Savitarna

Dujos

Sutartys ir objektai

Kaip tapti „Ignitis“ gamtinių dujų verslo klientu?
 1. Objektas, dėl kurio kreipiatės, turi būti prijungtas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo sistemos;
 2. Sudarykite su mumis Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Ką daryti, norint įsivesti dujas?

Prijungti savo objektą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos Jums padės ESO. Dėl gamtinių dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau, nes dujų įvedimo procesas gali užtrukti nuo 6 iki 12 mėnesių.
Registrų centro tinklalapyje regia.lt/zemelapis/ galite pasitikrinti, ar šalia yra nutiestas dujotiekis ir kaip galima prisijungti  prie skirstomojo dujų tinklo. Plačiau apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO interneto svetainėje, kurioje galėsite stebėti gamtinių dujų įvedimo procesą, kai tik pateiksite paraišką ir pasirašysite ESO Prijungimo paslaugos sutartį.

Kas gali sudaryti Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Sutartį sudaryti gali objekto savininkas, savininko įgaliotas asmuo ar kiti teisėtu pagrindu (nuoma, panauda, patikėjimo teisė ir kt.) savininko objektu besinaudojantys asmenys.

Dėl ko verta Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaryti su „Ignitis“?

„Ignitis“, kaip gamtinių dujų tiekimo verslo partnerį, verta rinktis, nes:

 • esame lietuviško kapitalo įmonė;
 • turime ilgametę patirtį, užtikriname patikimumą, skaidrumą;
 • turime diversifikuotą gamtinių dujų tiekimo portfelį;
 • galime pateikti vieningos kainodaros sprendimus 3-jose Baltijos šalyse ir Suomijoje;
 • teikiame profesionalias konsultacijas sutarties sudarymo, energetinio efektyvumo ir kitais naudojimosi paslauga (-omis) metu iškilusiais klausimais.

Kaip gauti komercinį pasiūlymą gamtinių dujų tiekimui ir / ar sudaryti Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Gamtinių dujų pasiūlymą verslui gaukite užpildę šią formą. Optimaliai jūsų poreikiams pritaikytą gamtinių dujų tiekimo pasiūlymą jums pateiksime per 2 darbo dienas.

Jeigu norite sudaryti sutartį, prašome užpildyti prašymo formą. Per 2-5 darbo dienas jums pateiksime Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį pasirašymui. Sutartį atsiųsime prašymo formoje jūsų pateiktu el. pašto adresu.

Kokių dokumentų reikia Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti?

Sutarčiai sudaryti reikalingi šie dokumentai:

 • nuosavybę patvirtinantis Nekilnojamojo turto registro išrašas arba nuomos, panaudos sutartis ar kt., jei patalpos nuomojamos;
 • pirminio gamtinių dujų paleidimo atveju – ESO pažyma apie dujų sistemų parengimą sujungimui (ESO pažyma nereikalinga, jeigu prašymo formoje sutiksite, kad šią pažymą gautų „Ignitis“);
 • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas, jei keičiasi savininkas;
 • juridinių asmenų registro išrašas;
 • įgaliojimas, jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo.

Svarbu. Greičiau ir paprasčiau pateikti reikiamus dokumentus jums padės mūsų paruošta prašymo sudaryti sutartį forma. Užpildykite ją.

Kaip pasirašyti gautą Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Gautą sutartį prašome pasirašyti jums patogiu būdu:

 1. e. parašu: esamiems klientams prisijungus prie verslo klientų savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sutartys ir objektai;
 2. fiziniu parašu: grąžinus vieną pasirašytos sutarties Specialiosios dalies egzempliorių el. paštu [email protected];
 3. jeigu el. pašto neturite – sutartį jums atsiųsime paprastu paštu.

Rekomenduojame naudotis verslo klientų savitarnos svetaine mano.ignitis.lt, nes savo paskyroje galėsite ne tik pasirašyti sutartį, bet ir valdyti sutarties duomenis (stebėti suvartojimą, kainas ir jų prognozę, užsisakyti reikalingas pažymas ir paslaugas, deklaruoti skaitiklių rodmenis ir kt.).

Kokie Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties parengimo, įsigaliojimo ir galiojimo terminai?

Gavę jūsų prašymą sudaryti sutartį, ją parengsime per 2-5 darbo dienas (sudarymo mokesčiai netaikomi).

 • jeigu objekte gamtinės dujos nėra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo dujų pajungimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą ESO pajungti gamtines dujas objekte pateiksime tik gavę jūsų pasirašytą sutartį;
 • jeigu objekte dujos jau yra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo jos sudarymo dienos;
 • gamtinės dujos bus tiekiamos sutartyje numatytą laikotarpį. Sutartis galioja iki joje numatytos galiojimo dienos arba iki jos nutraukimo dienos, jeigu šalys taip susitaria.
   
Kokiais atvejais gamtines dujas galiu įsigyti buitinių vartotojų tarifais?

Sudarant Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, verslo klientui (daugiabučio namo bendrijai, administratoriui ir pan.) gali būti taikomi buitiniam vartotojui skirti tarifai, jeigu klientas el. paštu adresu [email protected]:

 • pateikia VĮ Registrų centro išrašą „Butų (patalpų) sąrašas pastate“, ir 
 • patvirtina, kad pastate butų su buto naudojimosi paskirtimi: „Gyvenamųjų patalpų šildymas“ (toliau – GPŠ) yra daugiau kaip 50 proc. viso pastato bendro ploto. 

Atkreipiame dėmesį, kad nėra vertinama, ar buto savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, pastate vykdantis komercinę veiklą.

