Savitarna

Sutartys

Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Kaip tapti „Ignitis“ nepriklausomo elektros tiekėjo klientu?

Norėdami tapti mūsų klientu, turite:

 1. būti prisijungę prie elektros energijos tinklo (įsivesti elektrą);
 2. pasirašyti (sudaryti) Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
 3. taip pat galite įgalioti kitą fizinį asmenį pasirašyti sutartį už Jus (plačiau čia). 

Ką daryti, norint įsivesti elektrą? 
Kaip sudaryti nepriklausomo tiekimo sutartį? 

Kaip pasirašyti elektros tiekimo sutartį su rašytiniu įgaliojimu?

Nepriklausomo elektros tiekimo sutartį galite sudaryti turėdami rašytinį įgaliojimą, kuris nėra patvirtintas notaro. Kviečiame pildyti mūsų jau parengtą įgaliojimo formą arba galite susikurti rašytinės formos įgaliojimą patys. 

Kartu su įgaliojimu kviečiame pateikti savininko tiesioginės rinkodaros sutikimą, kad galėtume parengti ir pateikti pasiūlymus pagal savininko turimas paslaugas. Tiesioginės rinkodaros sutikimo formą rasite čia

Šiuos dokumentus galite mums atsiųsti vienu iš būdų:

Įgaliojimą būtinai turi pasirašyti įgaliojantis asmuo, kuris yra objekto savininkas.

Svarbu: su rašytinės formos įgaliojimu galite sudaryti tik nepriklausomo elektros tiekimo sutartis. 

Kaip sudaryti sutartį nepilnamečio asmens vardu?

Nepilnamečių iki 14 metų vardu visus sandorius sudaro tėvai arba globėjai, kurie privalo veikti išimtinai dėl nepilnamečio interesų (LR civilinio kodekso 2.7 str.). 

Dokumentai, reikalingi sutarties už nepilnametį asmenį iki 14 metų sudarymui:

 • tėvams – vaiko gimimo liudijimas;
 • globėjams (rūpintojams) – atstovavimo teisę patvirtinantis teismo nutarimas ar kitas dokumentas, kuriuo vaikui nustatyta globa (rūpyba).

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro patys, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (LR civilinio kodekso 2.8 str. 1 d.). Jeigu sutikimo nėra, tada dėl sutarties sudarymo turi kreiptis vienas iš tėvų/globėjų.

Dokumentai, reikalingi sutarties nepilnamečiam asmeniui nuo 14 iki 18 metų sudarymui:

Ką daryti, norint įsivesti elektrą?

Prisijungti prie elektros energijos tinklo Jums padės bendrovė Energijos skirstymo operatorius (ESO). Plačiau apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje www.eso.lt arba šioje video instrukcijoje.
Norėdami prisijungti prie elektros energijos tinklo, pateikite paraišką:

 • „Ignitis“ savitarnoje e.ignitis.lt (Sudaryti sutartį → Elektros tiekimo, įvedimo sutartis → Elektros įvedimas);
 • ESO savitarnoje.
Kas gali sudaryti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį?

Sutartį pasirašyti (sudaryti) gali objekto savininkas, nuomininkas arba kliento įgaliotas asmuo. 

Kaip sudaryti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį?

Sutartį sudarykite Jums patogiu būdu:

Sutarčiai pasirašyti (sudaryti) Jums reikės šių dokumentų:
Pasikeitus patalpų savininkui:

Pasikeitus patalpų nuomininkui:

 • patalpų nuomos sutarties kopija (privaloma);
 • trišalis susitarimas, jei patalpos išnuomotos ir nuomos sutartyje nėra sutarta dėl sutarties sudarymo nuomininko vardu (privaloma);
 • įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

Naujai prijungiant būstą:

Jums gali prireikti:

Parengtą sutartį: 

 • galėsite pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • galėsite pasirašyti atsakydami į mūsų siųstą el. laišką, jei tokį gavote;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Kaip Jums atsiųsime sudarytą sutartį?

 • Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį įkelsime į Jūsų paskyrą savitarnoje e.ignitis.lt

Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.
 

Kaip grąžinti pasirašytą nepriklausomo elektros tiekimo popierinę sutartį?

Pasirašytą sutartį galite grąžinti:

Kokie nepriklausomo elektros tiekimo sutarties įsigaliojimo terminai?

Sutartį parengsime iš karto ir, jei sutartį sudarysite nuotoliniu būdu, atsiųsime Jums turimais kontaktais – el. paštu arba paprastu paštu. Taip pat sutartį visuomet rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt.

Jei objekte elektra nėra tiekiama, sutartis įsigalios nuo elektros prijungimo objekte dienos (prašymą prijungti elektrą AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) pateiksime gavę Jūsų pasirašytą sutartį).

Jei objekte elektra tiekiama, galite pasirinkti elektros tiekimo pradžią: 

 • „kuo greičiau“ – jei sutartį sudarysite iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei sutartį sudarysite vėliau – sutartis įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį (pavyzdžiui, jei sutartį sudarysite spalio 31 d., ji įsigalios nuo gruodžio 1 d.);

Sutartis sudaroma be papildomo mokesčio, yra neterminuota ir galioja iki jos nutraukimo dienos.

Nepavyksta sudaryti nepriklausomo elektros tiekimo sutarties. Ką daryti?

Jeigu nepavyksta sudaryti sutarties:

Ką daryti paveldėjus butą ar namą?

Jei paveldėjote butą ar namą, persirašykite elektros energijos tiekimo sutartis savo vardu.
Jei paveldėjimo dokumentai dar tvarkomi, už paslaugas galite atsiskaityti esamu Kliento kodu (kurį rasite sutartyje ar sužinosite pasiskambinę klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802). 
Turėdami nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją ar paveldėjimo teisę patvirtinantį liudijimą, sutartį sudarykite Jums patogiu būdu:

 • savitarnoje e.ignitis.lt pasirinkite skiltį Pasirašyti naują „Ignitis“ sutartį. Sutartį sudarysite vos per kelias minutes (jei sutarčiai sudaryti pakanka tik Registrų centro išrašo); 
 • paskambinkite klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802 (jei sutarčiai sudaryti pakanka tik Registrų centro išrašo);
 • atvykite į  artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą arba
 • įgaliokite kitą asmenį pasirašyti sutartį už jus.

