Savitarna

Nuo 2022 m. liepos 1 d. galiojančios vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos (32,491 ct/kWh, su PVM) žemoje įtampoje sandara, ct/kWh*

Grafikas

 

* Sandara pateikiama sumažinta su jau pritaikytu valstybės taikomu papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos daliniu kompensavimu, kurio dydis yra 13,90 ct/kWh su PVM.

Visuomeninės elektros energijos vidutinę kainą sudaro:

  • Persiuntimo paslaugos kaina žemojoje įtampoje apima LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos ir sisteminių paslaugų kainas (užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina naujų tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą) bei ESO elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kainą.
  • Skirstymo paslaugos papildoma dedamoji skirta kompensuoti skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų.
  • VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato VERT. Apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.
  • PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).
  • Dalinė valstybės kompensacija elektros energijos tiekimo kainai - valstybės kompensacija, skirta sumažinti elektros energijos galutines kainas visiems Lietuvos buitiniams vartotojams. Vadovaujantis teisės aktais, kompensacija negali būti didesnė nei 9 ct/kWh su PVM ir taikoma tik tuo atveju, kai galutinė energijos kilovatvalandės kaina (neįskaičiuojant dalinio kompensavimo, skirto papildomai dedamajai prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainai kompensuoti) yra didesnė nei 24 ct/kWh su PVM.
  • Elektros energijos įsigijimo kaina, sumokama elektros biržai bei elektros energijos gamintojams ir tiekėjams (įskaitant balansavimo energijos sąnaudas), kurią konkretiems metams nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
  • UAB „Ignitis” elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.