Savitarna

Gaminantiems vartotojams

Gaminantiems vartotojams

Ką svarbu žinoti dėl sukaupto elektros energijos kiekio renkantis nepriklausomą tiekėją?

Jei esate gaminantis vartotojas, kuris nusprendėte nutraukti visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartį ir pasirašyti nepriklausomo tiekimo sutartį arba keisti elektros tiekėją, jūsų sukauptas elektros energijos kiekis gali būti:
jei esate pasirinkęs dvipusę apskaitą (angl. net metering):

 • perkeliamas pas naują nepriklausomą ar garantinį tiekėją. Norint pasirinkti šį būdą nieko papildomai daryti nereikia, kiekis bus perkeltas automatiškai;
 • iki sutarties nutraukimo dienos gali būti anuliuojamas ir kompensuojamas Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis. Tokiu atveju, paskaičiuojame sukauptų kWh vertę pagal sutartyje numatytas sąlygas ir, jums pateikus prašymą pervesti šią sumą, per 60 kalendorinių dienų pervedame ją į nurodytą banko sąskaitą. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt.  

jei esate pasirinkęs grynąjį atsiskaitymą (angl. net billing):

 • sukaupta piniginė vertė virtualioje piniginėje nėra perkeliama pas naują nepriklausomą ar garantinį tiekėją, o išmokama į prašyme nurodytą banko sąskaitą pagal teisės aktus. T. y. šios lėšos yra laikomos asmens pajamomis, todėl išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir informuojama Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 
 • per 60 kalendorinių dienų pervedame sukauptą sumą į nurodytą banko sąskaitą. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt.  
Kokius atsiskaitymo modelius, būdus ir tarifų planus gali pasirinkti gaminantis vartotojas?

Gaminantys vartotojai turintys saulės elektrines gali rinktis dvipusę apskaitą (angl. net metering) arba grynąjį atsiskaitymą (angl. net billing)

Dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju gaminantys vartotojai saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Šią paslaugą teikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), detalias kainas ir pasinaudojimo tinklais planus rasite čia.
Svarbu žinoti: pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, atsiskaitymo būdą galima keisti ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.  Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju netaikoma sąlyga, jog atsiskaitymo būdą galima keisti per mėnesį nuo tada, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustato ir paskelbia naujas kainas.

Grynojo atsiskaitymo (angl. net billing) atveju gaminantiems vartotojams taikomas elektros energijos apskaitos būdas, kai pagaminta ir nepanaudota elektros energija parduodama už su tiekėju sutartą kainą ir apskaitoma jos piniginė vertė. 
Už parduotą elektros energiją gauti pinigai yra kaupiami gaminančio vartotojo virtualioje piniginėje. Kai elektros energijos suvartojama daugiau nei pagaminama, ji iš tiekėjo įsigyjama už sukauptus pinigus.
Grynojo atsiskaitymo atveju už tinklus mokamas persiuntimo tarifas, kiti atsiskaitymo už tinklus būdai (už kWh, už kW, dalimi energijos) netaikomi.

Jei Jūsų elektrinė nepagamina pakankamai elektros energijos (kiek reikia Jūsų reikmėms), tokiu atveju perkamai elektros energijai taikomos standartinės buitinių vartotojų kainos. Tarifo planą galite rinktis iš 3 planų:

Jeigu jums nepakanka pagaminamos elektros energijos, jos galite pasigaminti daugiau. Plačiau skaitykite čia.


Svarbu žinoti:

 • norėdami pasikeisti tarifo planą, tai galite padaryti susisiekę klientų aptarnavimo kontaktais;
 • tarifo planą galima keisti praėjus 12-kai mėnesių po plano keitimo arba kai tarifą ir (ar) tarifo planą norėsite pakeisti per mėnesį po kainų nustatymo. Automatinis tarifo plano priskyrimas nelaikomas Jūsų pasirinkimu, todėl tokiu atveju tarifo planą galite keisti nepraėjus 12 kalendorinių mėnesių.  
   
Koks yra vienkartinis administravimo paslaugos mokestis už sukauptos elektros energijos kompensavimą?

Toks mokestis šiuo metu yra netaikomas. Tačiau pagal Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties bendrųjų sąlygų 139 punktą, gali būti taikomas vienkartinis mokestis už pinigų išmokėjimą į banko sąskaitą.

Kas nutiks su sukauptu elektros energijos kiekiu pasibaigus dvejų metų kaupimo laikotarpiui?

