Savitarna

Elektra

Sutartys

Kaip tapti „Ignitis“ elektros energijos verslo klientu?
 1. Objektas, dėl kurio kreipiatės, turi būti prijungtas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“  (toliau – ESO) elektros energijos skirstymo sistemos;
 2. sudarykite su mumis Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį.

Ką daryti, norint įsivesti elektrą?

Prijungti savo objektą (-us) prie elektros energijos skirstymo sistemos jums padės ESO. Plačiau apie objekto (-ų) prijungimo procesą galite sužinoti ESO interneto svetainėje arba šioje videoinstrukcijoje.
Norėdami prisijungti prie elektros energijos skirstymo sistemos, turite pateikti paraišką ESO savitarnos svetainėje.

Kas gali sudaryti Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį?

Sutartį gali sudaryti objekto savininkas, savininko įgaliotas asmuo ar kiti teisėtu pagrindu (nuoma, panauda, patikėjimo teisė ir kt.) savininko objektu besinaudojantys asmenys.

Dėl ko verta Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį sudaryti su „Ignitis“?

„Ignitis“, kaip elektros energijos tiekimo verslo partnerį, verta rinktis, nes:

 • esame lietuviško kapitalo įmonė;
 • turime ilgametę patirtį, užtikriname patikimumą, skaidrumą;
 • teikiame žalios energijos sprendimus;
 • galime pateikti vieningos kainodaros sprendimus 3-jose Baltijos šalyse ir Suomijoje;
 • teikiame profesionalias konsultacijas sutarties sudarymo, energetinio efektyvumo ir kitais naudojimosi paslauga (-omis) metu iškilusiais klausimais.

Kaip gauti komercinį pasiūlymą elektros energijos tiekimui ir / ar sudaryti Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį?

Asmeninį pasiūlymą elektros energijos tiekimui gaukite užpildę šią formą. Per 2 darbo dienas jums pateiksime optimaliai jūsų poreikiams pritaikytą elektros energijos tiekimo pasiūlymą.

Jeigu norite sudaryti sutartį, prašome užpildyti prašymo formą. Per 2-5 darbo dienas jums pateiksime Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį pasirašymui. Sutartį atsiųsime prašymo formoje jūsų pateiktu el. pašto adresu.

Kokių dokumentų reikia Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti?

Sutarčiai sudaryti reikalingi šie dokumentai:

 • juridinių asmenų registro išrašas;
 • įgaliojimas, jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo.

Primename, kad sutartis su „Ignitis“ yra sudaroma, jau turint sudarytą Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su ESO.

Kaip pasirašyti gautą Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį?

Gautą sutartį prašome pasirašyti jums patogiu būdu:

 • e. parašu arba fiziniu parašu, grąžinus vieną pasirašytos sutarties specialiosios dalies egzempliorių el. paštu [email protected];
 • jeigu el. pašto neturite, sutartį atsiųsime jums paprastu paštu.

Kokie Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties parengimo, įsigaliojimo ir galiojimo terminai?

Gavę jūsų prašymą sudaryti sutartį, ją parengsime per 2-5 darbo dienas (sudarymo mokesčiai netaikomi).

 • jeigu objekte elektros energija nėra tiekiama, sutartis įsigalios nuo objekto prijungimo prie ESO elektros energijos skirstymo sistemos dienos ir / ar Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo su ESO dienos, jeigu šios sutarties dar nesate sudaręs;
 • elektros energija bus tiekiama Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą laikotarpį. Sutartis galioja iki joje numatytos galiojimo dienos arba iki jos nutraukimo dienos, jei šalys taip susitaria.
Esu fizinis asmuo, kodėl turiu sudaryti komercinę sutartį?

Tuo atveju, jeigu elektros energiją vartojate objekte (-uose), kuriame (-iuose) yra vykdoma komercinė veikla, Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis turi būti sudaroma tokiomis sąlygomis, kokios yra taikomos komerciniams klientams, nepaisant to, esate fizinis ar juridinis asmuo.

Kaip galiu perrašyti sutartį naujam savininkui? Kokius dokumentus turiu pateikti?

Jeigu objektą, kuriam pagal sudarytą Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį tiekėme elektros energiją, pardavėte, pirmiausia turite kreiptis į ESO dėl objekto išbraukimo iš jūsų ir ESO persiuntimo paslaugos teikimo sutarties. Apie šį faktą taip pat turite informuoti „Ignitis“ el. paštu adresu [email protected].

