Kaip tapti klientu?

Jei turite prieigą prie dujų

Prijungus savo būstą prie dujotiekio, jums dar reikia užsisakyti dujų tiekimą. Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo  sutartį su „Ignitis“ galite sudaryti šiais būdais:

1.Savitarnos svetainėje e.ignitis.lt užpildę prašymą.

2.Bet kuriame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

3.Paskambinę telefonu 1802 (jei sudaryti sutarčiai nereikia pateikti papildomų dokumentų).

 

Sutartį paruošime  per 2 darbo dienas ir pateiksime ją savitarnos svetainėje, skiltyje „Sutartys ir objektai“.  

Jei norite įsivesti dujas

Prisijungti prie gamtinių dujų tinklo jums padės bendrovė Energijos skirstymo operatorius (ESO). Dėl dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau – kai kuriais atvejais šis procesas gali užtrukti. Detaliai apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje.

Patogiausia paraišką prisijungti prie gamtinių dujų tinklo pateikti internetinėje savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Registrų centro tinklalapyje www.regia.lt/zemelapis galite pasitikrinti, ar šalia yra nutiestas dujotiekis ir kaip galima prisijungti prie skirstomojo dujų tinklo.

Kokius dokumentus turėčiau pateikti sudarydamas sutartį dėl gamtinių dujų tiekimo?

Norėdami sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį, turėsite pateikti atitinkamai šiuos dokumentus:

Patalpų savininko/nuomininko pasikeitimo atveju:

• nekilnojamojo turto registrų centro išrašo kopija (jei patalpos išnuomotos ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, papildomas įrašas apie nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre);

• patalpų nuomos sutarties kopija, jei nuomos sutarties terminas iki 1 metų (privaloma);

• apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas;

• bendraturčio pasirašytas sutikimas, jei patalpos įgytos bendrąja daline nuosavybe (privaloma);

• įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

 

Naujai prijungiamo objekto atveju:

• nekilnojamojo turto registro centro išrašo kopija;

• AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažyma apie dujų sistemų parengimą sujungimui;

• bendraturčio pasirašytas sutikimas, jei patalpos įgytos bendrąja daline nuosavybe (privaloma);

• įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

 

 Savivaldybei suteikus socialinį būstą:

• gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopija (privaloma);

• apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas;

• galiojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma).

 

Jums bus aktualūs šie dokumentai:

*Prašymas sudaryti sutartį.

*Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su gyventojais bendrosios sąlygos.

*Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su gyventojais specialiosios sąlygos.

 

Kaip nutraukti sutartį?

Norėdami nutraukti gamtinių dujų tiekimo sutartį su „Ignitis“, tai galite padaryti šiais būdais:

1. Bet kuriame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

2. Paskambinę telefonu 1802.

3. El. paštu info@ignitis.lt.

Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

1.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei esate kliento įgaliotas asmuo – ir notaro patvirtintą įgaliojimą).

2.Jei būsto savininkas kitas asmuo – savininko įgaliojimą.

3.Jei būstą valdo keli asmenys – raštišką bendraturčių tarpusavio susitarimą dėl sutarties nutraukimo.

4.Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą.

5.Būsto priėmimo–perdavimo aktą (jei reikia).

 

Jums bus aktualūs šie dokumentai:

1.Prašymas nutraukti sutartį.

2.Rodmenų suderinimo aktas.

Pažymime, kad sutartis yra neterminuota ir nutraukiant sutartį nėra numatyta jokių sankcijų.

Parduodu butą. Kur turėčiau kreiptis dėl pažymos apie atsiskaitymą už gamtines dujas?

Tokią pažymą gali gauti tik sutarties savininkas (sutartį pasirašęs asmuo) arba įgaliotas asmuo. Ją galite gauti „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre arba užpildę pažymą  e.ignitis.lt savitarnos svetainėje.

Norėdami gauti pažymą, nepamirškite šių dokumentų:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

2. Dujų skaitiklio rodmens fotografijos.

3. Jei esate savininko įgaliotas asmuo – notaro patvirtinto įgaliojimo.

Noriu atsisakyti gamtinių dujų tiekimo. Kur kreiptis?

