Savitarna

Laikinai nevartosiu elektros energijos

Pasirinkite laikotarpį, kada planuojate objekte nevartoti elektros
Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Maksimalus failų kiekis: 3
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Tempkite failą čia arba prisekite

Pasirinkite failus

Prisekite reikalingą dokumentą
Maksimalus failų kiekis: 10
300 MB limitas.
Leidžiami tipai: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, png, jpg.
Laikino elektros nevartojimo laikotarpiu elektros energijos tiekimas nenutraukiamas. Šiuo laikotarpiu sąskaitos pagal vidutinį suvartojimą nebus išrašomos, nebent nuspręsite deklaruoti rodmenis pats ar faktinius rodmenis užfiksuos AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) darbuotojas.

Jūsų duomenys

+370