Tuo atveju, jeigu elektros energija pagal sutartį buvo tiekiama tik šiam objektui, bus reikalinga nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimo baudos nėra taikomos (išimtys numatytos sutarties bendrojoje dalyje).

Naujas objekto savininkas atskirai turi kreiptis į „Ignitis“ dėl naujos sutarties sudarymo (plačiau čia).
 

Ar nuomos sutartis, kuri yra ilgesnė nei metai, turi būti užregistruota VĮ Registrų centre? Kas bus tuo atveju, jeigu registracija nebus atlikta?

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.478 str. nuostatomis:

 • nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė;
 • nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre.

Tuo atveju, kai nuomos sutartis, kuri yra ilgesnė nei vieneri metai, nėra užregistruota VĮ Registrų centre, gali būti, kad negalėsite norimam (-iems) objektui (-ams) sudaryti Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su ESO ir, atitinkamai, Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties su „Ignitis“, tačiau tai nereiškia, kad nuomos sutartis nėra galiojanti.
 

Kur galiu rasti informaciją, kokie objektai yra įtraukti į sutartį?

Su „Ignitis“ klientas sudaro Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu yra parduodama elektros energija, kaip prekė, visiems kliento objektams. Su objektų, kuriems yra tiekiama elektros energija pagal „Ignitis“ sutartį, sąrašu jūs galite susipažinti ESO savitarnos sistemoje.

Informaciją apie atskirai pagal objektus apskaičiuotas ir priskaitytas sumas pateikiame PVM sąskaitos faktūros ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje), kurią kartu su PVM sąskaita faktūra už  elektros energiją pateikiame „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai (informacija, kaip prisijungti prie savitarnos svetainės). 

Daugiau informacijos apie PVM sąskaitoje faktūroje teikiamą objektų informaciją.

Kaip į esamą sutartį įtraukti papildomą (-us) objektą (-us)?

Įtraukti papildomą (-us) objektą (-us) į jau sudarytą Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį labai paprasta – tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu adresu [email protected].

Prašyme reikalinga pateikti informacija apie norimą (-us) įtraukti papildomą (-us) objektą (-us): objekto (-ų) adresas (-ai), objekto (-ų) planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį iki esamos sutarties pabaigos ir datą, nuo kurios objektas (-ai) turėtų būti įtrauktas (-i) į sutartį. 

Įprastas papildomo objekto (-ų) įtraukimo į Sutartį terminas yra 2 darbo dienos (objektas (-ai) gali būti įtrauktas (-i) į esamą sutartį arba sudaroma nauja sutartis su „Ignitis“).

Gavęs jūsų prašymą dėl papildomo (-ų) objekto (-ų) įtraukimo į esamą sutartį, „Ignitis“ tuo pačiu informuos ir ESO.

Informacija apie aktualų objektų sąrašą pateikiama čia.

Jeigu objekte (-uose), kurį (-iuos) norite įtraukti į esamą sutartį, elektros energija dar nėra tiekiama, visų pirmiausia, turite susisiekti su ESO dėl elektros energijos įvedimo. Plačiau čia.

Kaip iš esamos sutarties išbraukti objektą (-us)?

Išbraukti objektą (-us) iš Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties labai paprasta – tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu adresu: [email protected].

Prašyme reikalinga pateikti norimo (-ų) išbraukti objekto (-ų) informaciją: adresą (-us), objekto (-ų) Nr. ir datą, nuo kurios objektas (-ai) turėtų būti išbrauktas (-i) iš sutarties.

Įprastas objekto (-ų) išbraukimo iš sutarties terminas yra 2 darbo dienos.

Tuo atveju, jeigu iš sutarties išbraukiamas vienintelis / paskutinis likęs objektas, bus nutraukiama ir sutartis. Norint, kad nebūtų taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai, reikalinga pateikti dokumentus, tokius, kaip nuosavybės perleidimo dokumentai, nuomos sutartis, panaudos sutartis ar pan., t. y. tokius, kurie informuotų / įrodytų teisės valdyti ar naudoti objektą (-us) pasibaigimą.

Gavęs jūsų prašymą dėl objekto (-ų) išbraukimo iš sutarties, „Ignitis“ tuo pačiu informuos ir ESO.

Informacija apie aktualų objektų sąrašą pateikiama čia.

Kaip padidinti / sumažinti galią?

Elektros energijos galią keisti (didinti / mažinti) galite pateikę paraišką, prisijungus prie ESO savitarnos svetainės. Plačiau čia.

Kas yra bendros reikmės? Kodėl negalite įtraukti į komercinę sutartį?