Jei norite atsisakyti gamtinių dujų tiekimo, nes keičiasi jūsų gamtinių dujų vartojimo įpročiai ir, pavyzdžiui, dujinę viryklę keičiate elektine, dėl tiekimo nutraukimo galite kreiptis:

1. Į bet kurį „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

2. Paskambinę telefonu 1802.

3. El. paštu: info@ignitis.lt.

 

Dokumentai, kurių prireiks:

1.  Įgaliojimo, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

2. Jei būstą valdo keli asmenys – raštiško bendraturčių tarpusavio susitarimą dėl sutarties nutraukimo.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Kur galiu gauti naujausią informaciją apie taikomus planus, mokėjimus už gamtines dujas, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ir kitą informaciją?

Informaciją apie taikomus planus, mokėjimus už gamtines dujas, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei kitą aktualią informaciją galite gauti:
- Savitarnos svetainėje e.ignitis.lt ir (ar);
- www.ignitis.lt ir (ar);
- Klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba +370 611 21802;
- Klientų aptarnavimo centruose;
- PVM sąskaitose faktūrose ir sutarčių bendrosiose ir specialiosiose dalyse.
Atkreipiame dėmesį, kad bendrovė gamtinių dujų apskaitos prietaisų bei kitų techninės priežiūros darbų, susijusių su gamtinėmis dujomis, neatlieka.


Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina - kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.

Kas yra atsakingas už siūlomų paslaugų kokybę?

Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, ginčai nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje (nuo 2019 m. leipos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) ar kitoje tam kompetenciją turinčioje institucijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atsiskaitymas ir deklaravimas

Kada ir kaip deklaruoti skaitiklių rodmenis?

Suvartotą gamtinių dujų kiekį turite mums pateikti / deklaruoti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos*. Tai ypač svarbu atlikti keičiantis kainoms, kad už suvartotas dujas atsiskaitytumėte teisinga kaina.

Deklaruoti rodmenis galite Jums patogiu būdu:

 • Prisijungę prie savitarnos svetainės e.ignitis.lt: savitarna naudotis patogu, nes čia galite deklaruoti skaitiklių rodmenis, atsiskaityti už elektrą, dujas ir kitas namų ūkio paslaugas, galite stebėti savo deklaravimo, suvartojimo, mokėjimų istoriją, valdyti turimų elektros ir dujų sutarčių informaciją ar užsisakyti reikalingus dokumentus.
 • Susisiekę Ignitis klientų aptarnavimo kontaktais: pasiskambinę klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802, atvykę į Ignitis klientų aptarnavimo centrą ar parašę mums el. paštu info@ignitis.lt.

  Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina - kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.
   

Deklaravus rodmenis, parengsime Jums sąskaitą už praėjusį laikotarpį, kurią galėsite apmokėti iki einamojo mėnesio pabaigos.

 • Atsiskaitydami už suvartotas dujas bankų (SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas ir Medicinos bankas) bei kredito unijų elektroninėse sistemose: mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite lėšų gavėją UAB „Ignitis“ arba įveskite įmokos kodą 10001, pateikite skaitiklio rodmenis ir atsiskaitykite už paslaugas. Atsiskaityti ir deklaruoti galite ir kitose elektroninėse sistemose („Viena sąskaita“, „Paysera“).
 • Atsiskaitydami už suvartotas dujas grynaisiais pinigais: pateikite skaitiklio rodmenis įmokas priimančiam darbuotojui.

Jei deklaruosite rodmenis ir už paslaugas atsiskaitysite bankuose ar kitose mokėjimo vietose, rodmenų deklaravimas ir mokėjimas bus užskaityti einamąjį mėnesį, tą mėnesį galiojančiomis kainomis.


Nežinote, kaip teisingai deklaruoti rodmenis? Trumpas instrukcijas rasite čia.

*Rodmenį prašome pateikti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, vadovaudamiesi 2018-02-01 dienos Standartinių gamtinių dujų tiekimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo nuostatomis. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakyme.

Už gamtines dujas galite atsiskaityti:

·         Savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

·         Internetu.

·         Elektronine sąskaita.

·         Grynaisiais.

 

Už elektrą, dujas ir kitas paslaugas atsiskaitykite paprasčiau, nenaudodami popierinės knygelės!

