Savitarna
vyras su prijuoste
vyras su prijuoste

11 svarbiausių atsakymų apie elektros energijos kainos kompensavimą verslo klientams

Turime gerų naujienų! Jums, kaip ir visiems verslo klientams, vartojantiems elektros energiją komercinės paskirties objektuose, pagal nustatytą tvarką bus pritaikytas valstybės taikomas dalies elektros energijos tiekimo kainos kompensavimas. Nuo šių metų spalio 1 d. iki 2023 m kovo 31 d. dalis jūsų mokėtinos sumos už elektros energijos tiekimą bus dengiama valstybės lėšomis. Priežastis - išaugusios elektros energijos kainos rinkoje, todėl Vyriausybė priėmė sprendimą sumažinti finansinę naštą verslo klientams. Dalinamės informacija, ką svarbu žinoti apie valstybės taikomą dalies elektros kainos kompensavimą.

1. Dėl ko šis kompensavimas yra taikomas?

Išaugusios elektros energijos kainos turi įtakos padidėjusioms išlaidoms už elektros energiją. Bent iš dalies pusei metų sumažinus šias išlaidas, verslo klientai jaus mažiau neigiamas išaugusių elektros energijos kainų pasekmes.

2. Kam priklausys kompensacija?

Elektros energijos tiekimo kainos dalinis kompensavimas bus taikomas visiems nebuitiniams elektros energijos vartotojams - verslo subjektams, viešajam sektoriui, ūkininkams, savivaldybės įmonėms ir kt., sudariusiems sutartį komercinės paskirties objektams su nepriklausomu tiekėju (pasirinkusiems bet kurį elektros energijos tiekimo planą), o taip pat vartotojams, kurie elektros energiją įsigyja iš garantinio tiekėjo ar tiesiogiai iš elektros energijos biržos savo reikmėms.

3. Kam kompensacija nebus taikoma?

Elektros energijos tiekimo kainos dalinis kompensavimas nebus taikomas:

 • PVM;
 • akciziui;
 • elekros energijos persiuntimo paslaugos kainai, VIAP ir kt. AB "Energijos skirstymo operatorius" taikomoms dedamosioms;
 • nebuitinių vartotojų buitiniams objektams (kai už jų persiuntimo paslaugą verslo klientai atsiskaito buitiniais tarifais), nes už šiuose objektuose suvartotą elektros energiją taikoma kita dalinė kompensacija.

4. Kokia dalis elektros energijos tiekimo kainos bus kompensuota?

Valstybė nustatė minimalią 1 kWh elektros energijos tiekimo kainos ribą, žemiau kurios, elektros energijos tiekimo dalinis kompensavimas netaikomas:

 • laikotarpiui nuo 2022-10-01 iki 2022-12-31 - 24 ct/kWh (arba 0,240 Eur/kWh) be PVM ir akcizo;
 • laikotarpiui nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 - 28 ct/kWh (arba 0,280 Eur/kWh) be PVM ir akcizo.

Jeigu jums taikoma elektros energijos tiekimo kaina per mėnesį bus aukštesnė nei nurodyta minimali kainų riba, viršijusi kaina bus kompensuojama 50 proc.

Maksimalus elektros energijos tiekimo kainos kompensavimo dydis nėra numatytas.

5. Kokia kompensacija priklauso man?

Kompensavimo dydis priklauso nuo jums apskaičiuotos / taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinio vidurkio (be PVM ir akcizo) per mėnesį, t. y.:

 • jeigu jums taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinis vidurkis viršija 0,240 Eur/kWh per mėnesį, dalinė kompensacija jums bus taikoma už pusę elektros energijos tiekimo kainos, viršijusios nustatytą minimalią kainos ribą. Šią dalį jums kompensuos valstybė.
 • jeigu jums taikomos elektros energijos tiekimo kainos svertinis vidurkis neviršija 0,240 Eur/kWh per mėnesį, elektros energijos tiekimo dalinė kompensacija jums nepriklausys (kaip minėta aukščiau, 0,240 Eur/kWh yra minimali elektros energijos tiekimo kainos riba, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas).

Pateikiame pavyzdžius:

 • jeigu apskaičiuota elektros energijos tiekimo svertinė kaina be PVM ir akcizo yra 0,300 Eur/kWh, jums bus taikoma dalinė kompensacija 0,030 Eur/kWh ((0,300 - 0,240) x 50 %), taigi, mokėsite 0,270 Eur/kWh.
 • jeigu apskaičiuota svertinė kaina be PVM ir akcizo yra 0,230 Eur/kWh, dalinė kompensacija jums nebus taikoma, taigi, mokėtina suma išliks tokia pati.

Ta pati metodika bus taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d., tačiau minimali elektros energijos tiekimo kainos riba bus 0,280 Eur/kWh.

