Savitarna

Sąskaitos ir atsiskaitymas

Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Kaip sužinoti nepriklausomo elektros tiekimo mokėtiną sumą?

Mokėtiną sumą galite sužinoti: 

Kodėl elektros sutartyje nurodytas vienas tarifas, o sąskaitoje – kitas?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keitėsi valstybės reguliuojami elektros kainos dydžiai (ESO persiuntimo kaina, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina ir papildomos skirstymo dedamosios kaina). Nepriklausomi tiekėjai negali daryti įtakos valstybės reguliuojamai elektros kainos daliai, ją reguliuoja valstybė. Ši kaina įprastai keičiasi du kartus per metus – sausio 1 d. ir liepos 1 d.

Gavau elektros sąskaitą pagal vidutinį suvartojimą. Ką tai reiškia?

Jeigu gavote elektros sąskaitą pagal vidutinį suvartojimą, vadinasi nedeklaravote rodmenų iki paskutinės atsiskaitomojo mėnesio dienos. Jei jums patogiau gauti sąskaitas pagal faktinį suvartojimą, apmokėdami gautą sąskaitą kartu deklaruokite skaitiklio rodmenis iki einamojo mėnesio pabaigos. Naują sąskaitą pateiksime pagal jūsų faktinį suvartojimą iki kito mėnesio 10 dienos.

Jeigu rodmenų nedeklaruosite, nauja sąskaita Jums vėl bus paruošta pagal vidutinį suvartojimą. Daugiau apie vidutinį suvartojimą skaitykite čia.

Kur rasti nepriklausomo elektros tiekimo kliento kodą?

8 skaitmenų kliento kodą rasite:

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą interneto banke?

Už suteiktas paslaugas galite atsiskaityti:

 • naudodamiesi šalies bankų – AB SEB bankas, „Swedbank“, AB Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB Šiaulių bankas ir UAB Medicinos bankas, taip pat Lietuvos kredito unijų elektroninės bankininkystės paslaugomis;
 • kitose elektroninėse svetainėse: www.vienasaskaita.lt ir www.paysera.lt

Kaip atsiskaityti:

 • atsiskaitydami interneto banke, savo elektroninės bankininkystės paskyros mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite įmokų ir mokesčių formą nurodydami lėšų gavėją – UAB „Ignitis“ arba įvesdami įmokos kodą – 203000. Įmokų ir mokesčių formos paslaugos aprašyme matysite pavadinimą ELEKTRA IGNITIS (NEPRIKLAUSOMAS TIEKIMAS);
 • norėdami atsiskaityti už suteiktas paslaugas, mokėjimo ruošinyje nurodykite Kliento kodą, sąskaitoje matomą galutinę mokėtiną sumą ir laukelyje „skaitiklio rodmenys“ įrašykite rodmenį, kurį rodo Jūsų elektros energijos skaitiklis;
 • tokiu būdu apmokėsite gautą sąskaitą ir deklaruosite einamojo mėnesio elektros energijos skaitiklio rodmenis.

Video instrukcija, kaip deklaruoti ir atsiskaityti interneto banke ar kitose elektroninėse sistemose.

Jei pas jus įrengtas išmanusis skaitiklis – rodmenų deklaruoti nereikia. Jie bus nuskaitomi automatiškai.

Svarbu: jei iki nepriklausomo elektros tiekimo sutarties sudarymo atsiskaitydavote interneto banke, susikurkite naują mokėjimo ruošinį nurodydami lėšų gavėją – UAB „Ignitis“, arba įvesdami įmokos kodą – 203000. Būtinai nurodykite ir naująjį Kliento kodą.

Informaciją apie sąskaitas ir kaip jos pateikiamos rasite čia
 

Už ką man išrašyta elektros sąskaita?

Sąskaitoje už elektros energijos suvartojimą pateikta mokėtina suma apskaičiuojama pagal gautus suvartotos elektros energijos skaitiklio rodmenis. Kokiu būdu ir kada buvo gauti jūsų skaitiklio rodmenys, galite matyti sąskaitoje. Rodmenų gavimo šaltiniai gali būti tokie: 

Šaltinis: ESO apskaičiuota pagal vidutinį suvartojimą – nedeklaravus elektros skaitiklio rodmenų, suma už suvartotą elektros energiją jums apskaičiuota pagal vidutinį suvartojimą. Kaip apskaičiuojamas vidutinis suvartojimas, plačiau skaitykite čia.

Šaltinis: jūsų deklaruoti rodmenys – suma už suvartotą elektros energiją apskaičiuota pagal jūsų deklaruotus (pateiktus) elektros skaitiklio rodmenis. Patogiausia skaitiklio rodmenis deklaruoti tuo pačiu metu ir ten pat, kur apmokate sąskaitą.

Šaltinis: ESO patikrinta – suma už suvartotą elektros energiją apskaičiuota pagal ESO atstovų nurašytus skaitiklio rodmenis jūsų objekte. ESO atstovai periodiškai atvyksta į jums priklausantį objektą ir užfiksuoja, kokie skaitiklio rodmenys yra jų apsilankymo metu.

Šaltinis: Automatizuotai nuskaityti rodmenys – suma už suvartotą elektros energiją jums apskaičiuota pagal automatizuotai nuskaitytus elektros skaitiklio rodmenis. Jei dėl techninių nesklandumų nepavyksta automatiškai nuskaityti rodmenų, mokėtina suma apskaičiuojama pagal vidutinį suvartojimą.

Su detaliu sąskaitos aprašymu (paaiškinimu) galite susipažinti čia.
 

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą elektronine sąskaita?

Jei buvote užsisakę e. sąskaitą iki nepriklausomo elektros tiekimo sutarties sudarymo – ją bei automatinį e. sąskaitos apmokėjimą iš naujo užsisakykite savo banke, sąskaitos siuntėju pasirinkite: ELEKTRA IGNITIS (GYVENTOJAMS IR GYVENTOJŲ TARIFU MOKANČIAM VERSLUI) ir nurodykite naująjį Kliento kodą. 