 „Ignitis“ klientams, kurie per dvejų metų kaupimo laikotarpį neišnaudos visos sukauptos elektros energijos, bus kompensuojama už nepanaudotą likutį pagal Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nurodomas sąlygas.

Kompensaciją gali gauti klientai, pateikę prašymą kompensacijai pagal apskaičiuotą vertę ar įsigydami kitas „Ignitis“ paslaugas. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt.

Kokios yra sukauptos elektros kompensavimo sąlygos visuomeniniame tiekime?

Kompensavimo sąlygos po kaupimo laikotarpio numatytos „Ignitis“ Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties 105 punkte, o keičiant tiekėją – 106 punkte.  
 

Kokios yra sukauptos elektros kompensavimo sąlygos nepriklausomame tiekime?

Sutartims, sudarytoms nuo 2024-03-27, kompensavimo sąlygos, pasibaigus kaupimo laikotarpiui ar nutraukus sutartį, numatytos „Ignitis“ Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties bendrojoje dalyje, 133 punkte. 
Sutartims, sudarytoms iki 2024-03-27, kompensavimo sąlygos pasibaigus kaupimo laikotarpiui numatytos „Ignitis“ Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties 109 punkte – numatoma kompensacija po kaupimo laikotarpio, ir 110 punkte, kai keičiamas tiekėjas. 

Kokios bus kompensavimo sąlygos patekus į garantinį tiekimą?

Dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju, sukauptas kWh kiekis bus perkeltas iš buvusio tiekėjo į garantinį tiekimą arba, pateikus prašymą, bus kompensuojama apskaičiuojant sukauptų kWh vertę ir išmokant į banko sąskaitą sutartyje numatytomis sąlygomis. 
Grynojo atsiskaitymo (angl. net billing) atveju bus išmokama likutinė vertė pritaikius mokestines prievoles numatytas įstatymo.

Kaip nustatytos kompensavimo sąlygos?

Kompensavimo sąlygos nustatytos vadovaujantis:

Kaip gauti kompensaciją už nepanaudotą elektros energiją?

Plačiau apie kompensaciją skaitykite čia.

Jei norite gauti kompensaciją už sukauptą, bet neišnaudotą elektros energijos kiekį, pateikite prašymą

Kaip apskaičiuojama kompensuotinų kWh vertė?

Kompensavimo sąlygos, pasibaigus kaupimo laikotarpiui ar nutraukus sutartį, aprašytos čia.

Kaip gauti kompensaciją už nepanaudotą elektros energiją visuomeniniame tiekime?

Jei jūsų objektas yra visuomeniniame tiekime, pagamintos, sukauptos ir neišnaudotos elektros energijos kiekį kompensuosime padengdami elektros sąskaitą. Tai reiškia, kad jums kompensuojamą sumą įtrauksime į kito mėnesio sąskaitą ir galutinė mokėtina sąskaitos suma sumažės. Jums nieko papildomai daryti nereikės, kompensaciją automatiškai pritaikysime balandžio mėnesio sąskaitoje.

Jei įtraukus kompensaciją į sąskaitą susidarys permoka (kurią matysite gavę sąskaitą gegužės mėnesio pradžioje) ir norėsite ją susigrąžinti, užpildykite prašymą dėl permokos grąžinimo. Daugiau informacijos rasite čia.
 

Kaip gauti kompensaciją už nepanaudotą elektros energiją nepriklausomame tiekime?

Kompensavimo būdų yra įvairių, apie juos informuojame artėjant kaupimo laikotarpio pabaigai. 
2024 metais siūlėme pagamintą, sukauptą ir neišnaudotą energijos kiekį kompensuoti šiais būdais:

 • Elektros sąskaitos kompensavimas:
 1. apskaičiuota sukaupto kiekio vertė bus pridedama prie elektros sąskaitos taip sumažinant mokėtiną sumą;
 2. ši permoka išliks sąskaitoje, kol bus išnaudota arba kol ją susigrąžinsite;
 3. norint pasinaudoti šiuo kompensavimo būdu, nieko papildomai nereikia daryti.
 • Šeimos nario sąskaitos kompensavimas:
 1. skirkite savo kompensaciją šeimos nario ar artimojo sąskaitos už elektros energiją sumažinimui;
 2. norint pasinaudoti šiuo kompensavimo būdu, reikia pateikti savo pasirinkimą savitarnoje e.ignitis.lt pasibaigus kaupimo periodui.
 • Elektromobilio įkrovimas „Ignitis On“ tinkle:
 1. apskaičiuota kompensacijos vertė bus priskirta prie jūsų „Ignitis On“ vartotojo sąskaitos, kurią galėsite panaudoti įkraudami nuosavą elektromobilį;
 2. šiam kompensavimo būdui yra suteikiama papildoma nuolaida įkrovimų tinklui, kuri bus pateikta balandžio 1 d.;
 3. norint pasinaudoti šiuo kompensavimo būdu, reikia pateikti savo pasirinkimą savitarnoje e.ignitis.lt pasibaigus kaupimo periodui.
 • Atsisakyti kompensavimo – suteikiama galimybė šios kompensacijos atsisakyti. Tai galėsite padaryti pateikę savo sprendimą bet kuriuo klientų aptarnavimo kanalu 2024 m. balandžio mėnesį.
Kas nutiks su sukauptu, bet neišnaudotu kWh kiekiu gavus kompensaciją dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju?

