Savitarna

Elektros rinkos liberalizavimas

3-ojo elektros rinkos liberalizavimo etapo pratęsimas

Iki kada 3-ajam elektros rinkos liberalizavimo etapui priklausantys vartotojai turi pasirinkti nepriklausomą tiekėją?

3-iasis elektros rinkos liberalizavimo etapas pratęstas trejiems metais – iki 2026 m. sausio 1 d. (vietoj anksčiau numatyto termino 2023 m. sausio 1 d.). Šiam etapui priklausantys vartotojai nepriklausomą tiekėją privalo pasirinkti iki 2025 m. gruodžio 30 d.

Ar galiu rinktis garantinį tiekimą, jeigu esu visuomeniniame tiekime?

Visuomeninio tiekimo klientai negali rinktis garantinio tiekimo. Į garantinį tiekimą patenka tik tie klientai, kurie buvo priskirti 1 ir 2 elektros rinkos liberalizavimo etapams ir nepasirinko nepriklausomo tiekėjo.

Visuomeninis tiekėjas užtikrina elektros energijos tiekimą:

 • vartotojams, esantiems 3 liberalizavimo etape (suvartojantiems mažiau nei 1000 kWh per metus) iki 2026 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (EEĮ) 43 str.;
 • vartotojams, nurodytiems EEĮ 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, ir pažeidžiamiems vartotojams.

Plačiau apie garantinį tiekimą skaitykite čia.

Kodėl pratęstas 3-iasis liberalizavimo etapas?

3-iasis liberalizavimo etapas pratęstas reaguojant į susidariusią situaciją tarptautinėse ir regioninėse energijos išteklių rinkose bei esant itin aukštoms elektros energijos kainoms.

Į elektros rinkos liberalizavimo 3-iąjį etapą (didžiausią pagal buitinių elektros energijos vartotojų skaičių) patenka elektros energijos kainos padidėjimui jautriausia vartotojų grupė, įskaitant pažeidžiamus vartotojus.

Nustačius ilgesnį laikotarpį jiems pasirinkti nepriklausomą tiekėją, siekiama apsaugoti pažeidžiamiausią vartotojų segmentą ir suteikti papildomo laiko.

Kokia bus visuomeninio tiekimo elektros kaina iki 2025 m. gruodžio 31 d.?

Visuomeninio tiekimo kainą nustato valstybė. Ji perskaičiuojama kas pusę metų. Kaina, kuri galios 2024 m. pirmą pusmetį, bus skelbiama 2023 m. lapkričio pabaigoje.

Ar galiu sugrįžti į visuomeninį tiekimą, jeigu jau pasirinkau nepriklausomą tiekėją?

Taip. Visi 3-iam etapui priklausantys vartotojai turi teisę iki 2025 m. gruodžio 31 d. gauti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, jeigu nutrauks jau sudarytą elektros energijos nepriklausomo tiekimo sutartį.

Ką daryti, jei esu pasirinkęs nepriklausomą tiekėją, bet noriu grįžti į visuomeninį tiekimą?

Turite kreiptis į nepriklausomą tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis, ir nutraukti sudarytą nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį joje numatytomis sąlygomis ir terminais.

Esu pasirinkęs nepriklausomą tiekėją, iki kada galiu apsispręsti, ar noriu grįžti į visuomeninį tiekimą?

Priimti sprendimą grįžti į visuomeninį tiekimą 3-io etapo klientai gali bet kada iki 2025 m. pabaigos.

Jei esu 3-iame etape, bet nesu pasirinkęs nepriklausomo tiekėjo, ar man reikia ką nors daryti iki 2026 m.?

3-ojo etapo vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo, iki 2025 m. gruodžio 31 d. elektrą tieks visuomeninis tiekėjas, kurio kainą nustatys valstybinis reguliuotojas.

Reguliuotojui nustačius visuomeninio tiekimo elektros energijos kainą, rekomenduojame palyginti, ar nepriklausomi tiekėjai nesiūlo mažesnių kainų nei nustatė valstybinis reguliuotojas.

