Savitarna

Skolos mokėjimas dalimis

Noriu išdalinti skolos mokėjimą per

Norint išdalinti skolos mokėjimą ilgesniam nei 1 mėn. terminui, prašome pateikti šiuos jūsų finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus: 

 • neįgaliojo, pensininko pažymėjimą ar registracijos darbo biržoje ir bedarbio pašalpos gavimą pagrindžiančius dokumentus;
 • pažymą apie paskutinių 3 mėnesių darbingų bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir bendrai gyvenančių asmenų šeimos sudėtį (jei sunki materialinė padėtis);  
 • pažymą apie šeimos sudėtį, vaikų gimimo liudijimų arba pasų kopijas, pažymas apie šeimos pajamas už praėjusius metus (jei šeima yra daugiavaikė, auginanti ar globojanti 3 ir daugiau vaikų, ir vienam šeimos nariui per mėnesį tenkanti pajamų dalis yra mažesnė nei 306 Eur);
 • esant sunkiai finansinei padėčiai, nulemtai koronaviruso (COVID-19) karantino režimo, galite pateikti pažymą, kad sumažėjo pajamos iš darbovietės arba pažymą, kad nutraukta darbo sutartis, arba individualios veiklos pažymą (kai ta veikla draudžiama karantino metu ir ji faktiškai buvo vykdoma iki karantino paskelbimo datos).

Norint atidėti skolos mokėjimo terminą, reikia padengti 30% skolos.

Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Maksimalus failų kiekis: 3
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx.
Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Prisekite reikalingą dokumentą
Maksimalus failų kiekis: 10
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx.

Jūsų duomenys

+370

Ar žinojote, kad IGNITIS Savitarnoje galite:

 • Atsiskaityti už elektrą, dujas, šildymą, vandenį, telekomunikacijos ir kitas namų paslaugas
 • Pasirašyti sutartis
 • Sužinoti savo planą, tarifą, suvartojimo statistiką
 • Peržiūrėti mokėjimų istoriją
 • Deklaruoti skaitiklio rodmenis
 • Pasikeisti turimą elektros planą
 • Ir daug daugiau
Prisijungti
Ignitis savitarna