Kompensuotas kiekis, kaip įprastai, bus anuliuotas.

Kaip pakeisti gaminančio vartotojo tarifų planą visuomeniniame tiekime, jei pagaminu nepakankamai?

Norėdami pasikeisti turimą tarifų planą / laiko zonų skaičių, užpildytą prašymą

 • atsiųskite per susisiekime formą arba 
 • adresu Viršuliškių skersgatvis 34, 05132, Vilnius.

Elektros tarifų planas bus pakeistas nuo kito mėnesio 1 dienos arba, jei reikalingas skaitiklio pakeitimas / perparametravimas, kai ESO atliks šiuos darbus (paslauga nemokama).

Svarbu: tarifų planą galite keisti vieną kartą per 12 mėnesių arba per 2 mėnesius po visuomeninių kainų pasikeitimo.
 

Kaip pakeisti gaminančio vartotojo tarifų planą nepriklausomame tiekime, jei pagaminu nepakankamai?

Norėdami pasikeisti turimą tarifų planą / laiko zonų skaičių, užpildytą prašymą

 • atsiųskite per susisiekime formą arba 
 • adresu Viršuliškių skg. 34, 05132, Vilnius.

Elektros tarifų planas bus pakeistas nuo kito mėnesio 1 dienos arba, jei reikalingas skaitiklio pakeitimas / perparametravimas, kai ESO atliks šiuos darbus (paslauga nemokama).

Svarbu: tarifų planą galite keisti vieną kartą per 12 mėnesių.
 

Kaip pakeisti laiko zonų skaičių visuomeniniame tiekime?

Laiko zonų skaičių galite pakeisti tais pačiais būdais, kaip ir keisdami tarifų planą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Kaip pakeisti laiko zonų skaičių nepriklausomame tiekime?

Laiko zonų skaičių galite pakeisti tais pačiais būdais, kaip ir keisdami tarifų planą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Kaip dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju pakeisti ESO gaminančio vartotojo atsiskaitymo už pasinaudojimo tinklais būdą?

Pakeisti turimą gaminančio vartotojo už pasinaudojimo tinklais būdą galite ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Detalias instrukcijas rasite čia.

Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą visuomeninio tiekimo klientams?

Elektros suvartojimą ir generavimą galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Dvipusės apskaitos atveju (angl. net metering)  elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą nepriklausomo tiekimo klientams?

Jei esate sudarę nepriklausomo tiekimo sutartį, elektros gamybą (pateikimą į tinklą) ir suvartojimą (iš tinklo) galite matyti mūsų suformuotoje sąskaitoje arba galite stebėti savitarnoje e.ignitis.lt. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkus „Istorija“, „Suvartojimo istorija“, o plačiau apie savitarną ir jos naudas galite pasiskaityti čia.

Svarbu: kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas dvejus metus. Iki 2026 m. kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kaip pateikiamos sąskaitos visuomeninio tiekimo klientams?

Jei esate gaminantis vartotojas, jums elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia, nes turite automatizuotą apskaitą (dvikryptį skaitiklį arba išmanųjį skaitiklį SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną 00.00 valandą.

Sąskaitą nuo kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir jūsų pasirinktu būdu (jei sąskaitos suma didesnė nei 8 eur).

Kaip pateikiamos sąskaitos nepriklausomo tiekimo klientams?

Jei esate gaminantis vartotojas, elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia – jums įrengta automatizuota apskaita (dvikryptis skaitiklis arba išmanusis skaitiklis SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutę dieną, 00.00 valandą. Jūsų skaitiklio rodmenys mus pasiekia automatiškai ir suformuojama sąskaita, kurią galite apmokėti, kaip ir anksčiau, jums patogiausiu būdu.

