Ignitis nepriklausomas elektros tiekimas

Kur rasti Ignitis nepriklausomo tiekimo pasiūlymus?

Visus Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo pasiūlymus rasite čia. Jums tinkamiausią pasiūlymą galėsite išsirinkti specialioje skaičiuoklėje, taip pat rasite ir aktualias instrukcijas, kaip sudaryti sutartį.

Kilus klausimų, visada mielai padėsime ir pakonsultuosime klientų aptarnavimo kontaktais.

Kaip sužinoti, koks planas ir tarifas šiuo metu taikomas?

Jums galiojantį nepriklausomo elektros energijos planą ir tarifą bet kada galite pasitikrinti savitarnoje e.ignitis.lt: pagrindiniame lange, sutarties pakeitimų ir užsakymų skiltyje spauskite nuorodą „Atsisiųsti man galiojančias elektros kainas“.

Taip pat šią informaciją patikslinsime klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802 arba susisiekus per pranešimų skiltį.

Kaip pasikeisti turimą nepriklausomo tiekimo planą?

Jei norite keisti „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo planą, tai galite padaryti bet kada - užpildykite prašymo formą arba pateikite laisvos formos prašymą savitarnoje e.ignitis.lt arba per pranešimų skiltį.

Atkreipkite dėmesį:

 • jei sudarydami sutartį fiksavote kainą ir Jums buvo suteiktos nuolaidos, keičiant planą, suteiktų nuolaidų sumą turėsite grąžinti;
 • keičiant planą, kainos fiksavimo terminą pradėsime skaičiuoti iš naujo tą dieną galiojančiomis kainomis;
 • naujai pasirinktas planas įsigalios nuo kito mėnesio pirmos dienos.

ESO persiuntimo planą galite keisti vieną kartą per 12 mėnesių arba per du mėnesius nuo kainų pasikeitimo. Keičiant ESO planą, sudarytos nepriklausomo tiekimo sutarties kainos fiksavimo terminas ir turima tiekimo paslaugos kaina Jums nesikeis.

Kas sudaro elektros kainą?

Elektros kainą sudaro dvi dalys – elektros tiekimo kaina ir elektros persiuntimo ir skirstymo paslaugų kaina bei kiti valstybės nustatyti mokesčiai. 

Pirmosios dalies – elektros tiekimo kainos – valstybė nereguliuoja. Ją nusistato kiekvienas nepriklausomas tiekėjas savarankiškai. O jei dar tiksliau, ji priklauso nuo elektros kainų rinkoje. Jei elektra brangi pasaulyje, vadinasi, ji brangesnė ir visiems, gyvenantiems Lietuvoje. Elektros tiekėjas (pvz., „Ignitis“), pirkdamas elektrą biržoje, prie šios kainos dalies dar prideda savo patiriamas išlaidas. Taigi, kalbant paprastai, ši dalis priklauso nuo kainos elektros biržoje ir jūsų pasirinkto elektros tiekėjo (ir jo pasiūlyto plano). 

Antroji dalis – tai elektros persiuntimo ir skirstymo paslaugų kaina bei kiti valstybės nustatyti mokesčiai. Iš esmės ši dalis tenka visos Lietuvos elektros infrastruktūros išlaikymui, žaliosios energetikos skatinimui ir kitoms valstybės patiriamoms išlaidoms. Šią kainos dalį reguliuoja valstybė ir ji visiems Lietuvos vartotojams yra vienoda.

Vartotojų patogumui nepriklausomi tiekėjai nurodo galutinę elektros kainą, kuri apima abi įvardintas dalis.

Kodėl keičiasi kaina sutarties fiksavimo laikotarpiu?

Įprastai kaina keičiasi nepasibaigus fiksavimo laikotarpiui atidėto įsigaliojimo sutartyse, kai tiekimo pradžia yra nukeliama toliau į ateitį. Čia keičiasi būtent valstybės reguliuojama kainos dalis, kuri dažniausiai keičiasi du kartus per metus – sausio 1 d. ir liepos 1 d. Apie tokius pasikeitimus klientai visada yra informuojami, o kainų pasiūlymai atnaujinami operatyviai, vos tik sužinojus apie būsimą pokytį.  

