Sutaupykite keisdami iškastinio kuro katilą

Pasinaudokite parama iškastinį kurą naudojančio katilo keitimui

 
Reikalinga nemokama konsultacija apie paramą šilumos siurbliams?

Kam skirta parama?

Valstybės parama skirta fiziniams asmenims, ketinantiems pasikeisti gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kitą iškastinį kurą naudojantį šildymo katilą.

 

Namuose įrengtas šilumos siurblys

 

 • Šilti namai ryte ir net išvykus be papildomų rūpesčių!
 • Naudojama švari aplinkos ir elektros energija - neišskiriami degimo produktai (CO2).
 • Jūsų laiką ir aplinką tausojanti šiluma Jūsų namams!
 • Šilumos siurblio oras – vanduo įrengimu rūpinasi Ignitis.
VS
 

Senas iškastinio kuro katilas

 

 

 • Nuolatinis kuro papildymas ir priežiūra.
 • Kuro ruošimas ir sandėliavimas.
 • Erzinantis dūmų kvapas ir suodžiai.
 • Pelenų tvarkymas.
 • Apsinuodijimo dūmais ir smalkėmis rizika.
 • Aplinkos tarša.

Paramą skirsto

APVA

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) www.apva.lt

Paramos dydis

6 mln. eurų

paskirstoma mokant kompensacijas iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui

Paraiškos priimamos iki

2021-05-26

Paraišką paramai galite pateikti paspaudę čia.

Akcija

Oro valytuvas už 1 €

Įsigykite DAIKIN šilumos siurblį ir oro valytuvas kainuos tik 1 EUR!

 

Kokio dydžio kompensaciją galėčiau gauti įsirengus šilumos siurblį oras-vanduo?

Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš paraiškoje nurodytos planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios „Prated“ (kW). Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Maksimali kompensacijos suma – 14 500 Eur.

Kompensacija šilumos siurbliams oras-vanduo su integruotu boileriu

3 kW

1655 Eur

 

8 kW

2647 Eur

4 kW

2207 Eur

 

9 kW

2978 Eur

5 kW

2759 Eur

 

12 kW

3970 Eur

6 kW

3311 Eur

 

13 kW

4301 Eur

7 kW

3863 Eur

 

16 kW

4076 Eur

Kompensacija šilumos siurbliams oras-vanduo be integruoto boilerio

3 kW

1223 Eur

 

8 kW

2134 Eur

4 kW

1630 Eur

 

9 kW

2401 Eur

5 kW

2038 Eur

 

12 kW

3202 Eur

6 kW

2446 Eur

 

13 kW

3469 Eur

7 kW

2853 Eur

 

16 kW

3416 Eur

Kaip gauti paramą?

1.

Įvertinkite, kokio šilumos gamybos įrenginio Jums reikia

Jei svarstote apie šilumos siurblį oras – vanduo, susisiekite su mūsų specialistais, jie Jus pakonsultuos ir paruoš Jums asmeninį pasiūlymą.

2.

Pateikite paraišką išmokai gauti

Pasirinkę šilumos gamybos įrenginį, pateikite paraišką APVA internetinėje sistemoje adresu apvis.apva.lt iki 2021-05-26 17 val. Atsisiųsti PDF instrukciją .

APVA iki 2021-06-26 atliks paraiškos vertinimą.

3.

Įsigykite ir įsirenkite šilumos gamybos įrenginį

Gavę patvirtinimą apie jums skirtą paramą, įsigykite ir įsirenkite šilumos gamybos įrenginį.

4.

Pateikite dokumentus išmokai gauti

Įsirengę šilumos gamybos įrenginį, pateikite reikiamus dokumentus APVA internetinėje sistemoje adresu apvis.apva.lt ne vėliau kaip iki 2022-02-26.

5.

Susigrąžinkite 50% tinkamų finansuoti išlaidų

Per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo, APVA Jums išmokės nustatyto dydžio kompensaciją.

