D.U.K

Kur galite kreiptis, jei manote, kad yra pažeidžiamos jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės?

Jei manote, kad jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės buvo pažeistos ar susidūrėte su netinkamu aptarnavimu, prašome mus informuoti Jums tinkamu būdu: 

1. Užpildžius užklausos formą.

2. Paskambinus klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802. Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju nr., skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

3. Atvykus į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Daugiau informacijos galite rasti atmintinėje dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos (PDF), ir UAB „Ignitis“ klientų pretenzijų nagrinėjimo tvarkoje (PDF).

Kur galima rasti daugiau informacijos, susijusios su energetikos sektoriumi?

Europos Komisija yra parengusį bendrąjį, energijos vartotojams skirtą klausimų - atsakymų sąrašą, kuris pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame tinklalapyje

Kur galiu gauti naujausią informaciją apie taikomus planus, mokėjimus už gamtines dujas ir elektros energiją bei kitą informaciją?

Informaciją apie taikomus tarifus, mokėjimus bei kitą aktualią informaciją galite gauti:

  • Savitarnos svetainėje e.ignitis.lt ir (ar);
  • www.ignitis.lt ir (ar);
  • Klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba +370 611 21802 ir (ar);
  • PVM sąskaitose faktūrose ir sutarčių bendrosiose ir specialiosiose dalyse.
  • Atkreipiame dėmesį, kad bendrovė gamtinių dujų apskaitos prietaisų bei kitų techninės priežiūros darbų, susijusių su gamtinėmis dujomis, neatlieka.

Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina - kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.

Kokia yra ginčų sprendimo tvarka?

Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje:  http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/vartotoju-teisiu-apsauga.aspx

Kur galima rasti informaciją apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos?

Daugiau informacijos apie apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos galite rasti:
1. Aplinkos apsaugos agentūra
2. Europos aplinkos agentūra 

Kur galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones?

Daugiau informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rasite:
1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba    
2. Lietuvos energetikos agentūra
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija      
4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
   
  

Kur galima sužinoti rinkos dalyviams svarbią rinkos informaciją

Gamtinių dujų rinkos dalyviams svarbią rinkos informaciją, susijusią su gamtinių dujų tiekimo veikla skelbiama gamtinių dujų rinkos operatoriaus GET Baltic, UAB viešai neatskleistos informacijos teikimo platforma.

Europos Komisijos parengti klausimai - atsakymai energijos vartotojams

Europos Komisija yra parengusį bendrąjį, energijos vartotojams skirtą klausimų - atsakymų sąrašą, kuris pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame tinklalapyje

Informacija apie UAB „Ignitis“ vartotojų švietimą ir konsultavimą energetinio efektyvumo tema

Įgyvendindama Direktyvą Nr. 2012/27/ES, Lietuva siekia nuo 2014 iki 2020 metų sutaupyti beveik 11,674 TWh energijos. Prie to prisideda ir UAB „Ignitis“. 

2018 m. gruodžio 10 d. UAB „Ignitis“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Šiuo susitarimu bendrovė įsipareigojo šviesti ir konsultuoti savo klientus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais ir taip padėti vartotojams sumažinti sunaudojamos energijos kiekį bei energijos vartojimo išlaidas.

Pagal susitarimą 2019 ir 2020 m. bendrovė vykdo savo įsipareigojimus šviečiant savo vartotojus žemiau pateikiamais būdais:

Eil. Nr.

Švietimo ir konsultavimo priemonės pavadinimas

Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis

Planuojama vartotojų tikslinė grupė

2019 m.

Gamtinių dujų tiekimas

1.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

2.

Informacijos skelbimas spaudoje ir spausdiniuose

Sausis - Gruodis

Buitiniai klientai

3.

Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą

Sausis - Gruodis

Verslo ir buitiniai klientai

Elektros energijos tiekimas

1.

Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose

Sausis - Gruodis

Buitiniai klientai

2.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

Bendrosios priemonės

1.

Projektų viešinimo renginys

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

2.

Klientų švietimas ir konsultavimas apie efektyvų energijos vartojimą įmonės tinklalapyje bei kituose informacijos šaltiniuose

Sausis - Gruodis

Visi klientai

2020 m.

Gamtinių dujų tiekimas

1.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

2.

Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose

Sausis - Gruodis

Buitiniai klientai

3.

Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą

Sausis - Gruodis

Verslo ir buitiniai klientai

Elektros energijos tiekimas

1.

Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose

Sausis - Gruodis

Buitiniai klientai

2.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

3.

Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą

Sausis - Gruodis

Buitiniai klientai

Bendrosios priemonės

1.

Projektų viešinimo renginys

Sausis - Gruodis

Verslo klientai

2.

Klientų švietimas ir konsultavimas apie efektyvų energijos vartojimą įmonės tinklalapyje bei kituose informacijos šaltiniuose

Sausis - Gruodis

Visi klientai