Jei neturite įrengto išmanaus skaitiklio ir norite sąskaitą gauti už faktiškai suvartotą kiekį, rekomenduojame iki mėnesio pabaigos deklaruoti rodmenis. Kaip tą padaryti, galite sužinoti šioje video instrukcijoje.

Informaciją apie sąskaitas ir kaip jos pateikiamos rasite čia.
 

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą?

Atsiskaityti už nepriklausomo tiekimo elektrą galite šiais būdais: 

Iki mėnesio 10 d. gausite sąskaitą už praėjusį mėnesį. Ją apmokėkite iki einamojo mėnesio pabaigos ir kartu deklaruokite einamojo mėnesio skaitiklio rodmenis. 

Jei turite įrengtą išmanųjį skaitiklį, deklaruoti rodmenų nereikia. Jie nuskaitomi automatiškai. Iki mėnesio 10 d. gausite sąskaitą už praėjusį mėnesį. Ją apmokėkite iki einamojo mėnesio pabaigos.

Jei skaitiklio rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą Jums pateiksime pagal suvartojimo vidurkį ar skaitiklio patikrinimo metu užfiksuotus rodmenis.

Jeigu nepriklausomas tiekimas Jums prasidės artimiausiu metu, kaip atsiskaityti skaitykite čia
 

Kaip atsiskaityti už namo bendrosioms reikmėms suvartotą elektrą nepriklausomame tiekime?

Už suvartotą elektros energiją bendrosioms namo reikmėms mokėkite kaip įprastai:

 • jei atsiskaitote savitarnoje e.ignitis.lt, mokėtiną sumą matysite visuomeninio tiekimo sutarties skiltyje (sutartis su senuoju Kliento kodu);
 • jei atsiskaitote interneto banke, mokestį už bendrąsias namo reikmes sumokėsite toje pačioje įmokų formoje, pagal kurią atlikdavote įmokas ir anksčiau (įmokų ir mokesčių formos pavadinimas bendrųjų namo reikmių apmokėjimui – Elektra IGNITIS (VISUOMENINIS TIEKIMAS), formą taip pat rasite pagal įmokos kodą – 103500;
 • jei atsiskaitote grynaisiais pinigais, įmokų surinkimo vietoje pakaks nurodyti lėšų gavėją Ignitis ir pateikti senąjį Kliento kodą – mokėtiną sumą Jums pasakys įmokas priimantis darbuotojas.

Jei manote, kad už elektrą bendrosioms namo reikmėms Jums priskaičiuota per daug, šiuo klausimu Jums padės Jūsų namą administruojanti bendrovė.
 

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą grynaisiais pinigais?

Atsiskaityti galite dviem būdais

1. Visose įmokų surinkimo vietose pateikite:

 • Kliento kodą (8 skaitmenys, jį rasite sutartyje, savitarnoje e.ignitis.lt, sąskaitoje arba galite pasitikslinti klientų aptarnavimo kontaktais);
 • rodmenį „IKI“, kurį rodo Jūsų skaitiklis. Daugiau informacijos apie elektros skaitiklių rodmenų deklaravimą rasite čia

Pateikus šiuos duomenis, įmokas priimantis darbuotojas pasakys Jums mokėtiną sumą. Visą su mokėjimu susijusią aktualią informaciją matysite išduotame kvite. Išduotas įmokos priėmimo kvitas yra Jūsų mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

SVARBU! Jei pas jus įrengtas išmanusis skaitiklis – rodmenų deklaruoti nereikia. Jie bus nuskaitomi automatiškai.

2.    Visose įmokų surinkimo vietose pateikite „Ignitis“ sąskaitą ir pasakykite, kiek šiuo metu rodo jūsų skaitiklis.

Atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko kortelėmis galite:

 • „Maxima“ parduotuvių kasose (yra galimybė susieti „Ačiū“ kortelę su Kliento kodu);
 • „Lietuvos pašto“ ir „Pay Post“ skyriuose;
 • „Perlas“ terminaluose (išskyrus „Maxima“ ir „Norfa“ parduotuves);
 • „Lietuvos spauda“ kioskuose ir „Narvesen“ parduotuvėse;
 • „Kauno spauda“ kioskuose;
 • „Jonavos paslaugų“ aptarnavimo vietose;
 • „Elotus“ aptarnavimo vietose;
 • „Panevėžio butų ūkio“ aptarnavimo vietose;
 • „Utenos butų ūkio“ aptarnavimo vietose;
 • „Tavo pastogė“ aptarnavimo vietose;
 • Lietuvos centrinę kredito uniją ir Jungtinę centrinę kredito uniją vienijančių kredito unijų ir bankų padaliniuose.

Videoinstrukcija, kaip deklaruoti ir atsiskaityti grynaisiais pinigais.
 

Kaip atsiskaityti už elektrą pirmą nepriklausomo tiekimo mėnesį?

Atkreipkite dėmesį, kad atsiskaitymo už nepriklausomą tiekimą tvarka skiriasi nuo visuomeninio tiekimo tvarkos.

Prasidėjus nepriklausomam tiekimui, pirmąjį mėnesį už paslaugas atsiskaityti nereikia – tik deklaruokite skaitiklio rodmenis (tai galite atlikti iki paskutinės pirmojo mėnesio dienos) ir palaukite, kol Jums parengsime sąskaitą. Sąskaitą įprastai pateikiame iki kito mėnesio 10 dienos. 
Gavę sąskaitą, ją apmokėkite iki einamojo (to paties) mėnesio pabaigos. Tuo pačiu deklaruokite skaitiklio rodmenis už einamąjį mėnesį.

Jei skaitiklio rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą Jums pateiksime pagal suvartojimo vidurkį ar skaitiklio patikrinimo metu užfiksuotus rodmenis.

SVARBU! Jei pas jus įrengtas išmanusis skaitiklis – rodmenų deklaruoti nereikia. Jie bus nuskaitomi automatiškai.

Trumpa mokėjimo atmintinė, jei elektros teikimas pagal Jūsų sutartį prasideda: artimiausiu metu. Videoinstrukcija, kaip deklaruoti ir atsiskaityti pirmą nepriklausomo tiekimo mėnesį.