Sutartį taip pat galima sudaryti pateikus notaro patvirtintą liudijimą apie paveldėtos nuosavybės priėmimą bei patvirtintą liudijimą apie įpėdinius. Tuo atveju, jeigu liudijime nurodyta daugiau nei vienas įpėdinis, reikia gauti kitų įpėdinių sutikimą dėl nepriklausomo elektros tiekimo sutarties sudarymo.

Sutartį parengsime iš karto ir, jei sutartį sudarysite nuotoliniu būdu, atsiųsime Jums turimais kontaktais – el. paštu arba paprastu paštu.

Pasirašytą vieną sutarties egzempliorių galite mums grąžinti:

 • savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • galėsite pasirašyti atsakydami į mūsų siųstą el. laišką, jei tokį gavote;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Sutarties parengimo, įsigaliojimo ir galiojimo terminai:
Jei sutartį sudarysite iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos – naujoji sutartis įsigalios jau nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei sutartį sudarysite vėliau – ji įsigalios ne kitą, bet dar kitą mėnesį.

Sutartis sudaroma be papildomo mokesčio, yra neterminuota ir galios iki jos nutraukimo dienos.

Ką daryti pardavus butą ar namą?

Pardavę objektą, nutraukite elektros energijos tiekimo sutartį. Pateikite prašymą ir reikiamus dokumentus – visą aktualią informaciją rasite temoje „Kaip nutraukti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį?

Jei Jums reikalinga pažyma apie atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją, ją galite užsisakyti:

Ką daryti butą ar namą nusipirkus iš varžytinių?

Įsigiję butą ar namą iš varžytinių, pateikite prašymą sudaryti sutartį ir su tuo susijusius dokumentus.

Jei butas yra bendrabutyje, pateikiant prašymą reikalingi šie dokumentai:

 • notaro patvirtintas įgaliojimas (jei kreipiasi ne savininkas);
 • varžytinių aktas, jei toks yra (neprivalomas).  

Jei butas ne bendrabutyje, pateikiant prašymą reikalingi šie dokumentai:

 • notaro patvirtintas įgaliojimas (jei kreipiasi ne savininkas);
 • rodmenų pardavimo aktas arba antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (jei šie dokumentai buvo pasirašyti / sudaryti);
 • varžytinių aktas (neprivalomas).  

Dokumentus sutarčiai sudaryti pateikite:

Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį įkelsime į Jūsų paskyrą savitarnoje e.ignitis.lt. Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.

Pasirašytą vieną sutarties egzempliorių galėsite mums grąžinti užpildę susisiekime formą arba adresu Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius.

Svarbu: jei objekte nėra nutrauktas elektros energijos tiekimas ir nebus pateiktas rodmenų perdavimo aktas arba iškeldinimo protokolas, sutartis bus nutraukta po 15 kalendorinių dienų. Jei per 15 kalendorinių dienų laikotarpį buvęs savininkas nepateiks dokumentais pagrįsto prieštaravimo dėl sutarties nutraukimo, sutartį sudarysime Jūsų vardu.
 

Kaip sudaryti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį pasikeitus objekto savininkui?

Pasikeitus nekilnojamojo turto objekto savininkui/nuomininkui, naujasis savininkas/nuomininkas Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nekilnojamojo turto registro išrašą ar kitą teisę valdyti objektą patvirtinantį dokumentą;
 2. rodmenų suderinimo akto kopiją;
 3. prašymo sudaryti sutartį kopiją;
 4. patalpų nuomos sutarties kopiją, jei patalpos išnuomotos;
 5. pasirašyto Trišalio susitarimo, jei turtas valdomas nuomos, panaudos ar kitu ne nuosavybės teisės pagrindu, kopiją;
 6. įgaliojimo pasirašyti sutartį kopiją. Įgaliojimas reikalingas, kai prašymą teikia objekto savininko įgaliotas asmuo.
Kaip pasirašyti telefonu sudarytą nepriklausomo elektros tiekimo sutartį?

Jei sutartį pasirašysite elektroniniu paštu.

 1. Atidarykite iš „Ignitis“ gautą elektroninį laišką, kuriame prašoma patvirtinti sutarties sudarymą.
 2. Paspauskite mygtuką „Pasirašyti sutartį“ – bus automatiškai suformuotas laiškas. Jums tereikia paspausti „Send“/„Siųsti“.

Labai svarbu! Sutarties patvirtinimo tekste nieko nekeiskite, nes tekstai tikrinami automatiniu būdu.

Kaip pasirašyti sutartį, jei neveikia mygtukas.

 1. Atidarytame iš „Ignitis“ gautame laiške spauskite „Forward“/„Persiųsti“. Dažniausiai šios funkcijos ženkliukas (rodyklė) būna dešiniajame laiško kampe, viršuje. Įrašykite elektroninio pašto adresą [email protected]
 2. Laiške įrašykite šį trumpą tekstą – Su visomis sąlygomis sutinku ir pasirašau.
 3. Spauskite „Send“/„Siųsti“.

Viskas. Jūsų patvirtinimas, kad pasirašote sutartį, išsiųstas.

Jei sutartį pasirašysite fiziniu parašu.

 1. Gavę popierinę sutartį paštu, pasirašykite vieną sutarties egzempliorių (specialiąją jos dalį) ir atneškite arba atsiųskite jį į bet kurį Lietuvos pašto skyrių arba į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Kitas sutarties egzempliorius lieka Jums.