Patvirtinimo teksto pavyzdys:

Aš, [vardas, pavardė], einantis namo administratoriaus / bendrijos [„pavadinimas“] [pareigų pavadinimas] pareigas, patvirtinu, kad mano administruojamo (-ų) daugiabučio namo (-ų) naudojimo paskirtis butuose sudaro gyvenamąją (butų) paskirtį:

 1. adresu [adresas],  [procentai] proc. viso minėto daugiabučio namo naudingojo ploto. Pastato unikalus numeris: [numeris]. Pastato bendras plotas [kvadratiniai metrai] kv. m.
 2. adresu [adresas],  [procentai] proc. viso minėto daugiabučio namo naudingojo ploto. Pastato unikalus numeris: [numeris]. Pastato bendras plotas [kvadratiniai metrai] kv. m.
 3. <...>.

Šaltinis: VĮ Registrų centro išrašas „Butų (patalpų) sąrašas pastate“.

Jeigu klientas pateikia informaciją, kad GPŠ yra mažiau kaip 50 proc. viso pastato bendro ploto, sudaroma standartinė verslui taikoma Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

Kaip galiu perrašyti sutartį naujam savininkui? Kokius dokumentus turiu pateikti?

Perrašyti sutarties naujam savininkui negalite. 

Naujas savininkas ar jo įgaliotas atstovas į „Ignitis“ turi kreiptis pats, pateikti prašymą sudaryti sutartį ir prisegti sutarties sudarymui reikalingus dokumentus. 

Daugiau informacijos apie sutarties sudarymo eigą rasite čia.
 

Ar nuomos sutartis, kuri yra ilgesnė nei metai, turi būti užregistruota VĮ Registrų centre? Kas bus tuo atveju, jeigu registracija nebus atlikta?

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.478 str. nuostatomis:

 • nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė;
 • nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre.

Tuo atveju, kai nuomos sutartis, kuri yra ilgesnė nei vieneri metai, nėra užregistruota VĮ Registrų centre, gali būti, kad negalėsite norimam (-iems) objektui (-ams) sudaryti Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties, tačiau tai nereiškia, kad nuomos sutartis nėra galiojanti.

Kur galiu rasti informaciją, kokie objektai / dujų pristatymo vietos yra įtraukti į sutartį?

Su „Ignitis“ klientas sudaro Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu yra parduodamos gamtinės dujos ir teikiamos jų perdavimo bei skirstymo paslaugos visiems kliento objektams / dujų pristatymo vietoms.
Objektų / dujų pristatymo vietų sąrašas pateikiamas sutarties specialiosios dalies priede Nr. 1, kurį galite rasti „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sutartys (informacija, kaip prisijungti prie savitarnos svetainės, pateikiama čia).

Mokėtina suma PVM sąskaitoje faktūroje yra apskaičiuojama pagal visuose objektuose suvartotą gamtinių dujų kiekį.
Informaciją apie atskirai pagal objektus apskaičiuotas ir priskaitytas sumas pateikiame PVM sąskaitos faktūros ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje), kurią kartu su PVM sąskaita faktūra už  gamtines dujas ir su jomis susijusias paslaugas, pateikiame „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai.

Kaip į esamą sutartį įtraukti papildomą (-us) objektą (-us)?

Įtraukti papildomą (-us) objektą (-us) į jau sudarytą Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį labai paprasta – tereikia atsiųsti prašymą  el. paštu adresu [email protected].

Įprastas papildomo (-ų) objekto (-ų) įtraukimo į sutartį terminas yra 2 darbo dienos (objektas (-ai) gali būti įtrauktas (-i) į esamą sutartį arba sudaroma nauja sutartis su „Ignitis“). Naujo dujų prijungimo atveju: objektą (-us) prie skirstymo sistemos ESO prijungs per 5 darbo dienas. Ši paslauga yra mokama, jos dydį ESO apskaičiuoja individualiai.

Informacija apie aktualų objektų sąrašą pateikiama čia.

Jeigu objekte (-uose), kurį (-iuos) norite įtraukti į esamą sutartį, gamtinės dujos dar nėra tiekiamos, visų pirma, turite susisiekti su ESO dėl jų prijungimo prie skirstymo sistemos. Plačiau rasite čia.
 

Kaip iš esamos sutarties išbraukti objektą (-us)?

Išbraukti objektą (-us) iš Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties labai paprasta – tereikia atsiųsti prašymą  el. paštu adresu: [email protected]

Įprastas objekto (-ų) išbraukimo iš sutarties terminas yra 2 darbo dienos. Jeigu objekte gamtinės dujos vartojamos nebus (laikinai ar visam laikui), objektą (-us) nuo skirstymo sistemos ESO atjungs per 5 darbo dienas. Atjungimo paslauga yra mokama, plačiau ESO interneto svetainėje

Tuo atveju, jeigu iš sutarties išbraukiamas vienintelis / paskutinis likęs objektas, bus nutraukiama ir sutartis. Norint, kad nebūtų taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai, reikalinga pateikti dokumentus, tokius, kaip nuosavybės perleidimo dokumentai, nuomos sutartis, panaudos sutartis ar pan., t. y. tokius, kurie informuotų / įrodytų teisės valdyti ar naudoti objektą (-us) pasibaigimą.

Informacija apie aktualų objektų sąrašą pateikiama čia.

Kaip galėčiau apskaičiuoti planuojamą suvartoti gamtinių dujų kiekį?

Planuojamas suvartoti gamtinių dujų kiekis gali būti nustatomas atsižvelgiant į: 

 • gamtinių dujų vartojimo paskirtį;
 • apšildomo pastato plotą;
 • energijos vartojimo efektyvumo klasę; 
 • dujinių prietaisų galingumą;
 • sezoniškumą (vartojimas tolygus, šildymo sezono metu, netendencingas).

Vienas paprasčiausių būdų apskaičiuoti planuojamą gamtinių dujų kiekį yra skaičiavimas pagal patalpos (objekto) plotą, kai gamtinės dujos vartojamos šildymui (6 mėnesiams): 100 m2 plotui reikalinga ~ 16,2 MWh/metus (~ 1550 m3) gamtinių dujų (po 2,7 MWh sausio, vasario, kovo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais).

