Savitarna
Mobile img

Valstybės parama šilumos siurbliams 2022 m.

 • APVA parama skirta keičiantiems taršius ir neefektyvius šildymo katilus į modernius įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius.
 • Paramos kvietimas keisti senus iškastinį kurą naudojančius katilus 2022-10-03 – 2022-11-03*
Desktop image
SUSIGRĄŽINKITE
nuo 50 %
tinkamų finansuoti išlaidų, pasinaudojus parama katilo keitimui*
 
KOMPENSACIJA
iki 407 EUR/kW
šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio
 
KOMPENSACIJA
iki 552 EUR/kW
šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu
VIENU ŽINGSNIU PRIEKYJE
Kodėl verta pakeisti seną iškastinio kuro katilą šilumos siurbliu oras–vanduo?
Mergaitė su mama Mergaitė su mama
 • Rytais pabusite šiltuose namuose be jokių papildomų rūpesčių!
 • Nereikės nuolat pirkti kuro, jo sandėliuoti ir prižiūrėti katilinės, valyti pelenų.
 • Neteršite aplinkos, nebereikės kvėpuoti dūmais ir suodžiais nei jums, nei jūsų kaimynams, nes šildymui bus naudojama švari aplinkos ir elektros energija – neišskiriami degimo produktai (CO2).
 • Nebeliks dujų nuotekio ar apsinuodijimo smalkėmis rizikos.
 • Net ir išvykus ilgesniam laikui žiemą, namas neįšals, nes bus bent minimaliai šildomas.
 • Siurbliai oras–vanduo efektyviai veikia ir esant -15°C laipsnių ar žemesnei aplinkos temperatūrai. Vasaros metu ne tik ruošia karštą vandenį, bet ir gali vėsinti jūsų namus.
 • Šiuos siurblius lengva prijungti prie naujos ar jau esamos šildymo sistemos.
SVARBU
Reikalavimai APVA paramai gauti
Interjeras Interjeras
 • Kompensuojamas iškastinį kurą (gamtines dujas, anglis, durpių briketus, dyzelinį krosnių kurą, ir pan.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas į įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius.
 • Parama skirta tik fiziniams asmenims – tiek individualių gyvenamųjų namų savininkams, tiek gyvenantiems daugiabučiuose.
 • Namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas Registrų centre ne mažiau kaip 5 metus. Statomiems ar naujai pastatytiems namams parama nėra suteikiama.
 • Jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 %.
 • Pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
 • Nekilnojamojo turto objekte negali būti vykdoma komercinė veikla.

  Daugiau informacijos
ĮVERTINKITE PATYS

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis įsirengiant šilumos siurblį oras–vanduo?

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (EUR/kW) padauginus iš paraiškoje nurodytos planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios „Prated“ (kW).

Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Lentelėje nurodomas galimas kompensacijos dydis. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.

Siurblio galia Su integruotu boileriu Be integruoto boilerio
3 kW 1 655 EUR 1 223 EUR
4 kW 2 207 EUR 1 630 EUR
5 kW 2 759 EUR 2 038 EUR
6 kW 3 311 EUR 2 446 EUR
7 kW 3 863 EUR 2 853 EUR
8 kW 2 647 EUR 2 134 EUR
9 kW 2 978 EUR 2 401 EUR
12 kW 3 970 EUR 3 202 EUR
13 kW 4 301 EUR 3 469 EUR
16 kW 4 076 EUR 3 416 EUR
KAIP TAI VEIKIA?

Kaip pateikti paraišką ir gauti paramą?

1

Įvertinkite, kokios galios siurblio jums reikia

Susisiekite su mūsų specialistais, kurie patars kaip pasirinkti tinkamą oras–vanduo šilumos siurblį ir paruoš jums asmeninį pasiūlymą.

2

Pateikite paraišką APVA paramai gauti

Paraišką reikia pateikti agentūrai APVA, adresu apvis.apva.lt.

Keičiant iškastinio kuro katilą – iki 2022 lapkričio 3d. 17:00 val. Atsisiųskite PDF instrukcija, kaip tai padaryti.

3

Įsigykite ir įsirenkite šilumos siurblį

Gavę patvirtinimą apie jums skirtą paramą, įsigykite ir įsirenkite šilumos siurblį savo namuose.

Mes pasirūpinsime siurblio pristatymu, sumontavimu ir prijungimu prie esamos šildymo sistemos.

4

Pateikite dokumentus APVA išmokai gauti

Siurblio įrengimo dokumentus, reikalingus išmokai gauti, parengsime mes. Juos gausite el. paštu.

Jums beliks pasirūpinti senojo katilo utilizavimo pažyma.

Dokumentus reikės savo vardu sukelti į APVIS sistemą apvis.apva.lt per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

5

Susigrąžinkite nuo 50 % tinkamų finansuoti išlaidų

Tinkamai pateikus dokumentus, per 60 kalendorinių dienų APVA išmokės nustatyto dydžio kompensaciją į jūsų banko sąskaitą.

Instrukcija, kaip pateikti paraišką APVA sistemoje keičiantis seną iškastinio kuro katilą į šilumos siurblį. Atsisiųsti pdf

Atrodo sudėtinga? Nesijaudinkite, padėsime jums kiekviename žingsnyje.

 • Mūsų ekspertai įvertins jūsų poreikius ir pakonsultuos dėl jums tinkančio šildymo sprendimo.
 • Sumontuosime ir prijungsime šilumos siurblį oras–vanduo prie esamos šildymo sistemos.
 • Pakonsultuosime kaip pateikti prašymą ir kokie dokumentai reikalingi, kaip juos sukelti į APVA sistemą.
SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

Ką reikia žinoti, norint gauti APVA paramą šilumos siurbliui oras–vanduo?

Reikalavimai įsigyjamam šilumos siubliui
 • Naują šilumos siurblį (išskyrus oras–oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras–vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė-vanduo arba oras–vanduo).
 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012).
Dokumentai reikalingi išmokai gauti

Jeigu APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ( apvis.apva.lt) kartu su šiais dokumentais:

 • dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijomis;
 • dokumentų, pagrindžiančių naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo – priėmimo aktą), kopijomis;
 • šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopija;
 • naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukomis;
 • pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka.
Įsipareigojimai gavus paramą
 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

*5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Maksimalus kompensacijos dydis vienam pareiškėjui

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius, tačiau dotacija vienam asmeniui, negali būti didesnė 14 500 EUR.

Paaiškinimai

APVA parama suprantama kaip Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros administruojamos investicinių veiklų programos, finansuojamos Europos sąjungos ar Lietuvos Respublikos lėšomis.

*Kvietimas nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 3d. gyvenamųjų namų savininkams keičiantiems iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus. Įgyvendinti projektą ir pateikti agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t.y. iki 2023 m. rugpjūčio 3 d.