Savitarna

Prašymas sudaryti nebuitinio vartotojo gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį

Prašymas sudaryti nebuitinio vartotojo dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį


Objektas

Jeigu turite daugiau nei vieną objektą, nurodykite tai pastabose.

Įkelkite dokumentus

Privalomi dokumentai:

  • Nuosavybę patvirtinantis Nekilnojamojo turto registro išrašas arba nuomos, panaudos sutartis ar kt. , jei patalpos nuomojamos;
  • Pirminio gamtinių dujų paleidimo atveju – ESO pažyma apie dujų sistemų parengimą sujungimui*;
  • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas, jei keičiasi savininkas;
  • Juridinių asmenų registro išrašas;
  • Įgaliojimas, jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo.
Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

*ESO pažyma nereikalinga, jeigu sutiksite, kad šią pažymą gautų UAB „Ignitis“ (sutikimai pateikiami puslapio apačioje).
Maksimalus failų kiekis: 10
50 MB limitas.
Leidžiami tipai: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, png, jpg.

Kliento duomenys

Juridinis ar fizinis asmuo
+370
+370

Atstovo duomenys

+370

* žvaigždute pažymėtus laukelius būtina užpildyti.