Kur rasti sąskaitą už nepriklausomą elektros tiekimą?

Suformuotą sąskaitą:

 • visuomet rasite savo paskyroje e.ignitis.lt;
 • atsiųsime Jūsų turimais kontaktais (el. paštu, paprastu paštu ar SMS žinute – ja atsiųsime mokėtiną sumą). 

Jei sąskaitų negaunate ar norėtumėte pakeisti jų gavimo būdą, susisiekite su mumis klientų aptarnavimo kontaktais.
 

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą pagal vidutinį suvartojimą?

Norint atsiskaityti pagal vidutinį suvartojimą, Jums nieko papildomai daryti nereikia – mėnesio pabaigoje negavę jūsų suvartojimo duomenų, sąskaitą automatiškai paskaičiuosime pagal vidutinį suvartojimą ir ją pateiksime iki kito mėnesio 10-tos dienos. 

Jei turite įrengtą išmanųjį skaitiklį, sąskaita pagal suvartojimo vidurkį nėra pateikiama.

Visas sąskaitas rasite ir galėsite apmokėti savitarnos svetainėje e.ignitis.lt arba Jums įprastu būdu.
 

Jei nenorite gauti sąskaitos, apskaičiuotos pagal vidutinį suvartojimą, plačiau skaitykite čia.

Kaip apskaičiuojamas elektros suvartojimo vidurkis?

Nepriklausomo tiekimo elektros suvartojimo vidurkius skaičiuoja ESO. Vidurkis apskaičiuojamas individualiai, įvertinus paskutinių 12 mėnesių vartojimo istoriją. Jei vartojimo istorija yra trumpesnė nei 12 mėnesių, jums bus pritaikytas suvartojimo vidurkis, paskaičiuotas pagal elektros energijos vartojimą panašiuose namų ūkiuose.

Jei pasikeis jūsų suvartojimo įpročiai, bet kuriuo metu deklaruokite skaitiklio rodmenis. Kitą mėnesį bus parengta patikslinta sąskaita atsižvelgiant į jūsų permoką ar nepriemoką. Ateityje jums siųsime sąskaitas su patikslintu Jūsų vartojimo vidurkiu. 

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitydami pagal vidutinį suvartojimą, įsipareigojate kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant elektros tiekimo kainoms, deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį.

Su elektros energijos vidurkio taikymo sąlygomis galite susipažinti nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarties bendrosiose sąlygose

Noriu laikinai nevartoti elektros nepriklausomame tiekime. Ką daryti?

Jei planuojate kurį laiką nevartoti elektros (pavyzdžiui, išvykstate ilgesniam laikotarpiui), praneškite mums apie tai užsisakydami laikino elektros nevartojimo paslaugą:

Paslauga teikiama nemokamai.

Užsisakius paslaugą, elektros tiekimas nebus nutrauktas. Paslaugos užsakymo laikotarpiu nebus taikomas vidutinis suvartojimas ir išrašomos sąskaitos (nepranešus apie laikiną nevartojimą ir nedeklaruojant rodmenų kiekvieną mėnesį, sąskaitos rengiamos pagal vidutinį suvartojimą).
Jei atsiskaitote pagal tarifo planą su pastovia tarifo dedamąja, laikino nevartojimo paslaugos užsakymo laikotarpiu sąskaitą gausite tik už pastovią tarifo dedamąją.
 

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą savitarnoje?

Apmokėkite elektros sąskaitą už praėjusį mėnesį prisijungę prie savitarnos e.ignitis.lt iki einamojo mėnesio pabaigos. Apmokėdami tuo pačiu deklaruokite einamojo mėnesio rodmenis. 

Jei skaitiklio rodmenų nedeklaruosite, sąskaitą Jums pateiksime pagal suvartojimo vidurkį ar skaitiklio patikrinimo metu užfiksuotus rodmenis.

SVARBU! Jei pas jus įrengtas išmanusis skaitiklis – rodmenų deklaruoti nereikia. Jie bus nuskaitomi automatiškai.

Kaip atsiskaityti už elektrą savitarnoje daugiau skaitykite čia arba pažiūrėkite šią videoinstrukciją.
 

Kaip teisingai atsiskaityti su senuoju elektros tiekėju?

Sudarius nepriklausomo tiekimo sutartį su „Ignitis“, visuomeninio, garantinio ar kito nepriklausomo tiekėjo teikiamas elektros energijos paslaugas jūsų būste pakeis „Ignitis“ nepriklausomas tiekimas. Iki nepriklausomo tiekimo pradžios labai svarbu tinkamai atsiskaityti už „senąją“ sutartį, pvz., „Ignitis“ visuomeninio tiekimo sutartį:

 • iki paskutinės mėnesio dienos būtinai deklaruokite tikslius elektros skaitiklio rodmenis (jei esate „Ignitis“ klientas – tai atlikti galite su sutartyje esančiu senuoju Kliento kodu); 
 • už paslaugas atsiskaitykite kaip įprastai.
Kaip gauti pažymą apie atsiskaitymą už elektrą nepriklausomame tiekime?

Pažymą apie atsiskaitymą už elektrą galite užsisakyti:

Kur galiu stebėti elektros energijos suvartojimą, jei turiu išmanųjį skaitiklį?

Turint išmanųjį skaitiklį, suvartotą energiją galite stebėti:

Daugiau apie išmaniuosius skaitiklius: https://ismaniejiskaitikliai.lt/.

Ar gausiu elektros sąskaitas po išmanaus skaitiklio įrengimo?

Kaip ir iki šiol, iki kiekvieno mėnesio 10 d. Jums pateiksime sąskaitą už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energiją.

Elektros sąskaitą išrašysime remdamiesi ESO pateiktais jūsų objekto suvartojimo duomenimis.

Daugiau apie išmaniuosius skaitiklius: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Kodėl galėjo padidėti elektros sąskaita, įrengus išmanųjį skaitiklį?