Kai elektros energija yra vartojama bendriems pastato poreikiams tenkinti (laiptinės, garažo, koridoriaus apšvietimui, šilumos punkto įrenginių veiklai užtikrinti, patalpų valymui, kiemo apšvietimui, jei yra liftas pastate ir kt.) vadinama elektros energija bendroms reikmėms. Mokestis už elektros energijos vartojimą skaičiuojamas visiems patalpų savininkams pagal turimą objekto plotą.

Pagal teisės aktus bendrų reikmių objektai priskiriami buitinių vartotojų kategorijai, todėl reguliavimas ir nuostatos taikomos identiškai kaip buitiniams vartotojams.
 

Kodėl gavau priminimą dėl nepasirašytos sutarties?

Tuo atveju, jeigu su jumis kontaktavo „Ignitis“ pardavimų komandos atstovas ir suderino Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindines sąlygas, su kuriomis jūs sutikote, jums jūsų nurodytu el. paštu buvo išsiųsta paruošta sutarties specialioji dalis.

Sutartis pasirašoma ir grąžinama mums el. paštu adresu: [email protected]. Jeigu jūsų pasirašytos sutarties per 3 darbo dienas negavome, siunčiamas pirmasis priminimas. Priminimai siunčiami sistemiškai tol, kol:

 • gauname jūsų pasirašytą sutartį arba 
 • yra likusios 2 kalendorinės dienos iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios, numatytos sutartyje, arba 
 • kai informuojate, kad sutarties su „Ignitis“ nebeketinate sudaryti.

Pastaruoju atveju prašome kaip įmanoma skubiau informuoti mus el. paštu adresu: [email protected]

Kaip galiu nutraukti sutartį? Kokie taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai?

Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo. 

Norint nutraukti sutartį, tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu adresu: [email protected]. Prašyme reikalinga pateikti datą, nuo kurios prašote sutartį nutraukti, ir priežastį, dėl ko sutartį nutraukiate.

Gavus jūsų prašymą, įvertinsime, ar neturi būti taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai (pvz., objekto pardavimo atveju mokesčiai nėra taikomos), jeigu taikomi, apskaičiuosime jų dydį.

Svarbu. Kaip numatyta teisės aktuose ir sutartyje, informuoti tiekėją apie sutarties nutraukimą reikia kaip įmanoma skubiau, tačiau ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos. Tuo atveju, jeigu šio termino nėra laikomasi, tiekėjas sutarties nutraukimą gali įvykdyti 1 mėnesiu vėliau nei buvo nurodyta prašyme.

Daugiau informacijos apie sutarties nutraukimą rasite Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje. 

Ar galiu gauti informaciją apie nuomininkų atsiskaitymus?

Jei Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta su nuomininku, objekto savininkui informacija apie atsiskaitymus nėra teikiama.

Kur galiu rasti savo Kliento kodą?

Kliento kodas yra pateikiamas Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties specialiosios dalies lapo viršuje, dešiniame kampe.

Kokius dokumentus turiu pateikti dėl įmonės reorganizacijos?

Jeigu įmonė yra / bus reorganizuojama, turite pateikti šią informaciją el. pašto adresu [email protected]:

 • informaciją, kad reorganizacija įvyko / įvyks (raštai, nutarimai ir pan.);
 • datą, kada reorganizacija įvyko / įvyks;
 • su reorganizacija, susijusių šalių dokumentus.
Kokia dalis elektros energijos yra iš atsinaujinančių išteklių?

Informacija yra pateikiama PVM sąskaitose faktūrose:

2023 m. 35,50 proc. viso bendro UAB „Ignitis“ patiekto elektros energijos kiekio sudarė atsinaujinančių išteklių elektros energija, iš kurios: vėjo – 49,74 proc., hidroenergija – 36,73 proc., šiluminė – 12,73 proc., saulė –  0,81 proc. Likusi elektros energijos dalis buvo įsigyta elektros energijos biržoje ir jos gamybai sunaudoti kuro ištekliai nėra žinomi. Kai atsinaujinančių išteklių elektros energija įsigyjama pagal sutartį, konkreti atsinaujinančių išteklių elektros energijos dalis yra nurodoma sutartyje.  

Kai atsinaujinančių išteklių elektros energija įsigyjama pagal sutartį, konkreti atsinaujinančių išteklių elektros energijos dalis yra nurodoma sutartyje.

Šie duomenys yra atnaujinami kiekvienų metų sausio mėnesį.

Kaip užpildyti SVV statuso deklaraciją?