3-iajam etapui priklausantys vartotojai iki 2025 m. gruodžio 30 d. privalo pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo ir periuntimo paslaugos teikimo sutartį. Iki numatytos datos nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę vartotojai nuo 2026 m. sausio 1 d. pateks į garantinį tiekimą ir jiems elektros energiją laikinai (iki 6 mėnesių) tieks AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Esu 3-iame etape – ką man geriau rinktis?

Rekomenduojame palaukti šių metų lapkričio mėnesio pabaigos, kai bus skelbiama nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliosianti visuomeninio tiekimo kaina. Todėl, jei turite galiojančią nepriklausomo tiekimo sutartį, vertėtų palaukti ir įsitikinti, ar visuomeninio tiekimo kaina, lyginant su jūsų šiuo metu nepriklausomam tiekėjui mokama kaina, yra mažesnė.

Nepriklausomo tiekėjo pasirinkimas

Turiu ne vieną nekilnojamojo turto objektą, ar galiu viename iš jų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, o kitame elektrą pirkti visuomeninio tiekimo kainomis?

Taip, galite – vienam objektui elektros energiją tiektų visuomeninis tiekėjas „Ignitis“, o kitam elektros tiekimą užtikrintų kitas nepriklausomas tiekėjas.

Ką man reikės daryti sutrikus elektros energijos tiekimui ar dingus elektrai?

Sutrikus elektros tiekimui ar dingus elektrai, kaip ir iki šiol, reikės kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių ESO, kuris rūpinasi elektros tinklų infrastruktūra.

Ar Jūs, „Ignitis“, esate nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ir taip pat konkuruosite su kitais tiekėjais?

Taip, „Ignitis“ taip pat yra vienas iš nepriklausomų tiekėjų.

Ar pasirinkus nepriklausomą tiekėją ir sudarius su juo sutartį, mokėti ir deklaruoti reikės taip pat kaip iki šiol?

Pasirinkus „Ignitis“ kaip nepriklausomą tiekėją, pirmą nepriklausomo tiekimo mėnesį jums reikės tik deklaruoti rodmenis, o atsiskaityti kitą mėnesį pagal gautą sąskaitą. Toliau apmokėdami sąskaitą už praėjusį mėnesį kartu galėsite deklaruoti einamojo mėnesio rodmenis. Deklaruoti ir atsiskaityti galėsite jums įprastais būdais, kaip iki šiol. Visą detalią informaciją gausite sudarydami nepriklausomo tiekimo sutartį. Taip pat apie tai, kaip atsiskaityti už elektrą pirmą nepriklausomo tiekimo mėnesį, galite paskaityti čia.

Pasirinkus kitą nepriklausomą tiekėją, apie deklaravimo ir atsiskaitymo tvarką jus informuos konkretus tiekėjas. 

Iki kada turiu pasirinkti nepriklausomą tiekėją?

1 etapas: nepriklausomą tiekėją reikėjo pasirinkti iki 2020-12-10. 
2 etapas: nepriklausomą tiekėją reikėjo pasirinkti iki 2022-06-26. 
3 etapas: nepriklausomą tiekėją reikia pasirinkti iki 2025-12-30. Pavėlavus ir pasirinkus nepriklausomą tiekėją vėliau, pvz., 2025-12-31, nepriklausomas tiekėjas elektrą jums pradės tiekti nuo 2026-02-01 (nuo 2026-01-01 iki 2026-02-01 jums būtų užtikrintas ESO garantinis elektros energijos tiekimas).

Jei pasirinksiu kitą nepriklausomą tiekėją, ne „Ignitis“, ar jis man įrengs savo skaitiklį, o keičiantis tiekėjui kiekvieną kartą bus keičiamas skaitiklis?

Keičiantis elektros tiekėjui skaitiklis nekeičiamas. Skaitiklius ir kitą techniką įrengia skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją.

Kada man prasidės nepriklausomas elektros energijos tiekimas?