Pasitaiko atvejų, kai įrengus išmanųjį elektros skaitiklį, pirmoji sąskaitą už elektros energiją būna didesnė nei įprastai. Tai gali nutikti dėl kelių priežasčių:

 • Nedeklaravote rodmenų, ar iki šiol atsiskaitydavote pagal vidutinį suvartojimą arba mokėdavote „iš akies“ ir, pakeitus elektros skaitiklį į išmanųjį, paaiškėjo, kad faktinis metinis elektros suvartojimas yra didesnis, nei buvo manyta.
 • Įprastai skaitiklio rodmenis deklaruodavote mėnesio viduryje ar pradžioje, tačiau, pakeitus skaitiklį ar jo keitimo metu, to nepadarėte. Dėl to išmanusis skaitiklis rodo suvartojimą nuo paskutiniojo deklaravimo dienos iki paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos, ir sąskaitą gaunate už pusantro ar net beveik už du mėnesius.
 • Galbūt sutapimas, o gal iš tiesų išaugo jūsų elektros suvartojimas? Gal jungėte šildytuvą ar kondicionierių, o gal vidaus tinkle nutiko gedimas ar tiesiog sugedo vienas jūsų įprastai naudojamų elektros prietaisų.

Pakeitus skaitiklį į išmanųjį, klientams:

 • nebereikia deklaruoti rodmenų – „Ignitis“ juos gauna 15 minučių tikslumu; 
 • nebereikia rūpintis rodmenų deklaravimu;
 • pateikiamos tikslios sąskaitos – už tiek, kiek konkretų mėnesį suvartojote.

Daugiau apie išmaniuosius skaitiklius: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Kaip atsiskaityti už elektrą, turint išmanųjį skaitiklį?

Atsiskaitymo būdai nesikeičia. Tik apmokant elektros sąskaitas, nebereikia pateikti elektros skaitiklio parodymų, juos tiekėjas gauna iš ESO.

Atsiskaitydami už elektrą tiesiog nurodykite savo Kliento kodą ir mokėtiną sumą. Informaciją apie atsiskaitymo būdus ir vietas rasite čia.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie išmaniuosius skaitiklius?

Visą informaciją rasite: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Kaip žinoti, ar mano objekte įrengtas išmanus elektros skaitiklis?

Kiekvieną klientą, kurio objekte bus įdiegtas išmanusis skaitiklis, ESO informuos atskirai.

Informaciją, ar jūsų objekte įrengtas išmanus skaitiklis, galite pasitikrinti:

Kaip atsiskaityti už nepriklausomą elektros tiekimą, mokant iš užsienio bankų?

Mokant įmokas iš užsienio bankų, reikalingi šie rekvizitai: 

 • SWIFT kodas – HABALT22 
 • Banko sąskaita LT29 7300 0100 0243 7047 (EUR), „Swedbank”, AB.  

Pastaba: atliekant mokėjimus mokėjimo paskirties lauke nepamirškite nurodyti Kliento kodo. Nenurodžius sutarties už kurią mokate rekvizitų (Kliento kodo), Jūsų mokėjimas gali būti neužskaitytas. 

Naudinga žinoti! Jeigu Jūsų mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsisteigę Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje, mokėjimo pavedimą atlikti galite ir savitarnoje, daugiau informacijos galite rasti čia.

Visuomeninis elektros energijos tiekimas

Kaip sužinoti visuomeninio elektros tiekimo mokėtiną sumą?

Mokėtiną sumą galite sužinoti:

Jei suma savitarnoje ar sąskaitoje pateikiama su minuso (-) ženklu, tai reiškia, kad turite permoką, kurią įtrauksime į kito mėnesio sąskaitą.
 

Kaip atsiskaityti už visuomeninį elektros tiekimą savitarnoje?

SAVITARNOJE e.ignitis.lt galite:

Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.

Savo paskyroje galite pridėti ir šeimos narių ir giminaičių sutartis bei už jas atsiskaityti. Tai ypač patogu, jei už paslaugas sudėtinga atsiskaityti vyresnio amžiaus šeimos nariams (plačiau čia).

Kur rasti visuomeninio elektros tiekimo sąskaitą?

Suformuotą sąskaitą: 

 • visuomet rasite savo paskyroje savitarnoje e.ignitis.lt
 • ją taip pat atsiųsime jūsų turimais kontaktais (el. paštu arba paprastu paštu). Jei norėtumėte pakeisti sąskaitos gavimo būdą, susisiekite su mumis klientų aptarnavimo kontaktais.
Noriu laikinai nevartoti elektros visuomeniniame tiekime. Ką daryti?

Jei planuojate kurį laiką nevartoti elektros (pavyzdžiui, pasibaigus sezonui sodo namelyje), praneškite mums apie tai užsisakydami laikiną elektros nevartojimą:

Užsisakius laikiną elektros nevartojimą, kiekvieną mėnesį Jums reikės sumokėti:

 • mokestį už bendrąsias namo reikmes, jei toks mokestis jums taikomas;
 • pastovią elektros tarifo dedamąją, jei atsiskaitote pagal tarifo planą su pastovia tarifo dedamąja.
Kaip apmokėti visuomeninio elektros tiekimo sąskaitas?

Atsiskaityti už visuomeninio tiekimo elektrą galite šiais būdais:

Iki mėnesio 10 d. pateiksime sąskaitą už praėjusį mėnesį. Ją apmokėkite iki einamojo mėnesio pabaigos ir kartu deklaruokite einamojo mėnesio skaitiklio rodmenis. 

Jei turite įrengtą išmanųjį skaitiklį, deklaruoti rodmenų nereikia. Jie nuskaitomi automatiškai. Iki mėnesio 10 d. pateiksime sąskaitą už praėjusį mėnesį. Ją apmokėkite iki einamojo mėnesio pabaigos.

Svarbu! Jei sąskaitos suma didesnė nei 8 eurai, atsiunčiame mokėjimo pranešimą el. paštu, trumpąja SMS žinute arba paprastu paštu. Esant mažesnei nei 8 eurų sąskaitos sumai, mokėjimo pranešimų nesiunčiame.

Kaip atsiskaityti už visuomeninį elektros tiekimą per e.sąskaitą?

