Turiu skolą / permoką

Kaip apmokėti skolą už elektrą / dujas?

Skolą grąžinkite Jums patogiu būdu:

Rekomenduojame naudotis savitarna e.ignitis.lt, nes čia rasite sąskaitas, kelių mygtukų paspaudimu atsikaitysite už elektrą, dujas ir kitas namų paslaugas, galėsite užsisakyti aktualius dokumentus ir paslaugas. Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

SVARBU, jei Jums atjungta elektra/dujos dėl skolos:

Elektros atjungimo prijungimo mokestį būtina mokėti į UAB „Ignitis" sąskaitą: LT32 7044 0901 0157 5253,  SEB bankas.

Elektros energijos tiekimo atjungimo - prijungimo būdas ir taikomas mokestis:

  • Atjungimas – prijungimas nuo elektros skaitiklio - 44,34 Eur.
  • Atjungimas – prijungimas panaudojant automobilį su pakėlimo aikštele - 209,30 Eur.
  • Atjungimas – prijungimas nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės, arba atjungiant nuo atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele - 124,12 Eur.

Gamtinių dujų atjungimo prijungimo mokestį, kai dujos buvo atjungtos dėl skolos (90,51 Eur su PVM) būtina mokėti į UAB „Ignitis" sąskaitą: LT32 7044 0901 0157 5253, SEB bankas.

Visais kitais atvejais, jeigu reikalinga sumokėti už dujų atjungimo prijungimo dėl kitų priežasčių paslaugas, prašome kreiptis į AB Energijos skirstymo operatorių.

Svarbu žinoti: jeigu skolą sumokėjote paskutinę įspėjime nurodytą dieną, būtinai sulaukiame visų įmokų ir tik tuomet priimame sprendimą dėl atjungimo.

Kaip atidėti skolą už elektrą / dujas arba ją grąžinti dalimis?

Skolos mokėjimo terminą galite prasitęsti:

  • žodiniu susitarimu iki 30 k. d.;
  • sudarę skolos grąžinimo grafiką iki dviejų mėnesių.

Jei norite sudaryti skolos grąžinimo grafiką, Jums kartu su prašymu reikės pateikti šiuos dokumentus:

  • neįgalumo, nedarbingumo pažymėjimą arba pažymą apie daugiavaikę šeimą (daugiavaikė šeima, kuri augina ar globoja 3 ir daugiau vaikų ir vienam šeimos nariui per mėnesį  tenkanti pajamų dalis yra mažiau nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (306 Eur);
  • pažymą apie šeimos sudėtį, vaikų gimimo liudijimus arba pasus ir jų kopijas, pažymas apie šeimos pajamas už praeitus metus ir mažas pajamas (iš pateiktų dokumentų turi būti aišku, kad vieno asmens mėnesio pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (129 Eur).

Prieš pratęsiant skolos mokėjimo terminą , turėsite sumokėti  30 %  skolos pirminio įnašo. Susitarti dėl skolos atidėjimo gali tik objekto savininkas ar savininko įgaliotas asmuo. Jei objektas priklauso savivaldybei - tuomet  nuomininkas.

Sudaryti žodinį skolos susitarimą arba susitarti dėl skolos grąžinimo grafiko galite  paskambinę klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba užpildę šią formą.

Svarbu žinoti: skolos mokėjimo terminas atidedamas  tik įvertinus, ar neturite priteistų ir perduotų skolų antstoliams, kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių Jūsų skola buvo atidėta. Atsižvelgiant į situaciją, gali būti vertinami ir kiti kriterijai. Nesilaikant skolos atidėjimo terminų, susitarimai su Jumis bus panaikinti. Dėl skolos gali būti nutrauktas elektros/dujų tiekimas.

Kur kreiptis dėl elektros / dujų tiekimo atnaujinimo?

Jei Jums atjungtas elektros ar dujų tiekimas, dėl jo atnaujinimo susisiekite klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba atvykite į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą. Mūsų konsultantai informuos apie skolos dydį, atjungimo - pajungimo mokestį, skolos išieškojimo išlaidas bei kaip reikiamus mokesčius susimokėti.

Kokiu būdu išieškoma skola už elektrą / dujas?

Dėl susidariusios skolos už elektrą ar dujas informuosime Jus elektroniniu laišku, trumpąja SMS žinute ar paprastu paštu (tuo atveju, kai neturime Jūsų el. pašto adreso), todėl labai svarbu, kad nuolat atnaujintumėte savo kontaktinius duomenis:

Tais atvejais, kai nepavyksta susitarti dėl skolos sumokėjimo, kreipiamės į skolų išieškojimo bendrovę arba teismą. Nesumokėjus skolos, elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimas nutraukiamas apie tai įspėjus prieš 15 kalendorinių dienų. Apmokėjus visą skolą, skolos administravimo išlaidas, išjungimo, įjungimo išlaidas, elektros tiekimas atstatomas per 2 darbo dienas, o dujų tiekimas - per 5 darbo dienas.

Svarbu žinoti:

  • jeigu elektros ar dujų tiekimas nutrauktas dėl nesumokėtos skolos ir dėl elektros ar dujų atstatymo nesikreipiate į mus ilgiau nei 6 mėnesius, mes (UAB „Ignitis“) turime teisę nutraukti tiekimo sutartį, o skirstomųjų tinklų operatorius (ESO) turi teisę išmontuoti elektros ar dujų apskaitos prietaisus ir kitus įrenginius (atvadus, linijas ir kita);
  • delspinigiai šiuo metu neskaičiuojami, tačiau išieškant skolą yra taikomi kiti mokesčiai. Jei  skola nesumokama laiku, skolos administravimas perduodamas skolų išieškojimo įmonei, kuri taiko papildomus skolų administravimo mokesčius. Jeigu skola perduodama į teismą, prašome priteisti 5 % metinių palūkanų nuo visos susidariusios skolos bei bylinėjimosi išlaidas. Gautas teismo vykdomasis dokumentas perduodamas antstoliui. Antstolis paskaičiuoja būtinąsias vykdymo išlaidas, palūkanas nuo priteistos skolos ir kitas skolos išieškojimo išlaidas.
Ką daryti, jei yra permoka už elektrą / dujas?

Permokėtą sumą galime užskaityti Jūsų ateities elektros ar dujų sąskaitoms padengti, užskaityti kitoms paslaugoms (pavyzdžiui, kitoms elektros ar dujų sutartims padengti) arba galime grąžinti į Jūsų banko sąskaitą.

Jei norite permokėtą sumą užskaityti kitoms savo elektros ar dujų sutartims arba, kad permoka būtų grąžinta į Jūsų banko sąskaitą, pateikite šią prašymo formą ir pridėkite mokėjimą patvirtinantį dokumentą Jums patogiu būdu:

Rekomenduojame naudotis savitarna e.ignitis.lt, nes čia rasite sąskaitas, kelių mygtukų paspaudimu atsikaitysite už elektrą, dujas ir kitas namų paslaugas, galėsite teikti prašymus, užsisakyti aktualius dokumentus ir paslaugas. Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

Gavę teisingai pateiktą prašymą, įmoką į Jūsų nurodytą banko sąskaitą grąžinsime per 5 darbo dienas.