojama suma
Minimalus
Mažoms išlaidoms

Planas Minimalus

Mažoms išlaidoms

Manote, kad elektros suvartojate mažai? Nemėgstate buities apkrauti nereikalingais elektros prietaisais? Tuomet šis planas puikiai tinka standartiniams jūsų namų poreikiams.

Tinkamas jei suvartojate iki 2400 kWh per metus.

34,26 Eur/mėn.

Prognozuojama mokėtina suma

Prognozuojama mokėtina suma apskaičiuota, remiantis pasiūlymo tiekimo metu galiojančiomis ESO Reguliuojamos dalies kainomis, pridėjus Ignitis Tiekimo paslaugos kainą bei valstybinius mokesčius. Prognozuojama mokėtina suma priklauso nuo suvartojamo elektros energijos kiekio.

Galutinė kaina

Sudarant sutartį, taikomos komerciniame pasiūlyme nurodomos kainos, susidedančios iš nereguliuojamos Tiekimo paslaugos kainos, Reguliuojamos dalies kainos ir valstybinių mokesčių.

Tiekimo paslaugos kaina gali keistis tik sutartyje nustatyta tvarka.

Reguliuojamos dalies kaina gali keistis ESO pakeitus Reguliuojamos dalies kainas, valstybei nustačius naujas kainos dedamąsias ir (ar) pasikeitus valstybiniams mokesčiams.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Tiekimo paslaugos kaina
0,26033 Eur/kWh
Reguliuojama dalis
Persiuntimo paslauga
0,06400 Eur/kWh
ESO planas - Standartinis
VIAP - 0,00388 Eur/kWh
Skirstymo dedamoji - 0,01442 Eur/kWh
Eur/kWh
Tiekimo pradžia: kuo greičiau
Fiksuota kaina: 18 mėn.
Sudaryti sutartį

Pasirinkite sutarties sąlygas

Pasirinkite, kada prasidės elektros tiekimas
Rinkitės „kuo greičiau", jei patenkate į 2-ąjį etapą ir nenorite pakliūti į garantinį tiekimą. Jei patenkate į 3-ąjį etapą – sudarykite sutartį dabar, o nepriklausomo tiekimo pradžią atidėkite iki 2023-01-01. Plačiau

Elektros tiekimo pradžia

Pasirašant sutartį galite pasirinkti ir elektros tiekimo pradžią:

„Kuo greičiau". Tokiu atveju, jei sutartį sudarysite iki einamojo mėn. 18 dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio pirmos dienos; jei sutartį sudarysite po einamojo mėn. 18 dienos – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį (pavyzdžiui, jei sutartį sudarysite gegužės 19 d., ji įsigalios nuo liepos 1 d.).

„Nuo 2023 m. sausio 1 d.“. Elektros tiekimas Jums bus pradėtas nuo 2023 m. sausio 1 d., jeigu sutartį sudarysite iki 2022 m. gruodžio 18 d.

Ar norite užfiksuoti elektros kainą?
Rinkitės kainos fiksavimą 12, 18 arba 24 mėnesiams, jei mėgstate stabilumą ir garantijas. Neužfiksavus kainos, ji gali tiek didėti, tiek mažėti ateityje. Plačiau

Tiekimo paslaugos kainos fiksavimas

Jei pasirinktas Tiekimo paslaugos kainos fiksavimas, Ignitis įsipareigoja nekeisti Tiekimo paslaugos kainos visą Jūsų pasirinktą Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminą (12, 18 arba 24 mėn.).

Jei nepasirinktas Tiekimo paslaugos kainos fiksavimas, Tiekimo paslaugos kaina įprastai keisis 2 kartus per metus: sausio 1 d. ir liepos 1 d., tačiau gali keistis ir dažniau.

Pasibaigus Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminui, sutartyje nustatyta tvarka Jums bus pasiūlytos naujos Tiekimo paslaugos kainos.

Nuolaida galioja, įsipareigojus naudotis Ignitis paslaugomis 18 mėn. Plačiau

Akcijos ir nuolaidos

Jeigu Tiekimo paslaugai yra taikomos nuolaidos, nutraukiant Sutartį anksčiau Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos, turėsite sugrąžinti suteiktas nuolaidas, išskyrus, jei akcijų taikymo taisyklėse yra numatyta kitaip.

Žalioji energija
Noriu, kad visa mano suvartojama elektros energija būtų tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Plačiau

Žalioji energija

Pasirinkus žaliąją energiją, ji už sutartyje nustatytą mokestį bus tiekiama:

  • iki pasirinkto tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos (jeigu fiksavote tiekimo paslaugos kainą). Suėjus tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminui, žalioji energija nebebus tiekiama arba, Jūsų pageidavimu, jos tiekimas bus pratęstas taikant tuo metu nustatytą papildomą mokestį;
  • iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kaina (jeigu nefiksavote tiekimo paslaugos kainos). Tiekimo paslaugos kaina dažniausiai keičiama 2 kartus per metus (arba dažniau), informavus klientus apie tai sutartyje nustatyta tvarka. Pasikeitus tiekimo paslaugos kainai, galėsite pasirinkti, ar norėsite pratęsti žaliosios energijos tiekimą taikant tuo metu nustatytą papildomą mokestį;
  • iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kainos dedamoji – „Ignitis“ marža (jeigu pasirinkote planą „Išmanus“). Tiekimo paslaugos kainos dedamoji („Ignitis“ marža) gali būti keičiama tik sutartyje nurodytomis sąlygomis. Jai pasikeitus, galėsite pasirinkti, ar norėsite pratęsti žaliosios energijos tiekimą taikant tuo metu nustatytą papildomą mokestį.

Atsisakius žaliosios energijos anksčiau nei tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaiga arba jeigu nefiksavote tiekimo paslaugos kainos, arba pasirinkote planą „Išmanus“, Jums bus pasiūlyta nauja (atsisakymo pateikimo dieną galiojanti) elektros kaina.

Išsamesni sutarties sąlygų paaiškinimai pateikiami Bendrosiose sutarties sąlygose.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Sutarties terminas: Neterminuota. Nepriklausomai nuo pasirinkto plano ar Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo, sutartis gali būti bet kada nutraukta Kliento iniciatyva.