Informacija gaminančiam vartotojui

Aktuali informacija gaminantiems vartotojams apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą

Ką svarbu žinoti dėl sukaupto elektros energijos kiekio renkantis nepriklausomą elektros tiekėją?

Jei esate gaminantis vartotojas ir nusprendėte nutraukti visuomeninio elektros tiekimo sutartį bei pasirašyti nepriklausomo tiekimo sutartį, Jūsų sukauptas kiekis:

 1. Gali būti perkeliamas pas naują nepriklausomą ar garantinį tiekėją.
 2. Arba iki sutarties nutraukimo dienos gali būti anuliuojamas ir kompensuojamas Ignitis elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje (sutartį rasite čia) numatytomis sąlygomis (galioja visais atvejais, nepriklausomai kurį nepriklausomą tiekėją renkatės). Remiantis šia sutartimi, paskaičiuojame sukauptų kWh vertę pagal balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord pool“ elektros biržos kainos aritmetinį vidurkį, padauginus iš sukaupto kiekio ir Jums pateiktus prašymą pervesti šią sumą, per 60 kalendorinių dienų pervedame ją į nurodytą banko sąskaitą. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt puslapyje.  

Atkreipiame dėmesį: šiuo metu laukiame atsakymo iš institucijų, ar už gautą kompensuotą sumą bus taikomi mokesčiai valstybei ir kuri šalis juos privalo apmokėti.

Koks yra vienkartinis administravimo paslaugos mokestis už sukauptos elektros energijos kompensavimą?Vienkartinis administravimo paslaugos mokestis už sukauptos elektros energijos kompensavimą netaikomas. Šiuo metu rengiama skaičiavimo metodika jam nustatyti.

Kas nutiks su sukauptu elektros energijos kiekiu pasibaigus kaupimo laikotarpiui (po balandžio 1 d.)?
Ignitis klientams, kurie per kaupimo laikotarpį neišnaudos visos sukauptos elektros energijos, bus kompensuojama už nepanaudotą likutį pagal Ignitis sutartyje nurodomas sąlygas.

Kompensaciją gali gauti klientai pateikę prašymą ir pasinaudoję apskaičiuota verte ar įsigydami kitas Ignitis paslaugas. Už lėšų išmokėjimą pinigais gali būti taikomas administravimo mokestis, kuris viešai skelbiamas www.ignitis.lt puslapyje.

Kokios yra sukaupto elektros energijos tiekimo kompensavimo sąlygos?
Kompensavimo sąlygos po kaupimo laikotarpio numatytos Ignitis, kaip visuomeninio tiekėjo sutartyje (sutartį rasite čia), punkte 105, o keičiant tiekėją - punkte 106. Taip pat, Ignitis, kaip nepriklausomo tiekėjo sutartyje (sutartį rasite čia), punkte 111 numatoma kompensacija po kaupimo laikotarpio, o 112 punkte, kai keičiamas tiekėjas.  

Kokios bus kompensavimo sąlygos patekus į garantinį tiekimą?
Patekus į garantinį tiekimą bus kompensuojama tokiu pačiu principu – kompensavimas arba kiekių perkėlimas iš buvusio tiekėjo į garantinį tiekimą.

Kuo remiantis nustatytos tokios kompensavimo sąlygos?
Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo 201 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei pagal 2020-09-17 atnaujintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles.

Kaip gauti kompensaciją?
Norint gauti piniginę kompensaciją už sukauptą, bet nesunaudotą kiekį, reikia užpildyti šį prašymą ir pateikti jį info@ignitis.lt arba bet kuriame klientų aptarnavimo centre.

 

Kas yra gaminantis vartotojas?

Gaminančiu vartotoju gali tapti (arba yra) fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis saulės, vėjo ar biomasės energijos išteklius naudojančias elektrines. Pagaminta elektros energija naudojama savo reikmėms, o nesuvartota energija patiekiama į tinklus ir iškilus poreikiui, susigrąžinama iš tinklų.

Gaminantis vartotojas gali būti nutolęs - elektrą vartotu viename taške, o ją gamintis kitoje vietoje esančioje elektrinėje. Daugiau informacijos apie nutolusius gaminančius vartotojus rasite čia.

Gaminančiais vartotojais gali būti:

 • fiziniai asmenys, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 500 kW;
 • fiziniai asmenys (ūkininkai), kurių ekonominis dydis yra didesnis nei 14 vienetų, turi teisę įsirengti 500 kW elektrinę;
 • juridiniai asmenys, kurių elektrinių galia yra ne didesnė nei 500 kW.
Kaip tapti gaminančiu vartotoju?

Norėdami tapti gaminančiu vartotoju, turite:

1. Gauti prijungimo sąlygas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (daugiau informacijos rasite čia).
2. Surasti atestuotą rangovą, kuris įrengs saulės elektrinę.
3. Įsirengti saulės elektrinę.
4. Prijungti saulės elektrinę prie ESO tinklo.
5. Pasirašyti Elektros energijos pirkimo-pardavimo (EEPP) sutartį.
6. Pradėti naudotis saulės elektrine.
 

Plačiau apie saulės elektrines galite pasiskaityti čia.

Įsirengę nuosavą saulės elektrinę, dalį jos generuojamos galios galite priskirti kitam savo objektui. Tokiu atveju Jums reikės užpildyti prašymą  www.eso.lt puslapyje (plačiau skaitykite čia). Pateikus prašymą, priskirtame objekte tapsite nutolusiu gaminančiu vartotoju, o kai bus įrengtas išmanusis skaitiklis, mums pateiksite prašymą dėl apskaitos pasirinkimo būdo.