Sąskaitą nuo kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir paprastu paštu.

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo sąskaitos detalizacija.
 

Ar galima dalį elektrinės galios skirti kitam savo objektui (nutolusiam)?

Taip, dalį elektrinės galios galite skirti kitam savo objektui. Tai padaryti galite ESO savitarnoje. Daugiau informacijos rasite čia.

Ar galima dalį pagamintos elektros energijos skirti kito savininko objektui?

Ne, kito savininko objektui negalima skirti dalies pagamintos elektros energijos. Saulės elektrinė ir nutolęs vartojimo objektas turi priklausyti tam pačiam asmeniui.

Kaip prižiūrėti saulės elektrinę snieguotu laikotarpiu?

Iškritęs gausus sniegas ar apledėję saulės moduliai gali kelti rūpesčių ir klausimų, kaip šaltojo sezono metu reikia prižiūrėti savo saulės elektrinę. Atsakome į daugelį svarbių klausimų ir tikimės, kad informacija jums pravers.

Sniego valymas – nerekomenduojamas
Valant sniegą nuo saulės elektrinės nesudėtinga pažeisti ar sugadinti elektrinės modulius, todėl net ir iškritus gausiam sniegui ir elektrinei generuojant mažiau energijos, valyti jos nerekomenduojame.

Atkreipkite dėmesį, kad:

 • neteisingai šalinant sniegą yra tikimybė pakenkti elektrinės ilgaamžiškumui, galimas eksploatacinių savybių suprastėjimas, stogo dangos sugadinimas – dėl neteisingos priežiūros galite netekti garantijos;
 • žiemos periodu pagaminta elektros energija sudaro tik apie 10 proc. bendros metinės generacijos, kelių dienų praradimas neatpirks nuostolių, kurie galimi praradus garantiją įrangai;
 • esant nors ir minimaliai saulės apšvietai, sniegas dėl modulio įšilimo nuslysta savaime;
 • atlikdami valymo darbus galite susižeisti.

Jei manote, kad sniego svoris gali sugadinti modulius, nesijaudinkite –  moduliai suprojektuoti taip, kad atlaikytų net ir storą sniego sluoksnį. Vidutiniškai moduliai geba atlaikyti 5400 Pa (550 kg/kv. m) statinę ir 2400 Pa (244 kg/kv. m) dinaminę apkrovą.

Svarbu: elektrinės paviršius galima valyti tik šepečiu minkštais šereliais (griežtai draudžiama šalinti sušalusį sniegą ar ledą), o geriausia būtų į pagalbą pasitelkti profesionalus su specialia įranga.
 

Kas yra „Proveržio paketas“?

Tai įstatymų pakeitimų paketas, kuriuo siekiama įgyvendinti sklandžią ir greitą žaliosios energetikos plėtrą, mažinti biurokratinius trukdžius ir perteklinius ribojimus saulės ir vėjo elektrinėms, sukurti palankias sąlygas gaminančių vartotojų skaičiaus augimui, skatinti energetinių bendrijų kūrimąsi bei atliepti gyventojų poreikius.

Kas yra hibridinė elektrinė?

„Proveržio pakete“ įtvirtinta nauja hibridinės elektrinės sąvoka – tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungtos kelios, skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios, elektrinės, arba šios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai (AIEĮ 2 str. 281 d).

Ar galima vienam objektui pirkti elektros energiją iš skirtingų elektrinių?

Taip, galima.

Energetikos ministerijai priėmus teisės aktų pakeitimą „Proveržio pakete“ įteisintos hibridinės elektrinės, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės, pavyzdžiui, vėjo ar saulės elektrinės. Šis pakeitimas galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

 • Jei turite elektrinę ant savo namo stogo, bet jums trūksta papildomos galios, daugiau kW galite įsigyti iš nutolusios elektrinės (ar saulės parko).
 • Vienam adresui jau galima įsigyti saulės parko dalis iš skirtingų vystytojų parkų.
 • Vienam adresui galima priskirti saulės ir vėjo elektrines.
Jei turiu saulės elektrinę ant stogo, ar galiu pirkti ir elektrinės dalį iš saulės parko?

Taip, galite. Gaminantys vartotojai vienai elektros energijos vartojimo vietai gali priskirti kelias elektrines ar elektrinių dalis, nepaisant pastarųjų buvimo vietos (AIEĮ 201 str. 7 d.). Nuostata galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Ar saulės parko galia gali būti didesnė nei įvado leistinoji naudoti galia?

