Savitarna

Skolos mokėjimas dalimis

Noriu išdalinti skolos mokėjimą per

Norint išdalinti skolos mokėjimą ilgesniam nei 1 mėn. terminui, prašome pateikti šiuos jūsų finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus:

  • neįgaliojo pažymėjimu ar registracijos darbo biržoje dokumentu, ar bedarbio pašalpos gavimą grindžiančiu dokumentu;
  • sunkią finansinę padėtį įrodančia pažyma apie paskutinių 3 mėnesių darbingų bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir bendrai gyvenančių asmenų šeimos sudėtį. Iš pateiktų dokumentų turi būti aišku, kad vieno asmens minimalių vartojimo poreikių dydis yra 354 Eur (2023 m.) ar mažesnis. Minimalus vartojimo poreikių dydis nustatomas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;
  • jeigu esate pensinio amžiaus jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia.

Norint atidėti skolos mokėjimo terminą, reikia padengti 30% skolos.

Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Maksimalus failų kiekis: 3
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx.
Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Prisekite reikalingą dokumentą
Maksimalus failų kiekis: 10
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx.

Jūsų duomenys

+370