Pasirašydami sutartį, galite pasirinkti ir elektros tiekimo pradžią:

 • nuo 2023-01-01. Elektros tiekimas jums prasidės nuo 2023-01-01, jeigu sutartį sudarysite ir pasirašysite iki 2022-12-30;
 • kuo greičiau. Jei sutartį sudarysite ir pasirašysite iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei sutartį sudarysite ir pasirašysite vėliau – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį (pavyzdžiui, jei sutartį sudarysite ir pasirašysite spalio 31 d., ji įsigalios nuo gruodžio 1 d.).
Kur atsiskaityti už elektrą bendrosioms namo reikmėms (laiptinės, rūsio ir kt. bendrų patalpų)?

Atsiskaitant už elektrą bendrosioms namo reikmėms lieka galioti jūsų „Ignitis“ visuomeninio tiekimo sutartis ir senasis Kliento kodas. Atsiskaityti galite Jums įprastu būdu.
Plačiau kviečiame pasiskaityti čia.

Kas nutiks, jei nepasirinksiu jokio nepriklausomo tiekėjo? Ar nutrūks elektros energijos tiekimas?

Jeigu patenkate į 3-ąjį etapą – nepriklausomą tiekėją privalote pasirinkti iki 2025-12-30. Jo nepasirinkus, nuo 2026-01-01 pateksite į garantinį elektros tiekimą, kurį užtikrins AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). ESO garantinį tiekimą privalo užtikrinti tik 6 mėnesius, t.y. iki 2026-06-30, o vėliau vis tiek reikės pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Jeigu patenkate į 2-ąjį etapą – nepriklausomą tiekėją turėjote pasirinkti iki 2022-06-26.

Ar galiu tuo pačiu metu elektrą pirkti iš dviejų skirtingų nepriklausomų tiekėjų?

Vienam objektui elektros energiją tiekia vienas nepriklausomas tiekėjas. Jei turite kelis objektus, jiems elektros tiekimą gali užtikrinti keli nepriklausomi tiekėjai arba tas pats nepriklausomas tiekėjas.

Patenku į 3-iąjį etapą, ar galiu nepriklausomą tiekėją pasirinkti anksčiau nei nuo 2026 metų?

3-iojo etapo klientai pasirinkti nepriklausomą tiekėją gali bet kada, nelaukdami termino pabaigos, t.y. 2026-01-01.

Ar turėsiu su nepriklausomu tiekėju sudaryti naują sutartį?

Taip, su pasirinktu nepriklausomu tiekėju turėsite sudaryti naują Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.

Kas yra tie nepriklausomi tiekėjai ir ką jie siūlo? Kur man rasti jų kainas?

Nepriklausomi tiekėjai yra juridiniai asmenys, kurie tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją ir ją parduoda vartotojams (buitiniams ir nebuitiniams). Kiekvienas tiekėjas turi savo veikimo strategiją ir politiką, turi klientų ratą, kuriems siūlo savo paslaugas. Detalesnė informacija apie įmones, kam suteikti nepriklausomų tiekėjų leidimai, yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos svetainėje www.vert.lt. Nepriklausomų tiekėjų sąrašus taip pat galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ internetinėje svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt.

Nepriklausomo tiekėjo keitimas

Kaip sudaryti elektros sutartį su „Ignitis“, jei turiu sutartį su kitu nepriklausomu tiekėju?

Užtenka tik pasirašyti sutartį su „Ignitis“. Senojo tiekėjo informuoti nereikia.
Kaip sudaryti sutartį su „Ignitis“, skaitykite čia.

Kaip nutraukti nepriklausomo tiekimo sutartį, jei esu 3 etape?

Jeigu norite laikinai grįžti į visuomeninį tiekimą, turite kreiptis į savo nepriklausomą tiekėją dėl sutarties nutraukimo. Jums bus paruošta visuomeninio tiekimo sutartis, kurią rasite savitarnoje e.ignitis.lt (jeigu būsite nurodę el. paštą) arba paprastu paštu (jei turime tik jūsų adresą).

