Savitarna
elektros tinklai
elektros tinklai

Nuo 2022 m. liepos 1 d. keičiasi valstybės reguliuojamos dedamosios

Informuojame klientus, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. keičiasi valstybės reguliuojamų elektros energijos dedamųjų dydžiai. Šie tarifai taikomi visiems buitiniams Lietuvos vartotojams, įskaitant ir nepriklausomo tiekimo klientus.

ESO persiuntimo paslaugos tarifas – didėja:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas nuo 2022-07-01. Kainas galite rasti čia.

VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) dedamoji – mažėja:

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM (0,00 Eur/kWh su PVM).

Persiuntimo paslaugos papildoma dedamoji – nesikeičia:

Buitiniai klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-31 nutarimu Nr. O3E-798 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (0,0144232 Eur/kWh su PVM).