Kaip nusistatyti ilgalaikius perdavimo pajėgumus? Kiek mokėsiu, jeigu juos viršysiu?

Reikalingi ilgalaikiai perdavimo pajėgumai yra nustatomi pagal per kalendorinius metus planuojamą suvartoti gamtinių dujų kiekį, kuris dalinamas iš mėnesio dienų skaičiaus (vidutiniškai 30) ir dauginamas iš koeficiento 1,2. Koeficientas apsaugo klientus nuo papildomų mokesčių už perdavimo pajėgumų viršijimą.

Kiek per mėnesį galiu vartoti gamtinių dujų ir neviršyti užsakytų ilgalaikių perdavimo pajėgumų dydžio?

Pavyzdžiui, Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje užsakytų ilgalaikių perdavimo pajėgumų dydis yra 10 MWh/parą/metus. Per mėnesį galimas suvartoti gamtinių dujų kiekis yra: 10 x mėnesio dienų skaičius. Jeigu gamtinių dujų vartojimas viršija apskaičiuotą kiekį, šis vienkartinis viršijimas PVM sąskaitoje faktūroje pateikiamas atskira eilute, kur už viršytus perdavimo pajėgumus taikomas konkretaus mėnesio trumpalaikių paros pajėgumų įkainis. Informaciją apie trumpalaikių paros pajėgumų įkainius galite rasti perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ interneto svetainėje.

Kaip galiu padidinti / sumažinti nustatytus ilgalaikius perdavimo pajėgumus?

Metų eigoje mažinti užsakyto ilgalaikių perdavimo pajėgumų dydžio negalima, didinti – galima. Ilgalaikius perdavimo pajėgumus galime didinti, gavus jūsų laisvos formos prašymą el. paštu adresu [email protected]. Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai gali būti didinami nuo ateinančio ataskaitinio laikotarpio 1-os dienos. Įprastai prašymus dėl ilgalaikių perdavimo pajėgumų didinimo įgyvendiname per 2 darbo dienas.

Kaip galiu koreguoti nustatytus / deklaruotus vartojimo pajėgumus?

Nustatyto / užsakyto vartojimo pajėgumų dydžio metų eigoje keisti negalima, išskyrus atvejus:

 • kai pasikeičia objekto savininkas;
 • kai didinamas kliento apskaitos sistemos galingumas;
 • force majeure aplinkybės. 

Išimtis: Klientai, turintys kasdienės apskaitos objektą su įrengta telemetrija, iki lapkričio 15 d. gali pakoreguoti užsakytus vartojimo pajėgumus ateinantiems metams el. paštu atsiuntus raštą ESO, tiekėjui ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai su aiškiais argumentais, dėl ko yra poreikis koreguoti jau užsakytus vartojimo pajėgumus.

Kodėl gavau priminimą dėl nepasirašytos sutarties?

Tuo atveju, jeigu su jumis kontaktavo „Ignitis“ pardavimų komandos atstovas ir suderino Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties pagrindines sąlygas, su kuriomis jūs sutikote, jums jūsų nurodytu el. paštu buvo išsiųsta paruošta sutarties specialioji dalis. 

Sutartis pasirašoma:

 • „Ignitis“ savitarnos svetainėje e.ignitis.lt → Verslui → Dujų savitarna → Sutartys. Šiuo būdu pasirašytos sutarties mums grąžinti nereikia arba
 • fiziniu parašu, vieną pasirašytos sutarties egzempliorių atsiuntus mums el. pašto adresu [email protected].

Jeigu jūsų pasirašytos sutarties per 3 darbo dienas negavome, siunčiamas pirmasis priminimas. Priminimai siunčiami sistemiškai tol, kol:

 • gauname jūsų pasirašytą sutartį arba 
 • tiekėjo keitimo atveju yra likusi ne mažiau kaip 21 kalendorinė diena iki gamtinių dujų pardavimo laikotarpio pradžios, numatytos sutartyje, arba 
 • kai informuojate, kad sutarties su „Ignitis“ nebeketinate sudaryti.

Pastaruoju atveju prašome kaip įmanoma skubiau informuoti mus el. paštu adresu: [email protected].

Kaip galiu nutraukti sutartį? Kokie taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai?

Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo. 

Norint nutraukti sutartį, tereikia atsiųsti prašymą el. paštu adresu: [email protected]. Gavus jūsų prašymą, įvertinsime, ar neturi būti taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai (pvz., objekto pardavimo atveju mokesčiai nėra taikomi), jeigu taikomi, apskaičiuosime jų dydį. Sutartyje yra numatyti 2-jų tipų sutarties nutraukimo mokesčiai: 1-ieji – už sutarties nutraukimą, 2-ieji – už užsakytus ilgalaikius / trumpalaikius perdavimo pajėgumus iki jų galiojimo pabaigos. 

Svarbu. Kaip numatyta teisės aktuose ir sutartyje, informuoti tiekėją apie sutarties nutraukimą reikia kaip įmanoma skubiau, tačiau ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos. Tuo atveju, jeigu šio termino nėra laikomasi, tiekėjas sutarties nutraukimą gali įvykdyti 1 mėnesiu vėliau nei buvo nurodyta prašyme.

Daugiau informacijos apie sutarties nutraukimą rasite Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties bendrojoje dalyje. 

Ar galiu gauti informaciją apie nuomininkų atsiskaitymus?

Jeigu Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis sudaryta su nuomininku, objekto savininkui informacija apie atsiskaitymus nėra teikiama.

Kada bus pajungtos gamtinės dujos (naujas vartotojas)?

Grąžinus pasirašytą Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, iki kitos darbo dienos pabaigos pateikiame prašymą ESO dėl gamtinių dujų pajungimo. Apmokėjus sąskaitą už dujų pirminio paleidimo paslaugą, ESO pajungti gamtines dujas turi per 5 darbo dienas. Plačiau ESO interneto svetainėje.