6. Kas yra svertinis vidurkis ir kaip jis apskaičiuojamas?

Kainos svertinis vidurkis apskaičiuojamas, įvertinant visus verslo kliento komercinės paskirties objektus, kuriems tiekiama elektros energija pagal sutartį.
Objektuose elektros energijos vartojimo profilis yra skirtingas, todėl tiekimo kaina apskaičiuojama ne vienoda.
Kainos svertinis vidurkis apskaičiuojamas: suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš konkrečiam kiekiui taikomos tos pačios valandos elektros energijos kainos, tuomet reikšmės susumuojamos ir reikšmių suma padalinama iš bendro suvartoto kiekio.

Pateikiame pavyzdžius:

 • Lanksčios kainos plano atveju:
  verslo klientas objektuose nuo 00:00 iki 01:00 val. suvartojo 50 kWh elektros energijos,
  nuo 01:00 iki 02:00 val. - 30 kWh,
  nuo 02:00 iki 03:00 val. - 100 kWh ir t.t.
  Elektros biržoje Nord Pool Lietuvos kainų zonoje elektros energijos kainos buvo:
  nuo 00:00 iki 01:00 val. - 0,200 Eur/kWh,
  nuo 01:00 iki 02:00 val. - 0,600 Eur/kWh,
  nuo 02:00 iki 03:00 val. - 0,300 kWh ir t.t.
  Kainos svertinis vidurkis apskaičiuojamas: ((50 x 0,200) + (30 x 0,600) + (100 x 0,300)...)) / 50 + 30 + 100 +... = 0,322 Eur/kWh. Prie šios apytikslės (nes nurodyta tik dalis skaičiavimo) kainos pridedama tiekėjo marža (pavyzdžiui, 0,01 Eur/kWh) ir, kadangi apskaičiuota kaina yra didesnė už 0,24 Eur/kWh, verslo klientas kompensaciją gaus: (0,332 Eur/kWh - 0,24 Eur/kWh ) / 50 % = 0,046 Eur/kWh x suvartotas apytikslis (nes nurodyta tik dalis skaičiavimo) kiekis 180 kWh = 8,28 Eur. Kitas verslo klientas per tas pačias valandas suvartos kitą elektros energijos kiekį, todėl jo kaina jau bus kitokia.
 • Fiksuotos kainos plano atveju:
  jeigu verslo klientas turi skirtingas kainas pagal laiko zonas (apkrovas), kainos svertinis vidurkis apskaičiuojamas taikant tą pačią formulę kaip nurodyta aukščiau, tik konkrečiam kiekiui pritaikant tos laiko zonos (apkrovos) kainą.
 • Kitų kainos planų atveju skaičiavimo metodika taikoma analogiškai.

7. Kiek laiko bus kompensuojama dalis elektros energijos tiekimo kainos?

Dalinis kompensavimas bus taikomas 6 mėnesius – nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

8. Kaip sužinosiu, kad kompensacija man buvo pritaikyta?

Pritaikytos dalinės kompensacijos suma bus nurodyta atskira eilute PVM sąskaitos faktūros mokėtinos sumos suvestinėje (sąskaitos viršuje, dešinėje pusėje). Jeigu jūsų kainos svertinis vidurkis buvo mažesnis nei nustatyta minimali kompensuojamų kainų riba (nuo 2022-10-01 iki 2022-12-31 - 0,24 Eur/kWh; nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 - 0,28 Eur/kWh), PVM sąskaitos faktūros dalinės kompensacijos eilutėje matysite 0,00 Eur.

9. Ką reikia daryti, norint gauti kompensaciją?

Jums nieko daryti nereikia. Dalinis kompensavimas bus pritaikytas automatiškai

10. Ar reikės gautą dalinį kompensavimą vėliau grąžinti?

Dalinio kompensavimo grąžinti nereikės.

Atkreipiame dėmesį, kad svarbu deklaruoti teisingus apskaitos prietaisų rodmenis, nes, jeigu būtų nustatyta, kad kompensacijos taikymo laikotarpiu deklaravote didesnius rodmenis nei iš tikrųjų suvartojote ir už tai gavote didesnę nei jums priklausė kompensaciją, šį skirtumą turėtumėte padengti tuo metu galiojančiomis elektros energijos tiekimo kainomis. Jeigu būtų nustatyta, jog buvo deklaruotas mažesnis elektros energijos kiekis, papildomai dalinis kompensavimas nebūtų pritaikytas.

11. Jeigu aš, kaip nebuitinis vartotojas, jau gaunu vieną kompensaciją buitiniam objektui, ar papildomai gausiu šią dalinę kompensaciją komerciniams objektams?

Taip, abi kompensacijos bus taikomos, jeigu jūsų elektros energijos tiekimo sutartyje yra objektų, už kurių elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaitote buitiniams klientams taikomais tarifais.

Jei sutartis sudaryta ir jūsų komerciniams objektams, kuriuose vartojate elektros energiją, ši nebuitinių vartotojų dalinė kompensacija bus taikoma už šiuose komerciniuose objektuose suvartotą elektros energiją. T. y., kompensacija nebus taikoma du kartus tiems patiems jūsų objektams, kuriuose vartojate elektros energiją.