Savitarna
Jūsų skaitiklis:
Vienos laiko zonos
Suvartojimas:
100 kWh
43,71 Eur/mėn.
Prognozuojama suma
Minimalus
Mažoms išlaidoms

Planas Minimalus

Mažoms išlaidoms

Manote, kad elektros suvartojate mažai? Nemėgstate buities apkrauti nereikalingais elektros prietaisais? Tuomet šis planas puikiai tinka standartiniams jūsų namų poreikiams.

Tinkamas jei suvartojate iki 2400 kWh per metus.

43,71 Eur/mėn.

Prognozuojama mokėtina suma

Prognozuojama mokėtina suma apskaičiuota, remiantis pasiūlymo tiekimo metu galiojančiomis ESO Reguliuojamos dalies kainomis, pridėjus Ignitis Tiekimo paslaugos kainą bei valstybinius mokesčius. Prognozuojama mokėtina suma paskaičiuota nepritaikius Vyriausybės sprendimu suteikiamo dalinio elektros tiekimo paslaugos kainos dalies kompensavimo. Prognozuojama mokėtina suma priklauso nuo suvartojamo elektros energijos kiekio.

Galutinė kaina

Sudarant sutartį, taikomos komerciniame pasiūlyme nurodomos kainos, susidedančios iš nereguliuojamos Tiekimo paslaugos kainos, Reguliuojamos dalies kainos ir valstybinių mokesčių.

Tiekimo paslaugos kaina gali keistis tik sutartyje nustatyta tvarka.

Reguliuojamos dalies kaina gali keistis ESO pakeitus Reguliuojamos dalies kainas, valstybei nustačius naujas kainos dedamąsias ir (ar) pasikeitus valstybiniams mokesčiams.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Tiekimo paslaugos kaina
0,34367 Eur/kWh
Reguliuojama dalis
Persiuntimo paslauga
0,07900 Eur/kWh
ESO planas - Standartinis
VIAP - 0,00000 Eur/kWh
Skirstymo dedamoji - 0,01442 Eur/kWh

Elektros kainų kompensavimas

Kitų metų valstybės biudžete Vyriausybė yra numačiusi lėšas daliniam elektros kainų kompensavimui visiems gyventojams. Tikslią informaciją apie kompensacijos dydžius ir taikymo trukmę Vyriausybė paskelbs iki šių metų pabaigos. Plačiau galite paklausyti čia.

Tiekimo pradžia: kuo greičiau
Fiksuota kaina: 36 mėn.
Sudaryti sutartį

Pasirinkite sutarties sąlygas

Elektros tiekimo pradžia
Sutartį sudarius iki šio mėnesio priešpaskutinės dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei sutartį sudarysite paskutinę šio mėnesio dieną – sutartis įsigalios dar kitą mėnesį. Plačiau

Elektros tiekimo pradžia

„Kuo greičiau"– jei sutartį sudarysite iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos; jei sutartį sudarysite po einamojo mėnesio priešpaskutinės mėnesio dienos – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį.

Pasirinkite, kuriam laikui norite užfiksuoti elektros kainą?
Rinkitės kainos fiksavimą ilgesniam laikotarpiui, jei mėgstate stabilumą ir garantijas. Plačiau

Tiekimo paslaugos kainos fiksavimas

Ignitis įsipareigoja nekeisti Tiekimo paslaugos kainos visą Jūsų pasirinktą Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminą (12, 24 arba 36 mėn.).

Pasibaigus Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminui, sutartyje nustatyta tvarka Jums bus pasiūlytos naujos Tiekimo paslaugos kainos.

Nuolaida tiekimo paslaugai galioja, įsipareigojus naudotis Ignitis paslaugomis 36 mėn. Plačiau

Akcijos ir nuolaidos

Jeigu Tiekimo paslaugai yra taikomos nuolaidos, nutraukiant Sutartį anksčiau Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos, turėsite sugrąžinti suteiktas nuolaidas, išskyrus, jei akcijų taikymo taisyklėse yra numatyta kitaip.

Žalioji energija
Noriu, kad visa mano suvartojama elektros energija būtų tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Plačiau

Žalioji energija

Pasirinkus žaliąją energiją, ji už sutartyje nustatytą mokestį bus tiekiama šiomis sąlygomis:

Pasirinkus kainos fiksavimą. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki pasirinkto tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaigos. Likus 30 dienų iki tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino, vykdant sutarties sąlygas, bus siunčiamas naujas kainos fiksavimo pasiūlymas, į kurį žalioji energija bus įtraukta automatiškai. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Pasirinkus nefiksuoti kainos. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kaina. Tiekimo paslaugos kaina dažniausiai keičiama 2 kartus per metus (arba dažniau), informavus klientus apie tai sutartyje nustatyta tvarka. Pasikeitus tiekimo paslaugos kainai, žalioji energija bus automatiškai įtraukta į atnaujintą tiekimo paslaugos kainą. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Pasirinkus planą „Išmanus“. Žalioji energija už nurodytą kainą bus tiekiama iki tol, kol pasikeis tiekimo paslaugos kainos dedamoji – „Ignitis“ marža. Tiekimo paslaugos kainos dedamoji („Ignitis“ marža) gali būti keičiama tik sutartyje nurodytomis sąlygomis. Pasikeitus tiekimo paslaugos kainai, žalioji energija bus automatiškai įtraukta į atnaujintą tiekimo paslaugos kainą. Žaliosios energijos kaina gali keistis nuo pirminio pasirinkimo.

Atsisakius žaliosios energijos anksčiau nei tiekimo paslaugos kainos fiksavimo termino pabaiga arba jeigu nefiksavote tiekimo paslaugos kainos, arba pasirinkote planą „Išmanus“, žalioji energija bus netiekiama nuo artimiausio mėnesio 1 d.

Išsamesni sutarties sąlygų paaiškinimai pateikiami Bendrosiose sutarties sąlygose.

Nurodoma galutinė kaina (Eur/kWh), sudėjus visas elektros kainos dedamąsias su PVM.

Sutarties terminas: Neterminuota. Nepriklausomai nuo pasirinkto plano ar Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo, sutartis gali būti bet kada nutraukta Kliento iniciatyva.

Valstybė nustatė kompensavimo dydį elektros energijos persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomai dedamajai. Neįvertinus kompensavimo dydžio ši dedamoji sudaro 15,34522 ct/kWh su PVM. Įvertinus kompensavimo dydį ši dedamoji sudaro 1,44232 ct/kWh su PVM. Pasiūlyme pateikiama elektros energijos kaina jau pritaikius šį valstybės kompensavimą. Plačiau