Kaip nutraukti nepriklausomo elektros tiekimo sutartį?

Sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo. 
Jei pardavėte būstą, pateikite:

Jei nutraukėte nuomos sutartį, pateikite:

Reikiamus dokumentus ir prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

 • savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame deklaravimo lange prie elektros sutarties spauskite „Pakeitimai ir užsakymai“ → „Nutraukti sutartį“;
 • užpildę formą ir pridėję sutarties nutraukimo prašymą
 • artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Daugiau informacijos apie sutarties nutraukimą rasite:

Nepriklausomo elektros energijos pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties specialiojoje dalyje. Ją gavote mums sutarties sudarymo metu nurodytais savo kontaktais.

Kaip pakeisti nepriklausomą elektros tiekėją?

Jei nepriklausomas elektros tiekimas dar neprasidėjęs
Užtenka tik pasirašyti sutartį su nauju tiekėju. 

Jei nepriklausomas elektros tiekimas jau prasidėjęs
Užtenka tik pasirašyti sutartį su nauju tiekėju. 

Kaip demontuoti elektros energijos įvadą?

Jei norite demontuoti elektros energijos įvadą, dėl tiekimo nutraukimo Jums reikia pateikti šiuos dokumentus:

Reikiamus dokumentus ir prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

Svarbu: pateikdami prašymą elektros įvado demontavimui, formoje pažymėkite pasirinkimą „Elektros įvado demontavimas objekte“. Demontavimo darbus atliks ESO.

Jei norite laikinai nuimti skaitiklį ir nenutraukti sutarties (pavyzdžiui, vykdote namo rekonstrukciją, griaunate namą ar kita), kreipkitės į operatorių (ESO) telefonu 1852.

Teisė atsisakyti sutarties

Teisė atsisakyti sutarties
Vartotojas (fizinis asmuo) turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties asmuo turi pranešti Ignitis, UAB apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Galima pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog asmuo nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. 

Sutarties atsisakymo pasekmės
Jei prašėte, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba elektros energijos tiekimas būtų pradėtas sutarties atsisakymo laikotarpiu, Jūs turite sumokėti mums sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai Jūs informavote mus apie tai, jog atsisakote šios sutarties, palyginti su visu tuo, kas numatyta teikti pagal sutartį.
 

„Ignitis“ sąskaitos draudimas

Nuo ko apsaugo „Ignitis“ sąskaitos draudimas?

„Ignitis“ sąskaitos draudimas sumažins finansinius rūpesčius netikėtai netekus darbo ar ligos atveju, kai draudžiamasis įvykis tęsiasi ilgiau nei 30 kalendorinių dienų.                                                                                                                                                            
Laikinas nedarbingumas: nelaimingas atsitikimas ar bet kuri liga, kai nedarbingumas trunka ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų (taip pat įeina ir COVID-19), patvirtinta gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu.
Nesavanoriškas darbo netekimas: kuomet neplanavote išeiti iš darbo ir Jūsų darbo sutartis buvo nutraukta darbdavio iniciatyva arba abipusiu susitarimu su darbdavio pasiūlymu (iniciatyva).

Kaip nutraukti draudimo sutartį savitarnoje?

Prisijunkite prie savo paskyros e.ignitis.lt ir prie nepriklausomo tiekimo elektros sutarties spauskite Pakeitimai ir užsakymai → Keisti/nutraukti draudimo sutartį → Nutraukti draudimo sutartį.

Kas yra laikinas nedarbingumas?

Laikinas nedarbingumas – tai įvykis, atsiradęs dėl apdraustojo ligos ar nelaimingo atsitikimo, patvirtintas gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu ir įvykęs per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Kas yra nesavanoriškas darbo netekimas?

Nesavanoriškas darbo netekimas – tai darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva arba abipusiu šalių susitarimu, bet darbdavio iniciatyva, kai iš Užimtumo tarnybos gaunama nedarbo išmoka. 

Kokie draudimo reikalavimai sergant Covid-19?

Covid-19 ligos atveju sąlyga išlieka ta pati kaip ir sergant kitomis ligomis – liga turi trukti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų.

Kur kreiptis įvykus draudžiamajam įvykiui?

Įvykus draudžiamajam įvykiui kuo greičiau (bet ne ilgiau nei per 90 kalendorinių dienų) nuo draudžiamojo įvykio dienos kreipkitės į Compensa telefonu 19111, el. paštu [email protected] arba www.compensa.lt.

Kas gali sudaryti „Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį?

„Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį gali sudaryti nauji ir esami „Ignitis“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo klientai. 

Asmuo, sudarantis draudimo sutartį, turi būti:

 • dirbantis ne trumpiau nei 6 mėn. iki draudimo sutarties sudarymo ir ne mažiau nei 16 val. per savaitę;
 • dirbantis tik pagal neterminuotą darbo sutartį su Lietuvos Respublikoje įsteigtais juridiniais asmenimis, kurių darbo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • gyvenantis Lietuvoje ne trumpiau nei 12 pastarųjų mėnesių;.
 • objekto, kuriam sudaroma sutartis, savininkas.
Kur galiu sudaryti draudimo sutartį?

Sąskaitos draudimo sutartį galite sudaryti:

Kokių dokumentų reikia sutarties sudarymui?

Sutarties sudarymui reikalingas tik asmens dokumentas.

Kaip sudaryti draudimo sutartį savitarnoje?

Prisijunkite prie savo paskyros e.ignitis.lt ir prie nepriklausomo tiekimo elektros sutarties spauskite Pakeitimai ir užsakymai → Draudimo paslaugos užsakymas. Pasirinkite jums tinkamą draudimo išmokos sumą ir spauskite Sudaryti sutartį. Jums bus sugeneruotas draudimo liudijimas. Pažymėkite varnele „Su draudimo paslaugos sąlygomis susipažinau“ ir spauskite Pasirašyti draudimo sutartį.