Elektroninė sąskaita arba kitaip e.sąskaita – tai elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke. Gautas e. sąskaitas galite apmokėti įprastu pervedimu arba banke užsisakyti automatinį jų apmokėjimą. Šią paslaugą ypač patogu naudoti pasirinkus atsiskaitymo pagal vidurkį būdą (daugiau informacijos rasite čia).
E. sąskaitą ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke. Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • e. sąskaitų siuntėjas: ELEKTRA IGNITIS (GYVENTOJAMS IR GYVENTOJŲ TARIFU MOKANČIAM VERSLUI);
 • Kliento kodas: nurodykite 8 ženklų Kliento kodą (jį rasite savitarnoje e.ignitis.lt, sutartyje arba galite pasitikslinti klientų aptarnavimo kontaktais).

Su e. sąskaitų užsakymo ir pateikimo sąlygomis galite susipažinti čia.
Užsakius e. sąskaitų pateikimą iki einamojo mėnesio 2 kalendorinės dienos, e. sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotą elektrą interneto banke bus pateikta jau einamąjį mėnesį.
 

Kaip atsiskaityti už namo bendrosioms reikmėms suvartotą elektrą visuomeniniame tiekime?

Mokestis už bendrąsias reikmes automatiškai įtraukiamas į mokėtiną sumą už elektrą. Elektros sąskaitos pateikiamos iki mėnesio 10 dienos. Jas galite apmokėti iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos:

Jei sąskaitos suma didesnė nei 8 eurai, atsiunčiame mokėjimo pranešimą el. paštu, trumpąja SMS žinute arba paprastu paštu. Esant mažesnei nei 8 eurų sąskaitos sumai, mokėjimo pranešimų nesiunčiame.

Mokestis už sausio mėnesio bendrąsias reikmes įtraukiamas į kovo mėnesio mokėtiną sumą, už vasarį – į balandžio ir taip toliau.

Jei manote, kad už elektrą bendrosioms namo reikmėms Jums priskaičiuota per daug, šiuo klausimu Jums padės Jūsų namą administruojanti bendrovė.

Kaip atsiskaityti už visuomeninį elektros tiekimą grynaisiais?

Visose įmokų surinkimo vietose Jums pakaks pateikti:
1. Kliento kodą (8 skaitmenys). Jį rasite sutartyje, paskutinio apmokėjimo kvite. Pasitikslinti galite prisijungę prie savitarnos e.ignitis.lt (kaip tai atlikti skaitykite čia) arba klientų aptarnavimo telefonu +37061121802.
2. Skaitiklio rodmenį IKI. Daugiau informacijos apie elektros skaitiklių deklaravimą rasite čia.
Pateikus šiuos duomenis, įmokas priimantis darbuotojas paskaičiuos mokėtiną sumą. Į ją bus įskaičiuota ir skola, permoka, jeigu jos bus, taip pat mėnesio mokestis (jei taikomas). Visą su mokėjimu susijusią aktualią informaciją matysite išduotame kvite. Išduotas įmokos priėmimo kvitas yra Jūsų mokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Atkreipkite dėmesį – atsiskaitymo knygelė nėra mokėjimą patvirtinantis dokumentas, tai tik užrašų knygelė. Atsisakydami jos, mes kartu saugosime gamtą, neeikvodami jos išteklių. Taip pat sutaupysime energijos, kuri reikalinga knygelėms pagaminti. Jei visgi knygelė Jums reikalinga, ją galite gauti:

Atsiskaityti grynaisiais ar banko kortelėmis galite:

 • Bankų skyriuose ir Lietuvos kredito unijų grupėms priklausančių kredito unijų padaliniuose.
 • „Lietuvos pašto“ ir „Pay Post“ skyriuose.
 • „Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Narvesen“ parduotuvėse.
 • „Kauno spaudos“ kioskuose.
 • „Perlo“ terminaluose (išskyrus „Maxima“ ir „Norfa“ parduotuves).
 • „Maxima“ parduotuvių kasose (yra galimybė susieti „Ačiū“ kortelę su mokėtojo kodu).
 • „Jonavos paslaugų“ kasose.
 • „Elotus“, „Panevėžio butų ūkio“, „Utenos butų ūkio“ kasose.
 • „Tavo pastogė“ (renka tik įmokas už elektros energiją).
Kaip apskaičiuojamas elektros suvartojimo vidurkis?

Elektros suvartojimo vidurkiai apskaičiuojami individualiai, įvertinus pastarųjų 12 mėnesių vartojimo istoriją. Jei vartojimo istorija yra trumpesnė nei 12 mėnesių, jums pritaikysime suvartojimo vidurkį, paskaičiuotą pagal energijos vartojimą panašiuose namų ūkiuose.
Jei pasikeis jūsų suvartojimo įpročiai, bet kuriuo metu deklaruokite skaitiklio rodmenis. Kitą mėnesį parengsime patikslintą sąskaitą, kurioje atsižvelgsime į jūsų permoką (ar nepriemoką). Ateityje jums siųsime sąskaitas su patikslintu jūsų vartojimo vidurkiu. 

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitydami pagal vidutinį suvartojimą, įsipareigojate kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant visuomeninio elektros tiekimo kainoms, deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį.

Su elektros energijos vidurkio taikymo sąlygomis galite susipažinti čia.

Kaip nustatyti automatinį sąskaitos apmokėjimą visuomeniniame elektros tiekime?

Automatinis nuskaitymas – tai bankų teikiama paslauga, kurią užsisakius Jums nebereikės kiekvieną mėnesį rūpintis sąskaitų už suvartotą elektrą apmokėjimu.
Elektroninę sąskaitą (elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke) ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke. Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • e. sąskaitų siuntėjas: ELEKTRA IGNITIS (GYVENTOJAMS IR GYVENTOJŲ TARIFU MOKANČIAM VERSLUI).
 • Kliento kodas: nurodykite 8 ženklų Kliento kodą (jį rasite savitarnoje e.ignitis.lt, sutartyje arba galite pasitikslinti klientų aptarnavimo kontaktais).