Tiekimo kaina nesikeičia su nepriklausomu tiekėju sutartą laiką (nebent pasirenkate su elektros birža susietą planą ar nesirenkate kainos fiksavimo) – jos galiojimas nurodomas sutartyje.

Kodėl skiriasi nepriklausomo tiekimo kaina skirtingiems vartotojams?

Visuomeniniame tiekime visą elektros kainą vartotojui reguliuoja valstybė. Čia ji keičiasi vieną arba du kartus per metus ir visiems gyventojams vienu metu yra vienoda. Liberalizavus elektros rinką, dalį elektros kainos, o tiksliau, tiekimo paslaugos kainą, nustato kiekvienas nepriklausomas tiekėjas. Tiekėjai veikia laisvos rinkos sąlygomis – nuolat perka elektros energiją biržoje ir nuolat atnaujina savo kainos pasiūlymus. Todėl pasirašius sutartį kaina gali būti vienokia, o jau kitą savaitę – padidėjusi arba sumažėjusi. Todėl pasirašant nepriklausomo tiekimo sutartį jūs gaunate individualią kainą, kurią turės tik tuo pačiu metu sutartis sudarę vartotojai.

Kodėl, pasibaigus kainos fiksavimui, siūlomos daug didesnės kainos?

Pasibaigus kainos fiksavimui, siūlomos tuo metu elektros biržoje esančios elektros kainos. Elektros kaina biržoje priklauso nuo daugybės faktorių – iškastinio kuro kainų, saulės ar vėjo gamybos pajėgumų ir jų veikimo periodų, galų gale net nuo vandens lygio kaimyninėse valstybėse. Tai yra tarptautinė prekė, kurios kainai Lietuva daro labai mažą įtaką. Paskutiniu metu didžioji dalis šių faktorių turėjo neigiamą įtaką kainai biržoje. 

Elektros kainos biržoje priklauso nuo paklausos ir pasiūlos santykio. Elektros energijos pardavėjai siūlo mažiausią kainą, už kurią jie sutiktų parduoti elektros energiją, o pirkėjai siūlo didžiausią kainą, už kiek jie sutiktų pirkti elektros energiją. Kai šios kainos susikerta, nustatoma elektros kaina kiekvienai konkrečiai valandai. Todėl elektros kaina biržoje keičiasi nuolatos. Toks pats principas galioja ir fiksuojant kainą – nepriklausomas tiekėjas nuperka atitinkamą kiekį elektros energijos „į ateitį“. Šiandien Jums nepriklausomo tiekėjo siūloma kaina yra ne vakar ar šiandien biržoje galiojusi elektros kaina, o ateities kaina. Jums pasirinkus užfiksuoti elektros kainą 24 mėnesiams į priekį, tiekėjas pateiks kainos pasiūlymą įvertinęs, kokie ateities įsigijimo sandoriai yra siūlomi biržoje. Sudarius sutartį, tiekėjas nusipirks elektros 24 mėnesiams į ateitį pagal prognozuojamą jūsų suvartojimą.

Prasidėjus liberalizavimui buvo žadama, kad dėl konkurencijos kainos kris, tačiau jos gerokai pakilo, kodėl?

Nepriklausomas tiekimas ilguoju periodu tikrai nėra brangesnis už valstybės reguliuojamą tiekimą. Elektra yra perkama toje pačioje elektros rinkoje – ir nesvarbu, kas tai daro, ar valstybės reguliuojama įmonė, ar nepriklausomas tiekėjas. Kainų skirtumas susidaro dėl to, kaip yra nustatoma ir atnaujinama elektros kaina. 

Valstybė kainą nustato pusei metų arba metams į priekį – taip bandoma prognozuoti būsimas elektros kainas. Praėjus metams ar pusmečiui yra vertinama, ar prognozė atitiko faktinę elektros kainą. Susidaręs kainų skirtumas (permokėta arba nesumokėta suma) perkeliamas į ateityje nustatomas kainas. Jeigu faktinė kaina buvo mažesnė, t.y. elektros vartotojai mokėjo didesnę kainą už elektrą, negu ji kainavo rinkoje, kitam periodui kaina bus sumažinama. Ir atvirkščiai.  