Jeigu norite iš karto sudaryti naują nepriklausomo tiekimo sutartį su kitu tiekėju, tiesiog kreipkitės į pasirinktą tiekėją. Sutarties su senuoju tiekėju nutraukti nereikia, ji nutrūks automatiškai.

Nutraukiau sutartį su nepriklausomu tiekėju. Nuo kokio rodmens bus sudaryta nauja sutartis su kitu tiekėju?

Sutartis su nauju nepriklausomu tiekėju bus sudaryta nuo paskutinio Jūsų pateikto (deklaruoto) rodmens.

Sudariau sutartį su nauju nepriklausomu tiekėju, bet likau skolingas senajam. Ar turiu susimokėti skolą?

Taip, turite.

Kas bus, jeigu nutrauksiu sutartį su nepriklausomu tiekėju, bet nepasirinksiu naujo?
 • Jeigu priklausote 1 arba 2 elektros rinkos liberalizavimo etapui, pateksite į garantinį tiekimą.
 • Jeigu priklausote 3 etapui, laikinai iki 2025 m. pabaigos, pateksite į visuomeninį tiekimą. Jums nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo iki 2025-12-30, nuo 2026-01-01 pateksite į garantinį tiekimą.
Jeigu pakeisiu nepriklausomą tiekėją, ar jis man įrengs savo skaitiklį, o keičiantis tiekėjui kiekvieną kartą bus keičiamas skaitiklis?

Keičiantis elektros tiekėjui skaitiklis nekeičiamas. Skaitiklius ir kitą techniką įrengia skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją.

Nepriklausomas tiekėjas „Ignitis“

Pasirašius „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį, kaip toliau reikės deklaruoti rodmenis, kaip gausiu sąskaitas, kaip jas reikės apmokėti?

Atsiskaitymo tvarka keisis, todėl prašome atkreipti dėmesį į šiuos svarbius pokyčius:

 1. jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Kodą rasite sutartyje, taip pat sudarius sutartį jį atsiųsime el. paštu ir SMS žinute. Jį naudokite atsiskaitydami už nepriklausomą elektros energijos tiekimą;
 2. pirmą tiekimo mėnesį jums reikia tik deklaruoti skaitiklio rodmenis savitarnoje e.ignitis.lt arba klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802. Jei iki paskutinės mėnesio dienos rodmenų nepateiksite, sąskaitą parengsime įvertinę jūsų vidutinį mėnesio suvartojimą;
 3. kitą mėnesį (iki 10 dienos) gausite sąskaitą. Sąskaitą galėsite apmokėti jums įprastu būdu iki mėnesio pabaigos ir kartu deklaruoti einamojo mėnesio rodmenis.

Trumpa mokėjimo atmintinė, jei elektros teikimas pagal jūsų sutartį prasideda: artimiausiu metunuo 2023-01-01.
Daugiau informacijos apie atsiskaitymus rasite čia.

Kur galiu rasti „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo pasiūlymus ir kainas?

Pasiūlymus ir kainas galite pasitikrinti puslapyje www.ignitis.lt. Skaičiuoklėje suveskite savo suvartojimo informaciją ir gausite jums palankiausią pasiūlymą. Jį galėsite palyginti su kitais pasiūlymais bei vos per 5 minutes sudaryti sutartį nuotoliniu būdu.
Pasiūlymus ir kainas taip pat galite sužinoti: 

Per kiek laiko parengiama „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartis?

Nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“ pasirašyti galite iš karto – savitarnoje e.ignitis.lt arba vizito metu.

Jei sutartį pasirašysite iki priešpaskutinės mėnesio dienos, nepriklausomas elektros energijos tiekimas prasidės nuo kito mėnesio 1 d. Jei sutartį pasirašysite vėliau – tiekimo pradžia nusikels dar mėnesiu.

Pavyzdžiui, pasirašius sutartį spalio 30 d., tiekimas bus pradėtas lapkričio 1 d. Pasirašius sutartį spalio 31 d. – tiekimas bus pradėtas gruodžio 1 d. 