Svarbu: atlikę aukščiau išvardintus žingsnius, automatinį e. sąskaitų apmokėjimą reikės aktyvuoti papildomai (tai atlikti padės Jūsų bankas).
Su elektroninių sąskaitų užsakymo ir pateikimo sąlygomis galite susipažinti čia.
Užsakius elektroninių sąskaitų pateikimą iki einamojo mėnesio 2 kalendorinės dienos, elektroninė sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotą elektrą interneto banke bus pateikta jau einamąjį mėnesį.
 

Kaip gauti pažymą apie atsiskaitymą už elektrą visuomeniniame tiekime?

Pažymą apie atsiskaitymą už elektrą galite užsisakyti: 

Už ką man išrašyta elektros sąskaita?

Su detaliu sąskaitos aprašymu (paaiškinimu) galite susipažinti čia.

Kaip užsisakyti elektros sąskaitos išrašymą pagal vidurkį visuomeniniame tiekime?

Paslaugą nemokamai galite užsisakyti Jums patogiu būdu:

 • savitarnoje e.ignitis.lt, prie visuomeninio elektros energijos tiekimo sutarties laukelio, spauskite „Pakeitimai ir užsakymai“ → „Atsiskaityti pagal vidurkį“;
 • klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802;
 • užpildę formą;
 • atvykę į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitydami pagal vidutinį suvartojimą, įsipareigojate kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant visuomeninio elektros tiekimo kainoms, deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį.

Su elektros energijos vidurkio taikymo sąlygomis galite susipažinti čia.

Kaip atsiskaityti už visuomeninį elektros tiekimą interneto banke?

Už elektrą galite atsiskaityti naudodamiesi šalies bankų –  SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių banko ir Medicinos banko, taip pat Lietuvos kredito unijų elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat Paysera, Revolut, Viena sąskaita sistemose.
Atkreipkite dėmesį:

 • atsiskaitydami banke, savo elektroninės bankininkystės paskyros mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite įmokų ir mokesčių formą nurodydami įmokos kodą ir lėšų gavėją – 103500 - ELEKTRA IGNITIS (VISUOMENINIS TIEKIMAS);
 • sąskaitą už elektrą apmokėsite įrašydami galutinę mokėtiną sumą (pastovi dedamoji + už suvartotą elektrą) eilutėje „Elektra“ (vienkain., dienin.). 

Kur rasti sąskaitas ir pasitikrinti mokėtiną sumą, skaitykite čia.
 

Kaip atsiskaityti pagal vidutinį suvartojimą visuomeniniame elektros tiekime?

Ar žinote, kad už elektrą galite atsiskaityti ir nesirūpindami skaitiklių deklaravimu kiekvieną mėnesį? Atsiskaityti galite paprasčiau – pagal individualų suvartojimo vidurkį.
Tai patogu, nes:

 • nebereikės rūpintis skaitiklių deklaravimu kiekvieną mėnesį – deklaruoti reikės tik gruodžio mėnesį arba keičiantis kainoms;
 • jei bus aktualu, bet kada galėsite deklaruoti rodmenis ir sąskaitą jums išrašysime pagal pateiktus duomenis;
 • iki 10 mėnesio dienos visas sąskaitas rasite ir galėsite apmokėti savitarnoje e.ignitis.lt;
 • jei sąskaita viršys 8 eur sumą, apie mokėjimą su mokėtina suma informuosime jus el. paštu ar SMS žinute;
 • visada iš anksto žinosite savo mokėtiną sumą, tad galėsite planuoti išlaidas.
Kur rasti visuomeninio elektros tiekimo kliento kodą?

8 skaitmenų kliento kodą rasite:

Kodėl galėjo padidėti elektros sąskaita, įrengus išmanųjį skaitiklį?

Pasitaiko atvejų, kai įrengus išmanųjį elektros skaitiklį, pirmoji sąskaitą už elektros energiją būna didesnė nei įprastai. Tai gali nutikti dėl kelių priežasčių:

 • Nedeklaravote rodmenų, ar iki šiol atsiskaitydavote pagal vidutinį suvartojimą arba mokėdavote „iš akies“ ir, pakeitus elektros skaitiklį į išmanųjį, paaiškėjo, kad faktinis metinis elektros suvartojimas yra didesnis, nei buvo manyta.
 • Įprastai skaitiklio rodmenis deklaruodavote mėnesio viduryje ar pradžioje, tačiau, pakeitus skaitiklį ar jo keitimo metu, to nepadarėte. Dėl to išmanusis skaitiklis rodo suvartojimą nuo paskutiniojo deklaravimo dienos iki paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos, ir sąskaitą gaunate už pusantro ar net beveik už du mėnesius.
 • Galbūt sutapimas, o gal iš tiesų išaugo jūsų elektros suvartojimas? Gal jungėte šildytuvą ar kondicionierių, o gal vidaus tinkle nutiko gedimas ar tiesiog sugedo vienas jūsų įprastai naudojamų elektros prietaisų.

Pakeitus skaitiklį į išmanųjį, klientams:

 • nebereikia deklaruoti rodmenų – „Ignitis“ juos gauna 15 minučių tikslumu; 
 • nebereikia rūpintis rodmenų deklaravimu;
 • pateikiamos tikslios sąskaitos – už tiek, kiek konkretų mėnesį suvartojote.

Daugiau apie išmaniuosius skaitiklius: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Ar gausiu elektros sąskaitas po išmanaus skaitiklio įrengimo?

Nuo šiol iki kiekvieno mėnesio 10 d. Jums pateiksime sąskaitą už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energiją (arba mokėtiną sumą SMS žinute).

Svarbu! Jeigu mokėtina suma nesieks 8 eurų, sąskaitos ar mokėtinos sumos SMS žinute nesiųsime. Sąskaitą rasite savitarnoje e.ignitis.lt.

Elektros sąskaitą išrašysime remdamiesi ESO pateiktais jūsų objekto suvartojimo duomenimis. Rodmenis ESO nuskaito ir perduoda visuomeniniam tiekėjui, kuris pagal gautus duomenis išrašo sąskaitą už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energiją.

