Sutaupykite keisdami seną ir neefektyvų katilą

Informacija skirta gavusiems paramą pagal 2021 m. rugsėjo 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimą.

Skirta paramos
3 mln. Eur
Pateikusiems paraiškas neefektyvių katilų keitimui
 
Gavote paramą? Kreipkitės ir gaukite asmeninį pasiūlymą šilumos siurbliui išsirinkti.

Kam skirta parama?

Parama skirta daugiabučių namų gyventojams ir individualių gyvenamųjų namų savininkams, norintiems atsisakyti iškastinį kurą (dyzeliniu krosnių kuras, gamtinėmis dujos, anglis, durpių briketai ir pan.) naudojančių šilumos įrenginių ir vietoje jų įsigyti įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius.

 

Namuose įrengtas šilumos siurblys

 

 • Šilti namai ryte ir net išvykus be papildomų rūpesčių!
 • Naudojama švari aplinkos ir elektros energija - neišskiriami degimo produktai (CO2).
 • Jūsų laiką ir aplinką tausojanti šiluma Jūsų namams!
 • Šilumos siurblio oras – vanduo įrengimu rūpinasi Ignitis.
VS
 

Senas iškastinio kuro katilas

 

 

 • Nuolatinis kuro papildymas ir priežiūra.
 • Kuro ruošimas ir sandėliavimas.
 • Erzinantis dūmų kvapas ir suodžiai.
 • Pelenų tvarkymas.
 • Apsinuodijimo dūmais ir smalkėmis rizika.
 • Aplinkos tarša.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis įsirengiant šilumos siurblį oras-vanduo?

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš paraiškoje nurodytos planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios „Prated“ (kW). Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.

Kompensacija šilumos siurbliams oras-vanduo su integruotu boileriu

3 kW

1655 Eur

 

8 kW

2647 Eur

4 kW

2207 Eur

 

9 kW

2978 Eur

5 kW

2759 Eur

 

12 kW

3970 Eur

6 kW

3311 Eur

 

13 kW

4301 Eur

7 kW

3863 Eur

 

16 kW

4076 Eur

Kompensacija šilumos siurbliams oras-vanduo be integruoto boilerio

3 kW

1223 Eur

 

8 kW

2134 Eur

4 kW

1630 Eur

 

9 kW

2401 Eur

5 kW

2038 Eur

 

12 kW

3202 Eur

6 kW

2446 Eur

 

13 kW

3469 Eur

7 kW

2853 Eur

 

16 kW

3416 Eur

Kaip gauti paramą?

1.

Apsispręskite, kokio šilumos gamybos įrenginio Jums reikia

Jei parama skirta šilumos siurblio oras – vanduo įsigijimui, susisiekite su mūsų specialistais, jie Jus pakonsultuos ir paruoš Jums asmeninį pasiūlymą.

2.

Įsigykite Jums tinkamą šilumos gamybos įrenginį

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos nuo kvietimo teikti paraiškas paramai gauti (registracijos formas) paskelbimo dienos.

3.

Įsirenkite šilumos gamybos įrenginį

Ignitis įrengus šilumos siurblį oras – vanduo, Jums pateiksime dokumentus paramos išmokai gauti.

4.

Pateikite dokumentus išmokai gauti

Įsirengę šilumos gamybos įrenginį, pateikite reikiamus dokumentus APVA internetinėje sistemoje adresu apvis.apva.lt ne vėliau kaip iki APVA nustatyto termino pabaigos.

5.

Susigrąžinkite nuo 50% tinkamų finansuoti išlaidų

Per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo, APVA Jums išmokės nustatyto dydžio kompensaciją.

Atrodo sudėtinga? Nesijaudinkite, padėsime Jums kiekviename žingsnyje.
 • Mūsų ekspertai įvertins Jūsų poreikius ir pakonsultuos dėl Jūsų būstui tinkančio šildymo sprendimo.
 • Padėsime išsirinkti ir įrengsime šilumos siurblį oras – vanduo Jūsų būste.
Sužinokite daugiau apie paramą

Užpildykite formą ir mes jus nemokamai pakonsultuosime

Užsiregistruoti

Naudinga žinoti

Reikalavimai įsigyjamam šilumos gamybos įrenginiui
 • Naują šilumos siurblį (išskyrus oras-oras), kurio naudingumo koeficientas (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), yra ne mažesnis kaip: 3,0 (šilumos siurbliui oras-vanduo) arba 3,5 (šilumos siurbliui žemė-vanduo arba oras-vanduo).
 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012).
Dokumentai reikalingi išmokai gauti

Jeigu APVA suteikė paramą ir įsirengėte naują šilumos gamybos įrenginį, nepamirškite iki nustatyto termino pabaigos pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ( apvis.apva.lt) kartu su šiais dokumentais:

 • dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijomis;
 • dokumentų, pagrindžiančių naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo – priėmimo aktą), kopijomis;
 • šilumos gamybos įrenginio paso ir/ar techninės specifikacijos kopija;
 • naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukomis;
 • pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka.
Įsipareigojimai gavus paramą
 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

*5 metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kiti 2021 m. APVA kvietimai kompensacijoms katilų keitimui gauti
 • Kvietimas nuo 2021 m. kovo 31 iki 2021 balandžio 30 d. vieno buto pastato, buto dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato arba sodų paskirties pastato (sodo namo) savininkams keičiantiems neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus. Įgyvendinti projektą ir pateikti Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t.y. iki 2022 m. sausio 31 d.
 • Kvietimas nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki gegužės 26 d. gyvenamųjų namų savininkams keičiantiems iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus. Įgyvendinti projektą ir pateikti Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t.y. iki 2022 m. vasario 26 d.
Maksimalus kompensacijos dydis vienam pareiškėjui

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius, tačiau dotacija vienam asmeniui, negali būti didesnė 14 500 Eur.

Dar neapsisprendėte?
Reikia patarimo?

Susisiekite su mumis

Paaiškinimai

* Tikslus kompensacijos dydis eurais priklauso nuo pasirinkto šilumos siurblio oras-vanduo tipo (su integruotu boileriu ar be jo) ir galios.