Savitarna

Suomijos kaina

Šis planas tinkamas verslui, siekiančiam Suomijos rinkos sąlygomis dalinai užfiksuoti elektros energijos kainą ir nevengiančiam elektros energijos kainos svyravimų tarp Suomijos ir Lietuvos rinkų. Planas taikomas, kai elektros suvartojimas ne mažesnis kaip 1 mln. kWh/metus

Elektros kaina

Apskaičiuojama: Fiksuota Suomijos kaina + (Lietuvos lanksti kaina - Suomijos lanksti kaina)

  • Fiksuota Suomijos kaina = individuali verslui pagal Suomijos elektros energijos kainos lygį nustatyta fiksuota kaina.

    Pavyzdžiui, apskaičiuota fiksuota Suomijos kaina = 0,0800 Eur/kWh (tam tikru laikotarpiu gali būti net du kartus mažesnė nei fiksuota kaina, taikoma Lietuvai).

  • Lanksčios kainos skirtumas = konkrečios valandos kainų skirtumas elektros energijos biržoje Nord Pool atitinkamai Lietuvos kainų zonoje ir Suomijos kainų zonoje. 2022 m. vidutinis šių kainų skirtumas = 0,0758 Eur/kWh.
grafikas

 Fiksuota Suomijos kaina 2022 m., Eur/kWh

 Lanksčios kainos skirtumas 2022 m., Eur/kWh

Elektros energijos biržos Nord Pool kainą Lietuvos (LT) ir Suomijos (FI) kainų zonose pasitikrinkite čia

Elektros kaina

Kada verta rinktis Suomijos kainos planą?
Saules elektrinė ant stogo

Rinkitės šį planą, jeigu:

  • siekiate gauti vieną mažiausių fiksuotų kainų elektros energijos rinkoje;
  • didelę dalį elektros energijos kainos norite užfiksuoti ir nevengiate rizikos dėl lanksčios kainos svyravimų;
  • norite susieti elektros energijos kainą su Suomijos rinka, kuri turi daug atsinaujinančių energijos išteklių (AEI).
DETALI INFORMACIJA

Ką svarbu žinoti apie Suomijos kainos planą?

Kaip apskaičiuojama Suomijos kainos plano sąskaita?

Už per ataskaitinį mėnesį patiektą ir suvartotą elektros energiją verslo klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje išskiriame:

  1. Fiksuota kaina Suomijos rinkai = nekintanti elektros energijos kainos dalis.
  2. Lietuvos lanksti kaina minus Suomijos lanksti kaina = valandinių elektros energijos biržos Nord Pool kainų skirtumas Lietuvos ir Suomijos kainų zonose.
  3. Akcizas = 0,00052 Eur/kWh (verslo reikmėms). Akcizas nėra taikomas, jei elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), t. y. žaliajai energijai.

Šią sąskaitą pateikiame gavus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenis apie verslo klientų elektros energijos vartojimą per ataskaitinį mėnesį.

Už per ataskaitinį mėnesį persiųstą elektros energiją ir susijusias paslaugas verslo klientai atsiskaito pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Kaip apskaičiuojamas lanksčios elektros energijos kainos skirtumas tarp Lietuvos ir Suomijos?

Ši lanksčios kainos dalis apskaičiuojama kaip skirtumas tarp Lietuvos ir Suomijos kainų zonose susidariusių valandinių elektros energijos kainų biržoje Nord Pool. Iš konkrečios valandos elektros energijos kainos Lietuvos kainų zonoje atimama tos pačios valandos kaina Suomijos kainų zonoje.

Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 31 d. 1 val. kaina Lietuvoje buvo 0,06576 Eur/kWh, o Suomijoje – 0,03004 Eur/kWh, vadinasi, skirtumas yra 0,03572Eur/kWh. 2022. m. sausio 31 d. skirtumas buvo 0 Eur/kWh ir pan.

Kainų skirtumas

grafikas

Svarbu: elektros energijos biržos Nord Pool kainos (Eur/MWh) yra pateikiamos Švedijos laiko juostoje UTC +2, kurios nuo Baltijos šalių skiriasi viena valanda. Pavyzdžiui, Nord Pool 2022 m. balandžio 1 d. 1 val. elektros kaina buvo 111,72 Eur/MWh (0,11172 Eur/kWh), tačiau ši kaina Lietuvos klientams buvo pritaikyta antros valandos elektros energijos vartojimui.

Kodėl lanksti kaina būna skirtinga įmonėms?