Per kiek laiko „Ignitis“ man parengs nepriklausomo tiekimo pasiūlymą?

„Ignitis“ nepriklausomo tiekimo pasiūlymą gausite iš karto – vizito, pokalbio telefonu metu arba apsilankę savitarnoje e.ignitis.lt.
Susisiekus per pranešimų skiltį, atsakome per 10 darbo dienų, tačiau galime atsakyti ir greičiau.

Noriu būti „Ignitis“ klientas, kokius veiksmus turiu atlikti?

Norėdami būti „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo klientu, sudarykite su „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo sutartį. Tai galite padaryti vos per 5 minutes paspaudę čia.

Kas keisis tapus „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo klientu?

Keisis atsiskaitymo tvarka: elektros skaitiklio rodmenis deklaruosite einamąjį mėnesį, o už suvartotą elektrą atsiskaitysite gavę sąskaitą. Taip pat jums bus suteiktas naujas Kliento kodas. Plačiau galite pasiskaityti čia.

Kaip galiu sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“?

Sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“ galite: 

Instrukcija, kaip sudaryti sutartį internetu.

Bendra informacija apie liberalizavimą

Kas yra elektros energijos rinkos liberalizavimas?

Valstybės vykdomas elektros energijos rinkos liberalizavimas, kai reguliuojama elektros energijos tiekimo rinka keičiama į atvirą ir rinkos konkurencija grįstą rinką.

Kodėl vyksta elektros rinkos liberalizavimas?

Likome vieni iš paskutinių visoje Europoje, vis dar negalintys pirkti elektros taip, kaip perkame kitas paslaugas – iš kelių pasiūlymų pasirinkdami mums tinkamiausią. Taip yra todėl, kad elektros kainą Lietuvoje iki šiol nustatydavo valstybė ir privačios įmonės negalėjo efektyviai konkuruoti teikdamos savo pasiūlymų vartotojams. 
Liberalizuojant elektros energijos rinką bus atsisakyta visuomeninio elektros energijos tiekimo instituto ir nebebus reguliuojama elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainos dalis. Tai reiškia, kad nepriklausomi tiekėjai aktyviai konkuruos tarpusavyje, o vartotojai – rinksis jiems labiausiai tinkantį pasiūlymą. Įmonės laisvai konkuruos siūlydamos tiek aukštesnę paslaugų kokybę, tiek paslaugų įvairovę. 
Be to, sukurti laisvą elektros rinką Lietuva yra įsipareigojusi pagal ES Trečiąjį energetikos paketą, kurio tikslas – užtikrinti, kad dėl konkurencijos laimėtų gyventojai.

Kokią liberalizuotos elektros rinkos naudą pajus elektros vartotojai?

Elektros vartotojai galės palyginti įvairių elektros energiją parduodančių įmonių pasiūlymus ir išsirinkti jų poreikius geriausiai tenkinantį elektros energijos tiekimo planą. Įmonės varžysis tarpusavyje, todėl visi gausime ne tik aukštesnės kokybės paslaugas, bet ir įvairius kainų pasirinkimus ir paslaugų įvairovę.

Kokie liberalizavimo etapai?

1 etapas – nuo 2021-01-01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (nuo 2019-06-01 iki 2020-05-31) suvartojo ne mažiau kaip 5000 kWh/metus, taip pat prie vidutinės įtampos tinklų prijungtiems vartotojams (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus). 
2 etapas – nuo 2022-07-01 visuomeninio tiekimo atsisakoma buitiniams vartotojams, kurie objekte (nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31) suvartojo ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (išskyrus bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus).
3 etapas – nuo 2026-01-01 visuomeninio tiekimo atsisakoma visiems vartotojams, įskaitant bendrijas ir socialiai pažeidžiamus vartotojus.

Kaip 2-ojo etapo klientai buvo informuojami?

Patenkantys į 2-ąjį etapą, t. y. suvartojantys ne mažiau kaip 1000 kWh/metus (nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31) 2021 m. liepos mėnesį iš visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ gavo informacinį laišką, kuriame buvo pateikta informacija apie būsimus pokyčius ir svarbiausias datas.