Labai maža ir maža įmonė, siekianti, kad jai būtų taikomos Taisyklių 281 punkto nuostatos, sudarydama elektros energijos pirkimo–pardavimo arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju turi jam pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau - deklaracija), pagrindžiančią, kad įmonė atitinka labai mažos ar mažos įmonės statusą. Deklaracijos pateikimo dieną labai mažos ir mažos įmonės finansiniai duomenys turi patvirtinti labai mažos ir mažos įmonės atitiktį Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytoms sąlygoms. Už deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako deklaraciją pasirašęs asmuo.

SVV deklaracijos formą galite atsisiųsti čia.

Kitos naudingos nuorodos:

 

Planai, tarifai, kainos

Kokius elektros energijos tiekimo planus siūlo „Ignitis“ verslui?

Siūlome 3 elektros energijos tiekimo planus:

 • Lanksti kaina
  Tinkamas norintiems gauti geriausią galimą elektros kainą pagal esamą situaciją rinkoje.
 • Garantinio tiekimo kaina su nuolaida
  Tinkamas norintiems mažesnės kainos nei buvo ESO garantiniame tiekime.
 • Suomijos kaina
  Tinkamas norintiems elektrą įsigyti kombinuotu planu: fiksuota ir lanksčia kaina, susieta su Suomijos rinka. Planas taikomas, kai verslo įmonė elektros energiją vartoja ne mažiau kaip 1 mln. kWh/metus.

Visus „Ignitis“ elektros energijos tiekimo pasiūlymus verslui rasite čia.
Jeigu nežinote, kokį elektros energijos tiekimo planą pasirinkti, atsakykite į kelis klausimus čia ir mes pateiksime jums asmeninį pasiūlymą.

Kas yra „Lanksti kaina“ ir kaip ji apskaičiuojama?

Išsami informacija apie šį planą yra pateikiama čia.

Kas yra „Suomijos kaina“ ir kaip ji apskaičiuojama?

Išsami informacija apie šį planą yra pateikiama čia.

Skaitiklio rodmenų deklaravimas

Kada ir kaip deklaruoti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis?

Elektros energijos apskaitos prietaiso (skaitiklio) rodmenis turite deklaruoti ESO savitarnos svetainėje nuo einamojo mėnesio 10-os iki paskutinės dienos 23:59 val.

Atkreipiame dėmesį, jeigu Jūsų objekte yra įrengta automatizuota apskaita (išmanusis apskaitos prietaisas (skaitiklis)),  jums nereikia deklaruoti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų. Rodmenys automatiškai pateikiami ESO ir pagal juos išrašoma PVM sąskaita faktūra. 

„Ignitis“ neatlieka rodmenų deklaravimo funkcijos, nes pagal Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį nėra teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga.

Informacija apie rodmenų deklaravimą pateikiama ESO interneto puslapyje.

ESO savitarnos svetainėje taip pat galite užsisakyti elektros energijos laikino nevartojimo paslaugą. Tokiu atveju numatytu laikotarpiu jums nereikės deklaruoti elektros energijos vartojimo rodmenų.

Kokiais atvejais yra apskaičiuojamas vidutinis elektros energijos kiekio vartojimas? Kas ir kaip jį apskaičiuoja?

Vadovaujantis ESO elektros energijos apskaičiavimo pagal vidutinį vartotojo elektros energijos suvartojimą taisyklėmis, vidutinį suvartojimą apskaičiuoja ESO ir jį taiko visiems klientams (buitiniams ir nebuitiniams), kurie nedeklaruoja elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų nuo einamojo mėnesio 10-os iki paskutinės dienos 23:59 val., išskyrus klientus, kurie ESO savitarnos svetainėje yra užsakę Laikino nevartojimo paslaugą.

Daugiau informacijos apie vidutinį elektros energijos kiekio vartojimą galite rasti čia.

Sąskaitos ir atsiskaitymas

Kada ir kaip gausiu PVM sąskaitą faktūrą už elektros energijos tiekimą?

PVM sąskaitą faktūrą už elektros energijos tiekimą pateikiame ne vėliau kaip kito mėnesio 10-ą kalendorinę dieną šiais būdais:

PVM sąskaitas faktūras už elektros energijos persiuntimo paslaugą jums pateiks ESO jūsų ir ESO sudarytoje persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

Kodėl negavau PVM sąskaitos faktūros?