Nepriklausomi tiekėjai negali prognozuoti tokiam ilgam laikui į priekį, nes jie veikia laisvoje rinkoje – klientas bet kada gali pasirinkti kitą tiekėją. Dėl šios priežasties kainos yra nustatomos ir atnaujinamos kuo dažniau. Situacija elektros biržoje keičiasi neįtikėtinai greitai. Teoriškai kainos turėtų būti atnaujinamos kiekvieną akimirką, tačiau praktiškai tai neįgyvendinama. Todėl tiekėjai renkasi kompromisą ir kainą atnaujina savo nuožiūra – kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį.

Ar „Ignitis“ siūlo nuolaidas už lojalumą?

„Ignitis“ veiklą riboja konkurencijos ir energetikos sektoriaus teisės aktai, kurie neleidžia daryti „specialių“ pasiūlymų už lojalumą. Vis dėl to, „Ignitis“ siūlo skirtingus planus savo klientams: su elektros birža susietą planą, nefiksuotą kainą, kainos fiksavimą 12, 18 arba 24 mėn. Priklausomai nuo situacijos rinkoje, bet kuris iš šių pasiūlymų gali būtų pigiausias tam tikru metu. Todėl savo klientams visada galime pasiūlyti geriausią įmanomą kainą.

Kodėl elektros kaina su atidėta tiekimo pradžia mažesnė nei sutarčiai įsigaliojant kuo greičiau?

Fiksuojant elektros kainą nepriklausomas tiekėjas nuperka atitinkamą kiekį elektros energijos „į ateitį“. Šiandien jums nepriklausomo tiekėjo siūloma kaina yra ne vakar ar šiandien biržoje galiojusi elektros kaina, o ateities kaina. Jums pasirinkus užfiksuoti elektros kainą 18 mėnesių į priekį, tiekėjas pateiks kainos pasiūlymą įvertinęs, kokie ateities įsigijimo sandoriai yra siūlomi biržoje. Sudarius sutartį, tiekėjas nusipirks elektros 18 mėnesių į ateitį pagal prognozuojamą jūsų suvartojimą. Elektros energijos kaina pagal atidėto įsigaliojimo sutartis yra mažesnė, nes jų elektros vartojimo periodas yra pastumtas tolyn į ateitį, o šiuo metu elektros ateities kainos yra žemesnės, nei artimiausio periodo. Ateityje ši situacija gali pasikeisti ir būti atvirkščia.

Kada ir kaip skaičiuojamas elektros suvartojimo vidurkis?

Elektros suvartojimo vidurkis taikomas visiems nepriklausomo tiekimo ir garantinio tiekimo klientams, kurie nedeklaruoja elektros suvartojimo iki mėnesio pabaigos. Elektros suvartojimo vidurkis nustatomas pagal kliento elektros suvartojimo per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių duomenis. Jeigu vienerių metų vartojimo istorijos nėra, tada – pagal rinkos vidurkį.

Klientas privalo faktinius skaitiklio rodmenis pateikti kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš keisdamas tarifą ar tarifo planą ir / ar ataskaitiniu laikotarpiu, prieš keičiantis elektros energijos kainoms, jei šis laikotarpis nesutampa su gruodžio mėnesiu. 
Klientui taikomas vidurkis perskaičiuojamas, kai, nurašius faktinius skaitiklio rodmenis, perskaičiuotas vidurkis padidėja 8 ar daugiau procentų nuo iki tol taikyto vidurkio. Dėl vidurkio pasirinkimo reikėtų kreiptis į ESO.

Klientui, atsiskaitančiam pagal vidutinį suvartojimą, užfiksavus faktinį rodmenį, kai skirtumas yra ženklus, bus perskaičiuojamas buvusių laikotarpių vidutinis suvartojimas pagal tų laikotarpių tarifus. Apmokėti už kiekvieną suvartotą kilovatvalandę verta – jeigu mokant pagal vidurkį susidaro nepriemoka, keičiantis tarifams neapmokėtą kiekį jau tektų apmokėti naujais tarifais.

Kodėl verta rinktis „Ignitis“ nepriklausomą tiekėją?