Jeigu neturite nepriklausomo elektros tiekimo sutarties

Sąskaitos draudimą galite užsisakyti papildomai jau sudarius nepriklausomo tiekimo sutartį. Prisijunkite prie savo paskyros e.ignitis.lt ir prie nepriklausomo tiekimo sutarties spauskite Pakeitimai ir užsakymai > Draudimo paslaugos užsakymas. 

Jeigu neturite nepriklausomo tiekimo elektros sutarties ir norite ją sudaryti kartu su draudimu užsisakykite telefonu +370 611 21802 arba atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

Jeigu vienoje sutartyje yra keli objektai, ar galima sudaryti kelias draudimo sutartis kiekvienam objektui?

Vienai nepriklausomo tiekimo sutarčiai galima sudaryti tik vieną draudimo sutartį, nesvarbu, kiek objektų yra tiekimo sutartyje. Šiuo atveju galima rinktis didesnę draudimo sumą, kuri padengtų elektros sąskaitas keliems objektams. Jeigu yra sudarytos kelios nepriklausomo tiekimo sutartys, kiekvienai jų galima sudaryti atskirą sąskaitos draudimo sutartį.

Nuo kada pradedama taikyti draudimo apsauga?

Draudimo apsauga pradedama taikyti tą pačią dieną, kai prasideda nepriklausomas elektros energijos tiekimas. 
Draudimo išmoka nėra mokama, jeigu draudžiamasis įvykis pasireiškė per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo draudimo apsaugos pradžios. Draudimo išmoka taip pat nėra mokama, jeigu draudžiamasis įvykis truko trumpiau nei 30 kalendorinių dienų.

Kaip pasikeisti draudimo planą, jeigu sudarant draudimo sutartį pasirinkau per mažą išmokos sumą?

Pirmiausia turite nutraukti galiojančią draudimo sutartį ir sudaryti naują, pasirinkdami tinkamą draudimo išmokos planą.                                                                                                                                    
Svarbu: antrai draudimo sutarčiai nebus taikomas 3 mėnesių nemokamas periodas.

Kas vyksta pasibaigus 3 nemokamiems mėnesiams?

Gavę 5-to mėnesio nepriklausomo elektros energijos tiekimo sąskaitą turėsite sumokėti už 4-tą mėnesį suteiktas paslaugas, įskaitant ir pirmą įmoką už sąskaitos draudimą.

Jei draudžiamasis įvykis įvyko per pirmus 3 mėn., ar galiu gauti draudimo išmoką?

Galite, jeigu draudžiamasis įvykis įvyko ne per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo draudimo apsaugos pradžios, tęsiasi ilgiau nei 30 kalendorinių dienų ir įvykdysite kitas draudimo taisyklėse numatytas sąlygas. 

Ar nutraukus draudimo sutartį ir sudarius naują, galėsiu ir vėl nemokėti už draudimo paslaugą pirmus 3 mėnesius?

Ne, įmokų už pirmus 3 mėnesius nereikia mokėti tik sudarant „Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį pirmą kartą.

Ar per pirmuosius 3 mėnesius galiu pakeisti pasirinktą draudimo sumą?

Draudimo sumą galima pakeisti tik nutraukus galiojančią draudimo sutartį ir sudarius naują. To daryti nerekomenduojame, nes, sudarius kitą draudimo sutartį, draudimo įmokas reikia mokėti nuo pirmojo mėnesio įsigaliojus draudimo apsaugai.

Ar įvykus draudžiamajam įvykiui nereikės apmokėti elektros energijos sąskaitų?

Ne. Įvykus draudžiamajam įvykiui ir toliau turėsite apmokėti „Ignitis“ elektros energijos sąskaitas, tačiau jas galėsite padengti gauta draudimo išmoka, kurią draudimo bendrovė perves tiesiai į Jūsų banko sąskaitą. Todėl tam, kad draudimo išmoka padengtų Jūsų elektros sąskaitą, priimant sprendimą dėl draudimo sumos, rekomenduojame atidžiai įsivertinti savo vidutinę sąskaitą už elektrą.

Kada gausiu draudimo išmoką po įvykusio draudžiamojo įvykio?

Išmoką gausite per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų dokumentų draudimo bendrovei pateikimo. Dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba.

Ar bus vertinama, kam panaudota draudimo išmoka?

Kam panaudota draudimo išmoka vertinama nebus. Tačiau nepriklausomo elektros tiekimo sąskaitos turi būti apmokamos kiekvieną mėnesį kaip įprastai pagal Jūsų sudarytos nepriklausomo tiekimo sutarties sąlygas.

Ar išmokama draudimo išmoka, jeigu turiu skolą už draudimą?

Išmoka nemokama, nes turint įsiskolinimą už draudimo paslaugą bent vieną mėnesį, draudimo apsauga sustabdoma. Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, draudimo išmoka nėra mokama. Sąskaitos neapmokėjus 3 mėnesius iš eilės, draudimo bendrovė turi teisę draudimo sutartį nutraukti. Nutraukus draudimo sutartį, klientui išlieka pareiga sumokėti draudimo įmokas už laikotarpį iki draudimo sutarties nutraukimo.

Kaip galiu nutraukti draudimo sutartį?

„Ignitis“ sąskaitos draudimo sutartį galite nutraukti:

 • savitarnoje e.ignitis.lt (plačiau čia);
 • parašę laisvos formos prašymą ir atsiuntę per susisiekime formą (Elektra → Nepriklausomas elektros tiekimas → Kitos temos → Kiti klausimai);
 • paskambinę „Ignitis“ klientų aptarnavimo telefonu +370611 21802;
 • paskambinę mūsų parneriams ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ telefonu 19111.
Kada bus nutraukta draudimo sutartis?