Galimos kelios priežastys:

 • negrąžinote mums pasirašytos sutarties, dėl to elektros energijos sutarties sąlygos neįsigaliojo;
 • praėjusį ataskaitinį laikotarpį nevartojote elektros energijos;
 • ESO nedeklaravote / laiku nespėjote  deklaruoti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų ir ESO neturėjo duomenų, kuriais remiantis galėtų apskaičiuoti vidutinio suvartoto elektros energijos kiekio;
 • ESO, remiantis turimais su jūsų vartojimu susijusiais istoriniais duomenimis, apskaičiavo vidutinį suvartotos elektros energijos kiekį, kuris lygus 0 kWh;
 • esate gaminantis vartotojas ir pasigaminote / susigrąžinote  visą ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kiekį.
Kaip atlikti mokėjimą už elektros energijos tiekimą?

Už elektros energijos tiekimą galite atsiskaityti:

 • Atlikdami bankinį pavedimą į vieną iš žemiau pateikiamų atsiskaitomųjų sąskaitų:
  • SEB bankas AB LT44 7044 0600 0799 3076;
  • „Swedbank“ AB LT79 7300 0100 9728 9828;
  • „Luminor Bank“ AB LT77 2140 0300 0342 9927.
 • Naudodamiesi elektroninės sąskaitos (E. sąskaita) paslaugomis, prisijungus prie savo interneto banko ir pasirinkus automatinio sąskaitos apmokėjimo būdą.

Kaip atsiskaityti:

 • nurodykite „Ignitis“ rekvizitus;
 • mokėkite PVM sąskaitoje faktūroje, laukelyje „Mokėtina suma“, pateikiamą mokėtiną sumą.

Mokėjimo paskirtyje nurodykite PVM sąskaitos faktūros serijos numerį.

Kaip teisingai pateikti sąskaitos serijos numerį mokėjimo paskirtyje?

Siekiant užtikrinti sklandų ir aiškų sąskaitų apmokėjimo procesą, prašome, apmokant sąskaitas mokėjimų paskirtyje nurodyti sąskaitos serijos numerį. Vienu pavedimu apmokant keletą sąskaitų, reikia nurodyti kiekvienos iš jų serijos numerį. Sąskaitos serijos numeris yra pateiktas ant sąskaitos, jį sudaro trys raidės ir šeši skaitmenys (pvz. INI123456).

Teisingo sąskaitos serijos numerio pateikimo pavyzdys:

 • INI000000 – kai apmokama viena sąskaita.
 • INI000000; INK999999 – kai apmokamos kelios sąskaitos, pateikiami kiekvienos sąskaitos serijos numeriai, juos atskiriant kabliataškiu.

Dažniausios klaidos pateikiant sąskaitos numerį:

 • Už elektrą – nepateiktas sąskaitos serijos numeris.
 • NI 234567 – pateiktas ne visas sąskaitos serijos numeris.
 • Nr. 513846 – pateiktas neteisingai sąskaitos serijos numeris.
 • INI000000, 234567 – sąskaitų serijų numeriai atskirti kableliu, o ne kabliataškiu, be to nurodytas ne visas antrosios sąskaitos serijos numeris.
Kur galiu rasti PVM sąskaitos faktūros išklotinę?

PVM sąskaitos faktūros ataskaitą (detalizaciją / išklotinę) pateikiame kartu su PVM sąskaita faktūra „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai.

Kodėl nesutampa PVM sąskaitos faktūros suma su išklotinėje pateikta suma?

Tuo atveju, kai elektros energiją pagal su jumis pasirašytą Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį tiekiame daugiau nei vienam objektui, ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje) yra pateikiamas apskaičiavimas kiekvieno objekto atveju atskirai.

Sudėjus visiems objektams apskaičiuotas sumas, galutinė suma PVM sąskaitoje faktūroje ir ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje) gali nežymiai nesutapti dėl apvalinimo paklaidos. Nesutapimai galimi, kai elektros energijos vartojimas nėra didelis. 

Visuomet reikia vadovautis PVM sąskaitoje faktūroje pateikta mokėtina suma.
 

Kodėl gavau PVM sąskaitą faktūrą su ženkliai didesne / mažesne mokėtina suma?