Noriu nutraukti gamtinių dujų sutartį ir demontuoti apskaitos prietaisą, kiek tai kainuoja?

Informacija apie Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties nutraukimą ir taikomus mokesčius pateikiama čia. Laikino gamtinių dujų atjungimo, pajungimo bei atjungimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainiai pateikiami ESO interneto svetainėje.

Kokia yra kaina už gamtinių dujų tiekimo pajungimą / atjungimą?

Laikino gamtinių dujų atjungimo, pajungimo bei atjungimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainiai pateikiami ESO interneto svetainėje.

Kokius dokumentus turiu pateikti dėl įmonės reorganizacijos?

Jeigu įmonė yra / bus reorganizuojama, turite pateikti šią informaciją el. paštu adresu [email protected]:

 • informaciją, kad reorganizacija įvyko / įvyks (raštai, nutarimai ir pan.);
 • datą, kada reorganizacija įvyko / įvyks;
 • su reorganizacija, susijusių šalių dokumentus.
Kaip konvertuojamas gamtinių dujų kiekis iš m3 į kWh?

Apytiksliai 1 000 m3 = 10,5 MWh (10 500 kWh).
Arba 10 MWh = 952 m3.
 

Planai, tarifai, kainos

Kokius gamtinių dujų tiekimo planus siūlo „Ignitis“ verslui?

Verslo klientams siūlome 2 gamtinių dujų tiekimo planus:

 • Lanksti kaina
  Tinkamas norintiems gauti geriausią galimą dujų kainą pagal esamą situaciją rinkoje.
 • Fiksuota kaina
  Tinkamas norintiems tiksliai planuotis išlaidas už gamtines dujas.

Visus „Ignitis“ gamtinių dujų pasiūlymus verslui rasite čia
Jeigu nežinote, kokį gamtinių dujų tiekimo planą pasirinkti, atsakykite į kelis klausimus čia ir mes per 2 darbo dienas pateiksime jums pasiūlymą.

Kas yra „Lanksti kaina“ ir kaip ji apskaičiuojama?

Išsami informacija apie šį planą yra pateikiama čia.

Kas yra „Fiksuota kaina“ ir kaip ji apskaičiuojama?

Išsami informacija apie šį planą yra pateikiama čia.

Kokia gamtinių dujų tiekimo kaina yra taikoma daugiabučio namo bendrijai, administratoriui ir / ar jungtinės veiklos dalyviui?

Sudarant Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, verslo klientui (daugiabučio namo bendrija, administratorius ir pan.) gali būti taikomi buitiniam vartotojui skirti tarifai, jeigu klientas el. paštu adresu [email protected]:

 • pateikia VĮ Registrų centro išrašą „Butų (patalpų) sąrašas pastate“, ir 
 • patvirtina, kad pastate butų su buto naudojimosi paskirtimi: „Gyvenamųjų patalpų šildymas“ (toliau – GPŠ) yra daugiau kaip 50 proc. viso pastato bendro ploto. 

Atkreipiame dėmesį, kad nėra vertinama, ar buto savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, pastate vykdantis komercinę veiklą.

Patvirtinimo teksto pavyzdys:

Aš, [vardas, pavardė], einantis namo administratoriaus / bendrijos [„pavadinimas“] [pareigų pavadinimas] pareigas, patvirtinu, kad mano administruojamo (-ų) daugiabučio namo (-ų) naudojimo paskirtis butuose sudaro gyvenamąją (butų) paskirtį:

 1. adresu [adresas],  [procentai] proc. viso minėto daugiabučio namo naudingojo ploto. Pastato unikalus numeris: [numeris]. Pastato bendras plotas [kvadratiniai metrai] kv. m.
 2. adresu [adresas],  [procentai] proc. viso minėto daugiabučio namo naudingojo ploto. Pastato unikalus numeris: [numeris]. Pastato bendras plotas [kvadratiniai metrai] kv. m.
 3. <...>.

Šaltinis: VĮ Registrų centro išrašas „Butų (patalpų) sąrašas pastate“.

Jeigu klientas pateikia informaciją, kad GPŠ yra mažiau kaip 50 proc. viso pastato bendro ploto, sudaroma standartinė verslui taikoma Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

Skaitiklio rodmenų deklaravimas

Kada ir kaip deklaruoti gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenis?

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso (skaitiklio, korektoriaus) rodmenis turite deklaruoti „Ignitis“ nuo einamojo mėnesio 20 d. iki kito mėnesio 1 darbo dienos 21:00 val.

Svarbu. Jeigu jūsų gamtinių dujų objekte yra įrengtas dujų korektorius, rodmenį reikia deklaruoti vadovaujantis šio prietaiso (ne skaitiklio) koreguotais duomenimis.

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenis galite deklaruoti jums patogiu būdu:

Atkreipiame dėmesį, jeigu jūsų objekte yra įrengta automatizuota apskaita (telemetrija), jums nereikia deklaruoti apskaitos prietaiso rodmenų. Rodmenys automatiškai pateikiami „Ignitis“, pagal kuriuos išrašoma PVM sąskaita faktūra.

Jeigu savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skilties Paslaugų valdymas poskiltyje Laikinas nevartojimas esate užsakęs laikino gamtinių dujų nevartojimo paslaugą, apskaitos prietaiso rodmenų deklaruoti nereikia. Plačiau apie šią paslaugą rasite čia.

Kas nutiks, jeigu pamiršau deklaruoti gamtinių dujų skaitiklio rodmenis?

Praleidus deklaravimo laikotarpį ir savitarnos svetainėje mano.ignitis.lt nepasirinkus Laikino nevartojimo paslaugos, ESO pagal patvirtintą metodiką nustatys jums vidutinį gamtinių dujų kiekio vartojimą, vadovaujantis istoriniais 3 metų to paties mėnesio individualiais vartojimo kiekiais ir koeficientu.

