Galimybė planuoti ir analizuoti gamtinių dujų energijos suvartojimo duomenis

2021 m. rugpjūčio 06 d.
Ignitis

Gamtinių dujų energijos suvartojimo planavimas yra specifinis ir reikalaujantis detalios energijos suvartojimo analizės. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumus (automatizuotos apskaitos vietose) klientai turi užsisakyti per savitarną kitiems metams iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Kadangi planavimo laikas artėja, siūlome pakartotinai susipažinti su „Ignitis“ savitarnos siūlomomis galimybėmis.

Naudojantis savitarna galima paprastai ir aiškiai rasti visą informaciją, susijusią su dujų sutartimi. Dujų suvartojimą savitarnoje galima sekti bendrai ir per atskirus objektus. Duomenys pateikiami įvairiais pjūviais, juos galima analizuoti, palyginti su praėjusių laikotarpių duomenimis (ar net praėjusių 2-3 m. laikotarpiu). Suformuota galimybė palyginti istorinius vartojimo duomenis leidžia prognozuoti ir taip daug lengviau užsisakyti pajėgumus kitiems metams. Svarbu įvertinti savo planus, orų prognozes ir ankstesnių metų suvartojimus. Šie rodikliai gali padėti lengviau apskaičiuoti kaštus už dujas bei sumažinti / padidinti dujų suvartojimą, jei to reikia ir jei finansiškai klientui apsimoka, pagerinti vartojimo efektyvumą.

„Ignitis“ savitarnos svetainėje yra sukurtas funkcionalumas, kuriame pateikiami valandiniai suvartojimo duomenys. Šis funkcionalumas suteikia galimybę matyti suvartotų gamtinių dujų kiekį bei jį palyginti su užsakytu vartojimo pajėgumų dydžiu. Kai kuriais atvejais įmonės, stebėdamos šią analizę ir turėdamos galimybių, mažina gamtinių dujų vartojimą, siekiant išvengti papildomų kaštų už viršytus pajėgumus. Įmonės, kurios neturi specializuotų monitoringo sistemų, energijos planavimui gali pasitelkti „Ignitis” savitarnos sistemą. Energijos planavimas (gamtinės dujos, elektra, šiluma ar vanduo) ir naudojimo analizė leidžia įvertinti energijos suvartojimo nukrypimus, gedimus ir planuoti priemones, kurios padėtų užtikrinti efektyvesnį energijos panaudojimą gamyboje ar paslaugų teikime.

Planuojant ir pakeitus įprastus energijos vartojimo įpročius galima sutaupyti iki 10 proc. energijos. „Ignitis“ stengiasi dalintis įžvalgomis, atkreipdami dėmesį į kliento praėjusių metų suvartojimo specifiką, t. y. kokios buvo jų didžiausio gamtinių dujų vartojimo paros, kokia buvo 6-oji didžiausio vartojimo para, turinti didesnės įtakos viršijimų skaičiavimui ir papildomiems kaštams. Siekiame palengvinti sudėtingą dedamosios aiškinimo, užsakymo ir viršijimo atvaizdavimo procesą ir optimizuoti klientų kaštus. Esant poreikiui teikiame individualias konsultacijas klientams.

Energetinio efektyvumo patarimai. Kaip mažinti švaistymus?

  • Matuokite ir kontroliuokite savo energijos suvartojimo duomenis: pasitelkite monitoringo sistemas. Nuolatinė energetikos ūkio kontrolė leidžia ne tik stebėti įrangos efektyvumą, be ir tiksliai įvertinti, kontroliuoti produkcijos savikainą, planuojant energijai skiriamas išlaidas.
  • Pasitelkite atliekinę energiją: atliekinės šilumos panaudojimo techninis potencialas pakankamai didelis, ypač pramonės įmonių katilinių ir (ar) elektrinių išmetamuose dūmuose. Tikslinga investuoti į atliekinės šilumos susigrąžinimo įrenginius ir taip sumažinti ne tik pirminio kuro sąnaudas energijos gamybai, bet ir santykinę aplinkos taršą. Tuo tikslu, praktikoje dažniausiai diegiami kondensaciniai ekonomaizeriai, kurių galia yra proporcinga įrengiamų vandens šildymo katilų galingumui. Kondensacinis ekonomaizeris atlieka dvi funkcijas – pirma, leidžia maksimaliai efektyviai panaudoti gaunamą šilumą ir nešvaistyti jos per kaminą, antra, maksimaliai išvalyti išeinančius dūmus, iš jų pašalinant lakiuosius pelenus ir kitas kietąsias daleles, išsiskiriančias deginant bet kokį kurą.
  • Sudegimo efektyvumą galima padidinti tinkamai sureguliavus oro paskirstymą degiklyje, mazuto purkštuvo padėtį, išpurškimui naudojamo garo slėgį. Po šio reguliavimo reikia pakartoti degimo režimų derinimą. Minimalus oro perteklius katile daugiausia priklauso nuo degiklio kokybės ir katilo sandarumo. Šiuolaikiniai degikliai leidžia sudeginti dujas ir mazutą su 5–10% oro pertekliumi.
Galimybė planuoti ir analizuoti gamtinių dujų energijos suvartojimo duomenis