Galimos kelios priežastys:

 • jūs elektros energiją įsigyjate, taikant „Lanksčios kainos“ planą. Šiuo atveju pagrinde visa elektros energijos kainos dalis yra kintanti ir priklauso nuo didmeninės rinkos kainos, kuri pateikta elektros energijos biržoje „Nord Pool“ Lietuvos kainų zonoje. Ši kaina tam tikru periodu gali pasikeisti (didėti ar mažėti) per parą net keliais kartais, taigi mokėtina suma už elektros energiją gali ženkliai skirtis.
  Minėtai didmeninės rinkos kainos daliai „Ignitis“ nedaro įtakos. Kainos pokyčius lemia tokie veiksniai kaip: Europoje ir kitose pasaulio šalyse besiklostančios situacijos, susijusios su energetika, geopolitinė padėtis, permainingos oro sąlygos, elektrinių atjungimai dėl planuoto remonto ar nenumatytų gedimų, besikeisiančios apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos, klientų energijos vartojimo intensyvumas ir pan. Plačiau apie „Lanksčios kainos“ planą galite sužinoti čia;
 • neatsiskaitėte už ankstesnį (-ius) ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-ius). Jeigu mokėjimą atlikote, tačiau pinigai už elektros energiją nebuvo užskaityti, el. paštu adresu [email protected] prašome atsiųsti sumokėtos sumos pavedimo kopiją. Atvejį išnagrinėsime ir patikslinsime mokėtiną sumą;
 • neteisingai deklaravote elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenį (-is). Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis (-is) turite deklaruoti ESO savitarnos svetainėje, vadovaujantis jūsų ir ESO sudarytoje persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis;
 • nedeklaravote apskaitos prietaiso rodmens (-ų) ir ESO priskaitė vidutinį suvartotą elektros energijos kiekį, kuris gali būti ženkliai didesnis už faktinį jūsų suvartotą elektros energijos kiekį.
Kodėl gaunu vieną PVM sąskaitą faktūrą, jeigu turiu daugiau nei vieną objektą? Kur galiu rasti informaciją apie atliktus priskaitymus atskirai pagal objektus?

Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma ir jos sąlygos taikomos visiems kliento objektams. Dėl šios priežasties mokėtina suma PVM sąskaitoje faktūroje yra apskaičiuojama pagal visuose objektuose suvartotą elektros energijos kiekį.

Informaciją apie atskirai pagal objektus apskaičiuotas ir priskaitytas sumas pateikiame PVM sąskaitos faktūros ataskaitoje (detalizacijoje / išklotinėje), kurią kartu su PVM sąskaita faktūra už  elektros energiją, pateikiame „Ignitis“ savitarnos svetainės mano.ignitis.lt skiltyje Sąskaitos ir mokėjimai.

Kodėl turiu mokėti depozitą? Kaip galiu sumokėti depozitą? Kaip galiu sumokėtą depozitą susigrąžinti?

Prieš sudarant Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ar sutarties eigoje „Ignitis“ vertina kliento mokumo riziką, kreditingumą ir turi teisę prašyti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – depozito:

 • identifikavus mokumo rizikos padidėjimą;
 • gavus išorinių kreditingumą vertinančių bendrovių rekomendacijas dėl kliento kreditingumo bei mokumo;
 • įvertinus pateiktas finansines ataskaitas ir paaiškėjus, kad jų rodikliai neatitinka nustatytų ir reikalaujamų rodiklių;
 • ilgiau kaip 5 darbo dienas vėluojant apmokėti PVM sąskaitą faktūrą ar kitokį mokėjimo dokumentą, išrašytą pagal sutartį,
 • paaiškėjus, kad yra pradėta bankroto, restruktūrizavimo, reorganizavimo ar likvidavimo procedūra,
 • paaiškėjus, kad jau pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių vertė sumažėjo;
 • laiduotojui ar garantui tapus nemokiam ar nepriimtinam „Ignitis“;
 • pablogėjus kliento ūkinei ir finansinei būklei;
 • atsiradus (paaiškėjus) kitoms aplinkybėms, leidžiančioms manyti, kad klientas nevykdys ar netinkamai vykdys savo prievoles pagal galiojančią sutartį.

Depozitą reikia apmokėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos ar pareikalavimo pateikti depozitą dienos.

Depozito sumą galima sumažinti ar susigrąžinti el. paštu adresu: [email protected] pateikus raštišką prašymą. Prašymą įvertiname, atliekame pakartotinį mokumo vertinimą ir per 60 kalendorinių dienų pateikiame atsakymą dėl galimybės depozito sumą sumažinti ar sugrąžinti.

Kodėl PVM sąskaitoje faktūroje pateikiama garantinio tiekimo informacija, nors esu sudaręs sutartį su „Ignitis“?

PVM sąskaitoje faktūroje pateikiame elektros energijos tiekimo kainos apskaičiavimus pagal skirtingus kainų planus.

