Savitarna
Kaip tapti mūsų klientu?

Jeigu turite prieigą prie elektros:

Tapti mūsų klientu – visiškai paprasta.

Užpildykite šią anketą ir operatyviai gausite jūsų poreikiams optimaliai pritaikytą konkurencingą elektros energijos tiekimo pasiūlymą.

Elektros energijos tiekimo sutartį taip pat galite sudaryti bet kuriame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Papildomą informaciją jus dominančiais klausimais galite sužinoti užpildę šią užklausos formą arba paskambinę klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802. Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju nr., skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

Jeigu dar neturite įvado:

Prijungti savo įmonę prie skirstymo sistemos Jums padės bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO).

Detaliai apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje www.eso.lt.

Kokią informaciją klientas turėtų pateikti, norėdamas gauti komercinį pasiūlymą?

Siekdami jums pateikti jūsų elektros energijos vartojimo poreikius geriausiai atitinkantį komercinį pasiūlymą, prašytume atsiųsti savo įmonės metinį suvartotą arba planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį pagal laiko intervalus (maksimalių, vidutinių, minimalių, šeštadienio / sekmadienio / švenčių dienų apkrovų; vienos laiko zonos; dviejų laiko zonų (dieninis, naktinis, šeštadienio / sekmadienio)).

Kas sudaro elektros energijos kainą?

Elektros energijos kainą sudaro šios dalys:

1. Elektros energijos tiekimo kaina.

2. Skirstymo paslaugos kaina.

3. VIAP - Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos.

4. Elektros energijos akcizas.

Kur ir kaip reikia deklaruoti suvartotos elektros energijos apskaitos prietaiso duomenis?

Elektros energijos apskaitos prietaiso duomenis reikia deklaruoti skirstymo sistemos operatoriui

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO). ESO perduoda kliento deklaruotus suvartotos elektros energijos duomenis kliento pasirinktam nepriklausomam tiekėjui, pagal kuriuos nepriklausomas tiekėjas išrašo ir pateikia klientui PVM sąskaitą faktūrą.

Kada ir kokiu būdu pateikiama PVM sąskaita faktūra už suvartotą elektros energiją?

PVM sąskaita faktūra už suvartotą elektros energiją už ataskaitinį laikotarpį pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos sutartyje nurodytu būdu. Nepriklausomai nuo sutartyje nurodyto PVM sąskaitos faktūros pateikimo būdo, kiekvieną mėnesį PVM sąskaita faktūra pateikiama savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Ar galima atsiskaityti, naudojantis automatinio elektroninės sąskaitos apmokėjimo paslauga?

Taip. Elektroninė sąskaitos (E. sąskaitos) paslauga – galimybė gauti sąskaitas tiesiai į internetinės bankininkystės paskyrą. Naudodamiesi šia paslauga, taip pat galite pasirinkti ir automatinį sąskaitos apmokėjimą. Tai sumanus ir paprastas būdas tvarkyti jūsų sąskaitas už elektrą, kuris taupo jūsų laiką.  Norėdami atsiskaityti pagal e. sąskaitas, prisijunkite prie savo interneto banko ir pasirinkite šį mokėjimo būdą. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, sąskaitas matysite savo interneto banke bei savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Kokios yra sutarčių pasirašymo, pratęsimo bei nutraukimo sąlygos?

1. Sutarties pasirašymas.
Tiekėjas pasirašęs elektros energijos (toliau EE) pirkimo - pardavimo sutartį, įsipareigoja tiekti EE vartotojui, o vartotojas įsipareigoja už sutartą kainą, sutartu laikotarpiu ir sąlygomis pirkti EE bei už ją tinkamai atsiskaityti sutartyje numatytais terminais. Gali būti sudaromos terminuotos arba neterminuotos sutartys.
2. Sutarties pratęsimas.
2.1. Terminuotoms sutartims. Šalys gali pasiūlyti pratęsti sutartį naujam laikotarpiui pasiūlyme nustatyta kaina, kuri galioja jame numatytą laikotarpį. Per pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys turi sudaryti naują sutartį ar jos pakeitimą/susitarimą dėl sutarties pratęsimo ir naujos EE kainos naujam laikotarpiui. Jei susitarimas nesudaromas per pasiūlymo galiojimo laikotarpį sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka.
3. Sutarties nutraukimas.
Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti nutraukiama šalių susitarimu.
Šalys turi teisę nutraukti sutartį įspėjusios viena kitą sutartyje numatytais terminais jei kita šalis iš esmės pažeidė sutartį (pvz. tiekėjas netiekia EE, prarado nepriklausomo tiekėjo licenciją; vartotojas nesumoka už patiektą EE).
3.1. Neterminuotos sutarties nutraukimas. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai, nesant esminio sutarties pažeidimo, nutraukti sutartį įspėjus kitą šalį per sutartyje numatytą pranešimo terminą. Šalis, tokiu būdu nutraukusi sutartį nesilaikydama sutartyje numatyto įspėjimo termino, kitai šaliai pareikalavus sumoka sutartyje numatyto dydžio baudą.
3.2. Terminuotos sutarties nutraukimas. Bet kuri šalis per sutartyje numatytą terminą raštu įspėjusi kitą šalį, nesant esminio sutarties pažeidimo, gali anksčiau termino nutraukti sutartį. Tokiu atveju šalis, kuri pasinaudojo tokia teise, kitai šaliai pareikalavus privalo sumokėti sutartyje numatytą baudą, kurios dydis apskaičiuojamas imant praeitų laikotarpių vidutinių sąskaitų dydžius.

Informacija apie tai, kokią 2018 m. tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis

Iš 2018 m. UAB „Ignitis“ patiektos elektros energijos 12,06% sudarė žalioji elektros energija. Ši informacija atskleidžiama įsigyjant kilmės garantijų sertifikatus. Likusi patiektos elektros energijos dalis buvo nupirkta elektros biržoje ir jos kilmė nėra žinoma. Informacija apie UAB „Ignitis“ patiektą žaliąją energiją 2018 m. pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

2018 m.  
Vėjo 3,70 %
Atliekų deginimo 0,00 %
Biomasė 2,09 %
Jūrų, upių vandens 6,26 %
Biodujos 0,00%
Saulės 0,01%
Bendras žaliosios energijos kiekis: 12,06 %