Objekte gali būti įrengti du išmaniųjų skaitiklių variantai:

 • jei objekte yra įrengta elektrinė, tai bus įrengtas dvikryptis skaitiklis (fiksuojamas pagamintos elektros energijos atidavimas į tinklą ir susigrąžinimas ar/ir suvartojimas);
 • jei objektas yra prijungtas (priskirtas) prie nutolusios elektrinės, tuomet bus rengiama automatizuota apskaita -  SMART (fiksuojamas tik suvartojimas).

Gaminančio vartotojo sutarties pasirašymas

Sutartį Jums parengsime, kai gausime dokumentus iš AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) ir matysime, kad viskas įrengta ir jau galite naudotis elektrine. Dėl gaminančio vartotojo sutarties sudarymo papildomai kreiptis nereikia, parengtus dokumentus atsiųsime Jums el. paštu arba paprastu paštu.

Svarbu: pasirašius sutartį, kartu svarbu pateikti ir gaminančio vartotojo prašymą, kuriame pasirinksite atsiskaitymo būdą už naudojimąsi tinklais  ir tarifo planą perkamai elektros energijai. Visus reikiamus dokumentus mes Jums atsiųsime.

Jums gali prireikti: Gaminančio vartotojo prašymas.

Pasirašę gaminančio vartotojo sutartį ir užpildę prašymą, dokumentus galite grąžinti Jums patogiu būdu:

 • persiunčiant el. paštu info@ignitis.lt;
 • siunčiant paštu, adresu P. Lukšio g. 5B, 08221 Vilnius;
 • pristatant į artimiausią Ignitis klientų aptarnavimo centrą.
Kokius atsiskaitymo būdus ir tarifų planus gali pasirinkti gaminantis vartotojas?

Gaminantys vartotojai saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Šią paslaugą teikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taikydama žemiau pristatomus planus:

Detalias kainas ir pasaugojimo planų aprašymus, rasite čia.

Svarbu žinoti:

Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas,  atsiskaitymo būdą galima keisti ne dažniau kaip vieną kartą  per 12 mėnesių. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo  atveju netaikoma sąlyga, jog atsiskaitymo būdą  galima keisti  per 2 mėnesius nuo naujų kainų įsigaliojimo (tokia sąlyga galioja  tik tarifo plano  keitimui, tačiau ne atsiskaitymo būdo keitimui).

Jei Jūsų elektrinė nepagamina pakankamai elektros energijos (kiek reikia Jūsų reikmėms), tokiu atveju perkamai elektros energijai taikomos standartinės buitinių vartotojų kainos. Tarifo planą galite rinktis iš 3 planų:

Svarbu žinoti:

 • gaminantiems vartotojams taikomi tik vienos laiko zonos planai;
 • norėdami pasikeisti tarifo planą, tai galite padaryti susisiekę klientų aptarnavimo kontaktais;
 • tarifo planą galima keisti praėjus 12-kai mėnesių po plano keitimo arba kai tarifą ir (ar) tarifo planą norėsite pakeisti per 2 mėnesius po kainų pasikeitimo. Automatinis tarifo plano priskyrimas nelaikomas Jūsų pasirinkimu, todėl tokiu atveju tarifo planą galite keisti nepraėjus 12 kalendorinių mėnesių.  
Kaip stebėti elektros suvartojimą ir generavimą?

Elektros suvartojimą ir generavimą galite stebėti savitarnos svetainėje e.ignitis.lt. Instrukcijas, kaip tai atlikti, rasite čia, o plačiau apie savitarną ir jos naudas galite pasiskaityti čia.

Atkreipkite dėmesį, jei esate sudarę nepriklausomo tiekimo sutartį, laikinai suvartojimo ir generavimo savitarnoje stebėti negalite – kol atliekame reikiamus pokyčius, informaciją rasite ESO savitarnoje.

Svarbu žinoti:

Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas visus metus nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos.

Iki kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kaip pateikiamos sąskaitos?

Jei esate gaminantis vartotojas, elektros suvartojimo rodmenų pateikti nereikia - Jums įrengta automatizuota apskaita (dvikryptis skaitiklis arba išmanusis skaitiklis SMART) ir rodmenys yra perduodami automatiškai kiekvieno mėnesio paskutę dieną, 00.00 valandą.

Sąskaitą nuo kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos rasite savo paskyroje, savitarnos svetainėje e.ignitis.lt arba, jei užsisakysite, sąskaitą atsiųsime ir paprastu paštu.

Ar galima dalį elektrinės galios skirti kitam savo objektui (nutolusiam)?

Taip, dalį elektrinės galios galite skirti kitam savo objektui. Kaip tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju, daugiau informacijos rasite čia.

Ar galima dalį pagamintos elektros energijos skirti kito savininko objektui?

Ne, kito savininko objektui dalį pagamintos elektros energijos skirti negalima. Saulės elektrinė ir nutolęs vartojimo objektas turi priklausyti tam pačiam asmeniui.

Ką daryti jei noriu tapti gaminančiu vartotoju, tačiau negaliu įsirengti savo elektrinės?

Jei neturite galimybės įsirengti nuosavos saulės elektrinės, IGNITIS SAULĖS PARKAI platforma suteikia galimybę greitai ir nesudėtingai įsigyti arba išsinuomoti dalį nutolusios saulės elektrinės. Plačiau apie saulės parkus kviečiame pasiskaityti čia.