Atsiskaitymo knygelė nėra mokėjimą patvirtinantis dokumentas, tai – tik užrašų knygelė.

Atsisakydami jos, mes kartu saugosime gamtą, neeikvodami jos išteklių. Taip pat sutaupysime energijos, kuri reikalinga knygelėms pagaminti.

Atsiskaitymas internetu

Jei norite sutaupyti laiko ir pinigų, rekomenduojame atsiskaityti naudojantis e.ignitis.lt savitarnos svetaine. Čia galėsite patogiai deklaruoti rodmenis bei sutaupyti, vienu mokėjimu atsiskaitydami ne tik už dujas, bet ir elektrą. Atsiskaityti savitarnos svetainėje gali visi klientai: ir mokantys pagal gautas PVM sąskaitas faktūras, ir mokantys pagal tą mėnesį suvartotą elektros energiją, dujas. Jums visuomet bus taikomos tikslios elektros energijos ir dujų kainos – svetainėje informacija nuolatos atnaujinama.

e.ignitis.lt savitarnos svetainėje taip pat matysite anksčiau deklaruotus rodmenis, mokėjimų istoriją. Be to, niekada nesuklysite įvesdami dujų ir elektros kainas – besikeičiant jos savitarnos svetainėje atnaujinamos automatiškai.

Deklaravę rodmenis e.ignitis.lt savitarnos svetainėje patys pasirinksite priimtiniausią mokėjimo būdą – elektroninę bankininkystę arba mokėjimą pavedimu.

Savitarnos svetainėje galite pasirinkti už ką tiksliai norite mokėti – elektrą, dujas ir kitas namų ūkio paslaugas.

Atsiskaityti internetu galite ir naudodamiesi šalies bankų –  SEB, „Swedbank", „Luminor“ , Šiaulių banko ir Medicinos banko, Paysera, taip pat Lietuvos kredito unijų – e. bankininkystės paslaugomis. Prisijungę prie savo e. bankininkystės paskyros, mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite UAB „Ignitis“ įmokas.

Prisijungę prie savo e. bankininkystės paskyros mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite įmokų ir mokesčių formą nurodydami lėšų gavėją - UAB „Ignitis“  arba įvesdami įmokos kodą – 103500 (jei mokate už elektros energiją) ir/ar 10001 (jei mokate už gamtines dujas).  Sąskaitą už elektrą el. banke galite apmokėti įrašydami galutinę mokėtiną sumą (pastovi dedamoji + už suvartotą elektrą) eilutėje „Elektra“ (vienkain., dienin.). Sąskaitą už gamtines dujas galite apmokėti įrašydami galutinę mokėtiną sumą (pastovi dedamoji + už suvartotas gamtines dujas) eilutėje "Suvartotas dujų kiekis".

Elektroninė sąskaita

Elektroninė sąskaita (toliau - e.sąskaita) – tai elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris yra siunčiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui).

E. sąskaitą užsisakyti galite:
1. Savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke;
2. Ignitis klientų aptarnavimo centruose.

Su e. sąskaitų užsakymo ir pateikimo sąlygomis galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad užsakius e. sąskaitų pateikimą iki einamojo mėnesio 2 kalendorinės dienos, e. sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtines dujas interneto banke bus pateikta jau einamąjį mėnesį.

Sąskaitų apmokėjimas Sąskaitos yra siunčiamos ir matomos elektroninės bankininkystės sistemoje. Gautas e.sąskaitas galite pavesti bankui apmokėti automatiškai, nurašant lėšas nuo jūsų banko sąskaitos, todėl galėsite būti tikri, kad mokėjimas mus pasieks laiku. Norint naudotis šiuo atsiskaitymo būdu, savo elektroninės bankininkystės sistemoje reikia pateikti prašymą gauti e.sąskaitas bei sutikimą automatiniam e.sąskaitos apmokėjimui.

E.sąskaitą ypač patogu naudoti pasirinkus atsiskaitymo pagal vidurkį būdą.

Sąskaitų apmokėjimas

Sąskaitos yra siunčiamos ir matomos elektroninės bankininkystės sistemoje. Gautas e.sąskaitas galite pavesti bankui apmokėti automatiškai, nurašant lėšas nuo jūsų banko sąskaitos, todėl galėsite būti tikri, kad mokėjimas mus pasieks laiku. Norint naudotis šiuo atsiskaitymo būdu, savo elektroninės bankininkystės sistemoje reikia pateikti prašymą gauti e.sąskaitas bei sutikimą automatiniam lėšų nurašymui.