Tuo atveju, kai pagal sudarytą Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį elektros energijos tiekimo kaina apskaičiuojama pagal kainos planą „Garantinio tiekimo kaina su nuolaida“, PVM sąskaitoje faktūroje pateikiame prekės / paslaugos pavadinimą:
„Tiekimo kaina pagal „Garantinis su nuolaida“ planą“.

Garantinio tiekimo paslaugos „Ignitis“ neteikia.

Daugiau apie minėtą elektros energijos tiekimo planą rasite čia.

Kodėl negaliu atlikti PVM sąskaitos faktūros už elektros energiją apmokėjimo per savitarnos svetainę?

Šiuo metu tokių techninių galimybių neturime, tačiau šis funkcionalumas yra numatytas ateityje.

Daugiau informacijos, kaip atlikti mokėjimą už elektros energijos tiekimą, rasite čia.

Kodėl „pliusinę“ sąskaitą vadinate kreditine?

Kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti tiek su „pliuso“, tiek su „minuso“ ženklu. Kreditinėmis sąskaitomis vadinamos visos sąskaitos, kurios tikslina prieš tai išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Plačiau VMI informacijoje čia.

Pavyzdžiui, ESO inžinierius atliko apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimą ir surado neapskaitytą elektros energijos kiekį už praeities laikotarpius. Tokiu atveju išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, nes laikotarpis jau praėjęs, o už šį suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energijos kiekį klientui reikia atsiskaityti.

Kodėl ESO PVM sąskaitas faktūras pateikia greičiau nei „Ignitis“?

Verslo klientų ataskaitinio laikotarpio elektros energijos suvartojimas, visų pirmiausia, atvaizduojamas ESO sistemose. Pagal šiuos duomenis ESO suformuoja PVM sąskaitas faktūras už elektros energijos persiuntimo paslaugas.

Tuomet ESO dar kartą peržiūri suvartotų elektros energijos kiekių duomenis, jeigu reikia, patikslina su suvartotais elektros energijos kiekiais susijusią informaciją ir, atitinkamai, išrašo tikslinamąsias kreditines PVM sąskaitas faktūras. Per 4 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos apie suvartotus elektros energijos kiekius perduoda informaciją elektros energijos tiekėjams, tame tarpe ir „Ignitis“, užtikrindamas, kad duomenys teisingi ir galima jais vadovautis, formuojant PVM sąskaitas faktūras už elektros energijos tiekimą.

Kodėl ESO PVM sąskaitoje faktūroje pateiktas suvartotas elektros energijos kiekis nesutampa su „Ignitis“ pateiktu?

Skirtumas tarp ESO ir „Ignitis“ sąskaitų gali atsirasti, kai:

 • suvartotas kiekis yra lyginamas mėnesio pradžioje, nes pirmąją mėnesio dieną ESO suformuoja PVM sąskaitas faktūras už elektros energijos persiuntimo dedamąsias, o vėliau suvartojimo duomenis dar kartą peržiūri, jei reikia, patikslina, išrašo kreditines PVM sąskaitas faktūras, kurios laike užtrunka. „Ignitis“ gauna jau patikslintus suvartotų kiekių duomenis;
 • spalio bei kovo mėnesiais laikrodis persisuka valanda atgal ir pirmyn atitinkamai. Valandos persisukimas turi įtakos apskaičiuojant išmanios apskaitos objektuose suvartotą elektros energijos kiekį. „Ignitis“ PVM sąskaitų faktūrų ataskaitose pateikia elektros energijos kiekį, įvertinus persuktą valandą, o ESO – pagal žiemos laiką. Šiuo atveju valandos kiekiai nesutampa, tačiau visas per ataskaitinį laikotarpį suvartotas elektros energijos kiekis turi sutapti. Naujieji išmanūs skaitikliai šią kliūtį eliminuoja, nes geba persukti laiką ir pateikti tikslų elektros energijos vartojimą valandomis;
 • tam tikrą valandą išmanusis elektros energijos skaitiklis nenuskaito duomenų, nes kuriam laikui nutrūksta apskaitos ryšys. Tačiau visas per ataskaitinį laikotarpį suvartotas elektros energijos kiekis turi sutapti;
 • kai klientas turi technologines sąnaudas.
Kodėl PVM sąskaitoje faktūroje nėra brūkšninio kodo?

Kadangi klientai atsiskaito per bankinius pavedimus, brūkšninis kodas nėra reikalingas.

Kaip galiu atsiskaityti Perlo terminaluose?

Perlo terminale galima atsiskaityti, atliekant piniginę perlaidą. 