Svarbu žinoti:

 • apskaitos prietaiso rodmuo NUO gali nesutapti dėl įvairių priežasčių (nedeklaravus, ESO pritaikė vidurkį; ESO įvykdė kontrolinį rodmenų nurašymą ir patikslino rodmenis bei kt.). Paskutinį užfiksuotą rodmenį rekomenduojame pasitikrinti savitarnos svetainėje mano.ignitis.lt.
 • jeigu jūsų apskaitos prietaisas persisuko ar buvo pakeistas, deklaruokite naujai matomą rodmenį. Susidariusią permoką ar nepriemoką įvertinsime kito mėnesio sąskaitoje.
Jeigu gamtinių dujų laikinai nevartoju, ar turiu deklaruoti apskaitos prietaiso rodmenis?

Jeigu savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skilties Paslaugų valdymas poskiltyje Laikinas nevartojimas esate užsakę laikino gamtinių dujų nevartojimo paslaugą, apskaitos prietaiso rodmenų deklaruoti nereikia ir ESO jums nepritaikys vidutinio gamtinių dujų kiekio vartojimo.

Laikino gamtinių dujų nevartojimo paslaugos sąlygos:

 • taikoma tik klientams su nekasdienės apskaitos vieta, kur nėra įrengta telemetrija;
 • tinkama žiemos laikotarpiu gamtines dujas vartojantiems verslo klientams;
 • vėliausiai paslauga gali būti užsakyta iki atitinkamo mėnesio paskutinės dienos (imtinai). Pavyzdžiui, balandžio 30 dieną ši paslauga gali būti užsakoma laikotarpiui nuo balandžio 1 dienos iki rugsėjo 30 d.;
 • paslauga yra nemokama;
 • paslauga taikoma tokį laikotarpį, kokį pasirinko klientas, tačiau turi prasidėti nuo mėnesio pirmos dienos ir baigtis paskutinę mėnesio dieną (imtinai);
 • klientas gamtinių dujų nevartojimo pabaigos datą gali keisti, tačiau ne vėliau kaip prieš parą iki nurodytos gamtinių dujų nevartojimo pabaigos datos;
 • laikino nevartojimo metu klientas gaus PVM sąskaitas faktūras ir turės atsiskaityti tik už šias perdavimo paslaugas: užsakytus ilgalaikius ir / ar trumpalaikius perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus.
Dėl kokių priežasčių negaliu deklaruoti gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenų?

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso (skaitiklio, korektoriaus) rodmenų galite negalėti deklaruoti dėl šių dažniausiai pasitaikančių priežasčių:

 • neprasidėjęs deklaravimo laikotarpis;
 • pasibaigęs deklaravimo laikotarpis;
 • esate užsakę ir neatsisakę „Laikino dujų nevartojimo paslaugos“. Atsisakyti / užsisakyti šią paslaugą galite savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skilties Paslaugų valdymas poskiltyje Laikinas nevartojimas;
 • konkrečiam objektui jau yra atliktas gamtinių dujų vartojimo rodmenų deklaravimas;
 • gamtinių dujų suvartojimas užfiksuotas po ESO inžinieriaus atlikto apskaitos prietaiso rodmenų nurašymo;
 • neturite nei vieno nekasdienės apskaitos objekto.

Atkreipiame dėmesį, kad gamtinių dujų vartojimo rodmenis turite deklaruoti nuo einamojo mėnesio 20-os dienos iki kito mėnesio 1-os darbo dienos 21:00 val.

Kokiais atvejais yra apskaičiuojamas vidutinis gamtinių dujų kiekio vartojimas? Kas ir kaip jį apskaičiuoja?

Vidutinis gamtinių dujų kiekio vartojimas yra taikomas tuomet, kai „Ignitis“ negauna duomenų apie deklaruotus apskaitos prietaiso (skaitiklio, korektoriaus) rodmenis nekasdienės apskaitos vietoje (-ose) nuo einamojo mėnesio 20-os iki kito mėnesio 1-os darbo dienos 21:00 val. ir klientas „Ignitis“ savitarnos svetainėje mano.ignitis.lt nėra užsakęs Laikino nevartojimo paslaugos paslaugos.

Daugiau informacijos apie apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimą rasite čia, o apie Laikino nevartojimo paslaugą – čia.

 • Vidutinis suvartotas gamtinių dujų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis istoriniais paskutinių 3-jų metų to paties laikotarpio (mėnesio) gamtinių dujų vartojimo duomenimis. Pavyzdžiui, 2021-04 klientas suvartojo 100 m3 gamtinių dujų, 2020-04 – 80 m3, o 2019-04 – 90 m3. Šiuo atveju klientui už 2022 04 būtų nustatytas vidurkis: (100+80+90)/3 = 90 m3, kuris yra dauginamas iš ESO nustatytos santykinio gamtinių dujų suvartojimo dalies (koeficiento). Detalus šio koeficiento apskaičiavimas pateikiamas ESO naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėse čia.
 • Vidutinis gamtinių dujų suvartojimas gali būti pritaikytas ne daugiau kaip už 3 iš eilės einančius mėnesius, o vėliau tiekėjo prašymu ESO atlieka neeilinį apskaitos prietaiso (-ų) patikrinimą, kuris yra apmokestinamas. Mokėtina suma įtraukiama į bendrą klientui pateikiamą PVM sąskaitą faktūrą atskira eilute.
 • Klientui kiekvieną mėnesį yra siunčiamas priminimas apie apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimą arba „Laikino dujų nevartojimo“ paslaugos užsakymą bei apie tai, kad 3 mėnesį iš eilės nedeklaravus apskaitos prietaiso rodmenų, bus vykdomas neeilinis skaitiklio rodmenų patikrinimas ir nurašymas.
 • Teisė taikyti vidutinį gamtinių dujų suvartojimą yra numatyta teisės aktuose ir Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties bendroje dalyje.

Sąskaitos ir atsiskaitymas

Kada ir kaip gausiu PVM sąskaitą faktūrą už gamtines dujas?