Atsiskaitymas grynaisiais

Visose įmokų surinkimo vietose jums pakaks pateikti:

1.Kliento kodą (8 skaitmenys). Kliento kodą rasite sutartyje, paskutinio apmokėjimo kvite. Pasitikslinti galite prisijungę prie savitarnos svetainės e.ignitis.lt arba klientų aptarnavimo telefonu 1802*.

2.Skaitiklio rodmenį IKI.

Pateikus šiuos duomenis, bus apskaičiuota mokėtina suma. Į ją bus įskaičiuota ir skola, permoka, jeigu jos bus, taip pat mėnesio mokestis. Visą su mokėjimu susijusią aktualią informaciją matysite išduotame kvite. Išduotas įmokos priėmimo kvitas yra jūsų mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

*Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina - kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.

 

Aktualias kainas ir mėnesio mokestį galite pasitikrinti e.ignitis.lt savitarnos svetainėje arba paskambinę telefonu 1802.

 

Atsiskaityti grynaisiais ar banko kortelėmis galite daugiau nei 900 vietų visoje Lietuvos teritorijoje:

Dėmesio: Panevėžio ir Rokiškio ūkiai dėl karantino laikinai nedirba.

• Bankų skyriuose ir Lietuvos kredito unijų gru+pei priklausančių kredito unijų padaliniuose;

• „Lietuvos pašto“ ir „Pay Post“ skyriuose;

• „Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Narvesen“ parduotuvėse;

• „Kauno spaudos“ kioskuose;

• „Perlo“ terminaluose;

• „Maxima“ prekybos centruose (yra galimybė susieti „Ačiū“ kortelę su mokėtojo kodu);

• „Jungtinės centrinės kredito unijos“ filialuose;

• „Jonavos paslaugų“ kasose;

• „Tavo pastogė“ filiale (TIK už elektros energiją);

• „Rokiškio butų ūkio“ kasose (TIK už elektros energiją);

• „Mažeikių butų ūkio“, „Panevėžio butų ūkio“, „Utenos butų ūkio“ kasose.

Atsiskaitymas pagal vidurkį

Gamtinių dujų deklaravimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.

Atsiskaitymo pagal vidurkį būdą ypač patogu naudoti kartu su Elektronine sąskaita (toliau – e.sąskaita). Gautas e.sąskaitas galite pavesti apmokėti bankui automatiškai, nurašant lėšas nuo Jūsų banko sąskaitas, todėl galėsite visada būti tikri, kad mokėjimas mus pasieks laiku. Norint naudotis šiuo atsiskaitymo būdu, savo elektroninės bankininkystės sistemoje tereikia pateikti prašymą gauti e.sąskaitas bei sutikimą automatiniam e.sąskaitos apmokėjimui.

Ką daryti, jei nesutampa rodmuo?

Rodmuo NUO gali nesutapti, jei anksčiau mokėjote netiksliai – pavyzdžiui, pakitus kainoms pritaikėte ne tą elektros ar dujų kainą. Tikslius deklaruojamus rodmenis ir likutį rasite paskutiniame iš įmokų surinkėjo gautame kvite.

„Jums mokėti nereikia" - kodėl taip sako įmokų surinkėjas?

Jei įmokų surinkėjas sako, kad jums mokėti nereikia, vadinasi, turite permoką. Patikrinkite paskutiniame įmokos priėmimo kvite esantį rodmenį. Jei rodmuo yra didesnis, nei rodo jūsų skaitiklis, šiuo metu jums nieko daryti nereikia. Mokėjimus tęskite, kai jūsų skaitiklis viršys kvite esantį rodmenį.

Sunaudojau didesnį (mažesnį) gamtinių dujų kiekį nei buvau numatęs metų pradžioje. Kaip toliau turėčiau atsiskaityti už sunaudojamas gamtines dujas?