Draudimo sutartis visais atvejais nutraukiama nuo artimiausio mėnesio 1 dienos, jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau nei einamojo mėnesio 25 d., draudimo sutartis gali būti nutraukiama nuo dar kito mėnesio 1 d.

Kas nutiks su draudimo sutartimi pardavus objektą?

Pardavus objektą ir nutraukus nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį automatiškai nutrūksta ir draudimo sutartis.

Ar nutraukus draudimo sutartį nutrūks ir nepriklausomo tiekimo sutartis?

Ne. Nutraukus draudimo sutartį nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartis lieka galioti.

Ar nutraukęs draudimo sutartį turėsiu atsiskaityti su „Ignitis“ už 3 mėnesių nemokamą periodą?

Ne, neturėsite.

Visuomeninis elektros energijos tiekimas

Kaip tapti „Ignitis“ visuomeninio elektros tiekimo klientu?

Norėdami tapti mūsų klientu, turite:
1.    būti prisijungę prie elektros energijos tinklo (įsivesti elektrą);
2.    pasirašyti (sudaryti) Elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį.

Ką daryti, norint įsivesti elektrą? 
Kaip sudaryti visuomeninio tiekimo sutartį?

Kaip sudaryti sutartį nepilnamečio asmens vardu?

Nepilnamečių iki 14 metų vardu visus sandorius sudaro tėvai arba globėjai, kurie privalo veikti išimtinai dėl nepilnamečio interesų (LR civilinio kodekso 2.7 str.). 

Dokumentai, reikalingi sutarties už nepilnametį asmenį iki 14 metų sudarymui:

 • tėvams – vaiko gimimo liudijimas;
 • globėjams (rūpintojams) – atstovavimo teisę patvirtinantis teismo nutarimas ar kitas dokumentas, kuriuo vaikui nustatyta globa (rūpyba).

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro patys, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (LR civilinio kodekso 2.8 str. 1 d.). Jeigu sutikimo nėra, tada dėl sutarties sudarymo turi kreiptis vienas iš tėvų/globėjų.

Dokumentai, reikalingi sutarties nepilnamečiam asmeniui nuo 14 iki 18 metų sudarymui:

Ką daryti, norint įsivesti elektrą?

Prisijungti prie elektros energijos tinklo Jums padės bendrovė Energijos skirstymo operatorius (ESO). Plačiau apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje www.eso.lt arba šioje video instrukcijoje.
Norėdami prisijungti prie elektros energijos tinklo, pateikite paraišką:

 • „Ignitis“ savitarnoje e.ignitis.lt (Sudaryti sutartį → Elektros tiekimo, įvedimo sutartis → Elektros įvedimas);
 • ESO savitarnoje.
Kas gali sudaryti visuomeninio elektros tiekimo sutartį?

Sutartį pasirašyti (sudaryti) gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo.

Kaip sudaryti visuomeninio elektros tiekimo sutartį?

Sutarčiai pasirašyti (sudaryti) pateikite prašymą ir šiuos dokumentus:

 1. Pasikeitus patalpų savininkui:
  • nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją;
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą, jei esate pasirašę rodmenų suderinimo aktą su buvusiu savininku ir pageidaujate mokėti nuo suderintų apskaitos prietaiso rodmenų. Jei apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo akto nepateiksite, sutartis bus perrašyta nuo paskutinių buvusio savininko apmokėtų rodmenų;
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).
 2. Pasikeitus patalpų nuomininkui:
  • nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją;
  • patalpų nuomos sutarties kopiją (privaloma);
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą;
  • trišalį susitarimą, jei patalpos išnuomotos ir nuomos sutartyje nėra sutarta dėl sutarties sudarymo nuomininko vardu (privaloma);
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).
 3. Naujai prijungiant būstą:
  • nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją;
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).
 4. Savivaldybei suteikus socialinį būstą:
  • gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopiją (privaloma);
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą;
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

Jums gali prireikti šių dokumentų:

Sutartį sudarykite Jums patogiu būdu:

Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį  įkelsime į Jūsų paskyrą savitarnoje e.ignitis.lt. Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.
 

Kaip grąžinti pasirašytą visuomeninio elektros tiekimo sutartį?

Parengtą sutartį galėsite:

 • pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.
Kokie visuomeninio elektros tiekimo sutarties galiojimo terminai?
 1. Jei Jūsų turimas objektas patenka į 2 liberalizavimo etapą, visuomeninio tiekimo sutartis galios vėliausiai iki 2022-06-30.
 2. Jei Jūsų objektas priklauso 3 liberalizavimo etapui, visuomeninio tiekimo sutartis galios iki 2025-12-31.

Jei nežinote, kuriam liberalizavimo etapui priklauso Jūsų objektas, pasitikrinti galima e.ignitis.lt.

Kaip greitai sudaroma visuomeninio elektros tiekimo sutartis?

Gavę Jūsų prašymą sutartį parengsime per 5 darbo dienas.
Sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai netaikomi.

Kada įsigalios visuomeninio elektros tiekimo sutartis?
 • Jei objekte elektros energija nėra tiekiama, sutartis įsigalios nuo elektros energijos prijungimo objekte dienos. Prašymą prijungti elektrą  AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) pateiksime gavę Jūsų pasirašytą sutartį.

Jei objekte elektros energija tiekiama, sutartis įsigalios nuo jos sudarymo dienos ir bus laikoma sudaryta, jei per 30 kalendorinių dienų negausime Jūsų pranešimo, kad nesutinkate su sutarties sąlygomis. Sutartis galios iki atitinkamo liberalizavimo etapo, kuriam priklauso Jūsų objektas, pabaigos.

Ką daryti paveldėjus butą ar namą?

Jei paveldėjote butą ar namą, sudarykite visuomeninio tiekimo sutartį savo vardu. Pateikite prašymą ir dokumentus.
Jei paveldėjimo dokumentai dar tvarkomi, už paslaugas galite atsiskaityti buvusio savininko (esamu) Kliento kodu. Jį rasite:

Turėdami nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją ar paveldėjimo teisę patvirtinantį liudijimą, galite sudaryti visuomeninio tiekimo sutartį. Kaip tai padaryti, skaitykite čia.  