Daugiau apie išmaniuosius skaitiklius: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Kaip atsiskaityti už elektrą, turint išmanųjį skaitiklį?

Atsiskaitymo būdai nesikeičia. Tik apmokant elektros sąskaitas, nebereikia pateikti elektros skaitiklio parodymų, juos tiekėjas gauna iš ESO.

Atsiskaitydami už elektrą tiesiog nurodykite savo Kliento kodą ir mokėtiną sumą. Informaciją apie atsiskaitymo būdus ir vietas rasite čia.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie išmaniuosius skaitiklius?

Visą informaciją rasite: https://ismaniejiskaitikliai.lt/

Kaip žinoti, ar mano objekte įrengtas išmanus elektros skaitiklis?

Kiekvieną klientą, kurio objekte bus įdiegtas išmanusis skaitiklis, ESO informuos atskirai.

Informaciją, ar jūsų objekte įrengtas išmanus skaitiklis, galite pasitikrinti:

Gamtinės dujos

Kur rasti gamtinių dujų kliento kodą?

8 skaitmenų kliento kodą rasite: 

Kaip sužinoti mokėtiną sumą už dujas?

Mokėtiną sumą galite sužinoti:

Jei suma savitarnoje ar sąskaitoje pateikiama su minuso (-) ženklu, tai reiškia, kad turite permoką, kurią įtrauksime į kito mėnesio sąskaitą.

Kur rasti sąskaitą už dujas?

Suformuotą sąskaitą:

Sąskaitą siunčiame tik jei ji viršija 8 Eur.

Kaip apmokėti dujų sąskaitas?

Sąskaitas Jums pateiksime nuo mėnesio 5-tos dienos, visas sąskaitas rasite ir galėsite apmokėti savitarnos svetainėje e.ignitis.lt arba Jums įprastu būdu. Jei sąskaitos suma bus didesnė nei 8 eurai, atsiųsime Jums mokėjimo pranešimą el. paštu arba paprastu paštu.

Kaip atsiskaityti už dujas savitarnoje?

Savitarnoje e.ignitis.lt galite:

 • deklaruoti ir pasitikrinti skaitiklių rodmenis (plačiau čia);
 • peržiūrėti sąskaitas (plačiau čia);
 • atsiskaityti už elektrą, dujas ir kitas namų paslaugas (plačiau čia);
 • stebėti suvartojimo ir atsikaitymų istoriją (plačiau čia);
 • valdyti savo sutartis, užsisakant reikalingas pažymas ar aktualias paslaugas: palankiausią tarifo planą, atsikaitymą pagal vidurkį, laikiną nevartojimą ir kita (plačiau čia).

Daugiau informacijos apie savitarną ir jos naudas rasite čia.
Savo paskyroje galite pridėti ir šeimos narių ir giminaičių sutartis bei už jas atsiskaityti. Tai ypač patogu, jei už paslaugas sudėtinga atskaityti vyresnio amžiaus šeimos nariams. Daugiau informacijos rasite čia.

Kaip atsiskaityti už dujas interneto banke?

Už dujas galite atsiskaityti naudodamiesi šalies bankų – SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių banko ir Medicinos banko, taip pat Lietuvos kredito unijų elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat Paysera, Revolut, Viena sąskaita sistemose.
Atkreipkite dėmesį:

 • atsiskaitydami banke, savo elektroninės bankininkystės paskyros mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite įmokų ir mokesčių formą nurodydami įmokos kodą arba lėšų gavėją – 10001 - DUJOS IGNITIS;
 • mokėdami už dujas įrašykite galutinę mokėtiną sumą (mėnesio mokestis + už suvartotas gamtines dujas) eilutėje „1. Suvartotas dujų kiekis“.

Kur rasti sąskaitas ir pasitikrinti mokėtiną sumą, skaitykite čia.

Kaip atsiskaityti už dujas per e.sąskaitą?

Elektroninė sąskaita arba kitaip e.sąskaita – tai elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke. Gautas e. sąskaitas galite apmokėti įprastu pervedimu arba banke užsisakyti automatinį jų apmokėjimą. Šią paslaugą ypač patogu naudoti pasirinkus atsiskaitymo pagal vidurkį būdą (daugiau informacijos rasite čia).
E. sąskaitą ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke. Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • e. sąskaitų siuntėjas: DUJOS IGNITIS - GYVENTOJAMS.
 • Kliento kodas: nurodykite 8 ženklų Kliento kodą (jį rasite savitarnoje e.ignitis.lt, sutartyje arba galite pasitikslinti klientų aptarnavimo kontaktais).

Su e. sąskaitų užsakymo ir pateikimo sąlygomis galite susipažinti čia.
Atkreipkite dėmesį – užsakius e. sąskaitų pateikimą iki einamojo mėnesio antros kalendorinės dienos, e. sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotas dujas interneto banke bus pateikta jau einamąjį mėnesį.

Kaip atsiskaityti už dujas grynaisiais pinigais?

Visose įmokų surinkimo vietose Jums pakaks pateikti:
1. Kliento kodą (8 skaitmenys). Jį rasite sutartyje, paskutinio apmokėjimo kvite. Pasitikslinti galite prisijungę prie savitarnos e.ignitis.lt (kaip tai atlikti skaitykite čia) arba klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802.
2. Skaitiklio rodmenį IKI. Daugiau informacijos apie dujų skaitiklių deklaravimą rasite čia.
Pateikus šiuos duomenis, įmokas priimantis darbuotojas paskaičiuos mokėtiną sumą. Į ją bus įskaičiuota ir skola, permoka, jeigu jos bus, taip pat mėnesio mokestis (jei taikomas). Visą su mokėjimu susijusią aktualią informaciją matysite išduotame kvite. Išduotas įmokos priėmimo kvitas yra Jūsų mokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Atkreipkite dėmesį – atsiskaitymo knygelė nėra mokėjimą patvirtinantis dokumentas, tai tik užrašų knygelė. Atsisakydami jos, mes kartu saugosime gamtą, neeikvodami jos išteklių. Taip pat sutaupysime energijos, kuri reikalinga knygelėms pagaminti. Jei visgi knygelė Jums reikalinga, ją galite gauti:

Atsiskaityti grynaisiais ar banko kortelėmis galite:

 • Bankų skyriuose ir Lietuvos kredito unijų grupėms priklausančių kredito unijų padaliniuose.
 • „Lietuvos pašto“ ir „Pay Post“ skyriuose.
 • „Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Narvesen“ parduotuvėse.
 • „Kauno spaudos“ kioskuose.
 • „Perlo“ terminaluose.
 • „Maxima“ prekybos centruose (yra galimybė susieti „Ačiū“ kortelę su mokėtojo kodu).
 • „Jonavos paslaugų“ kasose.
 • „Elotus“, „Panevėžio butų ūkio“, „Utenos butų ūkio“ kasose.
Kaip atsiskaityti už dujas pagal vidutinį suvartojimą?

