Savitarna

Nutraukiamos elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys

Kada nutraukiama sutartis?

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis Sutartis gali būti nutraukta, kai:

  • Klientas elektros energijos nenaudoja 36 mėnesius iš eilės;
  • Elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl kliento kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius.

Ką daryti, kad jūsų sutartis nebūtų nutraukta?

Jei norite, kad Jūsų sutartis nebūtų nutraukta, informuokite mus apie tai iki sutarties nutraukimo datos.

Su mumis susisiekti galite:

Nesulaukę Jūsų prašymo iki numatytos datos, su Jumis sudaryta Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis bus laikoma nutraukta nuo aukščiau nurodytos datos.

Nutraukiamų sutarčių sąrašas, archyvas

Atsižvelgdami į aukščiau išvardintas sąlygas, informuojame apie šias nutraukiamas sutartis:

Nutraukiamų sutarčių sąrašas

Jau nutrauktų elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių archyvas

Paaiškinimai

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina – kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.