Sutartį taip pat galima sudaryti pateikus notaro patvirtintą liudijimą apie paveldėtos nuosavybės priėmimą bei patvirtintą liudijimą apie įpėdinius. Tuo atveju, jeigu liudijime nurodyta daugiau nei vienas įpėdinis, reikia gauti kitų įpėdinių sutikimą dėl nepriklausomo elektros tiekimo sutarties sudarymo.

Ką daryti parduodant butą ar namą?

Pardavę objektą, nutraukite visuomeninio tiekimo elektros energijos sutartį. Pateikite prašymą ir dokumentus – visą aktualią informaciją rasite temoje „Kaip nutraukti sutartį ir elektros energijos tiekimą?“.

Pažymą apie atsiskaitymą už elektros energiją galite užsisakyti: 

Ką daryti butą ar namą nusipirkus iš varžytinių?

Įsigiję butą ar namą iš varžytinių, pateikite prašymą sudaryti sutartį ir su tuo susijusius dokumentus.
Pateikiant prašymą reikalingi šie dokumentai:

 • nuosavybės dokumentas – nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopija;
 • įgaliojimas (jei kreipiasi ne savininkas);
 • rodmenų suderinimo aktas arba antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (jei šie dokumentai buvo pasirašyti / sudaryti);
 • varžytinių aktas (neprivalomas).  

Kaip sudaryti visuomeninio tiekimo sutartį, skaitykite čia

Svarbu: jei objekte nėra nutrauktas elektros energijos tiekimas ir nebus pateiktas rodmenų suderinimo aktas arba iškeldinimo protokolas, ankstesnė sutartis bus nutraukta po 15 kalendorinių dienų. Jei per 15 kalendorinių dienų laikotarpį buvęs savininkas nepateiks dokumentais pagrįsto prieštaravimo dėl sutarties nutraukimo, sutartį sudarysime Jūsų vardu.

Kaip nutraukti visuomeninio elektros tiekimo sutartį ir elektros energijos tiekimą?

Sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo. 
Jei pardavėte būstą, pateikite:

Jei nutraukėte nuomos sutartį, pateikite:

Reikiamus dokumentus ir prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

Elektros energijos sutartis yra neterminuota ir ją nutraukiant nėra taikomi papildomi mokesčiai.

Būtina atkreipti dėmesį:

 1. Jei Jūsų turimas objektas patenka į 2 liberalizavimo etapą, visuomeninio tiekimo sutartis galios vėliausiai iki 2022-06-30.
 2. Jei Jūsų objektas priklauso 3 liberalizavimo etapui, visuomeninio tiekimo sutartis galios iki 2025-12-31.
Kaip demontuoti elektros energijos įvadą?

Jei norite demontuoti elektros energijos įvadą, dėl tiekimo nutraukimo Jums reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą nutraukti sutartį
 • būsto savininko notarinį įgaliojimą (jei kreipiasi ne savininkas);
 • jei būstą valdo keli asmenys – raštišką bendraturčių tarpusavio susitarimą dėl sutarties nutraukimo.

Reikiamus dokumentus ir prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

Svarbu: pateikdami prašymą elektros įvado demontavimui, formoje pažymėkite pasirinkimą „Elektros įvado demontavimas objekte“.  Demontavimo darbus atliks ESO.
Jei norite laikinai nuimti skaitiklį ir nenutraukti sutarties (pavyzdžiui, vykdote namo rekonstrukciją, griaunate namą ar kita), kreipkitės į operatorių (ESO) telefonu 1852.

Kaip nutraukti visuomeninio elektros tiekimo sutartį pasirašius sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju?

Norint nutraukti visuomeninio tiekimo sutartį papildomai jokių veiksmų atlikti nereikia. Sudarius sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju visuomeninio tiekimo sutartis automatiškai nustos galioti, kai tik apmokėsite paskutinę visuomeninio tiekimo sąskaitą bei įvykdysite kitus įsipareigojimus, jei tokie buvo.

Gamtinės dujos

Kaip tapti „Ignitis“ dujų klientu?

Norėdami tapti mūsų klientu, turite:

 1. būti prisijungę prie dujotiekio (įsivesti dujas);
 2. pasirašyti (sudaryti) Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį.

Ką daryti, norint įsivesti dujas? 
Kaip sudaryti gamtinių dujų sutartį? 

Kaip sudaryti sutartį nepilnamečio asmens vardu?

Nepilnamečių iki 14 metų vardu visus sandorius sudaro tėvai arba globėjai, kurie privalo veikti išimtinai dėl nepilnamečio interesų (LR civilinio kodekso 2.7 str.). 

Dokumentai, reikalingi sutarties už nepilnametį asmenį iki 14 metų sudarymui:

 • tėvams – vaiko gimimo liudijimas;
 • globėjams (rūpintojams) – atstovavimo teisę patvirtinantis teismo nutarimas ar kitas dokumentas, kuriuo vaikui nustatyta globa (rūpyba).

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro patys, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą (LR civilinio kodekso 2.8 str. 1 d.). Jeigu sutikimo nėra, tada dėl sutarties sudarymo turi kreiptis vienas iš tėvų/globėjų.

Dokumentai, reikalingi sutarties nepilnamečiam asmeniui nuo 14 iki 18 metų sudarymui:

Ką daryti, norint prisijungti prie dujotiekio?

Prisijungti prie dujotiekio jums padės bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Dėl dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau, nes dujų įvedimo procesas gali užtrukti 6–12 mėnesių.

Registrų centro tinklapyje galite pasitikrinti, ar šalia jūsų būsto yra nutiestas dujotiekis, o plačiau apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje.