Kas yra piniginė perlaida rasite čia.

Daugiau informacijos, kaip dar galima atlikti mokėjimą už elektros energijos tiekimą, rasite čia.

Kas yra „Piniginė perlaida“?

Piniginė perlaida – tai apmokėjimo būdas, neatsidarant banko sąskaitos, pervesti pinigus į gavėjo sąskaitą visame pasaulyje, nurodant sąskaitos numerį, gavėją ir mokėjimo paskirtį perlaidos funkcijas turinčiuose objektuose, pavyzdžiui, Lietuvos paštas. T. y., nėra reikalinga turėti atsiskaitomosios sąskaitos banke, kad būtų galima atsiskaityti už paslaugas.

Mokėjimo paskirtyje buvo pateiktas konkretus PVM sąskaitos faktūros numeris. Kodėl atliktą mokėjimą priskyrėte ne tai PVM sąskaitai faktūrai?

Mokėjimo priskyrimas yra vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.54 str. įmokų paskirstymo nuostatomis tokiu eiliškumu: 

 1. neapmokėtos ankstesnių ataskaitinių laikotarpių PVM sąskaitos faktūros (skolos);
 2. palūkanos;
 3. delspinigiai ir kitos netesybos;
 4. einamosios PVM sąskaitos faktūros.

Įmokų užskaitymas yra vykdomas pagal datą: pirmiausia mokėjimas priskiriamas už tas PVM sąskaitas faktūras, kurių apmokėjimo terminas yra trumpesnis. Taip yra dėl to, kad nebūtų apmokamos PVM sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimo terminas dar nėra pasibaigęs, o už kitas yra skaičiuojami delspinigiai.

Kaip galiu gauti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą?

Gauti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą labai paprasta – tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu adresu [email protected].

Prašyme nurodykite laikotarpį ir tikslią pinigų sumą, kuriai reikalinga išankstinė PVM sąskaita faktūra.

Kaip galiu gauti pažymą apie tai, kad esu atsiskaitęs už suteiktas paslaugas / nesu skolingas?

Užsakyti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą galite, atsiuntę laisvos formos prašymą el. paštu adresu: [email protected].

Prašyme nurodykite, kokia pažyma, už kokį laikotarpį yra reikalinga.

Kaip galiu susigrąžinti permoką?

Jeigu norite susigąžinti permoką, su rašytiniu prašymu kreipkitės elektroniniu paštu adresu: [email protected].

Prašyme nurodykite grąžintiną sumą ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Tuo atveju, jei pagal jūsų el. pašto adresą galima identifikuoti įmonės pavadinimą, dėl kurios kreipiatės, prašymą galite pateikti el. laiško tekste, tačiau tik tokiu atveju, kai permokos suma ne didesnė kaip 5 000 Eur.

Kaip sudaryti E. sąkaitos paslaugos sutartį interneto banke? Nuo kada vykdomas automatinis nuskaitymas pagal sudarytą E. sąskaitos paslaugos sutartį?

Elektroninė sąskaita arba kitaip E. sąskaita – tai elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke. Gautas E. sąskaitas galite apmokėti įprastu pervedimu arba banke užsisakyti automatinį jų apmokėjimą.

E. sąskaitą ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke. Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • E. sąskaitų siuntėjas: ELEKTRA IR DUJOS IGNITIS (VERSLUI);
 • Įmonės / asmens kodas: nurodykite 9-11 ženklų įmonės ar asmens kodą.

Užsakius E. sąskaitų pateikimą iki mėnesio pabaigos, E. sąskaita už mėnesį, kada užsakėte E. sąskaitos paslaugą, suteiktas elektros energijos paslaugas interneto banke bus pateikta ateinantį mėnesį.
Pavyzdžiui, E. sąskaitos paslauga užsakoma lapkričio 30 d., E. sąskaita už lapkričio mėnesį suteiktas elektros energijos tiekimo paslaugas bus pateikta iki gruodžio 10 d.

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS savitarnoje galite:

 • Peržiūrėti su suvartojimu susijusią informaciją
 • Stebėti kainas ir jų prognozes
 • Deklaruoti gamtinių dujų apskaitos rodmenis
 • Peržiūrėti su sutarčių vykdymu susijusią informaciją, atsisiųsti sutartis
 • Atsiųsti sąskaitas ir sąskaitų detalizacijas
 • Matyti ir koreguoti įmonės kontaktinę informaciją ir informaciją susijusią su darbuotojų paskyromis
 • Užsakyti papildomas paslaugas
Prisijungti
laptop image