Savitarna

Elektros gamintojams

Elektros gamintojams

Kokiuose gamybos įrenginiuose pagamintą elektros energiją galiu parduoti nepriklausomam tiekėjui?

Gamintojai (ne gaminantys vartotojai), sudarę Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartį su nepriklausomu tiekėju, gali jam parduoti elektros energiją, kuri pagaminta šiuose gamybos įrenginiuose:

 • vėjo jėgainėse;
 • saulės elektrinėse;
 • hidroelektrinėse;
 • biodujų jėgainėse;
 • kogeneracinėse jėgainėse;
 • kitose jėgainėse, kur energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Kokiu būdu galiu parduoti elektros energiją „Ignitis“?

Elektros energiją galite parduoti:

 • užpildę užklausos formą (pateikiama nuoroda/nukreipimas į pačią užklausos formą) pasiūlymui gauti;
 • užpildę užklausos formą (pateikiama nuoroda/nukreipimas į pačią užklausos formą) sutarties sudarymui;
 • atsiuntus užklausą el. paštu: [email protected].

Pasiūlymą pateiksime per 5 darbo dienas.

Jeigu siūlomos sąlygos tinkamos, pasirašoma Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartis.

Kas gali parduoti elektros energiją „Ignitis“?

Elektros energiją gali parduoti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, turintys elektros energijos gamybos leidimą, išduotą gamintojui, arba planuojantys šį leidimą gauti ateityje ir iš anksto pageidaujantys su mumis sudaryti elektros energijos supirkimo sutartį.

Kokios kainos planu galiu parduoti elektros energiją?

Jūsų pagamintą elektros energiją siūlome supirkti:

 1. fiksuota kaina;
 2. lanksčia kaina. Šiuo atveju kaina priklauso nuo elektros energijos biržoje „Nord Pool“ Lietuvos kainų zonoje pateiktos „dienos prieš“ kainos atėmus „Ignitis“ maržą. Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutarties terminas – iki 2 metų.
Kas atsakingas už elektros energijos disbalanso kaštus, kai parduodu elektros energiją „Ignitis“?

Paprastai šią atsakomybę prisiima pirkėjas – „Ignitis“, išskyrus atvejus, kai su gamintoju sutariama kitaip.

Disbalanso rizika jau yra įvertinta elektros energijos supirkimo pasiūlyme.

Ar turiu nurodyti elektros energijos pirkimo–pardavimo pradžią ir pabaigą?
Taip. Tai yra vienas svarbiausių kriterijų, nustatant elektros energijos supirkimo kainą. Nurodyti elektros energijos pirkimo–pardavimo pradžią ir pabaigą yra privaloma ir tuo atveju, kai gamybos šaltinis dar nėra pastatytas ir / ar veikiantis.
Po kiek dienų nuo sutarties pasirašymo prasideda elektros energijos supirkimas?

Elektros energijos supirkimas pradedamas nuo pirmos kalendorinės mėnesio dienos.

Svarbu: Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki energijos supirkimo dienos. 

Pavyzdžiui, jei sutartis sudaryta lapkričio 21 dieną, anksčiausia galima supirkimo diena – sausio 1 d.

Šis terminas nustatytas, vadovaujantis perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių reikalavimais bei vidiniais „Ignitis“ procesais. 

Ar nutraukiant sutartį taikomos baudos?

Taip. Baudos apskaičiavimo metodika skiriasi priklausomai nuo pasirinkto elektros energijos supirkimo kainos plano (planas su lanksčia arba fiksuota kaina). Detalesnė informacija pateikiama standartinėje Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartyje, su kurios sąlygomis galėsite susipažinti po pasiūlymo pateikimo, pasikreipus el. paštu: [email protected].

Kas yra kilmės garantijos?

Kilmės garantija – tai elektroninis pažymėjimas, įrodantis, kad elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

Kilmės garantijas naudoja vartotojai, norėdami įrodyti, jog vartoja žaliąją elektros energiją.

Viena kilmės garantija prilygsta 1 MWh žaliosios elektros energijos. 

Kilmės garantija galioja 12 mėnesių nuo jos išdavimo datos.

Kaip įgyti / panaudoti kilmės garantijas?

Kilmės garantijas įsigyti / panaudoti labai paprasta:

 1. sudarykite sutartį su AB „Litgrid“. Tai galite padaryti užpildę prašymo formą ir nusiuntę ją el. paštu [email protected];
 2. pasirašykite Elektros energijos pirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartį su „Ignitis“ (pateikiama nuoroda/nukreipimas į užklausos formą sutarties sudarymui).
Kiek kainuoja kilmės garantijos?

Kilmės garantijų panaudojimo mokestį ir administravimo kaštus prisiima „Ignitis“.

Kiekvieną mėnesį „Ignitis“ už kilmės garantijas, kartu su elektros energijos supirkimu, gamintojui mokės fiksuotą mokestį už kiekvieną pagamintą MWh.

Kuo skiriasi gaminantis vartotojas nuo gamintojo?

Esminiai gamintojo ir gaminančio vartotojo skirtumai:

 1. Gamintojas pagamintą elektros energiją gali parduoti tiekėjui ar elektros energijos biržoje. Gaminantis vartotojas pagamintą, bet nesuvartotą elektros energiją patiekia į tinklus ir, iškilus poreikiui, iš tinklų susigrąžina, sumokėjęs pasinaudojimo tinklais mokesčius. Pagaminta elektra iš tinklų gali būti susigrąžinama kaupimo laikotarpiu, kurio pradžia yra nuo balandžio 1 d. ir tęsiasi 2 metus iki kovo 31 d. Pasibaigus kaupimo laikotarpiui, gaminančio vartotojo nepanaudotą elektros energiją superka tiekėjas, kuris tuo metu jam tiekia elektros energiją pagal sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį.
 2. Gamintojas privalo turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotą leidimą plėtoti bei gaminti energiją. Gaminančiam vartotojui tokių leidimų nereikia.
 3. Gamintojo leistina  generuoti galia (tai, kiek daugiausiai gali pagaminti ir patiekti į tinklą) gali būti didesnė nei vartojimo įvado galia. Gaminantis vartotojas negali viršyti vartojimo įvado galios.
  Pavyzdžiui, gamintojo saulės elektrinės leistina generuoti galia yra 1000 kW, o leistina vartoti – tik 50 kW. Gaminantis vartotojas šiuo pavyzdžiu gali įsirengti ne didesnę kaip 50 kW elektrinę.
 4. Gamintojai apmoka 100 % tinklo plėtros kaštų, o gaminantys vartotojai – 50 %.

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS savitarnoje galite:

 • Peržiūrėti su suvartojimu susijusią informaciją
 • Stebėti kainas ir jų prognozes
 • Deklaruoti gamtinių dujų apskaitos rodmenis
 • Peržiūrėti su sutarčių vykdymu susijusią informaciją, atsisiųsti sutartis
 • Atsiųsti sąskaitas ir sąskaitų detalizacijas
 • Matyti ir koreguoti įmonės kontaktinę informaciją ir informaciją susijusią su darbuotojų paskyromis
 • Užsakyti papildomas paslaugas
Prisijungti
laptop image