Norėdami pradėti prisijungimo prie dujotiekio procesą, pateikite paraišką ESO savitarnoje.

Kas gali sudaryti dujų tiekimo sutartį?

Sutartį pasirašyti (sudaryti) gali objekto savininkas arba savininko įgaliotas asmuo. Jei objektas turi bendrasavininką (-us), reikalingas bendrasavininko (-ų) sutikimas tik tuo atveju, kai sutartis yra sudaryta vieno iš bendrasavininkų vardu, tačiau dėl sutarties sudarymo kreipiasi kitas bendrasavininkas.

Kaip sudaryti dujų tiekimo sutartį?

Sutarčiai pasirašyti (sudaryti) pateikite prašymą ir šiuos dokumentus:

 1. Pasikeitus patalpų savininkui / nuomininkui:
  • nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją (jei patalpos išnuomotos ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, reikalingas papildomas įrašas apie nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre);
  • patalpų nuomos sutarties kopiją, jei nuomos sutarties terminas iki 1 metų (privaloma);
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą, kuriame turi būti skaitiklio numeris ir rodmuo;
  • bendraturčio pasirašytą sutikimą, jei patalpos įgytos bendrąja daline nuosavybe (reikalingas tik tuo atveju, kai sutartis yra sudaryta vieno iš bendrasavininkų vardu, tačiau dėl sutarties sudarymo kreipiasi kitas bendrasavininkas);
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).
 2. Naujai prijungiant būstą:
  • nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją;
  • „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui;
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).
 3. Savivaldybei suteikus socialinį būstą:
  • gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopiją (privaloma);
  • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą;
  • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

Jums gali prireikti:

Sutartį sudarykite Jums patogiu būdu:

 • savitarnoje e.ignitis.lt: Sudaryti sutartį → Dujų tiekimo sutartis;
 • klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802 (jei sutarčiai sudaryti pakanka tik Registrų centro išrašo) arba 
 • užpildykite prašymą artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį  įkelsime į Jūsų paskyrą savitarnoje e.ignitis.lt. Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.

Parengtą sutartį: 

 • galėsite pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • galėsite pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Vaizdo įrašas, kaip sudaryti sutartį internetu.
 

Kaip grąžinti pasirašytą dujų tiekimo sutartį?

Parengtą sutartį galite:

 • pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.
Kokie dujų tiekimo sutarties galiojimo terminai?

Gavę Jūsų prašymą, sutartį parengsime per 2 darbo dienas. Sudarymo mokesčiai netaikomi.

 • Jei objekte dujos nėra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo gamtinių dujų prijungimo objekte dienos. Prašymą prijungti dujas „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) pateiksime gavę Jūsų pasirašytą sutartį.

Jei objekte gamtinės dujos yra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo jos sudarymo dienos ir bus laikoma sudaryta, jei per 30 kalendorinių dienų negausime Jūsų pranešimo, kad nesutinkate su sutarties sąlygomis. Sutartis yra neterminuota ir galios iki jos nutraukimo dienos.

Ką daryti paveldėjus butą ar namą?

Jei paveldėjote butą ar namą, persirašykite gamtinių dujų tiekimo sutartį savo vardu. Pateikite prašymą ir dokumentus.
Jei paveldėjimo dokumentai dar tvarkomi, už paslaugas galite atsiskaityti esamu Kliento kodu (kurį rasite sutartyje ar sužinosite pasiskambinę klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802). 

Turėdami nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopiją ar paveldėjimo teisę patvirtinantį liudijimą, prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

 • užpildykite prašymą savitarnoje e.ignitis.lt: Sudaryti sutartį → Dujų tiekimo, įvedimo sutartis;    
 • paskambinkite klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802 (jei sutarčiai sudaryti pakanka tik Registrų centro išrašo) arba užpildykite prašymą artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Sutartį taip pat galima sudaryti pateikus notaro patvirtintą liudijimą apie paveldėtos nuosavybės priėmimą bei patvirtintą liudijimą apie įpėdinius. Tuo atveju, jeigu liudijime nurodyta daugiau nei vienas įpėdinis, reikia gauti kitų įpėdinių sutikimą dėl nepriklausomo elektros tiekimo sutarties sudarymo.

Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį įkelsime į Jūsų paskyrą e.ignitis.lt. Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.

Parengtą sutartį galėsite:

 • pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Sutarties parengimo, įsigaliojimo ir galiojimo terminai
Gavę Jūsų prašymą, sutartį parengsime per 2 darbo dienas. Sutarties sudarymo mokesčiai netaikomi.

 • Jei objekte dujos nėra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo gamtinių dujų prijungimo objekte dienos. Prašymą prijungti dujas AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) pateiksime gavę Jūsų pasirašytą sutartį.
 • Jei objekte gamtinės dujos yra tiekiamos, sutartis įsigalios nuo jos sudarymo dienos ir bus laikoma sudaryta, jei per 30 kalendorinių dienų negausime Jūsų pranešimo, kad nesutinkate su sutarties sąlygomis. Sutartis yra neterminuota ir galios iki jos nutraukimo dienos.
Ką daryti parduodant butą ar namą?

Pardavę objektą, nutraukite dujų sutartį. Pateikite prašymą ir dokumentus – visą aktualią informaciją rasite temoje „Kaip nutraukti sutartį ir dujų tiekimą?“ 

Jeigu Jums reikalinga pažyma apie atsiskaitymą už dujas, ją galite užsisakyti:

Ką daryti butą ar namą nusipirkus iš varžytinių?

Įsigiję butą ar namą iš varžytinių, pateikite prašymą sudaryti sutartį ir su tuo susijusius dokumentus.
Pateikiant prašymą, reikalingi šie dokumentai:

 • nuosavybės dokumentas – nekilnojamojo turto Registrų centro išrašo kopija;
 • įgaliojimas (jei kreipiasi ne savininkas);
 • rodmenų perdavimo aktas arba antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (jei šie dokumentai buvo pasirašyti / sudaryti);
 • varžytinių aktas (neprivalomas).

