Savitarna
Jūsų skaitiklis:
Viena laiko zona
Suvartojimas:
250 kWh
58,50 Eur/mėn.
Prognozuojama suma
Pasirinktas planas
Optimalus

Ar galutinė kilovatvalandės kaina gali keistis?


Rinkdamiesi fiksuotos kainos planą „Optimalus“ jūs užfiksuojate elektros tiekėjo „Ignitis“ kainos dalį.

Kas sudaro galutinę elektros kilovatvalandės kainą ir kurią kainos dalį fiksuojate?

Optimalus
Optimalus

„Ignitis“ kainos dalis (nesikeičia visą fiksavimo laikotarpį)

Tiekimo paslaugos kaina:
0,12916 Eur/kWh

Valstybės reguliuojama kainos dalis (keičiasi du kartus per metus sausio 1 d. ir liepos 1 d.)

ESO planas - Standartinis:
Persiuntimo paslauga:
0,08470 Eur/kWh
VIAP - 0,00000 Eur/kWh
Skirstymo dedamoji - 0,00054 Eur/kWh
Mėnesio mokestis - 1,90 Eur/mėn.
ESO planas - Namai - 3,00 Eur/mėn.
58,50 Eur/mėn.
Prognozuojama mokėtina suma
Mėnesio mokestis
Eur/mėn.
ESO mėnesio mokestis
Eur/mėn.
Galutinė kaina
Eur/kWh
Plan price label description
Fiksuota kaina: 7 mėn.
Tiekimo pradžia: 2024-06-01
Žalioji energija
Pasirinkti planą
Pasirinkite kainos fiksavimo terminą
SVARBU! Fiksuojama „Ignitis“ elektros kainos dalis. Plačiau

Kainos fiksavimas

Jeigu pasirinktas fiksuotos kainos planas, „Ignitis“ įsipareigoja nekeisti Tiekimo paslaugos kainos visą Jūsų pasirinktą fiksavimo terminą.

Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kainos fiksavimo pabaigos, sutartyje nustatyta tvarka Jums bus pasiūlytos naujos Tiekimo paslaugos kainos.

Kas sudaro elektros kainą?

Contract duration explanation (desktop)
Contract duration explanation (mobile)
Sutaupykite, pasirinkę mėnesinį mokestį
Pasirinkę mėnesinį mokestį, pigiau mokėsite už kilovatvalandę. Plačiau
Pasirinkus mėnesio mokestį elektros energijos kWh kainuos pigiau! Nurodyto dydžio mėnesio mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir įtraukiamas į jums pateikiamą elektros energijos sąskaitą. Šio mokesčio dydis nepriklauso nuo suvartojamo elektros energijos kiekio. Pasirinkus planą Minimalus ar Optimalus mokesčio dydis fiksuojamas visam elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpiui. Pasirinkus Išmanius planus mokesčio dydis fiksuojamas iki šių metų gruodžio 31 d.
Kada įsigalios pasirinktas planas?
Pasirašius sutartį arba pakeitus planą iki priešpaskutinės šio mėnesio dienos – planas įsigalios nuo ateinančio mėnesio 1 d., jei tai padarysite paskutinę šio mėnesio dieną – planas įsigalios tik dar kito mėnesio 1 d. Plačiau

Kada įsigalios naujas planas?

Pasirašius sutartį arba pakeitus planą iki priešpaskutinės šio mėnesio dienos – planas įsigalios nuo ateinančio mėnesio 1 d. Jei tai padarysite paskutinę mėnesio dieną – planas įsigalios tik dar kito mėnesio 1 d.

Žalioji energija
Noriu, kad visa mano suvartojama elektros energija būtų tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Plačiau

Žalioji energija

🌱 Žalioji energija – raktas į mūsų švaresnę ateitį!

Ši energija yra gaminama iš atsinaujinančių išteklių, tokių kaip saulė, vėjas, hidroenergija ir kt. Tai – mažesnė oro tarša, sveikesnė aplinka gyventi ir tvari ateitis mūsų ateities kartoms.

Sąlygos

Priklausomai nuo jūsų pasirinkto plano, žalioji energija tiekiama:

  • iki tol, kol pakeisite planą arba nutrauksite sutartį, nes dalyje mūsų planų žalioji energija įskaičiuota į galutinę elektros kainą ir jos atsisakyti tokiuose planuose negalima.
  • už sutartyje nustatytą mokestį iki pasirinkto tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos, jos atsisakius arba nutraukus sutartį. Jeigu žaliosios energijos nebepageidausite, galėsite bet kada jos atsisakyti, o vėliau bet kada ją vėl pasirinkti.
Išsamesni sutarties sąlygų paaiškinimai pateikiami Bendrosiose sutarties sąlygose.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Sutarties terminas: Neterminuota. Nepriklausomai nuo pasirinkto plano ar Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo, sutartis gali būti bet kada nutraukta Kliento iniciatyva.