Savitarna

Kita aktuali informacija

Ginčų sprendimo tvarka

Kur galima kreiptis dėl teisių, susijusių su manimi, kaip „Ignitis“ verslo Klientu, pažeidimo?

Jeigu manote, kad Jūsų, kaip „Ignitis“ verslo Kliento, teisės buvo pažeistos ar susidūrėte su netinkamu aptarnavimu, prašome mus informuoti Jums tinkamu būdu:

 1. užpildžius užklausos formą;
 2. paskambinus verslo Klientų konsultacijų telefonu +370 5 276 76 76 (verslo Klientus aptarnaujame darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis dirbame valanda trumpiau – iki 16 val.; minutės kaina kaip skambinant į Telia tinklą pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomus tarifus).

Ginčai sprendžiami Jūsų, kaip verslo Kliento, ir „Ignitis“ tarpusavio susitarimu. 
Nepavykus ginčo išspręsti per ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų arba tarpusavio susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą rasite atmintinėje dėl vartojimo ginčų ne teisme tvarkos (PDF) ir čia.

Bendri klausimai

Kur galima rasti daugiau informacijos, susijusios su energetikos sektoriumi? (Europos komisijos parengti klausimai–atsakymai energijos vartotojams)

Daugiau informacijos, susijusios su energetikos sektoriumi, galite rasti Europos Komisijos bendrąjame, energijos vartotojams skirtą klausimų – atsakymų sąraše, kuris pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetinėje svetainėje.

Kur galima rasti informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones?

Daugiau informacijos apie esamas energijos vartojimo efetyvumo didinimo priemones galite rasti:

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 2. Lietuvos energetikos agentūra;
 3. Europos Komisija.
Kur galima rasti informaciją apie finansavimo galimybes energetinio efektyvumo priemonėms?

Informaciją apie finansavimo galimybes energetinio efetyvumo priemonėms galite rasti:

 1. ES investicijos;
 2. Energetikos ministerija.
   
Kur galima rasti informacijos apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos?

Informacijos apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos, galite rasti:

 1. Aplinkos apsaugos agentūra;
 2. Europos aplinkos agentūra.
Kur galima rasti naujausią aktualią informaciją apie elektros energijos ir gamtinių dujų rinkas?

Naujausią informaciją apie gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų apžvalgas, ekspertų komentarus ir ateities tendencijas, galite rasti „Ignitis“ mėnesiniuose naujienlaiškiuose.

Užsiprenumeruoti naujienlaiškį galite čia. Užsiprenumeravus naujienlaiškį, jį kiekvieną mėnesį jums atsiųsime jūsų pateiktu el. pašto adresu.

Kas yra REMIT? Kas yra ACER kodas? Ar tiekėjas gali notifikuoti mano sandorius, ar tai galiu daryti tik pats? Jei gali tiekėjas, ar paslauga yra mokama ir kaip ją gauti?

REMIT yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, įsigaliojęs 2011 m. gruodžio 28 d. Jis numato pastovią Europos Sąjungos mastu vykstančią didmeninių rinkos produktų stebėseną, kuri:

 • apibrėžia piktnaudžiavimą rinka, kuri gali būti traktuojama kaip manipuliavimas rinka, bandymas manipuliuoti rinka ir prekyba, naudojantis viešai neatskleista informacija;
 • draudžia piktnaudžiavimą rinka;
 • reikalauja efektyviai ir laiku paskelbti viešai neatskleistą informaciją;
 • įpareigoja bet kuriuos asmenis, profesionaliai tvarkančius su didmeniniais energetikos produktais susijusius sandorius ir pagrįstai įtariančius, kad sandoris gali pažeisti REMIT 3 ar 5 straipsnius, nedelsiant apie tai pranešti nacionalinei reguliavimo institucijai.

REMIT įgyvendina gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriams individualiai pritaikytą rinkos stebėjimo struktūrą, padėsiančią atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos energijos rinkose, kuriose energija turi būti prekiaujama laikantis aukščiausių skaidrumo ir vientisumo standartų.

Rinkos dalyvis - klientas, sudaręs sutartį su tiekėju dėl elektros energijos ir / ar gamtinių dujų pirkimo, kurio techninis elektros energijos / gamtinių dujų vartojimo pajėgumas yra lygus arba didesnis kaip 600 GWh per kalendorinius metus; taip pat klientas, sudaręs sutartį su tiekėju, su tikslu elektros energiją / gamtines dujas perparduoti. 
REMIT reglamento 8 straipsnio 1 dalis numato, kad rinkos dalyviai privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie rinkoje sudarytus dvišalius sandorius, įskaitant prekybos nurodymus. Informacijai teikti yra reikalingas ACER kodas, kuriuo identifikuojamas klientas ir kuris išduodamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Už duomenų apie sandorį ir / ar jo vykdymą teikimą yra atsakingos abi šalys, o tai reiškia, jog apie tą patį sandorį ir / ar jo vykdymą pareigą pranešti ACER turi abi šalys, kiekviena už save.
Tiekėjas ACER agentūrai gali teikti kliento prekybos duomenis (apie sutartis ir / ar pavedimus) kliento vardu tik tuomet, kai klientas kreipiasi dėl šios paslaugos į tiekėją el. paštu, adresu: [email protected], ir kai sudaromas rašytinis susitarimas dėl duomenų teikimo. Ši paslauga yra apmokestinama už kiekvieną duomenų teikimo vienetą.

Daugiau informacijos rasite specialiame Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros REMIT portale.
 

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS savitarnoje galite:

 • Peržiūrėti su suvartojimu susijusią informaciją
 • Stebėti kainas ir jų prognozes
 • Deklaruoti gamtinių dujų apskaitos rodmenis
 • Peržiūrėti su sutarčių vykdymu susijusią informaciją, atsisiųsti sutartis
 • Atsiųsti sąskaitas ir sąskaitų detalizacijas
 • Matyti ir koreguoti įmonės kontaktinę informaciją ir informaciją susijusią su darbuotojų paskyromis
 • Užsakyti papildomas paslaugas
Prisijungti
laptop image