Dokumentus sutarčiai sudaryti pateikite Jums patogiu būdu:

 • užpildykite prašymą savitarnoje e.ignitis.lt: Dujų paslaugos → Dujų tiekimo sutarties sudarymas;     
 • paskambinkite klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802 (jei sutarčiai sudaryti pakanka tik Registrų centro išrašo) arba 
 • užpildykite prašymą artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Jei prašyme sudaryti sutartį nurodysite savo el. pašto adresą, informaciją apie parengtą sutartį Jums atsiųsime nurodytu el. paštu, o parengtą sutartį  įkelsime į Jūsų paskyrą savitarnoje e.ignitis.lt. Jei el. pašto neturite – sutartį Jums atsiųsime paprastu paštu.

Parengtą sutartį galėsite:

 • pasirašyti elektroniniu parašu savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, skiltyje Pakeitimai ir užsakymai → Atsisiųsti sutartį → Pasirašyti;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atsiųsti paštu adresu Viršuliškių skg. 34, LT-05131 Vilnius;
 • pasirašyti fiziniu parašu ir vieną sutarties egzempliorių atnešti į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą

Svarbu: jei objekte nėra nutrauktas dujų tiekimas ir nebus pateiktas rodmenų perdavimo aktas arba iškeldinimo protokolas, sutartis bus nutraukta po 15 kalendorinių dienų. Jei per 15 kalendorinių dienų laikotarpį buvęs savininkas nepateiks dokumentais pagrįsto prieštaravimo dėl sutarties nutraukimo, sutartį sudarysime Jūsų vardu.
 

Kas gali nutraukti dujų tiekimo sutartį?

Sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas (kai su nuomininku buvo sudaryta sutartis) arba objekto savininko įgaliotas asmuo. Jei objektas turi bendrasavininką (-us) – reikalingas ir bendrasavininko (-ų) sutikimas ( bendrasavininkų sutikimai nereikalingi, kai objektas parduodamas).

Kaip nutraukti sutartį ir dujų tiekimą?

Sutartį nutraukti gali objekto savininkas, nuomininkas arba objekto savininko įgaliotas asmuo. 
Jei pardavėte būstą, pateikite: 

 • prašymą nutraukti sutartį;
 • būsto savininko įgaliojimą (jei kreipiasi ne savininkas);
 • jei būstą valdo keli asmenys – raštišką bendraturčių tarpusavio susitarimą dėl sutarties nutraukimo;
 • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (jei toks buvo pasirašytas);
 • būsto priėmimo – perdavimo aktą (jei toks yra).

Jei nutraukėte nuomos sutartį, pateikite:

Jums taip pat gali prireikti:

Reikiamus dokumentus ir prašymą pateikite Jums patogiu būdu:

Gamtinių dujų tiekimo sutartys yra neterminuotos ir jas nutraukiant „Ignitis“ netaiko papildomų mokesčių. Vykdant demontavimo paslaugą, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) mokesčius taiko pagal įkainius nurodytus čia (už nuorodoje pateiktą turinį ir informacijos teisingumą atsako ESO).

Jei norite atsisakyti gamtinių dujų tiekimo (pavyzdžiui, dujinę viryklę keičiate elektrine)
Dėl tiekimo nutraukimo pateikite:

 • prašymą nutraukti sutartį;
 • būsto savininko įgaliojimą (jei kreipiasi ne savininkas);
 • jei būstą valdo keli asmenys – raštišką bendraturčių tarpusavio susitarimą dėl sutarties nutraukimo.

Gavę Jūsų prašymą atsisakyti gamtinių dujų tiekimo, jį perduosime ESO, kuris demontavimo darbus atliks ne vėliau kaip per 30 dienų. Atlikus darbus, ESO:

 • Jums pateiks sąskaitą už suteiktas tiekimo demontavimo paslaugas, kurioms taikomi ESO įkainiai. Daugiau informacijos apie ESO demontavimo paslaugą rasite čia (už nuorodoje pateiktą turinį ir informacijos teisingumą atsako ESO);
 • mums pateiks galutinį buvusio skaitiklio rodmenį, pagal kurį išrašysime ir atsiųsime Jums sąskaitą. Apmokėjus sąskaitą, nutrauksime dujų tiekimo sutartį.

Jeigu turėsite klausimų apie darbų vykdymo eigą, terminus ar įkainius, prašome kreiptis į ESO internetu arba Klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61 852.
Tuo atveju, jeigu atsisakysite demontavimo darbų atlikimo ir Jums bus tiekiamos gamtinės dujos, tiekimo sutartis liks galioti.

Jums taip pat gali prireikti:

Svarbu: atsisakydami gamtinių dujų tiekimo, prašymo formoje pažymėkite skiltį „Dujotiekio demontavimas objekte“. Skiltyje „Kita“ – nurodykite sutarties nutraukimo priežastį (pavyzdžiui, elektrinė viryklė, dujotiekio demontavimas).
Jei norite laikinai nuimti skaitiklį ir nenutraukti sutarties (pavyzdžiui, vykdote namo rekonstrukciją, griaunate namą ar kita), kreipkitės į operatorių (ESO) telefonu 1852 arba į „Ignitis“ +370 611 21802.  
 

DUK Temos

Ar žinojote, kad IGNITIS Savitarnoje galite:

 • Atsiskaityti už elektrą, dujas, šildymą, vandenį, telekomunikacijos ir kitas namų paslaugas
 • Pasirašyti sutartis
 • Sužinoti savo planą, tarifą, suvartojimo statistiką
 • Peržiūrėti mokėjimų istoriją
 • Deklaruoti skaitiklio rodmenis
 • Pasikeisti turimą elektros planą
 • Ir daug daugiau
Prisijungti
Ignitis savitarna