Jeigu dėl sunaudoto didesnio ar mažesnio nei planuota gamtinių dujų kiekio turite būti priskirtas kitai klientų grupei, jums nieko nereikia daryti. Metų eigoje arba pasibaigus kalendoriniams metams kiekvieno kliento grupė yra tikslinama, o mokėjimai perskaičiuojami pagal kalendoriniais metais faktiškai suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Šį mėnesį dujų nevartojau. Ar turėčiau mokėti mėnesinį mokestį – t.y. pastoviąją dujų kainos dalį? Jei taip, kodėl?

Pastoviąją dujų kainos dalį – mėnesinį mokestį – turite mokėti kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo tą mėnesį suvartoto dujų kiekio. Šis mokestis taikomas, nes dujų infrastruktūros operatoriai privalo prižiūrėti dujų tinklus, palaikyti pastovų slėgį vamzdynuose, atlikti įrenginių techninę priežiūrą, užtikrindami, kad dujos saugiai pasiektų jūsų namus kaskart, kai jums jų prireikia.

Permokos

Permokėjau už gamtines dujas, kaip galiu susigrąžinti permoką?

Permokėtą sumą galime užskaityti ateities dujų suvartojimui padengti arba grąžinti į jūsų banko sąskaitą.

Jei norite susigrąžinti permokėtą / klaidingai sumokėtą sumą, tai galite padaryti pateikdami pasirašytą prašymą ir mokėjimą patvirtinanti dokumentą šiais būdais:

• Savitarnos svetainėje e.ignitis, pagrindiniame lange paspaudus voko ikoną (ją rasite puslapio viršuje dešinėje pusėje).

• Kontaktų skiltyje „Susisiekite“ internetu.

• Siųsdami prašymą el. paštu info@ignitis.lt.

Prašymas dėl įmokų perkėlimo / grąžinimo

Gavus pagrįstą prašymą permoka / klaidinga įmoka į jūsų nurodytą banko sąskaitą grąžinama per 5 darbo dienas.

Skolos

Kaip pranešti apie apmokėtą skolą?

Jūsų įmoką matysime iš karto, kai tik ji pasieks mūsų banko sąskaitą, todėl apie atliktą mokėjimą mūsų papildomai informuoti nereikia.

Ar už susidariusią skolą skaičiuojami delspinigiai?

Jei įsiskolinama ir skola nesumokama laiku, skolos administravimas perduodamas skolų išieškojimo įmonėms, kurios taiko papildomus skolų administravimo mokesčius. Jeigu skola perduodama į teismą, prašome priteisti 5 % metinių palūkanų nuo visos susidariusios skolos.

Ar galiu atidėti susidariusios skolos mokėjimą arba skolą grąžinti dalimis?

Skolos mokėjimo terminą galite pratęsti. Įvertinus įvairias aplinkybės ar klientas neturi priteistų ir perduotų skolų antstoliams, kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. skola buvo atidėta, susidariusią skolą galima atidėti pasirašius terminuotą vekselį  vienam mėnesio terminui arba neterminuotą vekselį su skolos gražinimo grafiku 2 mėn. terminui (atidėti skolą 2 mėn. galime jeigu klientas pristato neįgalumo, nedarbingumo pažymėjimą arba pažymą apie daugiavaikę šeimą ir mažas pajamas). Prieš pasirašant vekselį turite sumokėti  30 %  skolos pirminio įnašo. Šį klausimą išspręsite artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre, pateikdami asmens dokumentą bei apmokėtos skolos banko išrašo kopiją.

Jei reikia pasitarti dėl skolos atidėjimo, prašome kreiptis telefono numeriais 1802* arba 8 611 21802**.

*skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. skambinant ilguoju numeriu, minutės kaina - kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinklą.

Taip pat galite kreiptis el. paštu: info@ignitis.lt.

Už skolą buvo atjungtos gamtinės dujos. Skolą sumokėjau. Kur turėčiau kreiptis dėl gamtinių dujų tiekimo atnaujinimo?

Šiuo klausimu prašome kreiptis telefonu 1802 arba į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą. Dujų tiekimą atnaujinsime atsiskaičius už suvartotą dujų kiekį, skolos išieškojimo išlaidas, taip pat sumokėjus mokestį už dujų tiekimo nutraukimo bei atnaujinimo paslaugą. Daugiau informacijos galite sužinoti susisiekę telefonu 1802 arba internetu.