Lanksti kaina tiesiogiai priklauso nuo to, koks elektros energijos biržos Nord Pool kainų skirtumas tarp Lietuvos ir Suomijos kainų zonų yra tomis valandomis, kuomet vartojama elektros energija. Jei elektros energijos daugiausia vartojama valandomis, kai kainų skirtumas mažiausias, tai ir kaina bus mažesnė. Pavyzdžiui:

  Įmonės A vartojimas, kWh Įmonės B vartojimas, kWh Elektros energijos Lietuvos ir Suomijos kainos skirtumas, Eur/kWh
10 val. 10 30 0,0002
11 val. 2 50 0,05
12 val. 40 100 0,015
13 val. 100 40 0,08
14 val. 50 2 0,006
15 val. 30 10 0,004
Svertinė kaina, Eur/kWh 0,039319 0,031284  

Taigi, kadangi verslas vartoja elektros energiją skirtingai, tai ir svertinė kaina kiekvienam apskaičiuojama skirtingai.

Kaip apskaičiuojama kaina, kai elektros energija vartojama neautomatizuotos apskaitos objekte?

Neautomatizuotų skaitiklių (neišmaniosios apskaitos) kiekvienos valandos elektros kiekio suvartojimas yra paskirstomas pagal likučio grafiką, pritaikant elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientus. Šiuos koeficientus pagal teisės aktus apskaičiuoja AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), remdamasis visos Lietuvos faktiniu to mėnesio suvartojimu.

Bendras ataskaitinio mėnesio suvartojimas dauginamas iš likutinio grafiko kiekvienos valandos koeficiento ir tokiu būdu gaunamas tos valandos individualus suvartojimas.

Pavyzdys:

Diena Valanda Mėnesio suvartojimas, kWh Likutinio grafiko koeficientai Valandinio suvartojimo duomenys, kWh
2021-06-01 00-01 3000 0,001088964 3,27
2021-06-01 01-02 3000 0,000966541 2,90
2021-06-01 02-03 3000 0,000913916 2,74
2021-06-01 03-04 3000 0,000891321 2,67
2021-06-01 04-05 3000 0,000885769 2,66
2021-06-01 05-06 3000 0,000938268 2,81
...        

Šis elektros energijos vartojimas dauginamas iš tos valandos elektros energijos biržos Nord Pool kainos skirtumo Lietuvos ir Suomijos kainų zonose pridedant fiksuotą tiekimo maržą.

Diena Valanda Valandinio suvartojimo duomenys, kWh Nord Pool biržos indekso skirtumas Pridedama fiksuota tiekimo marža (0,005 Eur/kWh) Suma, Eur
2021-06-01 00-01 3,27 0,06198 0,06698 0,21882
2021-06-01 01-02 2,90 0,05894 0,06394 0,18540
2021-06-01 02-03 2,74 0,05650 0,06150 0,16862
2021-06-01 03-04 2,67 0,05623 0,06123 0,16373
2021-06-01 04-05 2,66 0,05558 0,06058 0,16098
2021-06-01 05-06 2,81 0,06200 0,06700 0,18859
...          
6 val. suminės vertės:   17,05     1,08613

Susumavus visų valandų vertes, gaunama bendra elektros energijos kainos suma (Eur), kurią padalinus iš viso objekte per ataskaitinį mėnesį suvartoto elektros energijos kiekio, išvedama individuali vidutinė to mėnesio kaina.

Pavyzdyje skaičiuotos tik vienos paros 6 valandos, tačiau bendrai skaičiavime naudojamos visos mėnesio paros ir 24 valandos.
Pavyzdyje: kainos suma 1,08613 Eur / šešių valandų kiekis 17,05 kWh = 0,06370 Eur/kWh PVM sąskaitoje faktūroje būtų nurodoma:
3000 kWh (suvartotas ir kliento deklaruotas elektros energijos kiekis per ataskaitinį mėnesį) x 0,06370 (išskaičiuota kaina) = 191,10 Eur.

Kiek įmonė gali sutaupyti?

Nuo 2017 m. vidutinis skirtumas tarp Lietuvos ir Suomijos rinkos kainų buvo 0,000628 Eur/kWh. Kadangi Suomijos fiksuota energijos kaina gali būti dvigubai mažesnė nei Lietuvos fiksuota kaina, vidutiniškai verslas gali sutaupyti 90 proc. lyginant su Lietuvos fiksuota elektros energijos kaina. Skirtumas tarp Lietuvos ir Suomijos lanksčios kainos svyruoja kas valandą.

Užsakykite šį planą dabar

Pasirašius sutartį, elektros tiekimas prasidės nuo ateinančio mėnesio 1 dienos arba vėliau

Kiti elektros planai verslui

money graph

Lanksti kaina

Norintiems gauti geriausią galimą elektros kainą pagal esamą situaciją rinkoje

money protect

Garantinio tiekimo kaina su nuolaida

Norintiems mažesnės kainos nei ESO garantiniame tiekime