Ar žinote, kad už dujas galite atsiskaityti ir nesirūpindami skaitiklių deklaravimu kiekvieną mėnesį? Atsiskaityti galite paprasčiau – pagal individualų suvartojimo vidurkį.
Tai patogu, nes:

 • nebereikės rūpintis skaitiklių deklaravimu kiekvieną mėnesį – deklaruoti reikės tik gruodžio mėnesį arba keičiantis kainoms;
 • jei bus aktualu, bet kada galėsite deklaruoti rodmenis ir sąskaitą jums išrašysime pagal pateiktus duomenis;
 • nuo 5-tos mėnesio dienos visas sąskaitas rasite ir galėsite apmokėti savitarnoje e.ignitis.lt;
 • jei sąskaita viršys 8 eur sumą, apie mokėjimą su mokėtina suma informuosime jūsų pasirinktu būdu;
 • visada iš anksto žinosite savo mokėtiną sumą, tad galėsite planuoti išlaidas.
Kaip apskaičiuojamas vidutinis dujų suvartojimas?

Vidutinis dujų suvartojimas apskaičiuojamas individualiai, įvertinus paskutinių 12 mėnesių vartojimo istoriją. Jei vartojimo istorija yra trumpesnė nei 12 mėnesių, yra taikomas vidutinis suvartojimas, paskaičiuotas pagal energijos vartojimą panašiuose namų ūkiuose.

Jei pasikeis jūsų suvartojimo įpročiai, bet kuriuo metu deklaruokite dujų skaitiklio rodmenis. Kitą mėnesį parengsime patikslintą sąskaitą, kurioje atsižvelgsime į jūsų permoką (ar nepriemoką). Ateityje jums siųsime sąskaitas su patikslintu jūsų vidutiniu suvartojimu. 

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitydami pagal vidutinį suvartojimą, įsipareigojate kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant dujų kainoms, deklaruoti suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Su gamtinių dujų vidurkio taikymo sąlygomis galite susipažinti čia.

Kaip užsisakyti dujų sąskaitos išrašymą pagal vidutinį suvartojimą?

Paslaugą nemokamai galima užsisakyti vienu iš šių būdų:
•    savitarnoje e.ignitis.lt, prie gamtinių dujų sutarties laukelio, spauskite „Pakeitimai ir užsakymai“ → „Atsiskaityti pagal vidurkį“;
•    klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802;
•    užpildžius šią formą;
•    atvykus į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitydami pagal vidutinį suvartojimą, įsipareigojate kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant dujų kainoms, deklaruoti suvartotą gamtinių dujų kiekį.

Su gamtinių dujų vidurkio taikymo sąlygomis galite susipažinti čia.

Kaip nustatyti automatinį sąskaitos apmokėjimą už dujas?

Automatinis nuskaitymas – tai bankų teikiama paslauga, kurią užsisakius Jums nebereikės kiekvieną mėnesį rūpintis sąskaitų už suvartotas dujas apmokėjimu.
Elektroninę sąskaitą (elektroninis mokėjimo pranešimas, kuris pateikiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) interneto banke) ir automatinį jos apmokėjimą užsisakyti galite savo banko klientų aptarnavimo padalinyje arba interneto banke. Užsisakydami paslaugą, rinkitės:

 • e. sąskaitų siuntėjas: UAB „Ignitis“ už dujas (buvęs Lietuvos energijos tiekimas);
 • Kliento kodas: nurodykite 8 ženklų Kliento kodą (jį rasite savitarnoje e.ignitis.lt, sutartyje arba galite pasitikslinti klientų aptarnavimo kontaktais).

Svarbu: atlikus aukščiau išvardintus žingsnius, automatinį e. sąskaitų apmokėjimą reikės aktyvuoti papildomai (tai atlikti padės Jūsų bankas).
Su elektroninių sąskaitų užsakymo ir pateikimo sąlygomis galite susipažinti čia.
Užsakius elektroninių sąskaitų pateikimą iki einamojo mėnesio antros kalendorinės dienos, elektroninė sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotas dujas interneto banke bus pateikta jau einamąjį mėnesį.

Kaip gauti pažymą apie atsiskaitymą už dujas?

Pažymą apie atsiskaitymą už dujas galite užsisakyti: 

Noriu laikinai nevartoti dujų. Ką daryti?

Jei planuojate kurį laiką nevartoti dujų (pavyzdžiui, pasibaigus sezonui sodo namelyje), praneškite mums apie tai užsisakydami laikiną dujų nevartojimą:

Užsisakius laikiną dujų nevartojimą, kiekvieną mėnesį Jums reikės sumokėti mėnesio mokestį (plačiau čia).

Daugiau informacijos, kaip atsiskaityti už paslaugas, rasite čia.

DUK temos

Ar žinojote, kad IGNITIS Savitarnoje galite:

 • Atsiskaityti už elektrą, dujas, šildymą, vandenį, telekomunikacijos ir kitas namų paslaugas
 • Pasirašyti sutartis
 • Sužinoti savo planą, tarifą, suvartojimo statistiką
 • Peržiūrėti mokėjimų istoriją
 • Deklaruoti skaitiklio rodmenis
 • Pasikeisti turimą elektros planą
 • Ir daug daugiau
Prisijungti
Ignitis savitarna