PVM sąskaitą faktūrą už gamtines dujas, jų perdavimą ir skirstymą pateikiame ne vėliau kaip kito mėnesio 10-ą kalendorinę dieną šiais būdais:

Kaip atlikti mokėjimą už gamtines dujas?

Už gamtinių dujų tiekimą ir susijusių paslaugų teikimą rekomenduojame atsiskaityti mano.ignitis.lt savitarnos svetainėje.

Jei negalite atlikti mokėjimo per savitarną, galite atsiskaityti ir kitais būdais:

 • atlikdami bankinį pavedimą į vieną iš žemiau pateikiamų atsiskaitomųjų sąskaitų.
  • SEB BANKAS AB LT44 7044 0600 0799 3076
  • „Swedbank“AB LT79 7300 0100 9728 9828
  • Luminor Bank AB LT77 2140 0300 0342 9927
 • naudodamiesi Elektroninės sąskaitos (E. sąskaita) paslaugomis, prisijungus prie savo interneto banko ir pasirinkus automatinio sąskaitos apmokėjimo būdą.

Kaip atsiskaityti:

 • prisijungus prie savo interneto banko ir pasirinkus automatinio sąskaitos apmokėjimo būdą.
 • mokėkite PVM sąskaitoje faktūroje, laukelyje „Mokėtina suma“, pateikiamą mokėtiną sumą.

Mokėjimo paskirtyje nurodykite PVM sąskaitos faktūros serijos numerį.

Kaip teisingai pateikti sąskaitos serijos numerį mokėjimo paskirtyje?

Siekiant užtikrinti sklandų ir aiškų sąskaitų apmokėjimo procesą, prašome, apmokant sąskaitas mokėjimų paskirtyje nurodyti sąskaitos serijos numerį. Vienu pavedimu apmokant keletą sąskaitų, reikia nurodyti kiekvienos iš jų serijos numerį. Sąskaitos serijos numeris yra pateiktas ant sąskaitos, jį sudaro trys raidės ir šeši skaitmenys (pvz. INI123456).

Teisingo sąskaitos serijos numerio pateikimo pavyzdys:

 • INI000000 – kai apmokama viena sąskaita.
 • INI000000; INK999999 – kai apmokamos kelios sąskaitos, pateikiami kiekvienos sąskaitos serijos numeriai, juos atskiriant kabliataškiu.

Dažniausios klaidos pateikiant sąskaitos numerį:

 • Už dujas – nepateiktas sąskaitos serijos numeris.
 • NI 234567 – pateiktas ne visas sąskaitos serijos numeris.
 • Nr. 513846 – pateiktas neteisingai sąskaitos serijos numeris.
 • INI000000, 234567 – sąskaitų serijų numeriai atskirti kableliu, o ne kabliataškiu, be to nurodytas ne visas antrosios sąskaitos serijos numeris.
Kodėl gavau PVM sąskaitą faktūrą, jei gamtinių dujų nevartojau?

Galimos šios priežastys:

 1. Sudarius Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, jums „Ignitis“ užtikrina ne tik gamtinių dujų tiekimo, bet ir jų perdavimo ir skirstymo paslaugas. Klientams pateikiama PVM sąskaita faktūra už šias dedamąsias:
  • gamtinių dujų pardavimas: atsakinga „Ignitis“. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal suvartotą gamtinių dujų kiekį;
  • gamtinių dujų perdavimo paslauga: paslaugą teikia gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal suvartotą gamtinių dujų kiekį;
  • gamtinių dujų ilgalaikių / trumpalaikių perdavimo pajėgumų dedamoji: priklauso gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal kliento užsakytus ilgalaikius / trumpalaikius perdavimo pajėgumus, numatytus sutartyje. Mokėtinos sumos už šiuos pajėgumus yra skaičiuojamos visus metus, nepaisant to, ar gamtinės dujos buvo vartojamos, ar ne. Taip yra dėl to, kad klientui visiems metams yra rezervuojamas gamtinių dujų kiekis, kuriuo jis gali / turi teisę naudotis (tapatu su elektros energijos paslaugos leistina galia) ir už kurį klientas kas mėnesį turi sumokėti metams taikomą pajėgumų kainą, padalintą iš 12 mėnesių (tos pačios nuostatos taikomos ir trumpalaikiams perdavimo pajėgumams);
  • gamtinių dujų vartojimo pajėgumų (perdavimo) dedamoji: taip pat priklauso gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal gamtinių dujų pristatymo vietai užsakytus / nustatytus vartojimo pajėgumus, numatytus sutartyje. Mokėtinos sumos už šiuos pajėgumus taip pat yra skaičiuojamos visus metus, nepaisant to, ar gamtinės dujos buvo vartojamos, ar ne. Taip yra dėl to, kad klientui visiems metams yra rezervuojamas gamtinių dujų kiekis, kuriuo jis gali / turi teisę naudotis ir už kurį klientas kas mėnesį turi sumokėti metams taikomą pajėgumų kainą, padalintą iš 12 mėnesių;
  • gamtinių dujų vartojimo pajėgumo (suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo) dedamoji: priklauso gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ ir Klaipėdos SGD terminalo operatoriui AB „Klaipėdos nafta“. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal jau minėtus gamtinių dujų pristatymo vietai užsakytus / nustatytus vartojimo pajėgumus, numatytus sutartyje. Mokėtinos sumos už šiuos pajėgumus taip pat yra skaičiuojamos visus metus, nepaisant to, ar gamtinės dujos buvo vartojamos, ar ne. Taip yra dėl to, kad klientui visiems metams yra rezervuojamas gamtinių dujų kiekis, kuriuo jis gali / turi teisę naudotis ir už kurį klientas kas mėnesį turi sumokėti metams taikomą pajėgumų kainą, padalintą iš 12 mėnesių, taip prisidėdamas prie SGD terminalo išlaikymo kaštų padengimo;
  • gamtinių dujų skirstymo paslauga: paslaugą teikia gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius ESO. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal suvartotą gamtinių dujų kiekį;
  • akcizas gamtinėms dujoms: VMI dedamoji. Taikoma pagal akcizų įstatymą. Mokėtina suma apskaičiuojama pagal suvartotą gamtinių dujų kiekį.
 2. nedeklaravus gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenų ir neužsakius Laikino dujų nevartojimo paslaugos, buvo pritaikytas vidutinis gamtinių dujų kiekio vartojimas, apie kurį plačiau rasite čia.
Kur galiu rasti PVM sąskaitos faktūros išklotinę?

