Tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų

Vienos laiko zonos tarifas Mato vnt. Eur
Vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,128
Dviejų laiko zonų tarifas Mato vnt. Eur
Dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,146
Naktinė,šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,100