Kokius 2-ojo etapo klientų duomenis ESO perdavė nepriklausomiems tiekėjams?

Nuo 2021-09-01 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) į 2-ąjį etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis perdavė nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų pateikti savo pasiūlymus. 
Tiekėjams perduota: 

 • klientui priklausančio objekto numeris ir adresas; 
 • telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju „Ignitis“; 
 • per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31). 

Klientai turėjo teisę nesutikti, kad jų aukščiau minėti duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams. Apie savo nesutikimą jie turėjo pranešti ESO ne vėliau kaip iki 2021-08-31.
Gautus duomenis nepriklausomi tiekėjai naudoja sudarydami elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Kaip 3-ojo etapo klientai buvo informuojami?

Į 3-iąjį etapą patenkantys klientai 2022 m. balandžio mėnesį iš visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ gavo informacinį laišką, kuriame buvo pateikta informacija apie būsimus pokyčius ir svarbiausias datas.

Kas patenka į 3-iąjį etapą?

 • Klientai, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas objekte laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra mažesnis kaip 1 000 kWh.
 • Klientai, nurodyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse.
 • Pažeidžiami klientai, kurie laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki duomenų pateikimo dienos bent kartą buvo įgiję pažeidžiamo vartotojo statusą.
Kokius 3-ojo etapo klientų duomenis ESO perdavė nepriklausomiems tiekėjams?

2022 m. birželio 1 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) į 3-iąjį etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis perdavė nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų pateikti savo pasiūlymus.

Tiekėjams buvo perduota:

 • klientui priklausančio objekto numeris ir adresas;
 • telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju „Ignitis“;
 • per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.).

Klientai turėjo teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams. Apie savo nesutikimą jie turėjo pranešti ESO ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 31 d.

Gautus duomenis nepriklausomi tiekėjai naudoja sudarydami elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas?

Nepriklausomą elektros energijos tiekimą siūlo laisvomis ekonominės rinkos sąlygomis veikianti įmonė, turinti valstybės išduotą leidimą šiai veiklai ir konkuruojanti su kitais tokiais pat tiekėjais, laisvai siūlydama įvairius elektros energijos tiekimo planus ir jų kainas. Nepriklausomų tiekėjų kainos yra nustatomos pačių tiekėjų ir nulemtos jų tarpusavio konkurencijos – tiekėjai lanksčiau reaguoja į situaciją rinkoje ir į klientų poreikius bei gali pateikti įvairių pasiūlymų.

Kas yra garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas – tai valstybės užtikrinama tiekėjo funkcija, kurią užtikrina valstybės paskirta įmonė tiems vartotojams, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Garantinį tiekimą užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). 

Garantinis tiekimas yra tik laikina priemonė užtikrinti elektros energijos tiekimą, kol vartotojas pasirinks nepriklausomą tiekėją. Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,15. Kitaip tariant, garantinio tiekimo kaina = biržos kaina × 1,15.

Teisės aktai įpareigoja garantinį elektros energijos tiekimą užtikrinti tik iki 6 mėn., o vėliau vis tiek būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą?

Daugiau informacijos apie elektros rinkos liberalizavimą ir nepriklausomų tiekėjų sąrašus galite rasti AB „Energijos skirstymo operatorius“ specialiai tuo tikslu sukurtoje internetinėje svetainėje pasirinkitetiekeja.lt.

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS Savitarnoje galite:

 • Atsiskaityti už elektrą, dujas, šildymą, vandenį, telekomunikacijos ir kitas namų paslaugas
 • Pasirašyti sutartis
 • Sužinoti savo planą, tarifą, suvartojimo statistiką
 • Peržiūrėti mokėjimų istoriją
 • Deklaruoti skaitiklio rodmenis
 • Pasikeisti turimą elektros planą
 • Ir daug daugiau
Prisijungti
Ignitis savitarna