PVM sąskaitos faktūros ataskaitą (detalizaciją / išklotinę) pateikiame kartu su PVM sąskaita faktūra „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai.

Kodėl gavau PVM sąskaitą faktūrą su ženkliai didesne / mažesne mokėtina suma?

Galimos kelios priežastys:

 • jūs gamtines dujas įsigyjate, taikant lanksčios kainos planą pagal Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje numatytą gamtinių dujų biržos indeksą. Šiuo atveju beveik visa gamtinių dujų kainos dalis yra kintanti ir priklauso nuo didmeninės gamtinių dujų rinkos kainos. Ši kaina kiekvieną mėnesį kinta (didėja ar mažėja), taigi mokėtina suma už gamtinių dujų tiekimą gali skirtis, o skirtumas gali būti ženklus.
  Minėtai didmeninės gamtinių dujų rinkos kainos daliai „Ignitis“ neturi įtakos. Kainos pokyčius lemia tokie veiksniai kaip: Europoje ir kitose pasaulio šalyse besiklostančios situacijos, susijusios su energetika, geopolitinė padėtis, permainingos oro sąlygos, suskystintų gamtinių dujų paklausos ir pasiūlos sąlygos, naftos kainos, klientų vartojimo intensyvumas ir pan.;
 • neatsiskaitėte už ankstesnį (-ius) ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius). Jeigu mokėjimą buvote atlikę, tačiau pinigai už gamtines dujas nebuvo užskaityti, prašome atsiųsti sumokėtos sumos pavedimo kopiją el. paštu adresu: [email protected] – atvejį išnagrinėsime ir patikslinsime mokėtiną sumą;
 • neteisingai deklaravote gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenį;
 • nedeklaravote apskaitos prietaiso rodmens (-ų) ir ESO priskaitė vidutinį suvartotą gamtinių dujų kiekį, kuris gali būti ženkliai didesnis / mažesnis už faktinį jūsų suvartotą gamtinių dujų kiekį.
Kodėl gaunu vieną PVM sąskaitą faktūrą, jeigu turiu daugiau nei vieną objektą? Kur galiu rasti informaciją apie atliktus priskaitymus atskirai pagal objektus?

Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis yra sudaroma ir jos sąlygos taikomos visiems kliento objektams. Dėl šios priežasties mokėtina suma PVM sąskaitoje faktūroje yra apskaičiuojama pagal visuose objektuose suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Informaciją apie atskirai pagal objektus apskaičiuotas ir priskaitytas sumas pateikiame PVM sąskaitos faktūros ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje), kurią kartu su PVM sąskaita faktūra už  gamtines dujas, pateikiame „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai.

Kodėl turiu mokėti depozitą? Kaip galiu sumokėti depozitą? Kaip galiu sumokėtą depozitą susigrąžinti?

Prieš sudarant Gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį ar sutarties eigoje „Ignitis“ vertina kliento mokumo riziką, kreditingumą ir turi teisę prašyti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – depozito:

 • identifikavus mokumo rizikos padidėjimą;
 • gavus išorinių kreditingumą vertinančių bendrovių rekomendacijas dėl kliento kreditingumo bei mokumo;
 • įvertinus pateiktas finansines ataskaitas ir paaiškėjus, kad jų rodikliai neatitinka nustatytų ir reikalaujamų rodiklių;
 • ilgiau kaip 5 darbo dienas vėluojant apmokėti PVM sąskaitą faktūrą ar kitokį mokėjimo dokumentą, išrašytą pagal sutartį,
 • paaiškėjus, kad yra pradėta bankroto, restruktūrizavimo, reorganizavimo ar likvidavimo procedūra,
 • paaiškėjus, kad jau pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių vertė sumažėjo;
 • laiduotojui ar garantui tapus nemokiam ar nepriimtinam „Ignitis“;
 • pablogėjus kliento ūkinei ir finansinei būklei;
 • atsiradus (paaiškėjus) kitoms aplinkybėms, leidžiančioms manyti, kad klientas nevykdys ar netinkamai vykdys savo prievoles pagal galiojančią sutartį.

Depozitą reikia apmokėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos ar pareikalavimo pateikti depozitą dienos.

Depozito sumą galima sumažinti ar susigrąžinti el. paštu adresu: [email protected] pateikus raštišką prašymą. Prašymą įvertiname, atliekame pakartotinį mokumo vertinimą ir per 60 kalendorinių dienų pateikiame atsakymą dėl galimybės depozito sumą sumažinti ar sugrąžinti.

Kodėl „pliusinę“ sąskaitą vadinate kreditine?

Kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti tiek su „pliuso“, tiek su „minuso“ ženklu. Kreditinėmis sąskaitomis vadinamos visos sąskaitos, kurios tikslina prieš tai išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Plačiau VMI informacijoje čia.

Pavyzdžiui, ESO inžinierius atliko apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimą ir surado neapskaitytą gamtinių dujų kiekį už praeities laikotarpius. Tokiu atveju išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, nes laikotarpis jau praėjęs, o už šį suvartotą, tačiau neapskaitytą gamtinių dujų kiekį bei už jų perdavimo ir skirstymo paslaugas klientui reikia atsiskaityti.

Kodėl PVM sąskaitoje faktūroje nėra brūkšninio kodo?