„Ignitis“ taiko skaidrią ir sąžiningą elektros energijos kainodarą savo klientams, mūsų pasiūlymuose nėra paslėptų mokesčių. Nepriklausomo tiekimo kainos atspindi bendras tendencijas elektros biržoje, kurioje elektrą įsigyja visi nepriklausomi tiekėjai. Konkretaus vartotojo sąskaitos už elektrą dydis priklauso tiek nuo pasirinkto plano, tiek nuo jame esančių parametrų. „Ignitis“ turi ilgametę patirtį energetikos sektoriuje ir taiko tvarų veiklos modelį. Todėl mūsų klientai gali būti ramūs, kad net esant rekordinėms elektros kainoms, „Ignitis“ nenutrauks veiklos ir klientui nereikės rinktis kito tiekėjo.

Ignitis visuomeninis tiekimas

Kokie yra elektros tarifų planai? Kaip žinoti, kuris tarifas šiuo metu taikomas?

Siūlome keturis elektros energijos tarifų planus. Išsamiai apie kiekvieną iš jų galite pasiskaityti paspaudę ant nuorodų žemiau:

Koks šiuo metu Jums taikomas tarifo planas, galite sužinoti prisijungę prie savitarnos svetainės e.ignitis.lt.

Rekomenduojame naudotis savitarna, nes čia matysite ir valdysite naujausią savo sutarčių informaciją:

 • matysite taikomą planą, sąskaitas, užsakytas paslaugas;
 • galėsite deklaruoti rodmenis, atsiskaityti už elektros energiją, gamtines dujas ir kitas namų paslaugas;
 • galėsite stebėti savo suvartojimo ir atsiskaitymų istoriją.


Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

Šiuo metu Jums taikomą tarifo planą taip pat galite sužinoti pasiskambinę telefonu 1802, užpildę šią formą ar apsilankę artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Valstybės institucijų sprendimu, nuo 2021-01-01 nuolaida visuomeninei elektros energijos kainai Ignalinos r., Zarasų r., Visagino sav. gyventojams nebetaikoma.

Lengvatos / kompensacijos:

 • Energetikos ministerijos sprendimu, nuo 2021-01-01 nuolaida visuomeninei elektros energijos kainai Ignalinos r., Zarasų r., Visagino sav. gyventojams nebetaikoma.
 • Pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą, už elektros energiją numatoma kompensacija. Dėl kompensacijų reikia kreiptis į savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius.
Kaip pasirinkti sau palankiausią elektros tarifo planą?

Trumpos rekomendacijos pasirenkat palankiausią tarifo planą:

 • jei suvartojate bent 30 proc. ar daugiau elektros energijos nakties metu ir savaitgaliais, rekomenduojame rinktis dviejų laiko zonų tarifus „Standartinis“, „Namai“ ar „Namai plius“;
 • jei esate pasirinkę vienos laiko zonos tarifą ir per mėnesį ketinate suvartoti daugiau kaip 195 kWh, rekomenduojame rinktis tarifo planą „Namai“, o per mėnesį vartojantiems daugiau kaip 600 kWh – tarifo planą „Namai plius“;
 • jei esate pasirinkę dviejų zonų tarifą ir per mėnesį ketinate suvartoti daugiau kaip 210 kWh, rekomenduojame rinktis tarifo planą „Namai“, o daugiau kaip 670 kWh per mėnesį vartojantiems – tarifo planą „Namai plius“.
   

Rekomenduojame pasiskaičiuoti sau palankiausią tarifo planą, tai galite padaryti:

 • pasinaudoję šia skaičiuokle;
 • prisijungę prie savitarnos svetainės e.ignitis.lt ir užpildę specialią formą: pagrindiniame lange šalia elektros energijos sutarties spauskite skiltį  Sutarties nustatymai → Keisti tarifo planą ir užpildykite specialią formą.

Rekomenduojame naudotis savitarna e.ignitis.lt, nes čia galite ne tik sužinoti sau palankiausią tarifo planą, bet ir jį pasikeisti. Trumpas instrukcijas rasite šiame video filmuke, o paspaudę šią nuorodą iš karto pateksite į reikiamą skiltį savitarnoje.

Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

Pasikeisti tarifo planą galite ir atvykę į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Svarbu žinoti (tarifo plano keitimo sąlygos):

 • keičiant tarifo planą iš vienos laiko zonos į dviejų laiko zonų, gali būti reikalingas elektros energijos skaitiklio keitimas ar perparametravimas. Keisdami tarifo planą, pateiksite užklausą ir skaitiklio keitimui. Skaitiklį Operatorius (ESO)  pakeis / perparametruos  per 5-10 darbo dienų (esant dideliam klientų srautui, terminas gali kiek ilgėti);
 • tarifo plano keitimo paslauga yra nemokama, elektros energijos skaitiklį Operatorius (ESO) pakeis / perparametruos taip pat nemokamai, išskyrus jei rinksitės tarifo planą „Išmanusis“ – šiam planui taikomi išmaniojo skaitiklio montavimo mokesčiai, plačiau skaitykite čia;
 • naujas tarifo planas įsigalios nuo kito mėnesio 1 dienos, o keičiant / perparametruojant elektros energijos skaitiklį – nuo šių darbų atlikimo dienos;
 • tarifo planą galima keisti po 12-kos mėnesių, o jei keičiamos kainos, planą  ir (ar) tarifą galite pasikeisti per 2 mėnesius po kainų pakeitimo. Automatinis tarifo plano priskyrimas nelaikomas Jūsų pasirinkimu, todėl tokiu atveju tarifo planą galite keisti nepraėjus 12 kalendorinių mėnesių.
Kokie yra gamtinių dujų planai? Kaip žinoti, kuris tarifas šiuo metu taikomas?

Gamtinių dujų kainą sudaro dvi dalys – mėnesio mokestis ir suvartoto vieno kubinio metro dujų kaina. Išskiriame tris gamtinių dujų tarifų planus / klientų grupes. Išsamiai apie kiekvieną iš jų galite pasiskaityti paspaudę ant nuorodų žemiau:

Koks šiuo metu Jums taikomas dujų planas / tarifas, galite sužinoti prisijungę prie savitarnos svetainės e.ignitis.lt. Rekomenduojame naudotis savitarna, nes čia matysite ir valdysite naujausią savo sutarčių informaciją:

 • matysite taikomą planą, sąskaitas, užsakytas paslaugas;
 • galėsite deklaruoti rodmenis, atsiskaityti už elektrą, dujas ir kitas namų paslaugas;
 • galėsite stebėti savo suvartojimo ir atsiskaitymų istoriją.


Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

Šiuo metu Jums taikomą dujų planą taip pat galite sužinoti pasiskambinę telefonu 1802, užpildę šią formą ar apsilankę artimiausiame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Lengvatos / kompensacijos: pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą, už dujas numatoma kompensacija. Dėl kompensacijų reikia kreiptis į savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius.

Kaip priskiriami gamtinių dujų planai?

Įsigijus būstą ir sudarius sutartį naujai dujotifikuotam objektui ar atlikus rekonstrukciją, pirmiesiems metams planas priskiriamas pagal naudojimo paskirtį, o visais kitais metais – pagal faktiškai suvartotą gamtinių dujų kiekį. Plačiau apie tai pasiskaityti galite čia.  

Sudarant gamtinių dujų sutartį, pagal naudojimo paskirtį priskiriame Jums dujų planą, kurį pagal poreikį galima keisti nuo kitų metų sausio 1 dienos.  Vėliau, pasibaigus kalendoriniams metams, įvertiname Jūsų faktinį dujų suvartojimą ir pagal tai (jei reikia), priskirsime Jus kitai, labiau Jūsų poreikius atitinkančiai grupei. Apie pokyčius informuojame el. paštu arba paprastu paštu.

Taigi, šiuo atveju labai svarbu, kad Jūs:

Deklaruoti rodmenis, užsisakyti atsiskaitymą pagal vidurkį ar atnaujinti kontaktus rekomenduojame savitarnos svetainėje e.ignitis.lt. Čia taip pat galite ir patogiai atsiskaityti už dujas, elektrą bei kitas namų paslaugas. Daugiau informacijos apie savitarną ir naudas rasite čia.