Atrodo sudėtinga? Nesijaudinkite, padėsime Jums kiekviename žingsnyje.
 • Mūsų ekspertai įvertins Jūsų poreikius ir pakonsultuos dėl Jūsų būstui tinkančio šildymo sprendimo.
 • Padėsime išsirinkti ir įrengsime šilumos siurblį oras – vanduo Jūsų būste.
 • Pakonsultuosime kaip pateikti prašymą kompensacijai gauti.
Sužinokite daugiau apie paramą

Užpildykite formą ir mes jus nemokamai pakonsultuosime

Užsiregistruoti

Ką reikia žinoti, norint gauti paramą?

Reikalavimai pareiškėjui ir nekilnojamam turtui
 • Paramą gali gauti fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, t.y. pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas (statybos pabaigos metai 2015 ir ankstesni).
 • Parama neteikiama, jei:
  1. gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jei paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą, nuo paskirties keitimo metų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, turi būti praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas (paskirties keitimo metai 2015 ir ankstesni);
  2. namas arba butas yra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
  3. gyvenamojo namo arba buto bendrasavininkas yra ne fizinis, o juridinis asmuo.
Reikalavimai esamam iškastinį kurą naudojančiam katilui, kurį ketinate keisti
 • Gyvenamojo namo šildymui turėjo būti naudojamas iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojantis šilumos gamybos įrenginys (katilas).
 • Šilumos gamybos įrenginių, naudojančių išskirtinai tik biokurą (pvz. pjuvenų granules ir kt.), keitimas nėra finansuojamas pagal šią priemonę.
Reikalavimai įsigyjamam šilumos gamybos įrenginiui
 • Naują šilumos siurblį (išskyrus oras-oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras-vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė-vanduo arba oras-vanduo).
 • Naują šilumos siurblį oras-oras, kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5.
 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012).
Dokumentai reikalingi paraiškai pateikti

Iki 2021 m. gegužės 26 d. 17 val. pateikite paraišką paramai gauti (apvis.apva.lt) kartu su šiais dokumentais:

 • iškastinį kurą naudojančio šildymo įrenginio bei ant jo esančios informacinės lentelės nuotraukomis;
 • laisvos formos daugiabučio namo daugumos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimu įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkų (bendraturčių);
 • laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimu įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkų (bendraturčių);
 • jei pareiškėjas įgalioja kitą asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), turi būti pateiktas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (igaliojimai.lt) įgaliojimas atstovauti pareiškėją. pareiškėją.
Dokumentai reikalingi išmokai gauti

Jeigu APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ( apvis.apva.lt) kartu su šiais dokumentais:

 • dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijomis;
 • dokumentų, pagrindžiančių naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo – priėmimo aktą), kopijomis;
 • šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopija;
 • naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukomis;
 • pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka.
Įsipareigojimai gavus paramą
 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

*5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kiti 2021 m. APVA kvietimai kompensacijoms katilų keitimui gauti

2021-03-30 kvietimas senų neefektyvių biokuro katilų keitimui. Paraiškų teikimo laikas pasibaigęs. Jei jau esate pateikęs paraišką, kompensacijai gauti:

 • APVA informuos apie skirtą paramą iki 2021-06-02;
 • Jei parama bus patvirtinta, įsirengę šilumos gamybos įrenginį, pateikite reikiamus dokumentus APVA internetinėje sistemoje adresu apvis.apva.lt ne vėliau kaip iki 2022-01-31.
Instrukcija, kaip pateikti paraišką APVA internetinėje sistemoje, ketinantiems keisti iškastinio kuro katilą. Atsisiųsti pdf

Dar neapsisprendėte?
Reikia patarimo?

Susisiekite su mumis

Paaiškinimai

* Kompensacijos dydis priklauso nuo pasirinkto šilumos siurblio oras-vanduo tipo (su integruotu boileriu ar be jo) ir galios. Skelbime nurodytas minimalus kompensacijos dydis procentais ir pinigine išraiška apskaičiuotas remiantis Ignitis parduodamų šilumos siurblių oras-vanduo pardavimo kainomis su PVM.