Kadangi klientai atsiskaito per bankinius pavedimus, brūkšninis kodas nėra reikalingas.

Kaip galiu atsiskaityti Perlo terminaluose?

Perlo terminale galima atsiskaityti, atliekant piniginę perlaidą. 

Kas yra piniginė perlaida rasite čia.

Daugiau informacijos, kaip dar galima atlikti mokėjimą už gamtines dujas bei jų perdavimo ir skirstymo paslaugas, rasite čia.

Kaip atlikti mokėjimą už gamtines dujas savitarnoje?

Apmokėkite gamtinių dujų tiekimo ir susijusių paslaugų sąskaitą už praėjusį mėnesį prisijungę prie savitarnos mano.ignitis.lt.

Kas yra „Piniginė perlaida“?

Piniginė perlaida – tai apmokėjimo būdas, neatsidarant banko sąskaitos, pervesti pinigus į gavėjo sąskaitą visame pasaulyje, nurodant sąskaitos numerį, gavėją ir mokėjimo paskirtį perlaidos funkcijas turinčiuose objektuose, pavyzdžiui, Lietuvos paštas. T. y., nėra reikalinga turėti atsiskaitomosios sąskaitos banke, kad būtų galima atsiskaityti už paslaugas.

Mokėjimo paskirtyje buvo pateiktas konkretus PVM sąskaitos faktūros numeris. Kodėl atliktą mokėjimą priskyrėte ne tai PVM sąskaitai faktūrai?

Mokėjimo priskyrimas yra vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.54 str. įmokų paskirstymo nuostatomis tokiu eiliškumu: 

 1. neapmokėtos ankstesnių ataskaitinių laikotarpių PVM sąskaitos faktūros (skolos);
 2. palūkanos;
 3. delspinigiai ir kitos netesybos;
 4. einamosios PVM sąskaitos faktūros.

Įmokų užskaitymas yra vykdomas pagal datą: pirmiausia mokėjimas priskiriamas už tas PVM sąskaitas faktūras, kurių apmokėjimo terminas yra trumpesnis. Taip yra dėl to, kad nebūtų apmokamos PVM sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimo terminas dar nėra pasibaigęs, o už kitas yra skaičiuojami delspinigiai.

Kaip galiu gauti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą?

Jei norite gauti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, su rašytiniu prašymu prašome kreipkitės elektroniniu paštu adresu: [email protected].

Prašyme nurodykite laikotarpį ir tikslią pinigų sumą, kuriai reikalinga išankstinė PVM sąskaita faktūra.

Kaip galiu gauti pažymą apie tai, kad esu atsiskaitęs už suteiktas paslaugas / nesu skolingas?

Užsakyti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą galite, atsiuntę laisvos formos prašymą el. paštu adresu: [email protected].

Prašyme nurodykite, kokia pažyma, už kokį laikotarpį yra reikalinga.

Kaip galiu susigrąžinti permoką?

Susigrąžinti permoką labai paprasta – tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu adresu [email protected].

Prašyme nurodykite grąžintiną sumą ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Tuo atveju, jeigu pagal jūsų el. pašto adresą galima identifikuoti įmonės pavadinimą, dėl kurios kreipiatės, prašymą galite pateikti el. laiško tekste, tačiau tik tokiu atveju, kai permokos suma ne didesnė kaip 5 000 Eur.

Kaip sudaryti E. sąkaitos paslaugos sutartį interneto banke? Nuo kada vykdomas automatinis nuskaitymas pagal sudarytą E. sąskaitos paslaugos sutartį?

Elektroninė sąskaita arba kitaip E. sąskaita – tai elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke. Gautas E. sąskaitas galite apmokėti įprastu pervedimu arba banke užsisakyti automatinį jų apmokėjimą.

E. sąskaitą ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke.

Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • E. sąskaitų siuntėjas: ELEKTRA IR DUJOS IGNITIS (VERSLUI);
 • Įmonės / asmens kodas: nurodykite 9-11 ženklų įmonės ar asmens kodą. Užsakius E. sąskaitų pateikimą iki mėnesio pabaigos, E. sąskaita už mėnesį, kada užsakėte E. sąskaitos paslaugą, suteiktas gamtinių dujų paslaugas interneto banke bus pateikta ateinantį mėnesį. Pavyzdžiui, E. sąskaitos paslauga užsakoma lapkričio 30 d., E. sąskaita už lapkričio mėnesį suteiktas gamtines dujas bei jų perdavimo ir skirstymo paslaugas bus pateikta iki gruodžio 10 d.
Kodėl kaina už 1 m3 yra didesnė, jeigu suvartotas gamtinių dujų kiekis yra mažesnis?

PVM sąskaitoje faktūroje pateikiama mokėtina suma už suvartotas gamtines dujas megavatvalandėmis (t. y. energijos, o ne tūrio vienetais). Kliento patogumui pateikiame ir 1 m3 kainą, kuri kinta kiekvieną mėnesį, ir apskaičiuojama mokėtiną sumą už gamtines dujas ir susijusias paslaugas padalinus iš suvartoto kiekio. Kuo suvartotas kiekis yra mažesnis, tuo 1 m3 kaina didesnė, nes mokėtinos sumos už perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus lieka tos pačios, nepriklausomai, ar gamtinės dujos buvo vartojamos, ar ne.

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS savitarnoje galite:

 • Peržiūrėti su suvartojimu susijusią informaciją
 • Stebėti kainas ir jų prognozes
 • Deklaruoti gamtinių dujų apskaitos rodmenis
 • Peržiūrėti su sutarčių vykdymu susijusią informaciją, atsisiųsti sutartis
 • Atsiųsti sąskaitas ir sąskaitų detalizacijas
 • Matyti ir koreguoti įmonės kontaktinę informaciją ir informaciją susijusią su darbuotojų paskyromis
 • Užsakyti papildomas paslaugas
Prisijungti
laptop image