Garantinis tiekimas. Kas tai yra ir kam jis skirtas?

Jeigu jūs patenkate į pirmąjį liberalizavimo etapą ir:

 • Dar nesate pasirinkęs nepriklausomo tiekėjo.
 • Nepriklausomo tiekimo sutartį pasirašėte, bet padarėte tai po 2020 m. gruodžio 10 d.

Jūs nuo 2021-01-01 laikinai patenkate į garantinį tiekimą, kurio metu elektros tiekimą jums užtikrins ESO. Garantinis tiekimas jums bus vykdomas iki kol  pasirašysite sutartį su nepriklausomu elektros tiekėju ir pastarasis pradės tiekti elektrą. To nepadarius per 6 mėnesius, ESO turės teisę garantinį tiekimą nutraukti.
 


Pasitikrinkite, į kurį elektros rinkos liberalizavimo etapą patenkate.

 
Kas pasikeis?

Kodėl garantinis tiekimas – ne išeitis?

Garantinis energijos tiekimas vykdomas laikinai, o biržoje perkama elektros energija brangesnė 25%
 
Laikina

Elektros tiekimas bus laikinas

Garantinį elektros  tiekimą ne ilgiau nei 6 mėnesius yra įpareigotas užtikrinti ESO. Praėjus šiam laikotarpiui ESO turės teisę garantinį elektros tiekimą nutraukti. Apie planuojamą nutraukimą jūs būsite įspėti ne vėliau kaip prieš 3 savaites. Tad neatidėliokite sutarties pasirašymo su nepriklausomu elektros tiekėju.

 
Kaina

25% brangesnė perkama elektros energija

ESO taikomą garantinio tiekimo kainą nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25, todėl ji – 25 % brangesnė nei vidutinė biržos kaina. Prie garantinio tiekimo kainos taip pat pridedamos valstybės reguliuojamos elektros energijos kainos dalys, kurių dydžius galite rasti čia. Garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir yra perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo.

Nerizikuokite ir pasirašykite nepriklausomo elektros tiekimo sutartį dabar.

Atsiskaitymas

Kaip atsiskaitysite pereinamuoju laikotarpiu?

Nepriklausomo tiekimo sutartį su Ignitis sudarėte po 2020 m. gruodžio 10 d. – laikinai patenkate į garantinį tiekimą ir atsiskaitysite pagal 1-3 žingsnius.
Nepriklausomo tiekėjo dar nepasirinkote – laikinai patenkate į garantinį tiekimą ir atsiskaitysite pagal 1-2 žingsnį. Kviečiame nedelsti ir patogiai sudaryti sutartį internetu paspaudus čia.

Svarbu: jeigu jums jau buvo vykdomas nepriklausomas tiekimas ir su Ignitis nepriklausomo tiekimo sutartį sudarėte po 2020 m. gruodžio 10 d. – į garantinį tiekimą nepatenkate ir atsiskaitysite pagal 3 žingsnį.

1 žingsnis.
Ką reikia padaryti iki 2020 m. pabaigos

 • Iki 2020 m. gruodžio 31 d. deklaruokite elektros skaitiklio rodmenis  savitarnoje e.ignitis.lt arba kitais jums įprastais būdais.
 • Iki 2021 m. sausio 31 d. apmokėkite paskutinę visuomeninio tiekimo sąskaitą savitarnoje e.ignitis.lt arba kitais jums įprastais būdais.
 • Tiek deklaruodami rodmenis, tiek apmokėdami sąskaitą naudokite senąjį Ignitis sutarties kliento kodą.

2 žingsnis.
Laikinai mokėsite ESO

 • Nuo 2021 m. sausio 1 d. jūs laikinai tapsite ESO garantinio tiekimo klientu.
 • Iki einamojo mėnesio pabaigos deklaruokite elektros skaitiklio rodmenis ESO savitarnoje (ne Ignitis) arba kitais jums įprastais būdais.
 • Už paslaugas atsiskaitykite kitą mėnesį, gavę sąskaitą.
 • Daugiau informacijos apie ESO deklaravimą ir atsiskaitymus esant garantiniame tiekime rasite čia.

3 žingsnis.
Pirmas mėnuo su naująja IGNITIS sutartimi

 • Jei sutartį sudarėte iki einamojo mėnesio 10-os dienos (imtinai), nepriklausomas tiekimas jums bus pradėtas nuo artimiausio mėnesio 1-os dienos. Jeigu tai padarėte po 10-os mėnesio dienos, nepriklausomas tiekimas bus pradėtas tiekti dar nuo kito mėnesio 1-os dienos.
 • Prasidėjus nepriklausomam tiekimui, mėnesio pabaigoje deklaruokite skaitiklio duomenis savitarnoje e.ignitis.lt ar kitu jums įprastu būdu.
 • Pirmąjį mėnesį tik deklaruokite rodmenis su naujuoju sutarties kliento kodu, o už paslaugas atsiskaitykite gavę sąskaitą, kuri bus parengta iki kito mėnesio 10-os dienos.
 • Kai pradėsime jums tiekti elektrą pagal naująją sutartį, daugiau informacijos apie atsiskaitymus jums pateiksime asmeniškai.
 
Nepriklausomas elektros tiekėjas pasirenkamas 3 etapais

Pasitikrinkite, kuriam etapui priklausote?

I etapas

2020 m.

Sunaudojantiems daugiau nei 5000 kWh per metus.

arba jei mokate vidutiniškai nuo 60 Eur/mėn.
II etapas

2021 m.

Sunaudojantiems 1000–5000 kWh per metus.

arba jei mokate vidutiniškai nuo 10-60 Eur/mėn.
III etapas

2022 m.

Sunaudojantiems iki 1000 kWh per metus.

arba jei mokate vidutiniškai iki 10 Eur/mėn.
Dažniausi klausimai

Ką reikia žinoti apie garantinį elektros tiekimą?

Kas yra garantinis tiekimas?
Nežinau, ar patekau į garantinį tiekimą, kaip galiu sužinoti?
Pasitikrinau, patekau į garantinį tiekimą, nesuprantu kodėl?
Patekau į garantinį tiekimą, nesudariau sutarties su nepriklausomu tiekėju – kas bus?
Kodėl nenaudinga būti garantiniame tiekime?
Ar bus nutrauktas elektros tiekimas, jeigu pasibaigus garantinio tiekimo terminui nepasirinksiu tiekėjo?
Ar garantiniame tiekime man reikės pasirašyti sutartį?
Nesuprantu, kur turėčiau deklaruoti rodmenis ESO ir kaip jiems atsiskaityti?
Gavau Jūsų laišką, kad laikinai patenku į garantinį tiekimą, nors sudariau sutartį su jumis (Ignitis), kodėl elektrą tieks ESO?
Ką daryti, jei atsiskaitau už namo bendrosioms reikmėms suvartotą elektrą?
 

Dar neapsisprendėte? Reikia patarimo?

Skambinkite

1802 arba +370 611 21802

Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą.
Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina – kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.