Atsiskaitymo knygelės

Noriu gauti naują atsiskaitymo knygelę. Kur turėčiau kreiptis?

Ar žinojote, kad užrašinė (Atsiskaitymo knygelė) nėra mokėjimą patvirtinantis dokumentas ir atsiskaityti už paslaugas galite be jos? Taupykite savo laiką, išlaidas ir prisidėkite prie gamtos išsaugojimo - atsisakykite užrašinės jau dabar.

Mokėjimui atlikti reikalingi šie duomenys:

Visose įmokų surinkimo vietose jums pakaks pateikti:

1. Kliento kodą – 8 skaitmenys. Kliento kodą rasite sutartyje, paskutinio mokėjimo kvite. Jį galite sužinoti ir paskambinę klientų aptarnavimo telefonais 1802*, +370 611 21802.

2. Skaitiklio rodmenį IKI.

Pateikus šiuos duomenis, mokėtiną sumą jums paskaičiuos. Į ją bus įskaičiuota ir skola, permoka, jeigu jos bus, taip pat mėnesio mokestis. Visą su mokėjimu susijusią aktualią informaciją matysite išduotame kvite.

Nepamirškite, kad išduotas įmokos priėmimo kvitas yra jūsų mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Jei visgi užrašinės (Atsiskaitymo knygelės) jums reikia, ją galite atsiimti artimiausiame Ignitis klientų aptarnavimo centre.

*Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju numeriu, skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

Dujų sauga

Ką būtina žinoti gamtinių dujų vartotojui?
 • Dujinio prietaiso įrengimą, reguliavimą, techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
 • Dujinius prietaisus naudojantys gyventojai privalo vadovautis gamintojų instrukcijomis, periodiškai atlikti techninį prietaisų patikrinimą.
 • Gamtinės dujos yra bespalvės ir bekvapės, todėl, kad būtų užuodžiamos, jos odoruojamos.
 • Už saugų dujų vartojimą ir dujų sistemos eksploatavimą atsakingi patys klientai.
 • Esant dujų nuotėkiui susidaro gamtinių dujų ir oro mišinys, kuris gali sprogti dėl atsiradusios kibirkšties.
 • Dujos žmogų veikia troškinančiai, todėl būdamas patalpoje, kurioje nuteka dujos, jis gali uždusti dėl deguonies trūkumo.
 • Žmogus gali apsinuodyti smalkėmis, kai dūmtraukyje nėra traukos arba dujos nevisiškai sudega.

Pagrindinės saugaus gamtinių dujų naudojimo taisyklės:

 • Prieš naudodamiesi dujiniu prietaisu, išvėdinkite patalpą. Prieš jungdami dujinės viryklės orkaitę, pora minučių palaikykite ją atidarytą.
 • Patikrinkite, ar visi dujinio prietaiso čiaupai užsukti, ir tik tada atsukite prieš prietaisą esantį dujotiekio čiaupą.
 • Uždegdami degiklį, atminkite, kad ugnis (kibirkštis) turi laukti dujų, o ne atvirkščiai: pirmiausia įžiebkite prie degiklio liepsną, o paskui atsukite čiaupą.
 • Prieš įjungdami ar įjungę dujinį prietaisą, kuris degimo proceso produktus išleidžia į dūmtraukį, taip pat įjungę patalpų vėdinimą, patikrinkite trauką dūmtraukyje ir vėdinimo kanale.
 • Netikėtai nutrūkus dujų tekėjimui, nedelsdami užsukite prieš dujinį prietaisą esantį čiaupą.
 • Visi dujas naudojantys įrenginiai, į kuriuos tiekiama elektros energija, turi būti įžeminti.

Pajutus dujų kvapą patalpoje būtina:

 • užsukti prieš dujų prietaisą esantį čiaupą ir paties prietaiso čiaupą;
 • atidaryti langus, duris ir sukeliant skersvėjį vėdinti patalpas;
 • nedegti degtukų, nerūkyti, nejungti elektros prietaisų ir jungiklių;
 • jei dujų kvapo po kurio laiko nebesijaučia, skambinti į dujinių prietaisų remonto įmonę;
 • jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, kviesti dujų avarinę tarnybą tel. 1804.