Taip, perkant saulės parko dalį nėra ribojama elektrinės galia pagal objekto įvado galią.

Koks yra gaminančio vartotojo kaupimo laikotarpis?

Grynojo atsiskaitymo (angl. net billing) apskaita vykdoma dviejų metų laikotarpiais. Pirmasis apskaitos laikotarpis prasidėjo 2024 m. sausio 1 d. ir tęsis iki 2026 m. kovo 31 d. Po to, 2026 m. balandžio 1 d. prasidės naujas dviejų metų trukmės apskaitos laikotarpis. Šią tvarką nustato reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204str.

Dvipusės apskaitos (angl. net metering) atveju sukauptų kilovatvalandžių apskaita vykdoma dviejų metų laikotarpiais: nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. kovo 31 d., o nuo 2026 m. balandžio 1 d. prasidės naujas dviejų metų trukmės apskaitos laikotarpis. Šią tvarką reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201str. 2 d. 1 p.

Kaip bus vykdoma apskaita, jei energija bus gaminama skirtingose elektrinėse, tačiau priskiriama vienam objektui?

Hibridinėse elektrinėse į elektros tinklus patiektos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekio apskaita tvarkoma pagal bendrame prijungimo prie elektros tinklų taške esančių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis (AIEĮ 203 str. 2 d.). Nuostata galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Kas yra elektrinės įrengtoji ir leistina generuoti galia?

Elektrinės įrengtoji galia yra saulės modulių suminė galia.

Elektrinės leistina generuoti galia – pagaminta galia, kuri atiduodama į tinklą po prijungimo. Ši galia yra nurodyta ESO savitarnoje, sudarytoje elektrinės įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su jūsų elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose, jei įrengiama elektrinė ant stogo ar žemės namų valdose.

Pavyzdžiui, saulės elektrinės įrengtoji galia yra 5 kW. Jūsų objekte vykstant elektros energijos generacijai t. y. saulėtu paros metu mažiausias elektros vartojimas yra 1,5 kW. Tuomet leistina generuoti galia (didžiausias kiekis, kurį norėsite atiduoti į tinklą) bus 5-1,5 = 3,5 kW.

Kaip bus vykdoma apskaita, jei energija bus gaminama skirtingose elektrinėse ir priskiriama keliems vieno savininko objektams?

Kai gaminančiam vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklauso daugiau negu viena elektros energijos vartojimo vieta, kur jis yra sudaręs elektros energijos tiekimo sutartis su tuo pačiu nepriklausomu elektros energijos tiekėju, šis nepriklausomas elektros energijos tiekėjas užtikrina suminį atsiskaitymą už pagamintą ir į elektros energijos tinklus patiektą bei visose jo vartojimo vietose suvartotą elektros energijos kiekį (AIEĮ 201 str. 71 d.). Nuostata galioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kokia saulės parko galia man bus priskirta?

Saulės parko sutartyje pateikiama įrengtoji saulės elektrinės galia, t.y. saulės modulių suminė galia, kurią įsigijote. APVA parama apskaičiuojama pagal šią galią.

ESO savitarnoje Jums atvaizduojama leistina generuoti galia. Elektrinės leistina generuoti galia – tai pagaminta galia kW, kurią saulės parkas atiduos į ESO tinklą po prijungimo paslaugos įvykdymo.

Kodėl ESO savitarnoje matau mažesę elektrinės galią nei esu nusipirkęs iš saulės parko?

Taip gali nutikti dėl parko įrengtosios ir leistinosios generuoti galių skirtumo. Parko vystytojas, siekdamas didesnio elektrinės efektyvumo ir maksimalaus sugeneruotų kWh kiekio, įrengia didesnės galios elektrinę nei sutartyje su ESO numato atiduoti į tinklus.

APVA parama apskaičiuojama pagal įrengtąją (didesnę) elektrinės galią.

Plačiau apie įrengtąją ir leistiną generuoti galias skaitykite čia

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS savitarnoje galite:

 • Peržiūrėti su suvartojimu susijusią informaciją
 • Stebėti kainas ir jų prognozes
 • Deklaruoti gamtinių dujų apskaitos rodmenis
 • Peržiūrėti su sutarčių vykdymu susijusią informaciją, atsisiųsti sutartis
 • Atsiųsti sąskaitas ir sąskaitų detalizacijas
 • Matyti ir koreguoti įmonės kontaktinę informaciją ir informaciją susijusią su darbuotojų paskyromis
 • Užsakyti papildomas paslaugas
Prisijungti
laptop image