Pagalba žmogui apsinuodijus:

 • išeiti ar išnešti apsinuodijusį asmenį į gryną orą;
 • atlaisvinti veržiančius drabužius;
 • apkloti, neleisti užmigti;
 • duoti gerti karšto gėrimo;
 • kviesti greitąją medicinos pagalbą.

 

Ką reikia žinoti apie smalkes?
 • Visiškai sudegti 1 m3 gamtinių dujų reikia 9–10 m3 oro. Kai yra pakankamai oro, degant gamtinėms dujoms išsiskiria nekenksmingi degimo produktai – anglies dioksidas ir vandens garai. Kai degimo procesui trūksta oro, gali susidaryti smalkės.
 • Smalkės yra bespalvės, bekvapės, beskonės nuodingosios dujos. Net trumpai kvėpuoti oru, kuriame yra smalkių, pavojinga gyvybei.
 • Smalkės neleidžia pernešti deguonies žmogaus organizme. Žmogus kvėpuoja, bet deguonis jo kraujyje necirkuliuoja. Organizme prasideda deguonies badas. Apsinuodijimo pasekmės priklauso nuo smalkių koncentracijos ir laiko, kiek žmogus būna užterštoje patalpoje.

Dujos nevisiškai sudega, kai:

 • nepakanka oro dujų degimo metu;
 • dūmtraukis yra techniškai netvarkingas, drėgnas ir neapšiltintas, jame nėra traukos;
 • užsiteršęs arba įrengtas vėjo įtakos zonoje;
 • įjungtas vėdinimas ir dūmtraukyje atsiranda atgalinė trauka;
 • nešvarūs ar nesureguliuoti dujinio prietaiso degikliai.

Galimi smalkių kaupimosi požymiai:

 • liepsnos liežuvėliai yra geltonos ar oranžinės spalvos;
 • dažnai užgęsta budinti katilo liepsnelė;
 • padidėja langų aprasojimas;
 • Pastebėjus minėtus požymius būtina išvėdinti patalpas ir su specialistu pagalba patikrinti prietaisų veikimą.

Kaip išvengti smalkių susidarymo:

 • šildymo sistema, prietaisai ir dūmų šalinimo sistema turi būti tvarkingi, įrengti pagal reikalavimus, profilaktiškai ir laiku prižiūrimi bei tikrinami specialistų, valomi;
 • draudžiama dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo vamzdžius jungti prie dūmtraukio, prie kurio prijungti kietojo kuro katilai, krosnys ar židiniai;
 • vėdinimo sistema turi būti tvarkinga, atitinkanti reikalavimus ir užtikrinanti pakankamą oro pritekėjimą į patalpas, periodiškai tikrinama ir valoma;
 • įrengtas smalkių jutiklis padeda nustatyti pavojingų dujų koncentracijos padidėjimą ore.

Apsinuodijimo smalkėmis simptomai:

 • skauda galvą, jaučiamas svaigulys, pykinimas;
 • jaučiamas pulsavimas smilkiniuose, girdimas ūžimas ausyse;
 • padažnėjęs pulsas ir aukštas kraujospūdis;
 • gali sutrikti rega, sunku kvėpuoti, mieguistumas ir šaltkrėtis;
 • nesiorientavimas aplinkoje.
Kas draudžiama gamtinių dujų vartotojui?
 • palikti nešvarius dujinės viryklės degiklius;
 • statyti indus tiesiai ant dujinės viryklės degiklių;
 • užgesinti liepsną užpučiant ugnį;
 • naudoti dujinę viryklę ar orkaitę patalpoms šildyti;
 • palikti veikiančią dujinę viryklę be priežiūros;
 • prie dujinio prietaiso laikyti degiąsias medžiagas;
 • užklijuoti, užkišti ar užstatyti daiktais vėdinimo kanalų angas;
 • tvirtinti prie dujotiekių pašalinius daiktus;
 • įrengti dujotiekį nevėdinamuose kanaluose, kabamųjų lubų ertmėse, nišose;
 • jungti ištraukiamąjį vėdinimą, jeigu neįrengta oro pritekėjimo į patalpą, kurioje sumontuotas dujinis prietaisas, sistema;
 • kasinėti dujotiekio apsaugos zonoje (po 2 m abipus vamzdyno ašies) be AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) žinios.